Byla 2-2030-178/2011
Dėl neturtinės žalos atlyginimo, tretysis asmuo Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Poškus,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo E. O. A. ieškinį atsakovams T. Č., Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūros, dėl neturtinės žalos atlyginimo, tretysis asmuo Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas,

Nustatė

3Ieškovas prašo iš atsakovų solidariai priteisti 110 000 Lt neturtinės žalos, padarytos sveikatai dėl teismo sprendimų nevykdymo, atlyginimui.

4Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutartimi ieškovui buvo nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti iki 2011 m. sausio 10 d. (CPK 115 str. 2 d.).

5Nustatytu terminu ieškovas trūkumų nepašalino, termino pratęsti neprašė.

62011 m. sausio 14 d. gautas ieškovo prašymas atnaujinti terminą trūkumų šalinimui, taip pat pateiktas ieškinys.

7Ieškinys grąžintinas ieškovui.

81) Dėl termino atnaujinimo.

9Ieškovas prašymą termino atnaujinimui grindžia tuo, kad jis yra suimtas, nutartis jam į Lukiškių tardymo izoliatorių kalėjimą nebuvo siųsta, jo gynėjas nutartį gavo tik 2011 m. sausio 12 d.

10Terminas gali būti atnaujintas tik tada, kai jis praleistas dėl svarbių priežasčių (CPK 78 str. 1 d.). Šiuo atveju to konstatuoti nėra pagrindo.

11Tiek pirminio ieškinio pateikimo, tiek šiuo metu ieškovas buvo/yra suimtas. Nepaisant to, savo pirminiame ieškinyje jis paryškintai nurodė savo adresą korespondencijai Savanorių pr. 21-26, Vilnius. Todėl būtent šiuo jo nurodytu adresu ir buvo siunčiama nutartis. Jei jis pageidavo siųsti jam korespondenciją suėmimo atlikimo vietos adresu, nurodyti minėtą adresą nebuvo jokio būtinumo, priešingai, tokiu atveju jis vėlgi galėtų motyvuoti tuo, kad nutartis buvo siunčiama ne tuo adresu, kuriuo jis pageidavo. Šiame kontekste pažymėtina, kad ir šiuo metu pateiktame ieškinyje jis vėl nurodo ne suėmimo atlikimo vietos, o adresą korespondencijai, bet jau dar kitokį. Toks elgesys leidžia daryti prielaidą, kad tokiu būdu yra piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis siekiant pasilikti galimybę bet kuriuo atveju priklausomai nuo situacijos pareikšti apie savo pažeistas teises (kas šiuo atveju pareikštame prašyme iš esmės ir teigiama). Juo labiau, kad abejotina, jog pats ieškovas, būdamas užsienio piliečiu, gali tinkamai suvokti jam siunčiamų procesinių dokumentų turinį lietuvių kalba (nekalbant apie kvalifikuoto ieškinio surašymą lietuvių kalba suėmimo sąlygomis).

12Tuo tarpu pirminiame ieškinyje ieškovas nurodė, kad bylą ves per advokatą, apie kurį informuos vėliau. Vienok jokios informacijos šiuo klausimu ieškovas neteikė, o iš šiuo metu esančių dokumentų matyti, kad dar 2010 m. gruodžio 22 d., t.y. sekančią dieną po ieškinio surašymo ir dieną prieš jo įteikimą teismui, ieškovas sudarė sutartį su advokatu A. M., tačiau nei ieškovas, nei advokatas apie tai teismo neinformavo. Dar daugiau, pirminis ieškinys Vilniaus apygardos teisme gautas 2010 m. gruodžio 23 d., kaip minėta, sekančią dieną po atstovavimo sutarties sudarymo ir jis nebuvo siųstas paštu ar siųstas kitokiu būdu. Tuo tarpu akivaizdu, kad pats ieškovas, būdamas suimtas, įteikti pareiškimą tiesiogiai teismui negalėjo. Taigi, jau ieškinio įteikimo dienai atstovavimo sutartis buvo sudaryta ir bet kuriuo atveju ieškovo atstovas, sudaręs sutartį ir pamatęs, kokį adresą korespondencijai buvo nurodęs ieškovas, galėjo pasidomėti ieškinio priėmimo teisme aplinkybėmis, juo labiau, žinodamas terminus, per kuriuos šis klausimas turi būti išsprendžiamas. Tačiau jis atvyko į teismą, pateikė minėtą atstovavimo sutartį ir pasiėmė nutartį dėl trūkumų šalinimo tik 2011 m. sausio 12 d., t.y. po 20 dienų nuo sutarties sudarymo. Esant tokioms aplinkybėms konstatuotina, kad procesiniai dokumentai buvo siunčiami tinkamai – paties ieškovo nurodytu adresu ir terminas trūkumų šalinimui praleistas be svarbių pateisinančių priežasčių (tiek ieškovo, tiek jo atstovo atžvilgiu). Todėl atnaujinti jį nėra pagrindo.

13Procesiniai dokumentai paduoti pasibaigus teismo paskirtam terminui grąžinami juos padavusiems asmenims (CPK 75 str. 1 d.).

142) Dėl trūkumų šalinimo.

15Ieškovas pateikė pakoreguotą ieškinį – pašalino iš pirminio ieškinio keletą sakinių, įrašė kelis naujus sakinius. Nurodė, kad žala padaryta tik dėl prokuroro neveikimo inter alia ieškovui buvo paskirti netinkami medikamentai, kurie ieškovui nepagelbėjo. Taigi, ieškovas vėlgi nurodo, kad neužtikrinta tinkama pagalba. Akivaizdu, kad tokiu atveju bylos nagrinėjimu dalyku turėtų būti ir konkrečios tinkamos pagalbos reikalingumas bei pobūdis, ir suteiktos pagalbos pobūdis bei jos (ne)tinkamumas. Todėl nutartyje dėl trūkumų šalinimo ieškovui ir buvo nurodyta, kad tokiu – suteiktos pagalbos netinkamumo – atveju „ieškovas turi nurodyti, kokia konkrečiai medicininė pagalba jam buvo reikalinga, kad ji, ieškovo nuomone, galėtų būti laikoma tinkama, kokia pagalba faktiškai buvo suteikta ir kuo konkrečiai pasireiškė faktiškai suteiktos pagalbos netinkamumas(nepakankamumas) bei kaip tai įtakojo atsakovo veikimas/neveikimas“. Šių trūkumų ieškovas, iš esmės vėlgi apsiribojęs vien deklaratyviais jau pirminiame ieškinyje nurodytais teiginiais, nepašalino.

16Esant tokioms aplinkybėms, ieškinys laikytinas nepaduotu ir dėl to taip pat grąžintinas ieškovui (CPK 115 str. 3 d.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 straipsniu,

Nutarė

18Ieškinį laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiajam asmeniui.

19Nutartis per septynias dienas nuo nuorašo įteikimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant atskirąjį skundą Vilniaus apygardos teisme.

Proceso dalyviai