Byla eB2-97-221/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Talanto“

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos (kreditorės) uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Talanto“,

Nustatė

2pareiškėja (kreditorė) UAB „Noble Group“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Talanto“. Pareiškėja nurodė, kad atsakovė jai skolinga 217,37 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad skola susidarė 2006 metais ir atsakovė per ilgą laikotarpį nesugebėjo jos padengti, kyla abejonių dėl atsakovės mokumo, todėl pareiškėja kreipiasi į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo.

3Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

4Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 4 straipsnio 2 punkte ir 6 straipsnyje.

5ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Nurodytas teisinis reglamentavimas lemia, jog spręsdamas kreditoriaus pareikšto reikalavimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą teismas privalo įvertinti tiek kreditoriaus turtinio reikalavimo atsakovu pareiškime įvardinto juridinio asmens atžvilgiu egzistavimo faktą, tiek ir šio asmens turtinę padėtį.

7Siekiant įvertinti UAB „Talanto“ finansinę būklę, Kauno apygardos teismas 2015 m. sausio 5 d. nutartimi įpareigojo atsakovės administracijos vadovą pateikti duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti, t. y. debitorių ir kreditorių sąrašus, duomenis apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, duomenis apie įmonės vardu registruotą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, įmonės registracijos pažymėjimą, įstatus, bei atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Nutartis buvo išsiųsta paštu du kartus bendrovės buveinės registruotu adresu – Jonava, Sodų g. 43-37, tačiau nutartis nebuvo įteikta, reikalaujami finansiniai įmonės dokumentai teismui nepateikti. Siuntos atsakovės registruotos buveinės adresu išsiuntimas, vadovaujantis CPK 123 straipsnio 4 dalimi, laikomas tinkamu siunčiamų dokumentų įteikimu. Per nustatytą terminą atsakovės finansiniai dokumentai teismui nepateikti. Atsakovės pozicijos dėl pareiškimo pagrįstumo nepateikimas nelaikytinas kliūtimi spręsti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

8Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti papildomų duomenų apie atsakovės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Talanto“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje pareiškėjos pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

9ĮBĮ 5 straipsnio 4 dalis įpareigoja kreditorių, pateikusį pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, pridėti prie pareiškimo tokio reikalavimo pagrįstumą įrodančius dokumentus, t. y. įrodyti savo reikalavimo į skolininką teisę. Nagrinėjamu atveju jokių duomenų, leidžiančių abejoti pareiškimo argumentu, jog nurodytų finansinių įsipareigojimų atsakovė neįvykdė, byloje nėra, todėl darytina išvada, jog pareiškėjas atitinka ĮBĮ 3 straipsnyje apibrėžtą kreditoriaus statusą.

10VĮ Registrų centro duomenis UAB „Talanto“ įregistruota 1997 m. kovo 24 d. Nekilnojamojo turto registre atsakovės vardu nėra įregistruoto jokio nekilnojamojo turto. Kelių transporto priemonių registro duomenimis, atsakovei nuosavybės teise priklausiusios transporto priemonės šiuo metu yra išregistruotos. Kaip matyti iš viešų VSDFV duomenų, Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre nėra įregistruotų atsakovės darbuotojų, atsakovės skola VSDFV biudžetui sudaro 7,62 Eur; kaip matyti iš Kauno apskrities VMI prie LR FM 2015 m. sausio 23 d. rašto Nr. (11.7-03.3.1)-K-700, įmonė pagal pateiktus dokumentus turi 6 616,16 Eur mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams ir piniginiams fondams, įmonė nėra pateikusi eilės deklaracijų, kurių pateikimo terminai yra pasibaigę. VĮ Registrų centro duomenis, įmonė nuo jos įregistravimo juridinių asmenų registre jokių finansinių dokumentų nėra pateikusi. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad atsakovės atžvilgiu nėra priimtų sprendimų dėl skolų priteisimo.

11Atsižvelgiant į tai, jog buvo išbandytos visos galimybės gauti patikslintą informaciją, kuri nebuvo gauta dėl atsakovės ir jos administracijos vadovo kaltės, nustačius, kad atsakovė UAB „Talanto“ nemoka privalomųjų socialinių draudimo įmokų, nekilnojamojo turto neturi, neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų, įmonė negali vykdyti savo prisiimtų įsipareigojimų kreditorių atžvilgiu bei vykdyti pareigas valstybei, bendrovei jos registruotos buveinės adresu siųsti dokumentai grįžo neįteikti, darytina išvada, kad UAB „Talanto“ yra nemoki ir negali vykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, UAB „Talanto“ keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

12Iškeldamas bankroto bylą, teismas privalo paskirti bendrovės bankroto administratorių.

13Administratorius atrinktinas laikantis Įmonės bankroto administratoriaus atrankos teisme tvarkos, nustatytos Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647. Teismui bankroto administratoriaus atranką vykdžius pagal Bankroto administratorių atrankos kompiuterinę programą, atrinktas administratorius UAB „Talismanas Lt“ (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

14Iškėlus UAB „Talanto“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

15Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 5 ir 6 dalimis,

Nutarė

16iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Talanto“, įmonės kodas 156729317, registruotos buveinės adresas: Jonavos m., Sodų g. 43-37, bankroto bylą.

17Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Talanto“ administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Talismanas Lt“ (juridinio asmens kodas 302676083, adresas: Radviliškio r. sav., Radviliškio m., Žalgirio g. 47; tel. 8-616 25997, el. p.: talismanaslt@gmail.com, asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA185).

18Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Talanto” turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

19Nustatyti, kad kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos, per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

20Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Talanto“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

21Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, pareiškėjai, atsakovei, administratoriui.

22Pavesti įmonės administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje numatytu terminu.

23Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė rašytinio proceso... 2. pareiškėja (kreditorė) UAB „Noble Group“ kreipėsi į Kauno apygardos... 3. Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.... 4. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo... 5. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jei yra... 6. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena,... 7. Siekiant įvertinti UAB „Talanto“ finansinę būklę, Kauno apygardos... 8. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės... 9. ĮBĮ 5 straipsnio 4 dalis įpareigoja kreditorių, pateikusį pareiškimą... 10. VĮ Registrų centro duomenis UAB „Talanto“ įregistruota 1997 m. kovo 24... 11. Atsižvelgiant į tai, jog buvo išbandytos visos galimybės gauti patikslintą... 12. Iškeldamas bankroto bylą, teismas privalo paskirti bendrovės bankroto... 13. Administratorius atrinktinas laikantis Įmonės bankroto administratoriaus... 14. Iškėlus UAB „Talanto“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 15. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 16. iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Talanto“, įmonės kodas 156729317,... 17. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Talanto“ administratoriumi... 18. Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Talanto” turtui areštą,... 19. Nustatyti, kad kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus,... 20. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Talanto“ valdymo organai... 21. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui,... 22. Pavesti įmonės administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių... 23. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...