Byla A2-1080-510/2008
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje dėl individualios įmonės V. ir S. Mačiulių prekybos centro bankroto

1Kauno apygardos teismo teisėjas Ramūnas Mitkus, susipažinęs su pareiškėjų V. M. ir S. M. prašymu dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje dėl individualios įmonės V. ir S. Mačiulių prekybos centro bankroto,

Nustatė

2Pareiškėjai V. M. ir S. M. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su prašymu, kuriuo prašo atnaujinti procesą (bankroto bylos iškėlimo stadijoje) bankroto byloje Nr. B2-28-343/08; panaikinti Kauno apygardos teismo 2004 m. kovo 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr.2-17/2004; panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m. gegužės 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr.2-222/2004; kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 365 straipsnio 1 dalis, ta apimtimi, kuria teismui neleidžiama atnaujinti procesą neužbaigtose bylose net ir tokiais atvejais, kai neužbaigtoje byloje, šiuo atveju bankroto byloje, įsiteisėjęs galutinis sprendimas ar nutartis pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus ir egzistuoja visi proceso atnaujinimo pagrindai, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės ir teisingumo principams, Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai.

3Pareiškėjų V. M. ir S. M. prašymas dėl proceso atnaujinimo nepriimtinas.

4Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovų V. M. ir S. M. kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 25 d. nutarties ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 15 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal atsakovų V. M. ir S. M. prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje dėl individualios įmonės V. ir S. Mačiulių prekybos centro bankroto, 2007 m. spalio 24 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-7-362/2007) konstatavo, kad teismo nutartis iškelti bankroto bylą nėra teismo procesinis dokumentas, kuriuo užbaigiama byla, todėl byla negali būti laikoma baigta CPK 365 straipsnio 1 dalies prasme. Kolegija pažymėjo, kad specifiniai bankroto proceso tikslai apsaugoti įmonę skolininkę ir jos kreditorius nuo didesnių nuostolių pasiekiami tik nuosekliai ir operatyviai vykdant bankroto procedūras, o atsiradus būtinybei ginti bankrutuojančios įmonės savininko, dalyvio ar kito asmens teises, pažeistas bankroto bylos iškėlimo stadijoje, jos turi būti ginamos siekiant bankroto bylos nutraukimo Įmonių bankroto įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais. Kolegija konstatavo, kad teismas, gavęs prašymą atnaujinti procesą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio 3 dalimi, CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 367 straipsniu ir 370 straipsnio 1 dalimi, atsisako jį priimti kaip pateiktą dėl ginčo, jau nagrinėjamo teisme.

5Taigi Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2007 m. spalio 24 d. nutartyje išaiškino, kad procesas dėl teismo nutarčių, kuriomis iškelta bankroto byla, yra negalimas. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis įsiteisėjo nuo priėmimo dienos. Pareiškėjų V. M. ir S. M. pakartotinis prašymas atnaujinti procesą dėl teismo nutarčių, kuriomis iškelta bankroto byla, prieštarauja CPK 18 straipsniui, kuris numato, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Remiantis aukščiau išdėstytais motyvais, yra pagrindas prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakyti priimti kaip pateiktą dėl ginčo, jau nagrinėjamo teisme (CPK 137 str. 2 d. 5 p.).

6Pareiškėjai prašo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 365 straipsnio 1 dalis, ta apimtimi, kuria teismui neleidžiama atnaujinti procesą neužbaigtose bylose net ir tokiais atvejais, kai neužbaigtoje byloje, šiuo atveju bankroto byloje, įsiteisėjęs galutinis sprendimas ar nutartis pažeidžia pareiškėjų teises ar įstatymų saugomus interesus ir egzistuoja visi proceso atnaujinimo pagrindai, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės ir teisingumo principams, Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai. Pareiškėjų prašymas kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą atmestinas. Civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 3 dalis numato, kad jeigu yra pagrindas manyti, kad įstatymas ar kitas teisės aktas ar jo dalis, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai ar įstatymams, teismas sustabdo bylos nagrinėjimą ir, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetenciją, kreipiasi į jį prašydamas spręsti, ar tas įstatymas ar teisės aktas atitinka Konstituciją ar įstatymus. Pareiškėjai prašymą dėl proceso atnaujinimo grindžia teiginiu, jog jiems tik 2008 m. balandžio mėnesį tapo žinoma, jog bankroto bylos iškėlimo metu pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) neviršijo pusės jos turto vertės, ir kad įtraukus nepagrįstus finansinius reikalavimus bei klaidingai įvertinus įmonės turtą, bankroto byla iškelta neteisėtai. Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2007 m. spalio 24 d. nutartyje pažymėjo, kad bankroto proceso tikslas ir būtinybė užtikrinti interesų pusiausvyros principo laikymąsi paneigia galimybę iš naujo spręsti bankroto bylos iškėlimo klausimą, svarstant, ar buvo įstatyme nustatyti pagrindai bankroto bylai iškelti. Kolegija nurodė, kad bankroto byla bet kurioje stadijoje gali būti nutraukta pagrindais, nurodytais Įmonių bankroto įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje, pvz., kreditoriams įsitikinus įmonės mokumu ir pasirašius taikos sutartį, o ne kvestionuojant bankroto bylos iškėlimo pagrįstumą. Šie Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos motyvai paneigia pareiškėjų keliamas abejones, jog Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 365 straipsnio 1 dalis gali prieštarauti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoms.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 3 dalimi, 137 straipsnio 2 dalies 5 punktu,

Nutarė

8Pareiškėjų V. M. ir S. M. prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakyti priimti.

9Pareiškėjų V. M. ir S. M. prašymą dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą atmesti.

10Nutarties nuorašą nusiųsti pareiškėjus atstovaujantiems advokatams.

11Ši nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai