Byla 2-7606-323/2015
Dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, įpareigojimo atnaujinti sutartį ir kt., trečiasis asmuo T. B

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, sekretoriaujant Ingridai Jušenkienei, dalyvaujant atsakovo atstovei advokato padėjėjai Sigitai Stukaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo E. M. ieškinį atsakovui AB SEB bankas dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, įpareigojimo atnaujinti sutartį ir kt., trečiasis asmuo T. B.,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, ir prašo teismo pripažinti vienašalį 2008-10-14 kredito sutarties Nr. ( - ) nutraukimą neteisėtu, įpareigoti atsakovą atnaujinti 2008-10-14 kredito sutartį Nr. ( - ) bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008-10-14 tarp šalių buvo sudaryta kredito sutartis, pagal kurią atsakovas suteikė ieškovui 81172,99 Eur kreditą būsto pirkimui, įkeičiant perkamą nekilnojamąjį daiktą; kredito grąžinimo terminas nurodytas 2048-10-13. Paaiškino, kad iki 2013 m. vidurio savo kreditorinius įsipareigojimus vykdė tinkamai, tačiau vėliau neteko darbo, 2014 metais patyrė traumą, ilgai gydėsi, t.y. susidūrė su dideliais finansiniais sunkumais, dėl ko laikinai nutraukė prievolių atsakovui vykdymą. Nepaisant to, kad prašė atidėti kredito grąžinimą, atsakovas nebendradarbiavo ir vienašališkai nutraukė kredito sutartį. Laiko, kad atsakovas neturėjo pagrindo nutraukti sutartį, kadangi pažeidimas nebuvo esminis, ieškovas iki sutartyje nurodyto kredito grąžinimo termino kreditą būtų gražinęs.

3Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad paskutiniai mokėjimai ieškovo buvo atlikti 2010-07-02, po ko ieškovas jokių mokėjimų nebeatliko, kredito sutartis su ieškovu nutraukta praėjus beveik 6 mėnesiams po paskutinio mokėjimo, o dėl priverstinio skolos išieškojimo atsakovas kreipėsi tik 2014-09-19, tuo tarpu ieškovas nuo 2010-07-02 iki 2014 m. rugsėjo mėn. neatliko nė vieno mokėjimo. Laiko, kad tokiais savo veiksmais ieškovas atliko esminį sutarties pažeidimą, kuris suteikė atsakovui pagrindą vienašališkai nutraukti sutartį.

4Trečiasis asmuo T. B. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad iš varžytynių įsigijo ieškovui priklausiusį įkeistą turtą – butą, esantį ( - ). Laiko, kad pateiktu ieškiniu ieškovas siekia ne apginti savo menamai pažeistas teises, o vilkinti skolos išieškojimo procesą, atitolinti varžytynėse realizuoto turto perdavimą jo įgijėjui.

5Ieškovas į 2015-11-16 teismo posėdį neatvyko. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė prašo priimti sprendimą už akių. Ieškovui neatvykus į teismo posėdį ir esant atsakovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 246 str. 1 d.).

6Ieškinys atmestinas.

7Atlikus formalų įrodymų vertinimą nustatyta, kad 2008-10-14 tarp ieškovo ir atsakovo AB SEB bankas buvo sudaryta Kredito sutartis Nr. ( - ), pagal kurią bankas suteikė ieškovui 81172,99 Eur kreditą būsto pirkimui, o ieškovas įsipareigojo daliniais mokėjimais grąžinti gautą kreditą su priklausančiais mokėjimais iki 2048-10-13, įkeičiant įsigyjamą turtą. Paskutinė įmoka nuo ieškovo sąskaitos nurašyta 2010-07-02. 2010-07-15, 2010-08-16, 2010-09-15, 2010-10-15, 2010-11-15 įspėjimais atsakovas ragino ieškovą padengti pradelstus mokėjimus, priešingu atveju įspėjo apie sutarties vienašalį nutraukimą. Kredito sutartis su ieškovu atsakovo vienašališkai nutraukta 2010-12-14.

8Pagal CK 6.217 straipsnio 1 dalį šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama į tai: 1) ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato; 2) ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės; 3) ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo; 4) ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; 5) ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta (CK 6.217 straipsnio 2 dalis). Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad, analizuojant CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų esminio sutarties pažeidimo kriterijų turinį, pirma, vertintini du prievolės vykdymai: pažadėtasis ir faktiškai atliktas. Kuo didesnis atotrūkis tarp šių įvykdymų, tuo didesnė esminio sutarties pažeidimo tikimybė. Atotrūkis bus maksimalus visiško neįvykdymo atveju. Antra, sprendžiant, ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminę reikšmę, vertintina, ar konkrečios sutarties sąlygos neįvykdymas nulems kreditoriaus intereso prievolėje praradimą. Trečia, sprendžiant ar prievolė neįvykdyta tyčia, ar dėl didelio neatsargumo, būtina analizuoti pažeidėjo kaltės formą pagal bendrąsias civilinės atsakomybės nuostatas ir nuspręsti, ar pažeidėjo kaltė didelė ir, jei didelė, ar tyčia. Kuo kaltė didesnė, tuo nukentėjusios šalies pagrįstas interesas likti sutartinuose santykiuose yra mažesnis. Ketvirta, sprendžiant, ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje, būtina nustatyti, ar sutartį pažeidusi šalis elgiasi pasyviai dėl prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, taip pat ar net ir su geriausiais ketinimais ji iš viso pajėgi sutartį įvykdyti. Galiausiai, penkta, vertintina, ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta. Šiuo atveju turimi omenyje ne įprastiniai, bet labai dideli, neproporcingi nuostoliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-297/2012; 2015-07-15 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-420-969/2015; kt.).

9Nagrinėjamu atveju bylos duomenimis matyti, kad paskutinis mokėjimas (nurašymas nuo ieškovo banko sąskaitos) atliktas 2010-07-02, 2010-07-15 dienai ieškovo pradelsti mokėjimai pagal sutartį sudarė 1429,05 Eur. Kredito sutartis atsakovo vienašališkai nutraukta 2010-12-14, iki šio laiko jokių mokėjimų ieškovas daugiau neatliko, o tai leidžia daryti išvadą, kad sutartis iš esmės nebuvo vykdoma. Nors sutartis ilgalaikė ir iki jos pabaigos buvo likę daug laiko, tačiau tai nepaneigia ieškovo pareigos vykdyti prievoles tinkamai ir laiku. Atsižvelgiant į šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovas nuo 2010-07-02 iš esmės nebevykdė sutartinių įsipareigojimų, t. y. nuolat ir iš esmės pažeidė sutartį; atotrūkis tarp ieškovo pasižadėtų pagal sutartį įvykdyti įsipareigojimų ir faktiškai įvykdytų įsipareigojimų iš esmės susiformavo per metus iki sutarties nutraukimo, kai nuo ieškovo sąskaitos buvo nurašomas nedidelės sumos ir vis didėjo, todėl atsakovas ilgą laiko tarpą negavo to, ką turėjo ir pagrįstai tikėjosi gauti pagal sutartį. Ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jis, nors ir deklaruoja turintis geriausius ketinimus vykdyti sutartį, yra finansiškai pajėgus tai padaryti, ir šios aplinkybės sudarė pakankamą pagrindą atsakovui manyti, kad sutartis nebus tinkamai įvykdyta. Atsakovas 2010-07-15, 2010-08-16, 2010-09-15, 2010-10-15, 2010-11-15 raštais nustatė ieškovui papildomus terminus sutarties pažeidimams pašalinti, tačiau ieškovas, net ir įspėtas apie galimą vienašališką sutarties nutraukimą, nesiėmė aktyvių veiksmų pradelstiems įsipareigojimams įvykdyti. Atsižvelgdama į šias nustatytas aplinkybes darytina išvada, jog nuolatinis ir ilgalaikis mokėjimo terminų praleidimas ginčo atveju yra esminis kredito sutarties pažeidimas, sudaręs pagrindą atsakovui vienašališkai nutraukti kredito sutartį (CK 6.217 straipsnio 1 dalis). Nurodytų motyvų ir argumentų pagrindu darytina išvada, jog ieškovo ieškinys yra nepagrįstas, todėl jo tenkinti nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo, todėl jis atmestinas.

10Ieškovas CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu buvo atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl ieškinį dėl vienašalio kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu atmetus, byloje mokėtinas žyminis mokestis iš atsakovo nepriteistinas (CPK 96 straipsnio 2 dalis).

11Atsakovui iš ieškovo priteistina 21,00 Eur bylinėjimosi išlaidų už žyminio mokesčio už atskirąjį skundą dėl laikinųjų pasaugos priemonių panaikinimo, kuris teismo 2015-05-20 nutartimi buvo patenkintas, sumokėjimą (CPK 93 str. 1 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 285 – 287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį atmesti.

14Priteisti iš ieškovo E. M. 21,00 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovo AB SEB bankas naudai.

15Ieškovas šio sprendimo negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Atsakovas, trečiasis asmuo per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai