Byla AS-822-379-11
Dėl potvarkio dalies panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėdama atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 17 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo G. K. skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl potvarkio dalies panaikinimo,

Nustatė

2I.

3pareiškėjas G. K. (toliau – ir pareiškėjas) su patikslintu skundu ( t. I, b. l. 37-47) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010-10-08 potvarkio Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, „sąrašo patvirtinimo“ dalį, kuria Pareiškėjo Projektas patvirtintas kaip toks, kuriam neskiriama parama.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 14 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino pilnai.

5II.

6Pareiškėjas 2011 m. kovo 15 d. pateikė prašymą priteisti teismo išlaidas: 5 279,01 litą.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 17 d nutartimi pareiškėjui priteisė 1300 litų iš atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.

8III.

9Atsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atskiruoju skundu prašo priteistų bylinėjimosi išlaidų dydį padalyti atsakovui ir trečiajam suinteresuotam asmeniui – Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NMA). Atsakovas nurodo, kad NMA, įvertinusi paraišką, pateikė ŽŪM išnagrinėtų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę, kurioje nurodė, kad pareiškėjo Projektas netinkamas gauti paramai. Byloje iš esmės ginčytas Potvarkis buvo pasirašytas vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų administravimo taisyklėmis (toliau – ir Administravimo taisyklės), Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklėmis (toliau – ir Įgyvendinimo taisyklės), Projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, V atrankos komiteto 2010 m. rugsėjo 8 d. posėdžio protokolu ir paraiškos vertinimo dokumentais, gautais iš NMA. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo paraiška buvo ir šiuo metu yra vertinama NMA, bylinėjimosi išlaidos turėjo būti padalytos tiek ŽŪM, tiek NMA.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų spręsti teismo nuožiūra.

11Pareiškėjas G. K. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį palikti nepakeistą.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl to, ar pareiškėjui, prašiusiam atlyginti turėtas bylinėjimosi išlaidas, pagrįstai priteista suma vien iš atsakovo, ar priteistina bylinėjimosi išlaidų suma neturėtų būti priteista iš dalies ir iš NMA. Byloje nėra ginčo dėl pareiškėjo teisės į bylinėjimosi išlaidas, bylinėjimosi išlaidų sumos. Esminis keliamas klausimas – ar minėtos bylinėjimosi išlaidos turi būti priteistos tik iš atsakovo. Šiose ribose teisėjų kolegija vertina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą bei pagrįstumą.

16Teisėjų kolegija pažymi, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Nagrinėjamu atveju byloje, nagrinėtoje iš esmės, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 14 d. sprendimu konstatavo, kad Potvarkio dalis, kuria patvirtintas G. K. projekto įtraukimas į sąrašą projektų, kuriems parama neskiriama, neatitinka teisės aktų reikalavimų. Byloje, nagrinėtoje iš esmės, buvo ginčijamas būtent ŽŪM kanclerio aktas (Potvarkio dalis), bet ne NMA aktas. Tuo atveju, jei byloje būtų panaikintas NMA aktas, būtų pagrindas kreiptis ir prašyti NMA atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Šiuo atveju taip nėra. Atsakovo nurodomi argumentai, kad ŽŪM kanclerio Potvarkis buvo priimtas, remiantis NMA pateiktais duomenimis (vertinimo dokumentais) ir tai lemia būtinybę priteisti bylinėjimosi išlaidas ir iš NMA, atmestini, nes teisėjų kolegija šiuo atveju nevertina, kokia yra įvairių subjektų įtaka konkrečiam individualiam administraciniam aktui, skaičiuojant bylinėjimosi išlaidas. Toks paskirstymas būtų neprotingas ir neadekvatus, nes kiekvienu panašiu atveju būtų galima nustatyti įvairių galimai atsakingų institucijų, kurių žinioje buvo tam tikra informacija, kurios pagrindu buvo priimtas konkretus individualus administracinis aktas, tam tikrą atsakomybę bylinėjimo išlaidų kontekste, o toks nustatymas nepagrįstai vilkintų bylų nagrinėjimą, pažeistų proceso ekonomiškumo principą. Be to, nagrinėjamu atveju nebuvo ginčo dėl to, kas priėmė konkretų individualų administracinį aktą, todėl akivaizdu, kad būtent šio, o ne kito viešojo administravimo subjekto priimtas aktas buvo panaikintas. Tai, kad Agentūra yra įpareigota atlikti Paraiškos vertinimo projektą iš naujo šioje byloje negali būti pagrindu laikyti, kad Agentūra tampa per se atsakinga už Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu panaikintą ŽŪM kanclerio priimtą individualų administracinį aktą – tai procedūrinis teismo įpareigojimas, kuriuo teismas aiškiai nurodo, kaip turėtų būti vykdomas sprendimas. Tokios pačios praktikos Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi ir kitose analogiškose bylose (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gegužės 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858–374/2011, 2011 m. gegužės 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858–382/2011).

17Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė pareiškėjui bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo, atsakovo atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai