Byla 2A-1672/2013
Dėl įmonės pabaigos

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus UAB „Equinox Europe“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. B2-675-565/2012 pagal ieškovų M. G. ir UAB „Liprama Vilnius“ pareiškimus atsakovei UAB „Paštas“ dėl bankroto bylos iškėlimo, kuriuo buvo patikslintas kreditorių sąrašą ir priimtas sprendimas dėl įmonės pabaigos.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje ginčas kilo dėl kreditorių sąrašo patikslinimo ir bankrutavusios UAB „Paštas“ pripažinimo pasibaigusia. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 15 d. nutartimi UAB „Paštas“ iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administratorių kompanija“. Teismo 2012 m. gegužės 15 d., 2012 m. liepos 4 d., 2012 m. rugpjūčio 7 d. ir 2012 m. rugsėjo 4 d. nutartimis buvo patvirtintas kreditorių sąrašas ir jo pakeitimai, o 2012 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi įmonė buvo pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bankrutavusios UAB „Paštas” administratoriaus UAB „Bankroto administratorių kompanija“ prašymus patikslinti kreditorių sąrašą bei priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos ir nustatęs, kad Valstybės įmonė Turto bankas 2012 m. rugsėjo 25 d. pranešime dėl kreditoriaus pakeitimo Nr.(7.3-42)-SK4-5986 nurodė, jog 2012 m. rugsėjo 3 d. perleidžiamų būsimų reikalavimų teisių į kreditorinį reikalavimą perdavimo–priėmimo aktu Nr. (3.42) A4-799 Valstybės įmonei Turto bankui buvo perduota reikalavimo teisę į 241 281,05 Lt BUAB „Paštas“ suteiktas ir negrąžintas finansinės paramos lėšas, nusprendė patikslinti kreditorių sąrašą, išbraukiant iš antros eilės kreditorių sąrašo Įmonių bankroto valdymo departamentą ir įtraukiant į antros eilės kreditorių sąrašą Valstybės įmonės Turto banką su 241 281,05 Lt kreditoriniu reikalavimu (Įmonių bankroto įstatymo 26 str. 1 d., 3 d.). Teismas, be kita ko, nustatęs, kad bankroto procedūrų metu buvo gauta 243 690,27 Lt pajamų, iš kurių 241 281,05 Lt buvo gautos iš Garantinio fondo ir išmokėtos pirmos eilės kreditoriams, iš dalies tenkinant jų kreditorinius reikalavimus, o likusios lėšos buvo panaudotos daliai administravimo išlaidų padengti, administratorius pateikė 2012 m. rugsėjo 28 d. BUAB „Paštas“ likvidacinį balansą, pagal kurį įmonė jokio turto neturi, už aplinkos taršą įmonė neskolinga, taip pat atsižvelgęs į tai, kad kreditorius su prašymu pateikti dokumentus apie tai, kokiems buvusiems BUAB „Paštas“ darbuotojams buvo perduoti delninukai, kreipėsi tik 2012 m. lapkričio 20 d., t. y. pačioje bankroto proceso pabaigoje, kai įmonės dokumentai jau buvo perduoti saugoti į Vilniaus miesto savivaldybės archyvą, o visos bankroto proceso nuostatos nukreiptos į tikslą kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras ir maksimaliai patenkinti kreditorių reikalavimus, nagrinėjamu atveju tolesnis bankroto procedūrų tęsimas nepagrįstai didintų administratoriaus išlaidas, kurios nebus kompensuotos iš įmonės turto, kreditorius turi galimybę susipažinti su reikalaujamais pateikti įmonės dokumentais archyve ir gautų duomenų pagrindu toliau ginti savo teises nukreipdamas reikalavimą į konkrečius fizinius asmenis, neteisėtai naudojančius kreditoriui priklausančius delniukus, nusprendė bankrutavusią UAB „Paštas” pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro bei pavesti administratoriui UAB „Bankroto administratorių kompanija“ atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Kreditorius, nesutikdamas su skundžiamu sprendimu, padavė teismui apeliacinį skundą, kuriame prašo jį panaikinti. Apeliacinį skundą pagrindė šiais motyvais:

  1. Teismas priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, todėl jo dalis dėl UAB „Paštas“ pripažinimo pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto, jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro ir pavedimo administratoriui atlikti veiksmus, nustatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje, naikintina.
  2. Teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad priėmus sprendimą pripažinti BUAB „Paštas“ pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto, nebeliktų subjekto, perėmusio kreditoriui priklausiusią įrangą ir privalančio ją grąžinti. Bankroto proceso operatyvumo negali būti siekiama pažeidžiant kreditoriaus interesus.
  3. Nėra pasibaigęs ikiteisminis tyrimas dėl buvusio BUAB „Paštas“ vadovo veiksmų, todėl įmonės pasibaigimo klausimas turėtų būti sprendžiamas tik susipažinus su ikiteisminio tyrimo išvadomis arba įsiteisėjus teismo sprendimui baudžiamojoje byloje.
  4. Kreditoriaus naudai 2011 m. lapkričio 3 d. buvo priimtas sprendimas už akių, taigi jau pareikšdamas ieškinį kreditorius patyrė bylinėjimosi išlaidų, kurios iki šios dienos nėra atlygintos. Nukreipiant reikalavimą į konkrečius fizinius asmenis, neteisėtai naudojančius kreditoriui priklausančius delniukus, kreditorius patirtų dar didesnių nuostolių. Tokiu būdu bankroto proceso operatyvumo principą laikant prioritetiniu yra pažeidžiami proporcingumo, kreditoriaus teisėtų lūkesčių principai.

9Atsakovės atstovas su paduotu apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, o skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą į apeliacinį skundą pagrindė šiais argumentais:

  1. Apeliantas iš esmės savo apeliacinį skundą grindžia aplinkybėmis, kurias buvo nurodęs pirmosios instancijos teismui.
  2. Apeliantui buvo pateiktas fizinių asmenų, perėmusių jam priklausantį turtą, sąrašas. BUAB „Paštas“ šiuo turtu nedisponuoja.
  3. Pripažinus BUAB „Paštas“ buvusį vadovą katu, jis apelianto patirtą žalą turėtų atlyginti ne bankrutavusiai bendrovei, bet pačiam apeliantui, nes pagal pirkimo–pardavimo sutarties nuostatas, nuosavybės teisės BUAB „Paštas“ neperėjo.
  4. Apeliantui palankus teismo sprendimas nebuvo perduotas vykdyti, BUAB „Paštas“ teismo sprendimas pateiktas tik iškėlus bankroto bylą, apeliantas kreditorinio reikalavimo nepareiškė, taigi dėl patirtų nuostolių, išlaidų ir žalos atlyginimo, kreditorius, disponuodamas reikiamais dokumentais, o trūkstamus gavęs iš Vilniaus miesto savivaldybės archyvo, privalo kreiptis į delninukus šiuo metu disponuojančius asmenis.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis. Teisėjų kolegija absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str. 2 d.).

12Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti ir aiškinti įstatymus tam, kad tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga. Remiantis CPK 176 straipsnio nuostatomis, įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Vadovaujantis CPK 12 ir 178 straipsniais, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 str.). CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teisėjų kolegija, inter alia, pažymi, kad tinkamas faktinių aplinkybių vertinimas bei teisės taikymas sprendžiant ginčą yra neatsiejamai susiję. Tik nustačius teisiškai reikšmingus faktus, kurie yra būtini tinkamam teisės taikymui, priimtas sprendimas gali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu.

13Bankroto byla susideda iš kelių etapų. Kiekviename iš jų yra įgyvendinami tam tikri tikslai. Įmonės likvidavimo etape, kuris prasideda teismui pripažinus įmonę bankrutavusia ir pradėjus likvidavimo procedūras, yra sprendžiami su turto realizavimu Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka susiję klausimai, kuriuos išsprendus, yra užbaigiamos įmonės bankroto procedūros ir kartu bankroto byla. Šiame bankroto proceso etape vyrauja likvidacinis tikslas, kuris reiškia, kad tiek bankroto administratorius, tiek ir bankroto procedūrų teisėtumo priežiūrą užtikrinantis teismas, turi operatyviai veikti bei priimti tokius sprendimus ir atlikti tokius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą, kuo greičiau patenkinti kreditorių reikalavimus bei operatyviai ir teisingai išspręsti bylą. Bankroto byla užbaigiama teismo sprendimu dėl įmonės pabaigos. Įsiteisėjus šiam sprendimui, atsiranda pagrindas išregistruoti juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro ir juridinis asmuo, kaip teisės subjektas, pasibaigia (CK 2.95 str. 3 d.). Įmonės likvidavimo procedūros gali būti užbaigtos tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas. Tuo pačiu pasibaigia ir likviduoto juridinio asmens, jei jis yra ribotos civilinės atsakomybės, prievolės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti bankroto proceso metu (CK 6. 128 str. 3 d.).

14Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismas, nagrinėjantis bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytus dokumentus – likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos departamento pažymą.

15Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad BUAB „Paštas“ administratorius pateikė 2012 m. rugsėjo 28 d. BUAB „Paštas“ likvidacinį balansą, pagal kurį įmonė jokio turto neturi, už aplinkos taršą įmonė neskolinga. Remdamasis šiais duomenimis, pirmosios instancijos teismas BUAB „Paštas“ pripažino pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto.

16Apeliantas su tokiu teismo sprendimu nesutinka ir mano, kad sprendimo dėl įmonės pabaigos nebuvo galima priimti iki tol, kol nebus išspręstas 16 delninukų grąžinimas, kuriuos grąžinti atsakovė yra įpareigota Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 3 d. sprendimu.

17Teisėjų kolegija pabrėžia, kad apeliantas pinigine išraiška kreditorinio reikalavimo atsakovei dėl 16 delninukų nepareiškė ir tokio reikalavimo nenori reikšti, bankroto administratorius atliko visus galimus veiksmus dėl delninukų išreikalavimo iš trečiųjų asmenų, 2012 m. gruodžio 10 raštu atsisakė visų turėtų delninukų (įrangos) valdymo ir naudojimo teisių apelianto naudai, net ir nesant finansinių reikalavimų, išnaudojo visas galimybes patenkinti apelianto reikalavimą, todėl stabdyti ar tęsti bankroto procedūras nėra pagrindo.

18Nesant patvirtinto finansinio reikalavimo dėl delninukų negrąžinimo, BUAB „Paštas“ buvusio vadovo atžvilgiu atliekamas ikiteisminis tyrimas negali būti priežastimi tenkinti apeliacinį skundą.

19Taigi atisžvelgdama tai, kas išdėstyta, remdamasi ištirtų bylos rašytinių įrodymų visuma, teisingumo ir protingumo kriterijais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, tinkamai taikė materialinės bei procesinės teisės normas, todėl skundžiamas teismo sprendimas iš esmės yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti jį ar keisti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindų.

20Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra reikšmingi įmonės pabaigos klausimo išsprendimui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimą nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje ginčas kilo dėl kreditorių sąrašo patikslinimo ir bankrutavusios... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bankrutavusios UAB „Paštas”... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Kreditorius, nesutikdamas su skundžiamu sprendimu, padavė teismui apeliacinį... 9. Atsakovės atstovas su paduotu apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė jį... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei... 13. Bankroto byla susideda iš kelių etapų. Kiekviename iš jų yra įgyvendinami... 14. Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismas,... 15. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad BUAB „Paštas“ administratorius... 16. Apeliantas su tokiu teismo sprendimu nesutinka ir mano, kad sprendimo dėl... 17. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad apeliantas pinigine išraiška kreditorinio... 18. Nesant patvirtinto finansinio reikalavimo dėl delninukų negrąžinimo, BUAB... 19. Taigi atisžvelgdama tai, kas išdėstyta, remdamasi ištirtų bylos... 20. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra reikšmingi įmonės pabaigos klausimo... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 22. palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimą...