Byla 1A-211-332/2016
Dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016-03-18 nuosprendžio, kuriuo:

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Raimundo Jurgaičio, teisėjų Zigmo Kavaliausko, Vidmanto Mylės, sekretoriaujant Raimondai Katiliūtei, dalyvaujant prokurorei Erikai Girgždienei, gynėjui advokatui Edmundui Jankaičiui, nuteistajam L. Ž., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo L. Ž. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016-03-18 nuosprendžio, kuriuo:

2L. Ž. pripažintas kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 1 dalyje, ir paskirta jam 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausmė.

3L. Ž. pripažintas kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalyje, ir paskirta jam 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausmė.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir paskirta 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausmė.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsniu, L. Ž. paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta 8 (aštuonių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

6Bausmę paskirta atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžią nustatyta skaičiuoti nuo sulaikymo dienos, vykdant įsiteisėjusį nuosprendį.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

8L. Ž. nuteistas už tai, kad jis padarė sukčiavimo nusikalstamą veiką: turėdamas tyčią apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą, iš anksto žinodamas ir suprasdamas, kad neįvykdys turtinės prievolės - pagal sutartį numatyto krovinio pervežimo iš ( - ) į ( - ) ir neketins jos vykdyti, bei taip apgaule savo naudai įgis svetimą turtą, 2014 m. spalio 30 d., ( - ) teritorijoje, galimai būdamas ( - ) m., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytoje vietoje, jis, kaip juridinio asmens - UAB „( - )“ vadovas, sudarė krovinio pervežimo sutartį Nr. ( - ), kuria įsipareigojo UAB ( - ) krovinį pervežti iš ( - ) į ( - ), tačiau krovinio vežti į ( - ) neketino, pagaminęs netikrą dokumentą - PVM sąskaitoje faktūroje 2014-10-31, kurios serija ( - ), naudodamasis kompiuteriu įrašė neteisingus duomenis apie įmonės PVM kodą, grafoje „PVM kodas“ įrašė kitos įmonės PVM kodą ( - ), taip pagamindamas netikrą dokumentą ir, 2014-10-31 UAB ( - ) atlikus avansinį mokėjimą ir pervedus 3133,41 Lt ( 907,50 EUR) į jo nurodytą sąskaitą, esančią AB ( - ) banke Nr. ( - ), sutarties neįvykdė, krovinio nenugabeno, paliko jį ( - ) m., ( - ), ( - ) bendrovės „( - )“ sandėliuose, tokiu būdu apgaule savo naudai įgijo svetimą - UAB ( - ) priklausantį turtą – pinigus (avansinį mokėjimą) 907,50 EUR, tuo padarydamas UAB ( - ) 907,50 eurų turtinę žalą.

9Be to, L. Ž. nuteistas už tai, kad jis pagamino netikrą dokumentą ir jį panaudojo: dėl savanaudiškų paskatų, turėdamas tyčią apgaule savo naudai įgyti svetimą - UAB ( - ) priklausantį turtą - avansinį mokėjimą už krovinio nugabenimą - pinigus 907,50 eurų, ( - ) teritorijoje, galimai būdamas ( - ) m., ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytoje vietoje ir nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2014-10-31, naudodamas kompiuterį, pagamino netikrą dokumentą - surašė PVM sąskaitą - faktūrą 2014-10-31, kurios serija ( - ), nurodydamas kaip pardavėją UAB „( - )“, grafoje „PVM kodas“ įrašydamas kitos įmonės PVM kodą - ( - ) ir sumą apmokėjimui - 6266,83 Lt (1815,00 eurų) ir šį pagamintą netikrą dokumentą - PVM sąskaitą faktūrą, kurios serija ( - ), elektroniniu paštu persiuntė UAB ( - ) kaip tikrą, dėl ko UAB ( - ) į jo nurodytą sąskaitą, esančią AB ( - ) banke Nr. ( - ) pervedė 907,50 EUR.

10Apeliaciniu skundu nuteistasis L. Ž. prašo pakeisti Šiaulių apylinkės teismo 2016-03-18 nuosprendį ir skirti jam baudą arba paskirtos 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti.

11Apeliaciniame skunde nuteistasis L. Ž. nurodo, kad jis pripažįsta savo kaltę, suvokia pasielgęs blogai. Šiaulių apylinkės teismas tinkamai kvalifikavo jo neteisėtus veiksmus pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d., 300 str. 1 d. Teismas išsamiai ir objektyviai išnagrinėjo baudžiamąją bylą, tačiau, nuteistojo nuomone, paskyrė jam per griežtą bausmę. Apelianto teigimu, jo padarytos nusikalstamos veikos priskiriamos nesunkių nusikaltimų kategorijai, už nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d., 300 str. 1 d., padarymą asmuo gali būti baudžiamas ne tik laisvės atėmimo bausme. Nuteistasis L. Ž. taip pat pažymi, kad jis niekada anksčiau nebuvo teistas laisvės atėmimo bausme. Jis savo kaltę dėl padarytų nusikaltimų pripažino visiškai, gailėjosi dėl savo netinkamų poelgių, nurodė visas jam žinomas įvykio aplinkybes ir teismas tai pripažino jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Be to, jis savo nusikalstamais veiksmais padarė nedidelę turtinę žalą. Nuteistojo L. Ž. teigimu, jis turi nuolatinę gyvenamąją vietą, su sugyventine bei jos nepilnamete dukra gyvena bute, adresu ( - ) m., dirba UAB „( - )“ transporto vadybininku, darbe charakterizuojamas teigiamai, stengiasi UAB „( - )“ atlyginti padarytą žalą.

12Atsiliepime į apeliacinį skundą civilinis ieškovas UAB „( - )“ nurodo, kad nesutinka sus L. Ž. apeliaciniu skundu. Teigia, kad L. Ž. teistas 6 kartus už tokios pačios rūšies nusikalstamas veikas, žala UAB „( - )” vis dar nėra atlyginta. Civilinio ieškovo nuomone, Šiaulių apylinkės teismas išsamiai ir objektyviai išnagrinėjo baudžiamąją bylą ir L. Ž. paskyrė tinkamą ir teisingą bausmę, bausmės pakeitimas nagrinėjamu atveju nesulaikys L. Ž. nuo tolesnių nusikalstamų veikų darymo.

13Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis L. Ž. ir jo gynėjas advokatas prašė nuteistojo apeliacinį skundą tenkinti, prokurorė prašė nuteistojo apeliacinį skundą atmesti.

14Nuteistojo L. Ž. apeliacinis skundas atmestinas.

15Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, patikrinusi skundžiamą pirmosios instancijos teismo nuosprendį, susipažinusi su nuteistojo L. Ž. apeliacinio skundo argumentais, įvertinusi byloje surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus, konstatuoja, kad nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme ir sprendžiant L. Ž. kaltės klausimą, esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, turėjusių esminę reikšmę tiriant įrodymus bei kurie būtų sukliudę teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą bei pagrįstą sprendimą, padaryta nebuvo, byloje nėra duomenų, kad bylą nagrinėjęs pirmosios teismas būtų buvęs šališkas, neobjektyvus, suinteresuotas bylos baigtimi, pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai ištyrė ir teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos BPK 20 str. nuostatų, įvertino byloje esančius įrodymus, nuosprendyje išdėstė įrodymus, kuriais pagrindė savo išvadas, padarė teisingas išvadas ir pagrįstai L. Ž. pripažino kaltu ir nuteisė pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. ir 300 str. 1 d. bei paskyrė teisingas savo rūšimi ir dydžiu bausmes. Todėl Šiaulių apylinkės teismo 2016-03-18 nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, jį naikinti ar keisti nuteistojo L. Ž. apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

16Apeliaciniame skunde nuteistasis L. Ž. neginčija teismo nustatytų faktinių nusikalstamų veikų aplinkybių, jam inkriminuotų nusikalstamų veikų kvalifikacijos, jis nesutinka tik su skundžiamu pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu jam paskirta bausme, mano, kad ji yra per griežta ir prašo skirti jam baudą arba paskirtos 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti.

17Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra viena iš svarbiausių teisėto, pagrįsto ir teisingo nubaudimo garantijų, numatyti Lietuvos Respublikos BK 54 str., reikalauja, kad teismas bausmę skirtų pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų ir atsižvelgtų į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Visos paminėtos aplinkybės turi vienodą reikšmę skiriant bausmę. Be to, skiriant bausmę turi būti atsižvelgiama į visus Lietuvos Respublikos BK 41 str. 2 d. nustatytus bausmės tikslus. Kiekvienas nusikaltęs asmuo turi teisę į teisingą bausmę, todėl, vertinant konkrečios bylos aplinkybes, teismui privalu atsižvelgti ne tik į tai, kad skiriama bausmė formaliai atitiktų įstatymo reikalavimus, bet ir į nuostatas, skirtas bausmei individualizuoti, taip pat nuostatas, įtvirtinančias teisingumo principo viršenybę. Teisėjų kolegija pažymi, kad paskirdamas nuteistajam L. Ž. bausmes už jo padarytus nusikaltimus, pirmosios instancijos teismas nepažeidė Lietuvos Respublikos BK 54 str. reikalavimų.

18Paskirdamas nuteistajam L. Ž. bausmes už jo padarytas nusikalstamas veikas, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, stadiją – padarytos nesunkių nusikaltimų kategorijai priskiriamos nusikalstamos veikos (Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d., 300 str. 1 d., 11 str. 3 d.), kaltės formą – nusikalstamos veikos padarytos tyčia, į nuteistojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi (Lietuvos Respublikos BK 59 str. 1 d. 2 p.), į tai, kad nuteistojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra, į L. Ž. asmenybę – nusikalstamas veikas padarė būdamas teistas, teistumui neišnykus, todėl remiantis Lietuvos Respublikos BK 27 str., tai laikoma nusikaltimų recidyvu, baustas administracine tvarka, turi galiojančių nuobaudų, dirbantis. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs visas reikšmingas bausmės skyrimui aplinkybes, padarė teisingą išvadą, jog bausmės tikslai L. Ž. atžvilgiu bus pasiekti paskyrus jam už nusikalstamas veikas laisvės atėmimo bausmes.

19Iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad L. Ž. už nusikaltimus paskirtos bausmės yra mažesnės nei Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d., 300 str. 1 d., sankcijose numatytų laisvės atėmimo bausmių vidurkis. Taip pat pažymėtina, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., paskirtos bausmės buvo subendrintos apėmimo būdu ir paskirta subendrinta 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausmė, kuri, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 str., buvo sumažinta vienu trečdaliu ir jam paskirta laisvės atėmimo bausmė 8 mėnesiams. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nuteistajam L. Ž. už nusikalstamas veikas tinkamai parinko bausmės rūšis, už atskiras nusikalstamas veikas paskirtos bausmės ir galutinė subendrinta bei sumažinta vienu trečdaliu bausmė nėra per griežtos ar aiškiai neteisingos, mažinti L. Ž. skundžiamu nuosprendžiu už padarytas nusikalstamas veikas paskirtas bausmes ar paskirti švelnesnes kitos rūšies bausmes nuteistojo apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo. Pažymėtina, kad L. Ž., būdamas ankščiau ne kartą teistas už tokios pačios rūšies nusikalstamas veikas, be abejonės žinojo apie gresiančias bausmes už šių nusikalstamų veikų padarymą, tačiau to nepaisė ir vėl nusikalto. Tai rodo neigiamą L. Ž. orientaciją visuomenėje, susiformavusias antivisuomenines nuostatas ir nenorą laikytis įstatymų, todėl pirmosios instancijos teismas nuteistajam L. Ž. už nusikalstamas veikas tinkamai parinko bausmės rūšis ir dydžius. Apeliaciniame skunde nuteistojo L. Ž. nurodytos aplinkybės – tai, kad jis pripažįsta savo kaltę, suvokia pasielgęs blogai, turi nuolatinę gyvenamąją vietą, gyvena su sugyventine bei jos nepilnamete dukra, dirba, darbe charakterizuojamas teigiamai, stengiasi UAB „( - )“ atlyginti padarytą žalą, nuteistąjį apibūdina teigiamai, tačiau šios aplinkybės nemenkina jo kaltės padarius nusikalstamas veikas ir nėra pakankamas pagrindas lengvinti jo baudžiamąją atsakomybę dėl ankščiau išdėstytų aplinkybių, kurios nepaneigia jam paskirtų bausmių pagrįstumo.

20Apeliacinius skundu nuteistasis L. Ž. prašo jam paskirtos 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti. Pagal Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1 d. (2015-03-24 įsigaliojusi įstatymo redakcija) asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus), teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Taigi bausmės vykdymo atidėjimą apsprendžia padarytų nusikaltimų sunkumas, asmeniui paskirtos bausmės dydis ir teismo išvada, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Tam teismas turi atlikti individualų konkrečių bylos aplinkybių, susijusių tiek su padaryta nusikalstama veika, tiek su nuteistojo asmenybe, teisinį vertinimą.

21Kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, nuteistasis L. Ž. praeityje, prieš jo atžvilgiu priimant skundžiamą Šiaulių apylinkės teismo 2016-03-18 nuosprendį, buvo teistas 6 kartus už tokios pat rūšies tyčinius nusikaltimus, naujas nusikalstamas veikas padarė neišnykus teistumui. Teisėjų kolegijos vertinimu, esant šioms aplinkybėms, nėra pagrindo manyti, kad teismo paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas pakeistų nusikalstamus L. Ž. polinkius ir kad bausmės tikslai būtų pasiekti be realaus bausmės atlikimo, t. y. taikant L. Ž. atžvilgiu Lietuvos Respublikos BK 75 str. nuostatas. Priešingai, manytina, kad nagrinėjamu atveju bausmės vykdymo atidėjimas prieštarautų bausmės paskirčiai, kuria siekiama sulaikyti asmenį nuo nusikalstamų veikų darymo, jį nubausti, atimti ar apriboti galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą (Lietuvos Respublikos BK 41 str. 2 d.).

22Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje nustatytų aplinkybių visumą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nuosprendį, išsamiai ir visapusiškai įvertino byloje nustatytas aplinkybes laikantis įrodymų tyrimo ir vertinimo taisyklių, teisingai kvalifikavo nuteistojo L. Ž. padarytas veikas, paskyrė teisingas savo rūšimi ir dydžiu bausmes, skundžiamu nuosprendžiu nuteistajam L. Ž. paskirta galutinė bausmė yra tinkamai individualizuota, atitinkanti Lietuvos Respublikos BK 41 str. numatytą bausmės paskirtį, todėl keisti ar naikinti Šiaulių apylinkės teismo 2016-03-18 nuosprendį apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

24nuteistojo L. Ž. apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. L. Ž. pripažintas kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 3. L. Ž. pripažintas kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5... 5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsniu, L. Ž. paskirta bausmė... 6. Bausmę paskirta atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžią nustatyta... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 8. L. Ž. nuteistas už tai, kad jis padarė sukčiavimo nusikalstamą veiką:... 9. Be to, L. Ž. nuteistas už tai, kad jis pagamino netikrą dokumentą ir jį... 10. Apeliaciniu skundu nuteistasis L. Ž. prašo pakeisti Šiaulių apylinkės... 11. Apeliaciniame skunde nuteistasis L. Ž. nurodo, kad jis pripažįsta savo... 12. Atsiliepime į apeliacinį skundą civilinis ieškovas UAB „( - )“ nurodo,... 13. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis L. Ž. ir jo gynėjas... 14. Nuteistojo L. Ž. apeliacinis skundas atmestinas.... 15. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi... 16. Apeliaciniame skunde nuteistasis L. Ž. neginčija teismo nustatytų faktinių... 17. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra viena iš svarbiausių... 18. Paskirdamas nuteistajam L. Ž. bausmes už jo padarytas nusikalstamas veikas,... 19. Iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad L. Ž. už nusikaltimus paskirtos... 20. Apeliacinius skundu nuteistasis L. Ž. prašo jam paskirtos 8 mėnesių... 21. Kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, nuteistasis L. Ž. praeityje,... 22. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje nustatytų aplinkybių... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 24. nuteistojo L. Ž. apeliacinį skundą atmesti....