Byla L2-1486-262/2008

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė, išnagrinėjusi kreditoriaus UAB „Baltva“, buveinė: Šilutės pl. 4, Klaipėda, į/k 141293180, pareiškimą dėl 254.449,67 Lt skolos už darbus, 91.601,88 Lt delspinigių iš viso – 346.051,55 Lt ir 6% metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo priteisimo, bei 2665 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko UAB „Telesta“, į.k. 121922630, buveinė: Eišiškių pl. 26, Vilnius,

2Vadovaudamasi CPK 436 str. 1 d., į s a k o :

3Išieškoti iš UAB „Telesta“, į.k. 121922630, buveinė: Eišiškių pl. 26, Vilnius, 254.449,67 Lt skolos už darbus, 91.601,88 Lt delspinigių iš viso – 346.051,55 Lt ir 6% metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo priteisimo, kreditoriaus UAB „Baltva“, buveinė: Šilutės pl. 4, Klaipėda, į/k 141293180, naudai.

4Išieškoti iš skolininko UAB „Telesta“ 2665 Lt bylinėjimosi išlaidų: 1865 Lt žyminio mokesčio ir 800 Lt už advokato suteiktą teisinę pagalbą kreditoriaus UAB „Baltva“naudai.

5Išieškoti iš skolininko UAB „Telesta“, į valstybės pajamas 3.00 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

6Teismo įsakymas įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo pranešimo skolininkui įteikimo dienos, jeigu skolininkas raštu nepraneša teismui apie teismo įsakymo įvykdymą ar nepareiškia prieštaravimų dėl kreditoriaus pateikto reikalavimo.

7Teismo įsakymas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

8Teisėja

9Ona Gasiulytė

10Civilinė byla Nr.L2‑1486–39/2008

11PRANEŠIMAS

122008 m. vasario 15 d.

13Vilnius

14Vilniaus apygardos teisme priimtas kreditoriaus UAB „Baltva“, buveinė: Šilutės pl. 4, Klaipėda, į/k 141293180, pareiškimas dėl 254.449,67 Lt skolos už darbus, 91.601,88 Lt delspinigių iš viso – 346.051,55 Lt ir 6% metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo priteisimo, bei 2665 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko UAB „Telesta“, į.k. 121922630, buveinė: Eišiškių pl. 26, Vilniuskurio pagrindu išduotas 2008 m. vasario 15 teismo įsakymas.

15Vadovaudamasi CPK 437 str. teisėja p r a n e š a :

16Skolininkas turi teisę:

  1. per dvidešimt dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos įvykdyti kreditoriaus reikalavimus bei sumokėti bylinėjimosi išlaidas ir apie tai raštu pranešti teismui;
  2. per dvidešimt dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos raštu pareikšti teismui prieštaravimus dėl kreditoriaus reikalavimų (prieštaravimai gali būti nemotyvuoti).

17Jeigu skolininkas neįvykdys 1 punkte nurodytų reikalavimų ir nepareikš prieštaravimų, tai teismo įsakymas bus vykdomas priverstinai. Tokiu atveju nuo 2008 m. vasario 15 d. iki teismo įsakymo visiško įvykdymo skolininkas privalės mokėti palūkanas bei įstatyme ar sutartyje nustatytus delspinigius.

18Jeigu skolininkas teismui per dvidešimt dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos pareikš prieštaravimus dėl kreditoriaus pateikto pareiškimo, kreditoriaus reikalavimu teismas nagrinės kreditoriaus pareiškimą pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles.

19Priimdamas teismo įsakymą, teismas netikrino kreditoriaus pareikštų reikalavimų pagrįstumo.

20Pridedama:

  1. Kreditoriaus pareiškimo nuorašas su priedais.
  2. Teismo įsakymo nuorašas, 1 lapas.
  3. Teismo nutartis, 2 lapai.

21Teisėja

22Ona Gasiulytė

Proceso dalyviai