Byla B2-875-569/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Grabaž“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Reikalavimas.LT“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Grabaž“,

Nustatė

2pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Reikalavimas.LT“ nurodo, kad atsakovė yra skolinga pareiškėjai 453,46 Eur sumą. Atsakovė ilgą laiką skolos negrąžina. Taip pat atsakovė skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (toliau – VSDFV), todėl pareiškėjos nuomone atsakovė yra teisiškai ir faktiškai nemoki, dėl to jai keltina bankroto byla.

3UAB „Grabaž“ keltina bankroto byla.

4Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 4 straipsnyje nustatyta, kad įmonės kreditorius gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė, be kita ko, laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalį bankroto byla keliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip būsena, kai nevykdomi įsipareigojimai (nemokamos skolos, neatliekami iš anksto apmokėti darbai ir kt.) ir pradelsti įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

5Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovė nevykdo įsipareigojimų pareiškėjai galimai dėl savo nemokumo. Atsakovė Valstybės įmonei (toliau – VĮ) Registrų centras finansinės atskaitomybės dokumentus paskutinį kartą teikė už 2012 metus. Iš 2012 m. balanso matyti, kad įmonė turto turėjo už 7 641 Lt, iš jo ilgalaikis turtas – 3 950 Lt, trumpalaikis – 3 691 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 246 Lt. Iš 2012 m. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonė 2012 metais patyrė 2 605 Lt nuostolių. Vadovaujantis VĮ Registrų centras ir VĮ Regitra duomenimis, UAB „Grabaž“ nuosavybės teise registruoto nekilnojamo turto ir transporto priemonių neturi. Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informavo teismą, kad atsakovė valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams skolinga 27,54 Eur. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius teismą informavo, kad atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra 58,48 Eur. Pažymėtina, kad įmonės registracijos adresu dokumentų įteikti nepavyksta, tai leidžia daryti prielaidą, jog įmonė veiklos nebevykdo. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog atsakovei nuo 2014 m. buvo iškeltų bylų, kuriuose jai buvo reiškiami turtiniai reikalavimai.

6Įvertinus tai, kad atsakovė nemoka privalomųjų įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, valstybei, neatsiskaito su kitais kreditoriais, konstatuotina, kad jos pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, dėl to atsakovė UAB „Grabaž“ yra nemoki ir jai keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

7Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Administratoriaus kandidatūrą parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas, UAB „Grabaž“ bankroto administratore skiriama S. S. K., parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 291 straipsniu, Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punktu, 3 punktu, 4 punktu, 5 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsniu, 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu, teismas

Nutarė

91. Iškelti bankroto bylą UAB „Grabaž“ (įmonės kodas 302923765, registracijos adresas: Telšiai, Sedos g. 34A).

102. Bankrutuojančios UAB „Grabaž“ administratore paskirti S. S. K. (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo eilės numeris B-FA109).

113. Areštuoti UAB „Grabaž“ (įmonės kodas 302923765) kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

124. Uždrausti UAB „Grabaž“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

135. Nustatyti UAB „Grabaž“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

146. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

157. Pavesti administratorei atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 4 punkte,7 dalies 8 punkte, 11 straipsnio 5 dalyje, bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumos, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

168. UAB „Grabaž“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratorei įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

179. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Grabaž“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

18Apie iškeltą UAB „Grabaž“ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinių asmenų registrui, atsakovei, bankroto administratorei.

19Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Reikalavimas.LT“... 3. UAB „Grabaž“ keltina bankroto byla.... 4. Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 4... 5. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovė nevykdo įsipareigojimų... 6. Įvertinus tai, kad atsakovė nemoka privalomųjų įmokų Valstybinio... 7. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, priėmęs nutartį iškelti... 8. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu,... 9. 1. Iškelti bankroto bylą UAB „Grabaž“ (įmonės kodas 302923765,... 10. 2. Bankrutuojančios UAB „Grabaž“ administratore paskirti 11. 3. Areštuoti UAB „Grabaž“ (įmonės kodas 302923765) kilnojamąjį ir... 12. 4. Uždrausti UAB „Grabaž“ vykdyti visas finansines prievoles,... 13. 5. Nustatyti UAB „Grabaž“ kreditorių finansiniams reikalavimams... 14. 6. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo... 15. 7. Pavesti administratorei atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4... 16. 8. UAB „Grabaž“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo... 17. 9. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Grabaž“ įgyja... 18. Apie iškeltą UAB „Grabaž“ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos,... 19. Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...