Byla e2-1770-639/2018
Dėl pripažinimo teisės į subnuomą ir įpareigojimo sudaryti žemės subnuomos sutartį, tretieji asmenys UAB "Jungent Lietuva" ir UAB "Minijos 1"

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Saulius Zajarskas, sekretoriaujant Raimondai Karbauskienei, dalyvaujant ieškovo ir trečiojo asmens atstovei advokatei Linai Balčiūnei, atsakovės atstovui advokato padėjėjui Edvardui Raciui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės "Rinkos žodis" ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Circle K Lietuva“, dėl pripažinimo teisės į subnuomą ir įpareigojimo sudaryti žemės subnuomos sutartį, tretieji asmenys UAB "Jungent Lietuva" ir UAB "Minijos 1" ir

2Teismas

Nustatė

3Ieškovės reikalavimų santrauka

  1. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti jos subnuomos teises į 0,1203 ha
ploto dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ) Klaipėdoje. Taip pat prašė įpareigoti atsakovę UAB „Circle K Lietuva“ įvykdyti 2002 m. gruodžio 12 d. Nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutartį natūra – sudaryti subnuomos sutartį su ieškove UAB „Rinkos žodis“ dėl 0,1203 ha ploto dalies žemės sklypo, esančio adresu ( - ) Klaipėdoje. Nurodė, kad Klaipėdos apskrities viršininko administracija patikėjimo teise valdytas 0,3007 ha dydžio valstybinis žemės sklypas, esantis adresu ( - ), Klaipėdoje, (toliau - Žemės sklypas), 1998-09-24 Nuomos sutartimi Nr. 21/98-0155, buvo išnuomotas UAB „Shell Lietuva, (dabartinis pavadinimas UAB „Jungent Lietuva“), kuri Žemės sklypo dalyje pastatė degalinę ir vykdė naftos produktų pardavimo veiklą. Neužstatytas Žemės sklypo 0,1203 ha dalis (toliau - Žemės sklypo dalis) iki 2092-03- 28 buvo subnuomotas Lietuvos ir Švedijos įmonei uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio Asarumas (dabartinis ieškovas LUAB "Rinkos žodis"), pagal su tuometiniu žemės sklypo nuomininku UAB „Shell Lietuva" 2002-03-28 sudarytą subnuomos sutartį.

42. 2003-03-28 nuomos sutartis su UAB „Shell Lietuva" nuomotojo buvo nutraukta ir 2003-03-31 (t.y. po trijų dienų) buvo sudaryta nauja Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 21/2003-0039 su UAB „Statoil Lietuva", (dabartinis atsakovės pavadinimas UAB „Circle K Lietuva).

53. Ieškovo likvidatorė, tikrindama Bendrovės sandorius sužinojo, kad Nekilnojamojo turto registre (toliau NTR) yra panaikinti įrašai apie ieškovo sudarytą Subnuomos sutartį. Patikrinus NTR duomenis paaiškėjo, kad yra įformintas Subnuomos sutarties pasibaigimas, kurį lėmė ankstesnio Žemės sklypo nuomininko UAB "Jungent Lietuva" sudarytos nuomos sutarties nutraukimas, įvykęs 2003-03-28, ir 2003-03-31 (t.y. po trijų dienų) naujos Žemės sklypo nuomos sutarties su atsakovu sudarymas.

64. Trečiasis suinteresuotas asmuo ieškovo pusėje - UAB „Minijos 1", nuosavybės teise valdanti greta Žemės sklypo esančius pastatus žemės sklypuose, adresas ( - ), Klaipėdoje ir unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), Klaipėdoje, ketino iš ieškovo perimti subnuomos teises į Žemės sklypo dalį pagal Subnuomos sutartį ir naudoti ją pagal Subnuomos sutartyje nustatytą paskirtį, tačiau iš Ieškovo sužinojo, jog Subnuomos sutartis nepagrįstai bei neteisėtai buvo išregistruota iš NTR. Siekdama taikiai ir geranoriškai išspręsti kilusį nesusipratimą dėl Žemės sklypo dalies subnuomos išregistravimo, UAB „Minijos 1" kreipėsi į atsakovą bei pasiūlė atstatysi buvusį status quo dėl Žemės sklypo dalies subnuomos - įforminti Žemės sklypo dalies subnuomos teisinių santykių tęstinumą. Tačiau atsakovas pateikė neigiamą atsakymą ir atsisakė įtvirtinti buvusius teisėtus subnuomos teisinius santykius dėl Žemės sklypo dalies.

75. Pradėjus aiškintis nepagrįsto Subnuomos sutarties išregistravimo priežastis ieškovas sužinojo, jog UAB „Shell Lietuva" ir atsakovas 2002-12-12 sudarė Nekilnojamojo daikto pirkimo - pardavimo sutartį dėl pastatų ir statinių, esančių adresu ( - ), Klaipėda Žemės sklype (toliau - Sutartis). Sutartyje šalys susitarė, jog „ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po šios Sutarties teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre, Pardavėjas pateiks Klaipėdos apskrities viršininko administracijai (jos atitinkamam padaliniu ar kitai kompetentingai institucijai) atitinkamą prašymą bei visus kitus dokumentus, reikalingus tam, kad būtų nutraukta šios Sutarties 2.1. punkte nurodyta valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartis, o Pirkėjas - atitinkamą prašymą bei kitus dokumentus tam, kad su Pirkėju būtų sudaryta atitinkama Žemės sklypo nuomos sutartis" (Sutarties 2.3 punktas). Sutartyje UAB „Shell Lietuva" pareiškė ir pirkėjui (Atsakovui) buvo žinoma, jog „remiantis 2002 m. kovo 28 d. tarp Pardavėjo ir BLŠĮ UAB „Pajūrio Asarumas" <...> , sudaryta valstybinės žemės ne žemės ūkio veiklai subnuomos sutartimi Pardavėjas 90 (devyniasdešimties) metų laikotarpiui (t.y. iki 2092 m. kovo 28 d.) subnuomoja UAB „Pajūrio Asarumas" Žemės sklypo dalį - 1 203 kv. m." (Sutarties 2.4 punktas). Sutartyje taip pat buvo nurodyta, „kad prieš šios Sutarties pasirašymą Pardavėjas pateikė Pirkėjui ir pastarasis tinkamai susipažino su šiame 2.4. punkte nurodytos sutarties nuostatomis" (Sutarties 2.4 punktas), bei taip pat buvo nurodyta, jog „nutraukus šios Sutarties 2.1. punkte nurodytą valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartį, neteks galios ir 2.4. punkte nurodyta subnuomos sutartis tarp Pardavėjo ir Bendrovės. Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant po šios Sutarties pasirašymo raštu informuoti Bendrovę apie šios Sutarties 2.1. punkte nurodytos valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties nutraukimo pasekmes (Sutarties 2.5 punktas). Ieškovė teigė, kad nepaisant Sutarties nuostatų, Ieškovas nebuvo informuotas apie Žemės sklypo nuomininko pasikeitimų, ar apie subnuomos sutarties pasibaigimą, inter alia, juridinio fakto išregistravimą apie sudarytą subnuomos sutartį dėl Žemės sklypo dalies, todėl Ieškovas visų šį laikotarpį buvo pagristai įsitikinęs apie besitęsiančius subnuomos santykius.

86. Sutartimi Atsakovas pareiškė, kad „po atitinkamos Žemės sklypo nuomos sutarties tarp Pirkėjo ir Klaipėdos apskrities viršininko administracijos (ar kitos kompetentingos institucijos) pasirašymo ir jos teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre, Pirkėjas įsipareigoja imtis nuo jo priklausančių teisėtų veiksmų, tame tarpe kreiptis į Klaipėdos apskrities viršininko administraciją (ar kitą kompetentingą institucija) dėl atitinkamo sutikimo išdavimo, tam, kad tarp Pirkėjo ir Bendrovės būtų sudaryta nauja Žemės sklypo dalies subnuomos sutartis. Pirkėjas pareiškia, kad nuo šios Sutarties pasirašymo iki dienos, kurią šios Sutarties 2.4. punkte nurodyta tarp Pardavėjo ir Bendrovės sudaryta subnuomos sutartis neteks galios, jis neprieštaraus, kad Bendrovė naudotųsi Žemės sklypo dalimi minėtoje subnuomos sutartyje nustatytomis sąlygomis. Ieškovė nurodė, kad šio Sutarties įsipareigojimo atsakovas nevykdė - subnuomos sutarties su Ieškovu nesudarė, o iš NTR buvo išregistruota Subnuomos sutartis dėl Žemės sklypo dalies, o nesudarius naujos subnuomos sutarties kaip buvo numatyta Sutartyje - buvo pažeistos Bendrovės teisės ir teisėti interesai, kadangi buvo nepagrįstai suvaržyta galimybė teisės aktų nustatyta tvarka disponuoti Žemės sklypo dalimi bei vykdyti joje statybos darbus, kaip tai buvo numatyta Subnuomos sutarties 6.1 punkte.

97. Teisminio nagrinėjimo metu ieškovės atstovė ieškinį palaikė ieškinyje nurodytais pagrindais ir motyvais. Taip pat nurodė, kad atsakovės prašymas taikyti ieškinio senatį ir tuo pagrindu ieškinį atmesti yra nepagrįstas, kadangi atsakovės pažeidimas yra tęstinis, o šiuo atveju ieškinio senaties terminas prasideda tą kiekvieną dieną (CK 1.127 straipsnio 5 dalis.). Taip pat nurodė, kad jei teismas mano kitaip, t.y. kad teisės pažeidimas nėra tęstinis prašė atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, kaip praleistą dėl svarbių priežasčių, nes keitėsi įmonės vadovai, buvo paskirta bendrovės likvidatorė ir pan.

10Atsakovės atsikirtimų į ieškinio reikalavimų santrauka

118. Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Pateikė atsiliepimą ir teismo posėdžio metu nurodė, kad Ieškovė teikia ieškinį akivaizdžiai praleidusi ieškinio senaties terminą, todėl ieškovės teisių ir teisėtų interesų gynyba teisme yra negalima ir tuo pagrindu teismas turėtų ieškinį atmesti ir nenagrinėti ieškovės reikalavimų iš esmės. Ieškovė reikalauja, kad atsakovė įvykdytų 2002-12-12 sudarytą Pirkimo - pardavimo sutartį, t. y. bando savo teises apginti po daugiau nei penkiolikos metų. Akivaizdu, kad toks Ieškovės reikalavimas reiškiamas praleidus CK 1.125 str. 1 d. nustatytą bendrąjį 10 metų ieškinio senaties terminą, todėl ieškovės ieškinio reikalavimai nėra pagrįsti ar atitinkantys CK keliamus ieškinio senaties normų reikalavimus. Atsižvelgdama į tokią situaciją, Atsakovė, remdamasi CK 1.126 str. 2 d. pagrindu jai suteikta teise reikalauti teismo taikyti ieškinio senatį, prašė teismo pripažinti, kad ieškovė praleido ieškinio senaties terminą ir ieškovės ieškinį atmesti vien šiuo pagrindu.

129. Taip pat nurodė, kad pirmosios nuomos sutarties ir Subnuomos sutarties teisiniai santykiai yra pasibaigę. Jų atkūrimas pažeistų teisės aktų reikalavimus bei leistų ieškovei išvengti imperatyviuose teisės aktuose numatytų procedūrų siekiant gauti teises į valstybinę žemę. Todėl ieškovės ieškinys turi būti atmestas kaip nepagrįstas.

1310. ieškovė ieškiniu reikalaujama įpareigoti atsakovę įvykdyti Pirkimo - pardavimo sutartį natūra - sudaryti Žemės sklypo dalies subnuomos sutartį su ieškove. Tačiau toks ieškovės reikalavimas yra nepagrįstas, nes 1) Pirkimo - pardavimo sutartimi atsakovė nėra įsipareigojusi sudaryti subnuomos sutarties su ieškove; 2) Ieškovė negali reikalauti įpareigoti vykdyti Pirkimo -pardavimo sutartį, kurios šalimi pati ieškovė nėra. Pirkimo - pardavimo sutarties 2.6. punkte aiškiai numatyta, kad Atsakovė tik „įsipareigoja imtis nuo jo priklausančių teisėtų veiksmų, tame tarpe kreiptis į Klaipėdos apskrities viršininko administraciją (ar kitą kompetentingą instituciją) dėl atitinkamo sutikimo išdavimo, tam, kad tarp atsakovo ir ieškovo būtų sudaryta nauja Žemės sklypo dalies subnuomos sutartis“. Taigi, atsakovė pagal sutartį galėtų būti laikoma įsipareigojusia atlikti teisėtus veiksmus dėl subnuomos sutarties sudarymo, bet ne sudaryti pačią subnuomos sutartį. Kadangi pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą Žemės sklypo dalies subnuomos sutartis su Ieškove negali būti sudaroma, atsakovė negali imtis jokių teisinių veiksmų dėl subnuomos sutarties sudarymo ir juo labiau būti įpareigota sudaryti pačią subnuomos sutartį, nesilaikant imperatyvių reikalavimų tokios sutarties sudarymui. Ieškovė negali reikalauti įpareigoti vykdyti Pirkimo -pardavimo sutartį, kurios šalimi pati ieškovė nėra. Ieškovė ieškiniu iš esmės reikalauja taikyti Atsakovei sutartinę atsakomybę ir tokiu būdu akivaizdžiai paneigia sutarties uždarumo ir privalomumo principus. Sutarties privalomumas ir uždarumas - klasikiniai ir visuotinai pripažįstami sutarčių teisės principai, kartu išreiškiantys būdingas sutarties, kaip sandorio, savybes. Abu šie principai bendriausia prasme atsispindi CK 6.154 str. 1 d. įtvirtintoje sutarties sampratos apibrėžtyje: sutartis - tai dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikros rūšies veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Be to, sutarties privalomumo principo turinys tiesiogiai įtvirtintas CK 6.189 str. 1 d. normoje - teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutarties uždarumo principas pažodžiui konkrečioje CK normoje neapibrėžtas, teisės doktrinoje ir praktikoje jis suformuluotas remiantis civilinių santykių reglamentavimo ypatumais ir sutarčių teisės normų sisteminiu vertinimu. Civilinių santykių subjektai veikia inter alia lygiateisiškumo, autonomijos, nesikišimo į privačius reikalus principų pagrindu, civiliniams santykiams nebūdingas pavaldumas, iš to seka, kad sutartis sukuria teises ir pareigas tik jos šalims ir tik sutartį sudariusios šalys gali reikšti iš jos kylančius reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, jog Ieškovė neturi teisės kelti reikalavimus, kylančius iš Pirkimo-pardavimo sutarties, nes ji nėra Pirkimo - pardavimo sutarties šalis. Dėl šios priežasties ieškinio reikalavimai turi būti atmetami.

14Trečiojo asmens UAB „Minijos 1“ atsiliepimo į ieškinį santrauka

156. Tretysis asmuo UAB „Minijos 1“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad atsakovas neįvykdęs sutarties natūra, t.y. nesudaręs subnuomos sutarties su ieškovu dėl Žemės sklypo dalies, pažeidė ir trečiojo asmens teises bei teisėtus interesus, todėl trečiasis asmuo palaiko ieškovo ieškinį. Nurodė, kad trečiasis asmuo, nuosavybės teise valdo pastatus žemės sklypuose, kurių adresas ( - ), Klaipėdoje ir adresas ( - ), Klaipėdoje (toliau - Žemės sklypai), kurie yra greta Žemės sklypo dalies. Žemės sklypus Trečiasis asmuo įsigijo siekdamas vystyti nekilnojamojo turto projektą, todėl jam buvo aktuali ir galimybė perimti iš ieškovo UAB „Rinkos žodis“ subnuomos teises į Žemės sklypo dalį. Tačiau, jau įsigijus Žemės sklypus ir pradėjus projektavimo darbus, Trečiajam asmeniui tapo žinoma, kad Nekilnojamojo turto registre yra panaikinti įrašai apie UAB „Rinkos žodis“ sudarytą subnuomos sutartį, t.y. kad Subnuomos sutartis yra nutraukta. Teigė, kad tokiu būdu, subnuomininkas UAB „Rinkos žodis“, t.y. ieškovas šioje byloje, buvo neteisėtai eliminuotas iš nuomos teisinių santykių.

167. Trečiasis asmuo, siekdamas taikiai ir geranoriškai išspręsti kilusį nesusipratimą dėl Žemės sklypo dalies subnuomos klausimo, 2017-06-26 kreipėsi į Atsakovą su prašymu įforminti Žemės sklypo dalies, sudarančios 0,1203 ha, subnuomos tęstinumą UAB "Minijos 1" atžvilgiu, paskirstant Žemės sklypą tokiu pat principu, kaip tai buvo numatyta ankstesnėje Subnuomos sutartyje, ir prie jos pridėtame Sklypo plane. Tačiau Atsakovas pateikė neigiamą atsakymą ir atsisakė įtvirtinti buvusius teisėtus subnuomos teisinius santykius dėl Žemės sklypo dalies. Atsakovas, neįvykdęs sutartinio įsipareigojimo sudaryti subnuomos sutartį dėl Žemės sklypo dalies su Ieškovu, pažeidė Sutartį, kadangi nesiėmė visų galimų veiksmų siekiant sudaryti subnuomos sutartį su Ieškovu, nesikreipė į Ieškovą dėl subnuomos sutarties sudarymo, šiais veiksmais Atsakovas taip pat pažeidė LR CK 6.4 str., LR CK 6.38 str. 1 d., LR CK 6.158 str., LR CK 6.205 str. Aukščiau nurodytais neteisėtais veiksmais, Atsakovas taip pat pažeidė Trečiojo asmens teises bei teisėtus interesus, kadangi Trečiasis asmuo neteko teisės perimti subnuomos teisių į Žemės sklypo dalį, kaip turėjo įvykti, jeigu iš Ieškovo nebūtų nepagrįstai atimta galimybė disponuoti Žemės sklypo dalimi. Atsižvelgiant į tai, kad faktiškai subnuomos sutartis nebuvo nutrukusi, o pasikeitus Žemės sklypo nuomininkui teisės ir pareigos bei prisiimti įsipareigojimai pagal Sutartį liko galioti naujajam nuomininkui - Atsakovui, Ieškovui turi būti atstatytos Subnuomos sutartimi įgytos teisės ir prisiimti įsipareigojimai dėl Žemės sklypo dalies.

178. Tretysis asmuo UAB "Jungent Lietuva" atsiliepimo nepateikė. Atstovas į posėdį neatvyko.

18Teismas

konstatuoja:

19TEISMO NUSTATYTOS FAKTINĖS APLINKYBĖS IR PRIIMAMO SPRENDIMO ARGUMENTAI

209. Šalių ir atstovų paaiškinimais bylos dokumentais nustatyta, kad 0,3007 ha dydžio valstybinis žemės sklypas, esantis adresu ( - ), Klaipėdoje, 1998-09-24 Nuomos sutartimi Nr. 21/98-0155, buvo išnuomotas UAB „Shell Lietuva, (dabartinis pavadinimas UAB „Jungent Lietuva“). UAB „Jungent Lietuva“ dalį Žemės sklypo t. y. 0,1203 ha (Žemės sklypo dalis) pagal 2002-03-28 subnuomos sutartį subnuomavo ieškovei.

2110. 2003-03-28 Pirmoji nuomos sutartis Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu Nr. 13.6-896 (Ieškinio priedas Nr. 3) buvo nutraukta Jungent Lietuva prašymu, remiantis įsipareigojimu pagal 2012-12-12 Atsakovės ir Jungent Lietuva sudarytą nekilnojamo daikto pirkimo - pardavimo sutartį (Pirkimo-pardavimo sutartis). Tuo pačiu Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu Žemės sklypas buvo išnuomotas atsakovei, sudarant 2003-03-31 Žemės sklypo nuomos sutartį Nr. N21/2003-0039 (Antroji nuomos sutartis).

2211. Subnuomos sutarties nutraukimo faktas NTR buvo įregistruotas 2003-04-07 (Tomas I / puslapis 94).

2312. Atsakovė, remdamasi CK 1.126 straipsnio 2 d. prašo taikyti ieškinio senatį ir tuo pagrindu ieškinį atmesti. CK 1.124 straipsnyje nustatyta, kad ieškinio senatis - tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. CK 1.125 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendrasis ieškinio senaties terminas, per kurį asmuo gali ginti savo teises, yra dešimt metų. CK 1.125 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą.

2413. Teismas mano, kad apie nutrauktą Subnuomos sutartį ieškovė galėjo sužinoti dar 2003 metais iš Nekilnojamojo turto registro ir kadastro duomenų. Be to Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad „Sprendžiant, kada apie pažeistą teisę turėjo sužinoti apdairus ir rūpestingas asmuo, būtina nustatyti teisės pažeidimo pobūdį bei momentą, nuo kurio bet koks vidutinis apdairiai ir rūpestingai savo teisių atžvilgiu besielgiantis asmuo analogiškoje situacijoje turėjo išsiaiškinti, jog jo teisė yra pažeista (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2013).

2514. Šiuo atveju aktualu yra tai, kad ieškovė prašo įpareigoti atsakovą sudaryti subnuomos sutartį ir laiko (teigia), kad jos ankščiau sudaryta subnuomos sutartis nutraukta neteisėtai, o ji (ieškovė) apie šį subnuomos sutarties nutraukimą nežinojo. Tačiau toks ieškovės aiškinimas yra visiškai neįtikinantis ir todėl nepagristas. Pirma, pagal pačios ieškovės pateiktą subnuomos sutarties 13.2. p. subnuomininkas (ieškovė) įsipareigojo laiku mokėti žemės subnuomos mokestį (Tomas I / puslapis 19). Tačiau ieškovė pateikė tik 2002 m. spalio 4 d. sąskaitą faktūrą, už žemės subnuomos mokestį ir tų pačių metų sąskaitos išrašą apie vieną kartą sumokėtą minėtą mokestį (Tomas I / puslapis 129-130). Taigi subnuomininkas (ieškovė) kaip apdairus ir rūpestingas asmuo, žinojo arba turėjo žinoti, kad nuo 2003 m. nemoka jokio subnuomos mokesčio ir jokių žemės subnuomos teisinių santykių su atsakovu neturi (CK 1.125 straipsnio 1 dalis). Tačiau ieškinį ieškovė pareiškė tik 2017 m. gruodžio 19 d., t.y. praėjus daugiau kaip 14 metų, nuo tariamos teisės pažeidimo.

2615.Tokiu būdu senaties terminas, per kurį buvo galima ieškinį pateikti, suėjo dar 2013 m. Ieškovė prašė atnaujinti ieškinio senaties terminą kaip praleistą dėl svarbių priežasčių (keitėsi įmonės vadovai), tačiau teismas nelaiko tai svarbia priežastimi, todėl laiko, kad ieškinio senaties terminą atnaujinti nėra pagrindo (CK 1.131 straipsnio 2 dalis. ). Kiekvienas asmuo turi rūpintis savo teisėmis ir jų gynimu per įstatymų nustatytą terminą. Nesinaudojimas savo teisėmis per nustatytą terminą asmeniui negali sukelti teisėtų lūkesčių, kad galimai pažeistos jo teisės bus ginamos neribotą laiką. Nustatydamas atitinkamus terminus įstatymų leidėjas siekia ne tik skatinti asmenis operatyviai reaguoti į savo teisių pažeidimą ir įstatymų nustatyta tvarka užtikrinti kaip galima greitesnę jų galimai pažeistų teisių gynybą, bet ir garantuoti teisinių santykių stabilumą, kitai teisinio santykio šaliai užtikrinti apibrėžtumą dėl jos teisinės padėties, nustatyti teisines garantijas, būtinas jos įgytų teisių apsaugai.

2716. Ieškovė teigė, kad atsakovės veiksmai - subnuomos sutarties su ieškove nesudarymas yra tęstinio pobūdžio. Tęstinio pažeidimo sąvokai taikytina bendroji teisėje žinoma tęstinio pažeidimo definicija – tęstiniu pažeidimu laikomas tam tikrą laiko tarpą vykstantis pažeidimas, kai be teisėto pagrindo neatliekami veiksmai, kuriuos privalu atlikti, arba atliekami neteisėti veiksmai ar nenutraukiamas kitoks pažeidimas. Esant tokiam pažeidimui CK 1.127 straipsnio 5 dalimi, ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl veiksmų ar neveikimo, atliktų tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną. Vertinant teisinę situaciją šios bylos kontekste, pažymėtina, kad teisinis pagrindas nutraukti ieškovės žemės subnuomos sutartį buvo 2003 m. kovo 28 d. Klaipėdos apskrities viršininko įsakymas Nr. 13.6-896. Šis įsakymas nėra pripažintas neteisėtu, nepakeistas ir nepanaikintas, jo teisėtumas nepaneigtas kitokiu būdu. Jeigu taip būtų, būtų teisinis pagrindas pripažinti, kad neteisėto įsakymo taikymo metu vyko tęstinis pažeidimas. Esant dabartinei teisinei situacijai nėra teisinio pagrindo konstatuoti jokio daryto ar daromo teisės pažeidimo, taigi ir taikyti CK 1.127 straipsnio 5 dalies nuostatų.

2817. Ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja (Lietuvos Respublikos CK 1.126 straipsnio 2 dalis). Atsakovas pateikė teismui reikalavimą taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti. Reikalavimui taikyti ieškinio senatį nereikalingi jokie papildomi įrodymai, pakanka patvirtinti faktą, kad ieškinio senaties terminas yra suėjęs. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškinio senaties terminas yra suėjęs, todėl atsakovo reikalavimas taikyti ieškinio senatį ir tuo pagrindu ieškinį atmesti yra tenkinamas (CK 1.131 straipsnio 2 dalis. ).

2918. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai laikosi pozicijos, kad ieškinio senaties termino pasibaigimas yra savarankiškas ir pakankamas pagrindas atmesti ieškinio reikalavimus (žr., pvz., LAT 2008 m. liepos 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-339/2008, 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2008, 2013 m. gruodžio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-633/2013, 2015 m. birželio 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-363-469/2015). Teismas neturi pirmiausia nustatyti pažeidimo ir tik tada taikyti senatį. Taikant senatį, ieškinys atmetamas ne todėl, kad yra pažeidimas, bet taikoma senatis, o todėl, kad nepriklausomai nuo to, būtų ar nebūtų nustatytas pažeidimas, pažeistos teisės nebūtų įmanoma apginti dėl praleisto ieškinio senaties termino. Tai, kad ieškinio senaties termino pasibaigimas yra savarankiškas pagrindas atmesti ieškinio reikalavimus, reiškia, jog tuo atveju, kai ieškovas praleidžia įstatymo nustatytą terminą, per kurį jis gali apginti pažeistas teises teismine tvarka, ir teismas nepripažįsta, kad šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, bei jo neatnaujina, ieškinys atmetamas nepaisant ieškinio reikalavimų (ne)pagrįstumo (žr., pvz., LAT 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2008).

30Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

3119. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Kadangi ieškinys atmetamas bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovės atsakovei. Nustatyta, kad atsakovė turėjo 3 616,04 EUR teisinės pagalbos išlaidų (Tomas I / puslapis 124-128). Nurodytos išlaidos priteistinos atsakovės – UAB Circle K Lietuva naudai iš ieškovės – UAB „Rinkos žodis“.

32Vadovaujantis LR CPK 269, 270, 272 str., teismas

Nutarė

33ieškinį atmesti.

34Priteisti iš atsakovės – UAB „Circle K Lietuva“, naudai iš ieškovės – UAB „Rinkos žodis“ 3616,04 EUR bylinėjimosi išlaidų.

35Sprendimas per 30 dienų, nuo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Saulius... 2. Teismas... 3. Ieškovės reikalavimų santrauka
  1. ieškovė kreipėsi į... 4. 2. 2003-03-28 nuomos sutartis su UAB „Shell Lietuva" nuomotojo buvo nutraukta... 5. 3. Ieškovo likvidatorė, tikrindama Bendrovės sandorius sužinojo, kad... 6. 4. Trečiasis suinteresuotas asmuo ieškovo pusėje - UAB „Minijos 1",... 7. 5. Pradėjus aiškintis nepagrįsto Subnuomos sutarties išregistravimo... 8. 6. Sutartimi Atsakovas pareiškė, kad „po atitinkamos Žemės sklypo nuomos... 9. 7. Teisminio nagrinėjimo metu ieškovės atstovė ieškinį palaikė... 10. Atsakovės atsikirtimų į ieškinio reikalavimų santrauka ... 11. 8. Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Pateikė atsiliepimą ir teismo posėdžio... 12. 9. Taip pat nurodė, kad pirmosios nuomos sutarties ir Subnuomos sutarties... 13. 10. ieškovė ieškiniu reikalaujama įpareigoti atsakovę įvykdyti Pirkimo -... 14. Trečiojo asmens UAB „Minijos 1“ atsiliepimo į ieškinį santrauka ... 15. 6. Tretysis asmuo UAB „Minijos 1“ pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 16. 7. Trečiasis asmuo, siekdamas taikiai ir geranoriškai išspręsti kilusį... 17. 8. Tretysis asmuo UAB "Jungent Lietuva" atsiliepimo nepateikė. Atstovas į... 18. Teismas... 19. TEISMO NUSTATYTOS FAKTINĖS APLINKYBĖS IR PRIIMAMO SPRENDIMO ARGUMENTAI... 20. 9. Šalių ir atstovų paaiškinimais bylos dokumentais nustatyta, kad 0,3007... 21. 10. 2003-03-28 Pirmoji nuomos sutartis Klaipėdos apskrities viršininko... 22. 11. Subnuomos sutarties nutraukimo faktas NTR buvo įregistruotas 2003-04-07... 23. 12. Atsakovė, remdamasi CK 1.126 straipsnio 2 d. prašo taikyti ieškinio... 24. 13. Teismas mano, kad apie nutrauktą Subnuomos sutartį ieškovė galėjo... 25. 14. Šiuo atveju aktualu yra tai, kad ieškovė prašo įpareigoti atsakovą... 26. 15.Tokiu būdu senaties terminas, per kurį buvo galima ieškinį pateikti,... 27. 16. Ieškovė teigė, kad atsakovės veiksmai - subnuomos sutarties su ieškove... 28. 17. Ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis... 29. 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai laikosi pozicijos, kad... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 31. 19. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 32. Vadovaujantis LR CPK 269, 270, 272 str., teismas... 33. ieškinį atmesti.... 34. Priteisti iš atsakovės – UAB „Circle K Lietuva“, naudai iš ieškovės... 35. Sprendimas per 30 dienų, nuo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...