Byla eB2-639-524/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Visaugis“

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Erika Misiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Visaugis“, ir

Nustatė

2ieškovė teismo prašo iškelti įmonei bankroto bylą, nurodo, jog įmonė yra nemoki, nebegali padengti kreditinių įsiskolinimų.

3Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovo procesiniai dokumentai jai įteikti viešo paskelbimo būdu.

4Ieškinys tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. numato, kad bankroto byla įmonei keliama, jeigu teismas nustato, jog įmonė yra nemoki ar vėluoja išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, taip pat jeigu įmonė pasiskelbė, kad negali atsiskaityti su kreditoriumi ar neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

6Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo, labai svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos ir bankroto bylos iškėlimas yra optimaliausia priemonė, leidžianti apsaugoti kreditorių interesus, sudarant sąlygas jiems patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto, ar įmonė turi tik laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti nekeliant bankroto bylos ir išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Tam, kad teismas, nagrinėdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą, galėtų spręsti dėl įmonės finansinės padėties ir jos mokumo, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta pareiga įmonės, kurios atžvilgiu inicijuojama bankroto byla, vadovui pateikti teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, įsipareigojimų ir skolų sumas, atsiskaitymo terminus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Nagrinėjamu atveju teismas įpareigojo atsakovo vadovą pateikti šiame straipsnyje nurodytus dokumentus, tačiau atsakovo adresu procesinių dokumentų teismui įteikti nepavyko.

7Įvertinus bylos medžiagą, darytina išvada, kad yra teisinės prielaidos iškelti atsakovei bankroto bylą. Visų pirma teisiškai reikšminga aplinkybė, jog atsakovė pagal CPK 178 str. nustatytas įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykles neįrodinėja savo mokumo, neįvykdė pareigos pateikti įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus teismui. Iš ieškovės pateikto įmonės balanso už 2008 metus matyti, kad UAB ,,Visaugis“ turėjo 841 236,00 Lt vertės turto, tačiau jo didesnę dalį sudarė trumpalaikis turtas – 651 256,00 Lt. Pabrėžtina, kad trumpalaikiam turtui priskiriamas per vieną ataskaitinį laikotarpį (vienerius finansinius metus) pajamoms uždirbti sunaudojamas turtas. Todėl net ir realiai tuo metu egzistavęs jis iš esmės pagal savo pobūdį galėjo keistis. Pažymėtina, kad UAB ,,Visaugis“ neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų daugiau nei penkerius metus. Ieškovės skolos priverstinio išieškojimo veiksmai pradėti dar 2010 metais. Esant tokioms aplinkybėms, yra pagrindas išvadai, jog įmonė negali vykdyti kreditorinių įsipareigojimų, ji yra nemoki.

8Įmonės administratoriumi skirtina atrinkta UAB „Insolvency group“.

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9, 10 str., CPK 290, 291, 335 str., teisėja

Nutarė

10iškelti UAB ,,Visaugis“, juridinio asmens kodas 141907130, reg. Rumpiškės g. 7, Klaipėda, bankroto bylą.

11UAB ,,Visaugis“ administratoriumi paskirti UAB „Insolvency group“, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA307.

12Pavesti administratoriui nedelsiant atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 ir 4 punktuose.

13Nustatyti, kad UAB ,,Visaugis“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus bendrovei per 45 dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Pavesti administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

15Įpareigoti įmonės vadovą per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo datos perduoti administratoriui įmonės turtą ir visus turimus dokumentus.

16Įpareigoti įmonės vadovą ir administratorių pranešti per 5 dienas nuo nutarties įteikimo datos Klaipėdos apygardos teismui apie įmonei iškeltus turtinius reikalavimus nagrinėjamus teismuose, apie civilinius ieškinius baudžiamosiose bylose bei vykdomąsias bylas dėl išieškojimo iš šios įmonės ar dėl jos turto arešto.

17Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo datos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai