Byla 2S-2572-153/2012
Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Marijampolės savivaldybės atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 4 d. nutarties dėl ieškinio trūkumų šalinimo, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės Marijampolės savivaldybės ieškinio atsakovui A. S., trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei Marijampolės butų ūkiui dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė kreipėsi į Marijampolės rajono apylinkės teismą su ieškiniu, kuriuo prašė nutraukti 2009-03-09 gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, sudarytą tarp UAB Marijampolės butų ūkio ir atsakovo, iškeldinti atsakovą iš gyvenamosios patalpos, esančios Marijampolėje, Kauno g. 142-16, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, nes atsakovas nemoka už komunalinius patarnavimus. Ieškovė prašė neskirti kuratoriaus ir, nepavykus atsakovui įteikti procesinių dokumentų, procesinius dokumentus atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu.

4Procesinių dokumentų atsakovui ieškinyje nurodytu adresu įteikti nepavyko, procesiniai dokumentai siunčiami pirmą kartą ir pakartotinai buvo grąžinti teismui su žyma, jog atsakovas pašto siuntos neatsiėmė, todėl teismas 2012-09-10 nutartimi nustatė ieškovei 14 dienų terminą trūkumams pašalinti – atsakovo gyvenamajai vietai patikslinti, o nepavykus nustatyti atsakovo gyvenamosios vietos, kitam procesinių dokumentų įteikimo būdui pasirinkti. Teismas nurodė, kad atsakovo gyvenamoji ir darbo vieta nėra žinomos, tačiau viešo paskelbimo būdu procesinius dokumentus galima įteikti tik tuomet, kai ieškovas ėmėsi visų priemonių atsakovo gyvenamajai vietai nustatyti. Kadangi grąžintoje siuntoje nėra nurodyta, kad atsakovas tuo adresu negyvena ar persikraustė, teismo nuomone, nėra sąlygų įteikti dokumentų viešo paskelbimo būdu. Ieškovė teismui pateikė prašymą leisti įteikti procesinius dokumentus atsakovui viešo paskelbimo būdu. Prašyme nurodė, kad kito atsakovo adreso ieškovė nežino, o aplinkybę, jog atsakovas gyvena ieškinio pareiškime nurodytu adresu, patvirtina kaimynai, pasirašę 2012-09-20 UAB Marijampolės butų ūkio patikrinimo akte Nr. 1-472(30), neprašė skirti kuratoriaus dėl sunkios finansinės padėties.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Marijampolės rajono apylinkės teismas 2012 m. spalio 10 d. nutartimi ieškovei pakartotinai nustatė 10 dienų terminą nuo patvirtintos nutarties kopijos įteikimo ieškinio trūkumams pašalinti – kitam procesinių dokumentų įteikimo būdui atsakovui pasirinkti: per antstolį ar įteikiant pačiam. Teismas nurodė, kad viešo paskelbimo būdu procesiniai dokumentai gali būti įteikiami tuomet, kai adresato gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos ir jeigu nėra galimybės paskirti kuratoriaus. Teismo nuomone, šiuo atveju viešo paskelbimo būdas negali būti taikomas, nes atsakovo gyvenamoji vieta yra žinoma, ir tai patvirtina paties ieškovo pateiktas 2012-09-20 UAB Marijampolės butų ūkio patikrinimo aktas. Teismas sprendė, kad remiantis proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principu, ieškovei turi būti pakartotinai nustatytas terminas kitam procesinių dokumentų įteikimo būdui pasirinkti.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovė prašė panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012-10-04 nutartį ir leisti procesinius dokumentus atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu, nes kuratoriaus skirti dėl sunkios materialinės padėties ieškovė neprašo. Apelianto nurodė tokius motyvus:

91. Teismas netinkamai taikė ieškinio trūkumų šalinimo institutą;

102. Atsakovo neradimas gyvenamojo vietoje traktuotinas kaip faktas, jog atsakovas gyvenamojoje vietoje negyvena, o kitas atsakovo gyvenamosios vietos adresas apeliantui nėra žinomas;

113. Už procesinių dokumentų įteikimą yra atsakingas teismas, todėl reikalavimas, kad procesinius dokumentus įteiktų ieškovė, prieštarauja proceso koncentracijos bei ekonomiškumo, teisingumo ir protingumo principams;

124. Ieškovė nurodė atsakovo gyvenamąją vietą, kuri sutampa su jo deklaruota gyvenamąja vieta. Nepavykus įteikti atsakovui procesinių dokumentų, buvo patvirtintas faktas, kad atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos nėra žinomos. Kuratorius gali būti skiriamas tik su šalies, kuri siekia atlikti skubius procesinius veiksmus, prašymu ir sąskaita, todėl teismas gali tik pasiūlyti pasinaudoti šaliai kuratoriaus institutu, bet neturi skirti jo savo iniciatyva. Kadangi ieškovė neprašo skirti kuratoriaus, laikoma, kad kuratoriaus skirti nėra galimybės, todėl procesiniai dokumentai turi būti įteikti viešo paskelbimo būdu.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

15Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl pakartotinio ieškinio pareiškimo trūkumų šalinimo taikymo teisėtumo ir pagrįstumo. Paaiškėjus, kad ieškinio pareiškime nurodytu adresu atsakovui nepavyko įteikti procesinių dokumentų, nes atsakovas pašto siuntos neatsiėmė, skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas ieškovei nustatė terminą ieškinio trūkumui pašalinti – vienam iš nurodytų procesinių dokumentų atsakovui įteikimo būdų pasirinkti: įteikti procesinius dokumentus per antstolį arba įteikti pačiai ieškovei, motyvuojant tuo, jog ieškovės nurodytas procesinių dokumentų įteikimas viešo paskelbimo būdu negali būti taikomas, nes atsakovo gyvenamoji vieta yra žinoma.

16Ieškinio trūkumų šalinimo institutas reglamentuojamas CPK 115 ir 138 straipsniuose. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį dėl žemiau nurodytų motyvų. Visų pirma CPK 117 straipsnio 1 dalyje yra išvardinti būdai, kuriais procesinius dokumentus įteikia teismas: registruotąja pašto siunta, per antstolius, pasiuntinių paslaugų teikėjus ir kitais CPK nurodytais būdais. Teismas gali išduoti procesinį dokumentą byloje dalyvaujančiam asmeniui, kad jis pats įteiktų procesinį dokumentą adresatui, įskaitant ir CPK 117 straipsnio 1 dalyje nurodytus būdus, tik tuo atveju, jeigu byloje dalyvaujantis asmuo sutinka (CPK 117 str. 2 d.). Teismas, remdamasis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo bei kooperacijos principais (CPK 7 str., 8 str.), gali pasiūlyti byloje dalyvaujančiam asmeniui kreiptis į teismą dėl procesinių dokumentų išdavimo, kad šis juos įteiktų pats. Dalyvaujančiam asmeniui nesutikus su tokiu teismo pasiūlymu, jo atžvilgiu negali būti taikomos jokios procesinės sankcijos. Teismas negali ieškinio trūkumų šalinimo instituto pagalba priversti ieškovą pasirinkti vieną iš jam nurodytų procesinių dokumentų įteikimo būdų, nes ieškovui trūkumų nepašalinus, ieškinys turėtų būti paliktas nenagrinėtas (CPK 296 str. 1 d. 11 p., 296 str. 2 d.), o tai reikštų ieškovo teisės į teisminę gynybą suvaržymą dėl nuo jo nepriklausančios aplinkybės.

17Antra, aplinkybė, kad ieškovo nurodytas procesinių dokumentų įteikimo būdas viešai paskelbiant negali būti vertinama kaip ieškinio trūkumas. CPK 111 straipsnio 2 dalies 3 punkto reikalavimas dalyvaujančiam byloje asmeniui procesiniame dokumente nurodyti procesinių dokumentų įteikimo būdą ar adresą pašto korespondencijos siuntoms taikytinas tuo atveju, kai jo paties arba kitų jam žinomų dalyvaujančių byloje asmenų adresas nesutampa su jų gyvenamosios vietos arba buveinės adresu. Nagrinėjamu atveju atsakovo gyvenamosios vietos adresas sutapo su ieškinio pareiškime nurodytu adresu. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovės nurodytu adresu atsakovui atskirojo skundo, 2012-10-19 nutarties kopijos bei pranešimas dėl atsiliepimo į ieškovės atskirąjį skundą pateikimo buvo įteikti pasirašytinai (b. l. 24), todėl nėra pagrindo teigti, kad atsakovo gyvenamoji vieta nėra žinoma, ir procesiniai dokumentai viešo paskelbimo būdu atsakovui negali būti įteikiami (CPK 130 str. 1 d.).

18Apibendrindamas apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neteisėtai ir nepagrįstai pakartotinai ieškovei nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti (CPK 329 str.), todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovės prašymas dėl procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu netenkintinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

20ieškovės Marijampolės savivaldybės atskirąjį skundą tenkinti iš dalies, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės Marijampolės savivaldybės prašymo dėl procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu netenkinti.

Proceso dalyviai