Byla II-317-201/2017
Dėl Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos 2017 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 30ANN-114231050-17 panaikinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Adolfina Simaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracine tvarka nubausto E. S., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ), gyvenančio ( - ), skundą dėl Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos 2017 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 30ANN-114231050-17 panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos 2017-08-23 nutarimu Nr. 30ANN-114231050-17 E. S. už padarytą administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 416 straipsnio 3 dalyje, paskirta administracinė nuobauda – 60 Eur bauda. E. S. nubaustas už tai, kad 2017-03-28, 13.51 val., Panevėžys-Šiauliai, Šiaulių r. sav., magistraliniame kelyje Panevėžys-Šiauliai, 74,00 km, vairuodamas automobilį viršijo leistiną važiavimo greitį 21 km/h, taip pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 127puinkto reikalavimus.

4Klaipėdos miesto apylinkės teisme 2017-11-14 gautas administracine tvarka nubausto E. S. skundas, kuriame prašoma Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos 2017-08-23 nutarimą panaikinti. Nurodo, kad administracinio nusižengimo nepadarė, automobilio administracinio nusižengimo protokole nurodytu laiku ir vietoje nevairavo, automobilį Audi A, valst. Nr. ( - ) pardavė D. F. (b.l. 3).

5Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnyba atsiliepimu su E. S. skunde išdėstytais motyvais nesutinka. Nurodo, kad remiantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001-05-25 įsakymo Nr. 260 „Dėl motorinių transporto priemonių ie jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ taisyklių 76.3 papunkčiu, buvęs transporto priemonės valdytojas per 15 dienų nuo registruotų duomenų pasikeitimo kreipiasi ir perduoda duomenis VĮ „Regitra“, naujo transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) vardu veikiantis pareiškėjas šiuo atveju privalo kreiptis ne vėliau kaip per 10 dienų po to, kai į VĮ „Regitra“ kreipėsi buvusio transporto priemonės valdytojo vardu veikiantis pareiškėjas. Remiantis Vidaus reikalų informacinės sistemos duomenimis, 2017-01-21 pranešta apie transporto priemonės pardavimą – nuo 2017-01-20 naujas transporto priemonės savininkas E. S.. Duomenų apie tos pačios transporto priemonės pardavimą 2017-01-20 D. F. minėtoje informacinėje sistemoje nėra. Nutarimas priimtas E. S., nes nei jis, nei naujas transporto priemonės valdytojas D. F. į VĮ „Regitra“ dėl įregistruotų duomenų keitimo nesikreipė. 2017-04-24 atlikta pastoviai įregistruotos transporto priemonės išregistravimo operacija. Prašo E. S. skundo netenkinti ir palikti galioti skundžiamą nutarimą. Prašo E. S. skundą nagrinėti Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos įgaliotam atstovui nedalyvaujant (b.l. 28-29).

6Administracinėn atsakomybėn patrauktas E. S. į teismo posėdį neatvyko, apie skundo nagrinėjimo dieną ir vietą jam pranešta tinkamai, todėl skundas nagrinėtinas jį padavusiam asmeniui nedalyvaujant rašytinio proceso tvarka.

7E. S. skundas tenkintinas iš dalies.

8E. S. administracinė nuobauda paskirta už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 416 straipsnio 3 dalyje numatyto administracinio nusižengimo padarymą. ANK 416 straipsnio 3 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už nustatyto greičio viršijimą daugiau kaip dvidešimt, bet ne daugiau kaip trisdešimt kilometrų per valandą.

9Administracinėn atsakomybėn patrauktas E. S. neigia administracinio nusižengimo protokole nurodytu laiku ir vietoje vairavęs automobilį Audu A6, valst. Nr. ( - ) nurodo, kad šią transporto priemonę 2017-01-20 pardavė D. F..

10Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 straipsnio 68 punkte nustatyta, kad transporto priemonės savininkas – asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso transporto priemonė. Minėto straipsnio 74 punkte nustatyta, kad transporto priemonės valdytojas – asmuo, nuosavybės, patikėjimo, nuomos, panaudos ar kitokiu teisėtu pagrindu valdantis ir naudojantis transporto priemonę.

11Iš 2017-04-24 VĮ „Regitra“ pažymos matyti, kad transporto priemonės Audi A6, valst. Nr. ( - ) valdytoja-savininke nurodyta D. Ž. Š.. 2017-01-21 pranešta apie šios transporto priemonės pardavimą - nuo 2017-01-20 naujas transporto priemonės savininkas E. S. (b.l. 9). Pažymėtina, kad 2017-12-05 VĮ „Regitra“ pateiktoje Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų bazės informacijoje apie transporto priemonę Audi A6, valst. Nr. ( - ) automobilio savininkė ir valdytoja nurodyta D. Ž. K. (b.l. 31). Iš E. S. pateiktos transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties matyti, kad 2017-01-20 E. S. pardavė automobilį Audi A6, valst. Nr. ( - ) D. F. už 3000 Eur (b.l. 8).

12Iš bylos medžiagos matyti, kad D. F. VĮ „Regitra“ transporto priemonės nuosavybės teisės įgijimo fakto neregistravo.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nuosavybės teisės atsiradimo ar pasibaigimo pagrindas yra ne teisinės registracijos faktas, o įstatyme numatyta aplinkybė (sandoris, įvykis, aktas ar kt.), su kuria siejama civilinių teisių ir pareigų atsiradimas ar pasibaigimas. Teisinė registracija yra atsiradusios subjektinės nuosavybės teisės įregistravimo ar pasibaigusios tokios teisės išregistravimo pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003-12-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1158/2003). Automobilio registravimas ir jo pirkimo–pardavimo sutartis yra skirtingi dalykai. Būtent automobilio pirkimo –pardavimo sutartis yra nuosavybės teisės įgijimo pagrindas (CK 4.47 straipsnio 1 punktas, 6.305 straipsnio 1 dalis). O automobilio įregistravimas nėra nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010-11-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-309/2010). Taigi, galimai transporto priemonės automobilio Audi A6, valst. Nr. ( - ) savininkas administracinio nusižengimo padarymo metu buvo D. F..

14Administracinių nusižengimų kodekso 642 straipsnio 1 dalies 4 punktas nustato, kad apylinkės teismas, išnagrinėjęs bylą dėl skundo ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, priima nutartį panaikinti nutarimą ir grąžinti bylą institucijai, kurios pareigūnai įgalioti atlikti administracinio nusižengimo tyrimą; šis sprendimas priimamas tik išimtiniais atvejais, kai reikia atlikti didelės apimties papildomą bylos aplinkybių tyrimą arba apylinkės teismui sunku nustatyti papildomas bylos aplinkybes.

15Traukiant asmenį administracinėn atsakomybėn pagal ANK, turi būti nustatyti ir įrodyti visi konkretaus administracinio nusižengimo sudėties elementai. Vienas iš būtinųjų sudėties elementų – subjektas.

16Ištyrus bylos medžiagą, negalima daryti kategoriškos išvados, kad E. S. yra ANK 416 straipsnio 3 dalyje uždrausto administracinio nusižengimo subjektas. Iš bylos duomenų taip pat matyti, kad administracinio nusižengimo protokolas surašytas ne nusižengimo metu ir ne įvykio vietoje. Administracinio nusižengimo protokolas ir skundžiamas nutarimas E. S. surašytas jam nedalyvaujant. Teismo nuomone, administracinio nusižengimo subjektą Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnyba nustatė formaliai – vien remdamasi informacija apie transporto priemonės savininką, gaunama iš VĮ „Regitra“ duomenų bazės, išsamiai nesiaiškindama ar E. S. iš tikrųjų yra transporto priemonės savininkas.

17Esant nustatytiems neaiškumams byloje, trukdantiems tinkamai išnagrinėti administracinio nusižengimo bylą, siekiant surinkti papildomus įrodymus, Institucijos 2017-08-23 nutarimas, kuriuo E. S. pagal ANK 416 straipsnio 3 dalį buvo paskirta 60 Eur dydžio bauda, naikintinas ir byla grąžintina ją inicijavusiai Institucijai tyrimui atlikti (ANK 642 str. 1 d. 4 p.), nes tyrimas buvo atliktas nepilnai, paviršutiniškai, nebuvo išnaudotos visos įrodinėjimo galimybės, o skundžiamas nutarimas buvo priimtas kruopščiai neištyrus visų reikšmingų bylos aplinkybių.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 639 straipsniu, 642 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

19E. S. skunda tenkinti iš dalies.

20Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos 2017 m. rugpjūčio 23 d. nutarimą Nr. 30ANN-114231050-17 panaikinti, grąžinti administracinio nusižengimo bylą ją inicijavusiai Institucijai tyrimui atlikti.

21Nutartis gali būti apskųsta Klaipėdos apygardos teismui per 20 kalendorinių dienų nuo nutarties paskelbimo dienos, skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Adolfina Simaitienė, rašytinio... 2. Teismas... 3. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teisme 2017-11-14 gautas administracine tvarka... 5. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos... 6. Administracinėn atsakomybėn patrauktas E. S. į teismo posėdį neatvyko,... 7. E. S. skundas tenkintinas iš dalies.... 8. E. S. administracinė nuobauda paskirta už Lietuvos Respublikos... 9. Administracinėn atsakomybėn patrauktas E. S. neigia administracinio... 10. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 straipsnio... 11. Iš 2017-04-24 VĮ „Regitra“ pažymos matyti, kad transporto priemonės... 12. Iš bylos medžiagos matyti, kad D. F. VĮ „Regitra“ transporto priemonės... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nuosavybės teisės... 14. Administracinių nusižengimų kodekso 642 straipsnio 1 dalies 4 punktas... 15. Traukiant asmenį administracinėn atsakomybėn pagal ANK, turi būti nustatyti... 16. Ištyrus bylos medžiagą, negalima daryti kategoriškos išvados, kad E. S.... 17. Esant nustatytiems neaiškumams byloje, trukdantiems tinkamai išnagrinėti... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 19. E. S. skunda tenkinti iš dalies.... 20. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos... 21. Nutartis gali būti apskųsta Klaipėdos apygardos teismui per 20 kalendorinių...