Byla 2-1830-922/2014
Dėl skolos už gamtines dujas, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, iškeltą pagal UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ieškinį atsakovei M. B. dėl skolos už gamtines dujas, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ prašo priteisti iš atsakovės M. B. 456,45 Lt skolą už gamtines dujas, 5% metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,00 Lt žyminį mokestį.

3Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento.

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nustatyta tvarka – paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje, tačiau atsakovės atsiliepimas per vadovaujantis CPK 142 str. teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą teisme negautas.

5Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad yra CPK 142 str. 4 d. numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 str. 2 d., priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Nustatyta, kad atsakovė su AB „Lietuvos dujos“ 2012-06-08 sudarė gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 44025944, pagal kurią ieškovas įsipareigojo užtikrinti patikimą dujų tiekimą buitinėms reikmėms į atsakovo butą adresu ( - ), atsakovė įsipareigojo laiku ir teisingai pagal skaitiklio parodymus atsiskaityti su ieškovu. Ieškovas savo įsipareigojimus vykdė, ko negalima pasakyti apie atsakovą. Iš ieškovo pateiktos pažymos matyti, kad atsakovė yra skolinga 456,45 Lt. Ši skola susidarė už laikotarpį nuo 2008-01-01 iki 2014-10-31 atsakovei nesumokėjus kainos pastoviosios dalies (abonentinio mokesčio). Atsakovė buvo įspėta dėl įsiskolinimo padengimo du kartus – 2014-03-21 ir 2014-09-09 raštais, tačiau byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovė skolą sumokėjo.

82014-10-15 AB „Lietuvos dujos“ ir UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ sudarė Įmonės dalies pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas įgujo nuosavybės teisę į AB „Lietuvos dujos“ su teikimo veikla susijusias teises ir pareigas. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teisės aiškinimo ir taikymo praktika, kai skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui (nagrinėjamu atveju – AB „Lietuvos dujos“), cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo perleidimą ir atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109 str. 7 d. nuostatas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė buvo informuotas apie reikalavimo teisės perleidimą, darytina išvada, kad ieškovas įgijo teisę reikalauti prievolės įvykdymo iš atsakovės remiantis CK 6.101 str. 2 d. Iš ieškovo pateiktos pažymos apie atsakovę matyti, kad atsakovė už suteiktas paslaugas liko skolinga 456,45 Lt. Duomenų apie tai, kad atsakovė įvykdė savo prievolę geranoriškai ir sumokėjo skolą, byloje nėra.

9CK 6.38 str. 1 d. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, todėl atsakovas, būdamas prisijungęs prie ieškovo gamtinių dujų tiekimo tinklų, privalėjo tinkamai vykdyti iš to kylančią prievolę mokėti už naudojamas gamtines dujas. Atsižvelgiant į byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas yra pagrįstas, todėl tenkintinas ir ieškovui UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ iš atsakovo atsakovės M. B. priteistinas 456,45 Lt įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2008-01-01 iki 2014-10-31.

10CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas ir atsakovas Sutartyje nesusitarė dėl kitokio dydžio metinių procesinių palūkanų, todėl vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi iš atsakovo priteistinos penkių procentų metinės palūkanos už priteistą sumą.

11Remiantis CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 85 str. 1 d. 1 p. ir 93 str. 2 d. iš atsakovo ieškovui priteistinas 72,00 Lt žyminis mokestis.

12Teismo patirtos pašto išlaidos nesiekia 10,00 Lt, todėl pagal CPK 96 str. 6 d. ir Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011-11-07 įsakymą Nr.1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Valstybės Žinios, 2011, Nr.134-6373) valstybei nepriteistinos.

13Vadovaudamasis CPK 26 str. ir 29 str., 285 str. 1-2 d., 5-6 d. teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinas visiškai.

15Priteisti iš atsakovės M. B. (a. k. ( - )) 456,45 Lt (keturis šimtus penkiasdešimt šešis litus 45 ct) (132,19 EUR) skolos už gamtines dujas, tiektas nuo 2008-01-01 iki 2014-10-31, 5% (penkis procentus) metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2014-11-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,00 Lt (septyniasdešimt du litus) (20,85 EUR) žyminio mokesčio ieškovo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ (įm. k. 303383884) naudai.

16Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodamas per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai