Byla T-41/2016
Dėl akto pripažinimo negaliojančiu ir sprendimo panaikinimo, rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš l. e. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas Antano Simniškio (kolegijos pirmininkas), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Irmanto Jarukaičio, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Egidijaus Laužiko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjos Laimės Baltrūnaitės,

2išnagrinėjusi Panevėžio apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo A. K. skundą atsakovams VĮ Valstybės žemės fondui, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, A. D., tretiesiems suinteresuotiems asmenims K. D., D. G. dėl akto pripažinimo negaliojančiu ir sprendimo panaikinimo, rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Pareiškėjas kreipėsi į Panevėžio miesto apylinkės teismą, prašydamas:

41) pripažinti negaliojančiu Valstybinės žemės fondo Panevėžio žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus vyr. specialistės D. G. 2013 m. rugsėjo 19 d. sudarytą žemės sklypo ribų paženklinimo parodymo aktą, nustatant žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), Miežiškių sen., Panevėžio r., ribas dalyje ties 10-12 riboženklių gretimybę, kur yra A. K. pavardė ir parašas;

52) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyriaus 2014 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. 23SK-(14.23.110.)-461 ir šiuo sprendimu patvirtintus žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) kadastro duomenis;

63) pakeisti nustatytas žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) ribas dalyje ties 10-12 riboženkliais ir nustatyti nuosavybės teise valdomo 16 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), ( - ), Panevėžio r. sav., ribą su žemės sklypu, kadastro Nr. ( - ), esančiu adresu ( - ), Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., pagal 2005 m. sausio 11 d. pirkimo-pardavimo sutartį, žemės sklypo Nr. 19-1, 19-2 planą ir remiantis UAB „Geoera“ matininko atliktais kadastriniais matavimais.

7Panevėžio miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 1 d. nutartimi į atskirą bylą išskyrė ir Panevėžio apygardos administraciniam teismui pagal teismingumą perdavė nagrinėti pirmąjį ir antrąjį ieškinio reikalavimus dėl žemės sklypo ribų paženklinimo parodymo akto pripažinimo negaliojančiu ir sprendimo panaikinimo.

8Panevėžio apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nurodo, kad ieškovas Panevėžio miesto apylinkės teisme pareikštu ieškiniu iš esmės kėlė ginčą dėl privačių asmenų žemės sklypų ribų nustatymo. Ieškovas įrodinėjo, kad atlikus gretimo dabartinei žemės sklypo savininkei atsakovei A. D. priklausančio žemės sklypo matavimus ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos juos patvirtinus ginčijamu 2014 m. kovo 28 d. sprendimu, šio gretimo sklypo riba pateko į ieškovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo ribas ir dėl žemės sklypų persidengimo ieškovo žemės sklypas sumažėjo nuo 16 ha iki 15,5063 ha. Ieškovo teigimu, tokiu būdu buvo pažeista jo nuosavybės teisė į pagal 2005 m. sausio 11 d. pirkimo-pardavimo sutartį įsigytą 16 ha ploto žemės sklypą. Ieškinyje ieškovas nesutinka su šių žemės sklypų riba ties 10-12 riboženkliais ir prašo sklypų ribą nustatyti pagal 2005 m. sausio 11 d. jo sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį , žemės sklypo 19-1, 19-2 planą ir remiantis ieškovo pateiktais UAB „Geoera“ atliktų kadastrinių matavimų duomenimis (planu).

9Teismo vertinimu, Panevėžio miesto apylinkės teisme iškeltoje byloje su privačių asmenų sklypų ribų nustatymu susijusiame ginče vyrauja civilinio teisinio pobūdžio santykiai, reguliuojami daiktinės teisės normomis. Pažymi, kad reikalavimas dėl žemės sklypo ribų paženklinimo parodymo akto pripažinimo negaliojančiu nepriskirtinas ginčams dėl teisės viešojo administravimo srityje, todėl nenagrinėtinas administracinio proceso tvarka (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2, 15 straipsniai). Tuo tarpu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimas dėl gretimo sklypo kadastrinių matavimų duomenų patvirtinimo yra susijęs su kilusiu civiliniu ginču dėl žemės sklypų ribų. Panevėžio miesto apylinkės teismas, spręsdamas, jog ginčas dėl žemės sklypo ribų paženklinimo parodymo akto pripažinimo negaliojančiu ir sprendimo panaikinimo, kyla viešojo administravimo srityje, vadovavosi Specialiosios teisėjų kolegijos 2015 m. sausio 6 d. nutartimi teismingumo byloje Nr. T-160/2014. Teismo vertinimu, šioje teismingumo byloje buvo sprendžiama dėl skirtingos savo faktinėmis aplinkybėmis bylos rūšinio teismingumo. Tuo tarpu 2014 m. lapkričio 10 d. Specialiosios teisėjų kolegijos nutartyje Nr. T-131/2014, 2015 m. spalio 22 d. nutartyje Nr. T-136/2015 ir kt. buvo sprendžiama, kad panašaus su nagrinėjama byla pobūdžio bylos turi būti nagrinėjamos bendros kompetencijos teisme.

10Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja:

11Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

12Kaip matyti iš bylos duomenų, pareiškėjas kreipėsi su ieškiniu į Panevėžio miesto apylinkės teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiu Valstybinės žemės fondo Panevėžio žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus vyr. specialistės D. G. 2013 m. rugsėjo 19 d. sudarytą žemės sklypo ribų paženklinimo parodymo aktą, nustatant žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), Miežiškių sen., Panevėžio r., ribas dalyje ties 10-12 riboženklių gretimybę, panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyriaus 2014 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. 23SK-(14.23.110.)-461 ir juo patvirtintus minėto žemės sklypo kadastro duomenis, bei pakeisti nustatytas šio žemės sklypo ribas dalyje ties 10-12 riboženkliais ir nustatyti nuosavybės teise valdomo 16 ha žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), ribą su žemės sklypu, kadastro Nr. ( - ), pagal 2005 m. sausio 11 d. pirkimo-pardavimo sutartį, žemės sklypo Nr. 19-1, 19-2 planą ir remiantis UAB „Geoera“ matininko atliktais kadastriniais matavimais.

13Panevėžio miesto apylinkės teismas į atskirą bylą išskyrė ir administraciniam teismui pagal teismingumą perdavė nagrinėti reikalavimus dėl žemės sklypo ribų paženklinimo parodymo akto pripažinimo negaliojančiu ir sprendimo panaikinimo.

14Specialiosios teisėjų kolegijos praktikoje pripažįstama, jog ginčai, susiję su privačių asmenų žemės sklypų ribų nustatymu yra civilinio teisinio pobūdžio, reguliuojami daiktinės teisės normomis (Civilinio kodekso 4.45 straipsnio 1 dalis), todėl nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme (žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 1 d. nutartį Nr. T-146/2015, priimtą byloje A. R. v. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos; 2015 m. spalio 15 d. nutartį Nr. T-121/2015, priimtą byloje B. Ž. v. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos; 2013 m. vasario 18 d. nutartį Nr. T-32/2013, priimtą byloje J. P. v. Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos, J. K., S. Z.; ir kt.).

15Nors nagrinėjamu atveju pareiškėjas, ginčydamas žemės sklypo ribų paženklinimo parodymo aktą ir sprendimą patvirtinti kadastro duomenis, reiškia administracinio teisinio pobūdžio reikalavimus, tačiau pareiškėjas iš esmės siekia apginti savo pažeistas nuosavybės teises, nes, pareiškėjo teigimu, atlikus kadastrinius matavimus, jo žemės sklypo plotas sumažėjo. Reikšdamas minėtus reikalavimus pareiškėjas siekia apginti savo nuosavybės teises į žemę, todėl atsižvelgiant į minėtą Specialiosios teisėjų kolegijos praktiką, reikalavimai dėl žemės sklypo ribų paženklinimo parodymo akto ir sprendimo patvirtinti kadastro duomenis panaikinimo turi būti nagrinėjami kartu su reikalavimu dėl žemės sklypo ribų pakeitimo bendrosios kompetencijos teisme, o ne atskirai administraciniame teisme.

16Pažymėtina, kad nurodytoje Specialiosios teisėjų kolegijos 2015 m. sausio 6 d. nutartyje Nr. T-160/2014 ir nagrinėjamoje byloje pareikšti reikalavimai skiriasi, todėl remtis nurodyta praktika spendžiant nagrinėjamos bylos teismingumo klausimą nėra pagrindo.

17Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

18Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

19Bylą pagal pareiškėjo A. K. skundą atsakovams VĮ Valstybės žemės fondui, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, A. D., tretiesiems suinteresuotiems asmenims K. D., D. G. dėl akto pripažinimo negaliojančiu ir sprendimo panaikinimo perduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

20Nutartis dėl teismingumo neskundžiama. L. e. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas Antanas Simniškis Irmantas Jarukaitis

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios... 2. išnagrinėjusi Panevėžio apygardos administracinio teismo prašymą... 3. Pareiškėjas kreipėsi į Panevėžio miesto apylinkės teismą, prašydamas:... 4. 1) pripažinti negaliojančiu Valstybinės žemės fondo Panevėžio... 5. 2) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 6. 3) pakeisti nustatytas žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) ribas dalyje ties... 7. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 1 d. nutartimi į... 8. Panevėžio apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo... 9. Teismo vertinimu, Panevėžio miesto apylinkės teisme iškeltoje byloje su... 10. Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja:... 11. Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.... 12. Kaip matyti iš bylos duomenų, pareiškėjas kreipėsi su ieškiniu į... 13. Panevėžio miesto apylinkės teismas į atskirą bylą išskyrė ir... 14. Specialiosios teisėjų kolegijos praktikoje pripažįstama, jog ginčai,... 15. Nors nagrinėjamu atveju pareiškėjas, ginčydamas žemės sklypo ribų... 16. Pažymėtina, kad nurodytoje Specialiosios teisėjų kolegijos 2015 m. sausio 6... 17. Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios... 18. Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.... 19. Bylą pagal pareiškėjo A. K. skundą atsakovams VĮ Valstybės žemės... 20. Nutartis dėl teismingumo neskundžiama. L. e. Lietuvos Aukščiausiojo...