Byla 2A-1453-565/2015
Dėl uždraudimo tarpininkui teikti paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis naudojasi pažeisdami autorių teises, trečiasis asmuo V. V. P

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Godos Ambrasaitės-Balynienės, Rūtos Burdulienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vido Stankevičiaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Kino industrijos asociacijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 6 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Kino industrijos asociacijos ieškinį atsakovui UAB „EVP International“ dėl uždraudimo tarpininkui teikti paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis naudojasi pažeisdami autorių teises, trečiasis asmuo V. V. P..

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas įpareigoti atsakovą nutraukti įmokų iš tinklalapio filmai.in naudotojų surinkimo paslaugų teikimą jos užsakovams tiek bankiniais mokėjimo pavedimais, naudojant mokėjimo sistemą mokejimai.lt, tiek naudojant 900 linijos telefono numerius 86001 ir 70015, ir uždrausti šias paslaugas teikti ateityje; nustatyti 5 000 Lt baudą atsakovui už kiekvieną būsimo teismo sprendimo nevykdymo dieną; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad pagal ieškovo įstatų 2.2.5 p. vienas iš ieškovo tikslų yra ginti ieškovo narių teises ir teisėtus interesus valstybinėse institucijose. Todėl ieškovas turi teisę teikti ieškinį savo narių interesais.

6Atsakovas teikia paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis naudojasi pažeisdami autorių teises, todėl atsakovas veikia kaip tarpininkas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 78 str. prasme. Tinklapyje www.filmai.in yra pateikiamas portalas, suteikiantis prisijungusiems vartotojams galimybę peržiūrėti tinklapio filmai.in turinį. Tinklapyje filmai.in jį administruojantys subjektai talpina tik neteisėtą turinį, t.y. turinį, kuris gautas bei padarytas prieinamu internetu be autorių teisių turėtojų sutikimų. Ieškovo nariui Acme, UAB priklauso išimtinės turtinės autorių teisės į filmų „Brėkštanti aušra. l dalis“ ir „Tadas Blinda. Pradžia“ platinimą Lietuvoje. Acme, UAB nėra suteikęs teisės jokiam subjektui platinti šiuos filmus tinklapyje filmai.in., tačiau filmai patalpinti šiame tinklapyje. Tinklapyje filmai.in pateikiama informacija, kad, siekdami peržiūrėti tinklapio filmai.in turinį, tinklapio lankytojai turi registruotis tinklapyje ir rinkti taškus, kuriuos vėliau galės panaudoti tinklapio filmai.in turinio peržiūrai. Taškus lankytojai gali rinkti ir sumokėdami pinigus įvairiais mokėjimo būdais (sms žinutėmis, elektronine bankininkyste, 900-ąja telefono linija). Atsakovas yra bendrovė, asmenims, siekiantiems surinkti įmokas už prekes ar paslaugas, teikianti įmokų surinkimo, pinigų perlaidų paslaugas elektroninės bankininkystės, sms žinučių ar 900-osios telefono linijos būdais, šias paslaugas atsakovas teikia ir tinklapį filmai.in administruojantiems subjektams.

7Tinklapio filmai.in lankytojų sumokamas lėšas atsakovas perduoda ne autorių teises turintiems asmenims, kaip atlyginimą už naudojimąsi autoriaus teisėmis, o trečiajam asmeniui – tinklapio filmai.in administratoriui, kaip pajamas už neteisėto turinio peržiūrėjimą. Ieškovo įsitikinimu, nurodytais atsakovo veiksmais pažeidžiamos ieškovo narių autorių turtinės teisės. Tarpininkais turi būti laikomi ne tik asmenys, perduodantys informaciją (užtikrinantys sklandų tinklapio turinį sudarančios informacijos, pavyzdžiui, neteisėtai elektroninių ryšių tinklais platinamų filmų, perdavimą), bet ir asmenys, kurie teikia kitokias paslaugas, kurios prisideda prie neteisėto kūrinio viešai prieinamu kompiuterių tinklais padarymo.

8Atsakovas su ieškiniu nesutiko.

9Atsakovas teigia, kad ieškovas nėra ginčijamo materialiojo teisinio santykio dalyvis, todėl neturi teisės reikšti reikalavimų atsakovui, t. y. ieškovas yra netinkamas ieškovas.

10Atsakovas tinklapiui filmai.in nesudaro galimybės naudotis elektroninių ryšių tinklais, nesaugo tinklapio filmai.in turinį sudarančios informacijos, todėl atsakovas nėra tarpininkas ATGTĮ 78 str. 2 d. prasme. Atsakovas savo klientui, kuris užregistravo projektą filmai.in atsakovo sistemoje, teikia pinigų perlaidų paslaugą, kuri suprantama kaip mokėjimo paslauga, kai lėšos gaunamos iš mokėtojo, neatidarant mokėjimo sąskaitos mokėtojo arba gavėjo vardu, tam, kad tam tikra suma būtų pervesta gavėjui ar gavėjo vardu veikiančiam mokėjimo paslaugų teikėjui, ir (ar) kai tokios lėšos gaunamos gavėjo vardu ir tampa jam prieinamos. Šias paslaugas atsakovas teisėtai teikia teisės aktų nustatyta tvarka, todėl ieškovas negali reikalauti uždrausti atlikti teisėtus veiksmus.

11Nėra aišku, kaip įmokų surinkimo paslaugos teikimas susijęs su tariamu ieškovo teisių pažeidimu, nes ieškiniu reikalaujama užkirsti kelią autorių turtinių teisių pažeidimui, t.y. autorių kūrinių atgaminimui ir padarymui viešai prieinamais kompiuterių tinklais internete. Įmokų surinkimas neturi priežastinio ryšio galimam neteisėtam autorių kūrinių atgaminimui ir padarymui viešai prieinamais kompiuterių tinklais.

12II.Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-10-06 sprendimu ieškinį atmetė.

14Sprendime nurodyta, kad ieškovas į bylą teikė atspausdintus duomenis iš tinklalapio www.filmai.in. Į bylą teikti filmų registravimo liudijimai: 2011-09-16 Nr. L00968 UAB „Acme“, filmo pavadinimas „Tadas Blinda.Pradžia.“; 2011-11-10 Nr. L00994 UAB „Acme“, filmo pavadinimas „Brėkštanti aušra. 1 dalis“. Ieškovas siuntė atsakovui ikiteisminį reikalavimą nutraukti paslaugų teikimą asmenims, kurie jomis naudojasi pažeisdami įstatymų saugomas autorių teises ir gretutines teises, o atsakovas atsakyme į reikalavimą nurodė, jog nėra svetainės tarpininkas, kaip tai nurodyta ATGTĮ 78 str. Mokėjimai.lt sistemos valdytojas yra atsakovas. Į bylą pateikti įrodymai, kad atsakovas yra elektroninių pinigų įstaigos licencijos turėtojas. Iš pateiktų duomenų matyti, kad galutinis lėšų gavėjas yra V.V. P.. Į bylą teiktos nuorodos, kokiais būdais galima atlikti mokėjimus.

15Teismas, vertindamas pateiktų ieškovo įstatų nuostatas (1.1, 2.2.1, 2.2.5, 13 p.), ieškovo teisinę veiklos formą – asociacija, bei teisinį tokio subjekto veiklos reglamentavimą, nesutiko su atsakovo argumentais, kad ieškinys yra pareikštas netinkamo ieškovo.

16Teismas pažymėjo, kad ieškinys reiškiamas tik vienam subjektui – atsakovui, ieškinys nėra reiškiamas trečiajam asmeniui V.V. P.. Pateikti įrodymai apie tai, kad Acme, UAB priklauso du filmai („Tadas Blinda. Pradžia“ ir „Brėkštanti Aušra. 1 dalis“), o reiškiamas prašymas siejamas su visa atsakovo vykdoma veikla. Atsakovas yra bendrovė, asmenims, siekiantiems surinkti įmokas už prekes ar paslaugas, teikianti įmokų surinkimo, pinigų perlaidų paslaugas elektroninės bankininkystės, sms žinučių ar 900-osios telefono linijos būdais. Šias paslaugas atsakovas teisėtai teikia teisės aktų nustatyta tvarka, tą patvirtina atsakovui išduota licencija. Teismas pažymėjo, kad ieškovas neįrodė atliekamų būtent atsakovo neteisėtų veiksmų. Atsakovo vykdoma veikla pagal ieškovo nurodomas aplinkybes negali būti laikoma neteisėta. Teismo vertinimu, ieškovas neįrodė ir realios žalos grėsmės. Teismas sutiko su atsakovo argumentu, kad ieškovo teiginiai, jog tinklapis filmai.in iš esmės skirtas tik neteisėtai paskelbto turinio platinimui, neįrodyti. Išdėstytų aplinkybių pagrindu teismas padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė visų prevencinio ieškinio taikymo sąlygų.

17Teismas nurodė, kad ATGTĮ 78 str. nuostatos numato, jog autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių subjektai, gindami savo teises, turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti uždrausti tarpininkui teikti elektroninių ryšių tinklais paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis naudojasi pažeisdami autorių teises, gretutines teises ar sui generis teises. Draudimas teikti šias paslaugas apima su autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių pažeidimu susijusios informacijos perdavimo sustabdymą arba, jei tarpininkas techniškai gali atlikti, tokios informacijos pašalinimą, arba prieigos prie autorių teises, gretutines teises ar sui generis teises pažeidžiančios informacijos panaikinimą. ATGTĮ 78 str. nurodytu tarpininku laikomas fizinis arba juridinis asmuo, įskaitant Lietuvos Respublikoje įregistruotus užsienio juridinio asmens filialą ar atstovybę, teikiantis elektroninių ryšių tinklais paslaugas, kurias sudaro trečiųjų asmenų pateiktos informacijos perdavimas elektroninių ryšių tinklais arba galimybės naudotis elektroninių ryšių tinklais suteikimas ir (arba) pateiktos informacijos saugojimas. Teismas pažymėjo, kad atsakovas neteikia tinklapiui filmai.in paslaugų, kurios leistų atsakovą įvardinti tarpininku ATGTĮ 78 str. prasme. Kaip matyti iš bylos duomenų, atsakovas teikia tik pinigų perlaidų paslaugą, tokių veiksmų šiuo atveju nėra pagrindo laikyti neteisėtais. Atsakovas tinklapiui filmai.in neteikia ieškovo nurodytų elektroninių ryšių tinklais paslaugų, t.y. neperduoda filmai.in turinį sudarančios informacijos, nesudaro filmai.in galimybės naudotis elektroninių ryšių tinklais, nesaugo filmai.in turinį sudarančios informacijos. Išskirtoje bylos medžiagoje dėl atskirojo skundo teismui buvo teikti filmų išrašai, tačiau teismas atkreipė dėmesį, kad nėra pateikti įrodymai, kam ir kokios teisės priklauso į nurodytus filmus.

18III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

19Ieškovas pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-10-06 sprendimo, kuriuo prašo skundžiamą sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais.

20Įrodinėdamas, kad per tinklalapį filmai.in vykdoma veikla pažeidžia autorių teises, ieškovas pateikė į bylą pakankamai įrodymų. Ieškovo nariai yra įgiję išimtines teises platinti garsių užsienio (taip pat Lietuvos) gamintojų audiovizualinius kūrinius Lietuvos teritorijoje ir būtent šios ieškovo narių teisės yra pažeidžiamos tinklapyje platinant (suteikiant prieigą) ieškovo narių platinamus filmus. Teismas skundžiame sprendime visiškai ignoravo ieškovo kartu su atskiruoju skundu pateiktą ieškovo narių Lietuvoje platinamų filmų sąrašą, kuriame taip pat buvo nurodyti atitikmenys, skelbiami tinklapyje filmai.in. Šiame sąraše yra išvardinti net 126 filmai, o ne 2, kaip teigia teismas. Jokių abejonių dėl šio sąrašo nei procesiniuose dokumentuose, nei įrodymų tyrimo stadijoje nepareiškė nei atsakovas, nei trečiasis asmuo, nei pirmosios instancijos teismas. Šis įrodymas patvirtina, kad ieškovo atstovaujamų autorių turtinių teisių pažeidimų mastas tinklapyje filmai.in yra labai didelis.

21Teismas, svarstydamas, kiek tikėtina, kad tinklalapio filmai.in valdytojai daro pažeidimus, turėtų svarstyti, ar yra tikėtina, kad asmuo, vengiantis atskleisti savo tapatybę (t. y. ją slepiantis), būtų teisėtai įgijęs visas teises į šimtų kūrinių transliaciją internetu ir sumokėjęs filmų autoriams visą jiems pagal įstatymą ir pagal sutartis priklausanti autorinį atlyginimą, įskaitant ir atlyginimą, surenkamą Lietuvos autorių teisių gynimo agentūros bei Lietuvos gretutinių teisių asociacijos. Atsižvelgiant į tai, kad šios teisės (transliuoti internetu) ypatingai retai yra suteikiamos net ieškovo nariams, kurie yra ilgamečiai kino rinkos profesionalai, yra akivaizdu, kad tikimybė, jog tinklalapio filmai.in valdytojai veikia teisėtai ir atlyginimą už jų platinamus filmus iš vartotojų renka su filmų savininkų leidimu, yra artima nuliui. Europos Komisijos 2010-12-22 paskelbtame Direktyvos 2004/48/EB taikymo tyrime pažymima, kad tose bylose, kurios susijusios su prekių ženklų, dizaino, autorių teisių pažeidimais, pažeidimo akivaizdumas dažniausiai gali būti netgi preziumuojamas.

22Išvardinti argumentai leidžia pripažinti, kad pirmosios instancijos teismo išvada apie tai, kad byloje neužtenka įrodymų, patvirtinančių, jog filmai.in yra neteisėtai platinami audiovizualiniai kūriniai, yra visiškai nepagrįsta.

23Ieškovas yra pateikęs į bylą išrašus iš tinklapio filmai.in, kurie patvirtina, kad už šiame tinklapyje suteikiamą galimybę žiūrėti filmus vartotojai atsiskaito pinigais, o atsakovas tiesiogiai savo paslaugomis prisideda prie tokio atlyginimo surinkimo. Atlyginimo rinkimas už neteisėtai platinamų filmų žiūrėjimą reiškia, kad iš daromų ieškovo teisių pažeidimų filmai.in valdytojai gauna naudą. CK 6.249 str. 2 d. numato, kad tokia nauda yra pripažįstama nuostoliais. Taigi nėra jokių abejonių dėl to, kad ieškovo nariai jau ilgą laiką patiria nuostolius ir patirs juos ateityje, jeigu nebus patenkintas ieškovo ieškinys ir nesustabdytas įmokų rinkimas atsakovo pagalba.

24Teismo išvada, kad Lietuvos teisinis reglamentavimas numato galimybę taikyti draudimus tik „specialiems“ tarpininkams, t.y. tik tokiems, kurie teikia informacijos perdavimo ryšių tinklais paslaugas, padaryta iš esmės netinkamai aiškinant ir taikant ATGTĮ ir ES direktyvų nuostatas. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 11 str. įpareigoja valstybes nares (be pasirinkimo teisės) užtikrinti, kad teisių turėtojai galėtų prašyti taikyti draudimą tęsti intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą, nepažeidžiant Direktyvos 2001/29/EB 8 str. 3 d., tarpininkams, kurių paslaugas naudoja trečioji šalis, pažeisdama intelektinės nuosavybės teises. Europos Komisijos 2010-12-20 paskelbtame Direktyvos 2004/48/EB taikymo tyrime pažymima, kad Direktyva 2004/48/EB tarpininką apibrėžia plačiai ir ši sąvoka apima visus asmenis, kurių paslaugas naudoja trečiasis asmuo intelektinės nuosavybės teisių pažeidimams. Nuostata „nepažeidžiant Direktyvos 2001/29/EB 8 str. 3 d.“ reiškia, kad Direktyvos 2001/29/EB 8 str. 3 d. numatyta galimybė taikyti draudimus tarpininkams, kurie persiunčia informaciją, niekaip neapribojama Direktyvos 2004/48/EB nuostatomis. Kitaip tariant, naujoji 2004 m. direktyva, numačiusi galimybę taikyti draudimus visiems tarpininkams, neapribojo galimybės taikyti draudimus „specialiems tarpininkams“, t.y. tiems, kurių veikla apsiriboja informacijos persiuntimu.

25Atsakovas su apeliaciniu skundu nesutiko. Nesutikimas su apeliaciniu skundu grindžiamas šiais argumentais.

26Atsakovas nėra ginčijamo materialiojo teisinio santykio dalyvis. Byloje taip pat nėra įrodymų, pagrindžiančių, kad Acme, UAB yra filmų „Brėkštanti aušra. 1 dalis“ ir „Tadas Blinda. Pradžia“ išimtinių autorių turtinių teisių turėtoja, turinti teisę drausti kitiems fiziniams ir/ar juridiniams asmenims viešai skelbti filmus, įskaitant jų padarymą viešai prieinamais kompiuterių tinklais. Byloje taip pat nėra įrodymų, kad ieškovo nariai yra kitų kūrinių, viešai paskelbtų tinklapyje filmai.in, išimtinių autorių turtinių teisių turėtojai, galintys kreiptis į teismą gindami savo teises ATGTĮ 78 str. 1 d. pagrindu.

27Reiškiant prevencinį ieškinį, turi būti įrodytos visos civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, žala (ar šiuo atveju – potenciali žala), kaltė ir priežastinis ryšys. Kadangi ieškovas prevencinį ieškinį reiškia būtent atsakovui, keldamas reikalavimą nutraukti įmokų iš tinklapio filmai.in naudotojų surinkimą ir uždrausti atitinkamas paslaugas teikti ateityje, ieškovas turėjo pagrįsti, kad siekiami uždrausti atsakovo veiksmai yra neteisėti. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių atsakovo veiksmų neteisėtumą. Atsakovas trečiajam asmeniui teikia pinigų perlaidų paslaugą, kuri yra mokėjimo paslauga; šią paslaugą atsakovas teisėtai teikia teisės aktų nustatyta tvarka. Taigi, kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, ieškovas neįrodė atliekamų būtent atsakovo veiksmų, kuriuos siekia uždrausti, neteisėtumo.

28Kaip minėta, byloje nėra duomenų, pagrindžiančių, kad ieškovo narys Acme, UAB yra filmų „Brėkštanti aušra. 1 dalis“ ir „Tadas Blinda. Pradžia“ išimtinių autorių turtinių teisių subjektas. Byloje taip pat nėra įrodymų, kad kiti ieškovo nariai yra kitų audiovizualinių kūrinių, viešai paskelbtų tinklapyje filmai.in, išimtinių autorių turtinių teisių subjektai. Atsižvelgiant į tai, nėra įrodyta, kad dėl filmai.in platinamų filmų ieškovo nariai negauna pajamų, t. y. patiria žalą.

29Be to, ieškovo ir jo narių patiriamą žalą ir atsakovo veiksmus turi sieti priežastinis ryšys. Šiuo atveju ieškovo ar jo narių tariamai patiriamą žalą tiesiogiai sąlygoja galimai neteisėtai tinklapyje filmai.in platinami filmai, o ne atsakovo teikiama pinigų perlaidos paslauga. Be to, tinklapio filmai.in vartotojai filmus gali žiūrėti gaudami nemokamus taškus prisijungdami prie tinklapio arba juos įsigydami sumokėję atitinkamas sumas įvairiais kitais būdais. Taigi, uždraudus atsakovei teikti paslaugas tinklapio filmai.in savininkui pinigų perlaidos paslaugą, nebūtų užkertama galimybė tinklapio filmai.in vartotojams gauti šio tinklapio turinio.

30Ieškovas netinkamai aiškina Direktyvas 2001/29/EB, 2004/48/EB bei jų taikymo sritis. Tarpininkams taikomi draudimai turi atitikti Direktyvos 2001/29/EB 8 str. 3 d., pagal kurią valstybės narės užtikrina, kad teisių turėtojai turėtų galimybes prašyti teismo draudimo tarpininkams, kurių paslaugomis tretieji asmenys naudojasi autorių teisėms ar gretutinėms teisėms pažeisti. Teisingumo Teismas, aiškindamas Direktyvą 2001/29/EB ir joje numatytą tarpininko sąvoką, yra konstatavęs, kad iš Direktyvos 2001/29 59 konstatuojamosios dalies matyti, kad šios Direktyvos 8 str. 3 d. vartojama sąvoka „tarpininkas“ apima bet kurį asmenį, kuris perduoda trečiojo asmens daromą saugomo kūrinio ar kito objekto pažeidimą tinkle. Taigi, priešingai, nei teigia ieškovas, Direktyvoje 2004/48/EB numatytos autorinių teisių turėtojo teisės reikšti reikalavimus tarpininkui turi būti aiškinamos Direktyvos 2001/29/EB kontekste, pagal kurią tarpininku laikomas subjektas, kuris perduoda trečiojo asmens daromą saugomo kūrinio ar kito objekto pažeidimą tinkle. Nei Direktyvose 2001/29/EB ir 2004/48/EB, nei Europos Komisijos 2010-12-22 paskelbtame Direktyvos 2004/48/EB taikymo tyrime „tarpininkas“ nėra siejamas su bet kokių paslaugų trečiajam asmeniui teikėju; tarpininko teikiamos paslaugos visgi turi būti tiesiogiai susijusios su autorių teisių saugomo objekto paviešinimu internete. Akivaizdu, kad atsakovo teikiama pinigų perlaidos paslauga neatitinka šio apibrėžimo, todėl atsakovas nelaikytinas tarpininku, kuriam galima taikyti Direktyvose bei ATGTĮ numatytus draudimus.

31IV.Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Apeliacinis skundas atmestinas.

33Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.). Šioje byloje nenustatytos aplinkybės, kurios būtų pagrindas peržengti apeliacinio skundo ribas, todėl byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose.

34Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau – ATGTĮ) 78 str. 1 d. nustatyta, kad autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių subjektai, gindami savo teises, turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti uždrausti tarpininkui teikti elektroninių ryšių tinklais paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis naudojasi pažeisdami autorių teises, gretutines teises ar sui generis teises. Draudimas teikti šias paslaugas apima su autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių pažeidimu susijusios informacijos perdavimo sustabdymą arba, jei tarpininkas techniškai gali atlikti, tokios informacijos pašalinimą, arba prieigos prie autorių teises, gretutines teises ar sui generis teises pažeidžiančios informacijos panaikinimą. Pagal ATGTĮ 78 str. 2 d. tarpininku laikomas fizinis arba juridinis asmuo, įskaitant Lietuvos Respublikoje įregistruotus užsienio juridinio asmens filialą ar atstovybę, teikiantis elektroninių ryšių tinklais paslaugas, kurias sudaro trečiųjų asmenų pateiktos informacijos perdavimas elektroninių ryšių tinklais arba galimybės naudotis elektroninių ryšių tinklais suteikimas ir (arba) pateiktos informacijos saugojimas. Šis straipsnis įgyvendina 2004-04-29 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 11 str. Minėtos direktyvos 11 str. nustatyta, jog valstybės narės užtikrina, kad priimdamos teismo sprendimą dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, teismo institucijos galėtų pažeidėjui taikyti draudimą tęsti pažeidimą. Jei tai yra numatyta nacionalinėje teisėje, už tokio draudimo nesilaikymą jeigu reikalinga, siekiama pakartotinė nuobauda, siekiant priversti jo laikytis. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad teisių turėtojai galėtų prašyti taikyti tokį draudimą, nepažeidžiant Direktyvos 2001/29/EB 8 str. 3 d., tarpininkams, kurių paslaugas naudoja trečioji šalis, pažeisdama intelektinės nuosavybės teises. Pagal 2001-05-22 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 8 str. 3 d. valstybės narės užtikrina, kad teisių turėtojai turėtų galimybes prašyti teismo draudimo tarpininkams, kurių paslaugomis tretieji asmenys naudojasi autorių teisėms ar gretutinėms teisėms pažeisti.

35Atsakovas turi Lietuvos banko suteiktą elektroninių pinigų įstaigos licenciją, kuri suteikia atsakovui teisę atlikti pinigų perlaidas (1 t., 65 b.l.), t.y. mokėjimo paslaugą, kai lėšos gaunamos iš mokėtojo, neatidarant mokėjimo sąskaitos mokėtojo arba gavėjo vardu, tam, kad tam tikra suma būtų pervesta gavėjui ar gavėjo vardu veikiančiam mokėjimo paslaugų teikėjui, ir (ar) kai tokios lėšos gaunamos gavėjo vardu ir tampa jam prieinamos (Lietuvos Respublikos Mokėjimų įstatymo 2 str. 29 d., 5 str. 6 p., Lietuvos Respublikos Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 10 str. 1 d.). Taigi, pinigų perlaidų paslaugą atsakovas teikia teisėtai. Pinigų perlaidų paslaugą atsakovas teikia ir asmenims, mokantiems už tinklapyje filmai.in pasirinktas prekes ar paslaugas, t.y. už galimybę peržiūrėti šio tinklapio turinį, kurį sudaro įvairūs audiovizualiniai kūriniai (1 t., 15, 15 b.l.). Tačiau atsakovo teikiamos paslaugos nėra nei trečiųjų asmenų pateiktos informacijos, susijusios su autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių pažeidimu, perdavimas elektroninių ryšių tinklais, nei galimybės naudotis elektroninių ryšių tinklais tokiai informacijai perduoti suteikimas, nei tokios informacijos saugojimas. Todėl atsakovas nelaikytinas tarpininku ATGTĮ 78 str. prasme.

36Nei Direktyvoje 2001/29/EB, nei Direktyvoje 2004/48/EB nėra tiesiogiai apibrėžta tarpininko sąvoka.

37Direktyvos 2001/29/EB preambulės 59 p. nurodyta, kad teisių turėtojai turėtų turėti galimybę prašyti teismo uždraudimo tarpininkui, perduodančiam trečiojo asmens daromą saugomo kūrinio ar kito objekto pažeidimą tinkle. Tokių uždraudimų sąlygas ir aplinkybes turėtų nustatyti valstybių narių nacionalinė teisė. Direktyvos 2004/28/EB preambulės 23 p. nurodyta, kad nepažiedžiant jokių kitų egzistuojančių priemonių, procedūrų ir gynimo būdų, teisių turėtojams turėtų būti suteikta galimybė prašyti teismą uždrausti tarpininkui teikti paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis naudojasi pažeisdami teisių turėtojo pramoninės nuosavybės teises. Tokio draudimo sąlygas ir procedūras turėtų nustatyti valstybių narių nacionaliniai teisės aktai. Autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimų srityje visapusiškas suderinamumas jau yra numatytas Direktyvoje 2001/29/EB. Todėl ši Direktyva nepažeidžia Direktyvos 2001/29/EB 8 str. 3 d. nuostatų.

38Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad iš Direktyvos 2001/29 59 konstatuojamosios dalies matyti, jog šios Direktyvos 8 str. 3 d. vartojama sąvoka „tarpininkas“ apima bet kurį asmenį, kuris perduoda trečiojo asmens daromą saugomo kūrinio ar kito objekto pažeidimą tinkle (2014-03-27 sprendimas Nr.C-314/12).

39Atsižvelgiant į tai, sutiktina su atsiliepimo į apeliacinį skundą teiginiu, kad Direktyvoje 2004/48/EB numatytos autorių turtinių teisių turėtojų teisės reikšti reikalavimą tarpininkui turi būti aiškinamos Direktyvos 2001/29/EB kontekste, ir atmestinas apeliacinio skundo teiginys, kad ATGTĮ 78 str. yra neperkeltos ar netinkamai perkeltos Direktyvos 2004/48/EB 11 str. nuostatos.

40Nustačius, kad atsakovas turi Lietuvos banko suteiktą elektroninių pinigų įstaigos licenciją, kuri suteikia atsakovui teisę atlikti pinigų perlaidas, t.y., kad atsakovas pinigų perlaidų paslaugą teikia teisėtai, nenustačius, kad atsakovo veikla laikytina tarpininko veikla ATGTĮ 78 str. 1 d. prasme ir kad atsakovui gali būti taikomas ATGTĮ 78 str. 1 d. nustatytas draudimas, t.y. nenustačius neteisėtų atsakovo veiksmų, nėra pagrindo tenkinti ieškovo ieškinio. Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi įtakos teisingam bylos išsprendimui, todėl dėl jų nepasisakoma.

41Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino ginčo teisinį santykį reglamentuojančias materialiosios teisės normas, tinkamai vertino byloje esančius įrodymus, todėl teisingai išsprendė tarp šalių kilusį ginčą, o apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

43Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas įpareigoti... 5. Ieškovas nurodė, kad pagal ieškovo įstatų 2.2.5 p. vienas iš ieškovo... 6. Atsakovas teikia paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis... 7. Tinklapio filmai.in lankytojų sumokamas lėšas atsakovas perduoda ne autorių... 8. Atsakovas su ieškiniu nesutiko.... 9. Atsakovas teigia, kad ieškovas nėra ginčijamo materialiojo teisinio santykio... 10. Atsakovas tinklapiui filmai.in nesudaro galimybės naudotis elektroninių... 11. Nėra aišku, kaip įmokų surinkimo paslaugos teikimas susijęs su tariamu... 12. II.Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-10-06 sprendimu ieškinį atmetė.... 14. Sprendime nurodyta, kad ieškovas į bylą teikė atspausdintus duomenis iš... 15. Teismas, vertindamas pateiktų ieškovo įstatų nuostatas (1.1, 2.2.1, 2.2.5,... 16. Teismas pažymėjo, kad ieškinys reiškiamas tik vienam subjektui –... 17. Teismas nurodė, kad ATGTĮ 78 str. nuostatos numato, jog autorių teisių,... 18. III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 19. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo... 20. Įrodinėdamas, kad per tinklalapį filmai.in vykdoma veikla pažeidžia... 21. Teismas, svarstydamas, kiek tikėtina, kad tinklalapio filmai.in valdytojai... 22. Išvardinti argumentai leidžia pripažinti, kad pirmosios instancijos teismo... 23. Ieškovas yra pateikęs į bylą išrašus iš tinklapio filmai.in, kurie... 24. Teismo išvada, kad Lietuvos teisinis reglamentavimas numato galimybę taikyti... 25. Atsakovas su apeliaciniu skundu nesutiko. Nesutikimas su apeliaciniu skundu... 26. Atsakovas nėra ginčijamo materialiojo teisinio santykio dalyvis. Byloje taip... 27. Reiškiant prevencinį ieškinį, turi būti įrodytos visos civilinės... 28. Kaip minėta, byloje nėra duomenų, pagrindžiančių, kad ieškovo narys... 29. Be to, ieškovo ir jo narių patiriamą žalą ir atsakovo veiksmus turi sieti... 30. Ieškovas netinkamai aiškina Direktyvas 2001/29/EB, 2004/48/EB bei jų taikymo... 31. IV.Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 32. Apeliacinis skundas atmestinas.... 33. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 34. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau... 35. Atsakovas turi Lietuvos banko suteiktą elektroninių pinigų įstaigos... 36. Nei Direktyvoje 2001/29/EB, nei Direktyvoje 2004/48/EB nėra tiesiogiai... 37. Direktyvos 2001/29/EB preambulės 59 p. nurodyta, kad teisių turėtojai... 38. Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad iš Direktyvos 2001/29 59... 39. Atsižvelgiant į tai, sutiktina su atsiliepimo į apeliacinį skundą... 40. Nustačius, kad atsakovas turi Lietuvos banko suteiktą elektroninių pinigų... 41. Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 43. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 6 d. sprendimą palikti...