Byla 2A-1291/2012
Dėl pirkimo-pardavimo sutarties patvirtinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audronės Jarackaitės, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Miesto Modernizavimo Realijos“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Draugo petys“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 12 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-904-661/2011 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Miesto Modernizavimo Realijos” ieškinį atsakovui Gyvenamųjų namų statybos bendrijai „1331“, trečiasis asmuo akcinė bendrovė bankas „Snoras“, dėl pirkimo-pardavimo sutarties patvirtinimo

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Miesto Modernizavimo Realijos” kreipėsi su ieškiniu į teismą ir prašė pripažinti, kad ieškovas BUAB „Miesto Modernizavimo Realijos“ ir atsakovas Gyvenamųjų namų statybos bendrija „1331“ 2006-09-11 sudarė pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį, kuria atsakovas ieškovui pardavė 5000/5095 dalių 0.5095 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), su priklausiniais: pastatu - sandėliu, 521.98 kv. m. ploto, unikalus Nr. ( - ), pastatu - tarnybiniu-buitiniu pastatu, 691.85 kv.m ploto, unikalus Nr. ( - ), pastatu - garažu, 817.54 kv. m. unikalus Nr. ( - ) ir patvirtinti ieškovo BUAB „Miesto Modernizavimo Realijos“ nuosavybės teisę į šiuos nekilnojamojo turto objektus ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas ieškovo naudai.

5Nurodė, kad 2006-09-11 ieškovas BUAB „Miesto Modernizavimo Realijos“ ir atsakovas Gyvenamųjų namų statybos bendrija „1331“ sudarė preliminariąją sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo parduoti, o ieškovas įsipareigojo nupirkti atsakovui priklausantį žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), bendras plotas: 0.5095 ha, esantį ( - ) ir visus sklype esančius statinius. Preliminariojoje sutartyje šalys susitarė, jog žemės sklypo ir visų jame esančių statinių kaina yra 7800000 Lt. Ieškovas ir atsakovas pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį įsipareigojo sudaryti iki 2007-03-01. Ieškovui ir atsakovui sudarant preliminariąją sutartį, ieškovas buvo informuotas ir jam buvo žinomi minėtame sklype esantys nekilnojamo turto objektai. Todėl šalys, atsakovo pageidavimu, detaliai šių objektų sutartyje neapibrėžė. Preliminariosios sutarties sudarymo metu atsakovui nuosavybės teise minėtame sklype priklausė šis nekilnojamasis turtas: Pastatas - Sandėlis, 521.98 kv.m. ploto, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ); Pastatas - Tarnybinis-buitinis pastatas, 691.85 kv.m. ploto, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ); Pastatas - Garažas, 817.54 kv.m. esantis ( - ) unikalus Nr. ( - ). Šis turtas nebuvo detalizuotas preliminariojoje sutartyje, tačiau šalys susitarė dėl sklypo ir būtent šio turto pirkimo sudarydamos preliminariąją sutartį.

6Šalys, sudarydamos sutartį, susitarė, jog žemės sklypo ir visų jame esančių statinių pirkimo pardavimo kainą ieškovas sumoka atsakovui žemės sklypo ir jame esančių statinių pirkimo pardavimo sutartyje numatytomis sąlygomis. Tuo tarpu atsakovas, vienašališkai šios sutarties sąlygas pakeitė ir atsakovo 2006-09-19 raštu pareikalavimo sutarties kainą mokėti avansu iki pagrindinės pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo. Ieškovas šiam vienašališkam sutarties sąlygų pakeitimui neprieštaravo ir laikotarpiu nuo 2006-09-21 iki 2007-01-22 atsakovui sumokėjo 6130000 litų, kas sudaro 78,59 procento visos sutarties kainos. Ieškovas iki termino pagrindinei sutarčiai įvykdyti sumokėjo atsakovui didžiąją dalį sutarties kainos. Nepaisant to, dėl priežasčių, nepriklausiusių nuo ieškovo valios, atsakovas nei sutartyje nustatytu terminu, nei iki šiol pagrindinės pirkimo pardavimo sutarties nesudarė. Priešingai, atsakovas, veikdamas nesąžiningai, 2007-04-03 visą turtą, dėl kurio pardavimo buvo sutaręs su ieškovu, o būtent - žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), bendras plotas: 0.5095 ha, esantį ( - ) ir visus sklype esančius statinius hipotekos lakštu įkeitė trečiajam asmeniui AB bankui „SNORAS“. Hipoteka buvo įregistruota registre, trečiasis asmuo yra inicijavęs vykdymo procesą, siekdamas išieškoti atsakovo jam negrąžintą skolą iš jam įkeisto nekilnojamojo turto - minėto žemės sklypo ir jame esančių statinių.

72008-12-03 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė nutartį, kuria iškėlė bankroto bylą UAB „Miesto Modernizavimo Realijos“ ir administratoriumi paskyrė UAB „Draugo petys“.

8Bankroto administratorius išanalizavęs šalių 2006-09-11 sudarytą preliminariąją sutartį ir jos vykdymą, manydamas, jog šios sutarties vykdymas pažeidžia BUAB „Miesto Modernizavimo Realijos“ kreditorių interesus, kreipėsi į BUAB „Miesto Modernizavimo Realijos“ kreditorių susirinkimą su ataskaita apie šį sandorį. Kreditoriai pritarė dėl kreipimosi į teismą su ieškiniu dėl pirkimo-pardavimo sutarties patvirtinimo.

9Ieškovo manymu, kad atsakovas buvo nesąžiningas. Pažymi, jog CK 1.93 str. 4 d. nustatyta, jog jeigu viena iš šalių visiškai ar iš dalies įvykdė sandorį, kuriam būtinas notaro patvirtinimas, o antroji šalis vengia įforminti sandorį notarine tvarka, teismas įvykdžiusios sandorį šalies reikalavimu turi teisę pripažinti sandorį galiojančiu. Be to, sutinkamai su CK 6.309 str. 3 d., tuo atveju, kai pirkti ar parduoti daiktą įpareigojęs asmuo atsisako įforminti sutartį įstatymų nustatyta forma, kita šalis turi teisę teismo tvarka reikalauti patvirtinti sutarties sudarymą. Tokiu atveju, atsižvelgiant į išdėstytus teisinį bei faktinį pagrindus, 2006-09-11 d. ieškovo BUAB „Miesto Modernizavimo Realijos“ ir atsakovo Gyvenamųjų namų statybos bendrija „1331“ sudaryta žemės sklypo ir statinių pirkimo pardavimo sutartis patvirtintina CK nustatyta tvarka.

10Atsakovas Gyvenamųjų namų statybos bendrija „1331“ nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį.

11Trečiasis asmuo AB bankas „Snoras“ pateikė atsiliepimą į pareikštą ieškinį – su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, nurodė, kad sprendžiant kokia sutartis buvo sudaryta preliminarioji ar pagrindinė, kaip pagrindinė preliminarios sutarties sąlyga, skirianti ją nuo pagrindinės sutarties, vertintina sutartyje aiškiai išreikštas ar akivaizdžiai (aiškiai) numanomas šalių įsipareigojimas ateityje sudaryti pagrindinę sutartį. Ieškovo pateiktoje 2006-09-11 sutartyje yra aiškiai pasisakoma, kad šia sutartim, šalys susitaria dėl ne vėliau kaip iki 2007-03-01 sudaryti ir pasirašyti žemės sklypo, esančio ( - ), ir visų sklype esančių statinių pirkimo pardavimo sutartį (sutarties 1 ir 2 punktai). Minėtos sutarties sąlygos leidžia daryti išvadą, kad šalių išreikšta valia aiškiai rodo jų susitarimą ateityje sudaryti kitą, t.y. pagrindinę sutartį, todėl laikytina, kad įvyko ikisutartinių santykių etapas bei konstatuotinas preliminarios sutarties sudarymo faktas.

12Ieškovui ir atsakovui iki 2007-03-01 nesudarius pagrindinės sutarties, pasibaigė jų prievolė pagal 2006-09-11 sutartį, nekilnojami daiktai ieškovui valdyti, kaip to reikalauja CK 6.309 str. 1 d., perduoti nebuvo, todėl darytina išvada, kad ieškovo ir atsakovo sudaryta 2006-09-11 sutartis – preliminarioji ir negali būti patvirtinta CK 1.93 str. 4 d. pagrindu.

13Bankui buvo pateikti atsakovo dokumentai, t.y. įstatai, įgaliojimas, bendrijos narių sąrašas, kurie leidžia daryti išvadą, kad ieškovo nurodomi mokėjimai, kuriuos jis aiškina kaip mokėjimus pagal preliminariąją sutartį, iš tiesų buvo įnašai į bendriją, nes atsakovo nariais steigiant bendriją buvo A. D., M. M., L. N., R. K., o pagal 2007-04-26 bendrijos narių sąrašą atsakovo nariais buvo M. M., R. K. ir ieškovas.

14II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

15Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 12 d. sprendimu ieškovo BUAB „Miesto Modernizavimo Realijos” ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad byloje rašytiniais įrodymais nustatyta, jog 2006-09-11 ieškovas BUAB „Miesto Modernizavimo Realijos“ ir atsakovas Gyvenamųjų namų statybos bendrija „1331“ sudarė preliminariąją sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo parduoti, o ieškovas įsipareigojo nupirkti atsakovui priklausantį žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), bendras plotas: 0.5095 ha, esantį ( - )ir visus sklype esančius statinius. Preliminariojoje sutartyje šalys susitarė, jog žemės sklypo ir visų jame esančių statinių kaina yra 7800000 Lt. Ieškovas ir atsakovas pagrindinę pirkimo - pardavimo sutartį įsipareigojo sudaryti iki 2007-03-01.

16Atsakovo 2006-09-19 raštu ieškovo pareikalavo sutarties kainą mokėti avansu iki pagrindinės pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo. Ieškovas šiam vienašališkam sutarties sąlygų pakeitimui neprieštaravo ir laikotarpiu nuo 2006-09-21 iki 2007-01-22 atsakovui sumokėjo 6130000 litų.

17Teismas taip pat byloje nustatė, kad trečiasis asmuo – AB bankas „Snoras“ 2006 m. liepos 13 d. suteikė ieškovui kreditą. Pagal kredito sutartį Nr. 031-02565, kreditas suteiktas nekilnojamam daiktui pirkti, kredito linijos limitas 4000000 Lt. Šios sutarties papildomas susitarimas Nr. 1, 6.18-6.21 nustatė, kad šalys (ieškovas ir trečiasis asmuo) susitarė, kad įregistruos nekilnojamojo daikto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), su priklausiniais: pastatu - sandėliu, 521.98 kv.m ploto, unikalus Nr. ( - ), pastatu - tarnybiniu-buitiniu pastatu, 691.85 kv.m. ploto, unikalus Nr. ( - ), pastatu - garažu, 817.54 kv.m. unikalus Nr. ( - ) hipoteką, t.y. ginčo turto hipoteką.

18Teismas pasisakydamas dėl pagrindinės sutarties patvirtinimo sprendė, kad tarp šalių buvo sudaryta preliminarioji sutartis. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką preliminarioji sutartis yra organizacinė sutartis, įstatymų priskirta ikisutartinių santykių stadijai. Šia sutartimi šalys tik įsipareigoja preliminariojoje sutartyje aptartomis sąlygomis ateityje sudaryti kitą – pagrindinę sutartį (CK 6.165 straipsnis). Taigi tai yra šalių susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje, t. y. sutartis dėl sutarties (pagrindinės) sudarymo. Vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad šios sutarties negalima reikalauti įvykdyti natūra, tačiau jos pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (CK 6.165 straipsnio 4 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. Č.-Š. v. UAB „Pakruojo parketas“, bylos Nr. 3K-3-82/2010; 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. S. tikroji ūkinė bendrija „Autovėjas“ v. UAB „Askela“, bylos Nr. 3K-3-474/2008).

19Nagrinėjamoje byloje teismas nustatė, kad ieškovas ir atsakovas aiškiai išreiškė valią sudaryti pagrindinę sutartį iki 2007 m. kovo 1 d. Šalys – ieškovas ir atsakovas, sudarydami preliminariąją sutartį, aiškiai susitarė, kad atsakovas įsipareigojo parduoti, o ieškovas įsipareigojo nupirkti atsakovui priklausantį žemės sklypą ir visus sklype esančius statinius. Preliminariojoje sutartyje šalys susitarė, jog žemės sklypo ir visų jame esančių statinių kaina yra 7800000 litų. Ieškovas ir atsakovas pagrindinę pirkimo - pardavimo sutartį įsipareigojo sudaryti iki 2007-03-01, todėl teismas laikė, kad visos šios sąlygos ir sudarė pagrindą pripažinti preliminariosios sutarties tarp šalių sudarymo faktą ir spręsti dėl sutarties nevykdymo padarinių (atsakomybės), nes pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, todėl laikė, jog nėra teisinio pagrindo minėtą sutartį patvirtinti kaip pagrindinę.

20Teismas nurodė, kad byloje ieškovas nepateikė jokių duomenų apie atsakovo nesąžiningumą ir kaltę. Be to, nėra jokių duomenų, apie tai, kad ieškovas būtų raginęs atsakovą sudaryti pagrindinę sutartį. Ieškovo ieškinyje nurodytų mokėjimų teismas nelaikė atsiskaitymu už ketinamą įsigyti turtą. Visų ieškovo pateiktų mokėjimų paskirtyje nurodyta, kad mokamas įnašas į bendriją (b.l. 20-25). Vertinant mokėjimų paskirtį akivaizdu, kad mokėjimais nebuvo siekiama įsigyti preliminariojoje sutartyje nurodyto turto, pasirašant šio turto pirkimo-pardavimo sutartį. Teismas laikė, kad minėti mokėjimai leidžia daryti išvadą, jog ieškinyje nurodytais įnašais į bendriją buvo siekiama įsigyti ne ieškinyje nurodytą turtą, bet patį juridinį asmenį, t.y. atsakovą, arba perimti jo valdymą, arba dalyvauti jo valdyme. Ūkinių bendrijų įstatymo 10 str. numatyta, kad bendrijos dalyvio įnašas yra dalyvio turtas, perduotas bendrijai.

21Teismas pasisakydamas dėl trečiojo asmens interesų, nurodė, kad byloje pateikti duomenys patvirtina, jog turtas, kuriam ieškovas prašo patvirtinti pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį yra įkeistas trečiajam asmeniui. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškovo reikalaujama patvirtinti preliminarioji sutartis kaip pagrindinė, pažeidžia trečiojo asmens interesus ir tokiu būdu yra apsunkinamas kreditoriaus reikalavimų patenkinimas iš įkeisto turto.

22Teismas ieškovo BUAB „Miesto Modernizavimo Realijos” ir atsakovo gyvenamųjų namų statybos bendrija „1331“ prašymą patvirtinti taikos sutartį atmetė. Skundžiamame sprendime konstatuota, kad pateikta teismui tvirtinti taikos sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms bei pažeidžia trečiojo asmens AB banko „Snoras“ teises.

23III. Apeliacinio skundo argumentai

24Ieškovo BUAB „Miesto Modernios Realijos“ bankroto administratorius UAB „Draugo petys“ apeliaciniu skundu prašė patvirtinti 2011-09-26 tarp ieškovo BUAB „Miesto Modernizavimo realijos“ ir atsakovo Gyvenamųjų namų statybos bendrija „1331“ sudarytą taikos sutartį; Tuo atveju, jeigu apeliacinės instancijos teismas atsisakytų tvirtinti šalių pateiktą taikos sutartį, priimti naują sprendimą, ieškovo ieškinį tenkinti pilnai. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

251. 2006 m. rugsėjo 11 d. ieškovo BUAB „Miesto Modernizavimo Realijos“ ir atsakovo Gyvenamųjų namų statybos bendrija „1331” sudaryta sutartis laikytina pagrindine pirkimo pardavimo sutartimi, tačiau pirmosios instancijos teismas neįvertino visų svarbių aplinkybių, dėl ko priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą.

262. Skundžiamame sprendime teismas nurodė, jog byloje ieškovas nepateikė jokių duomenų apie atsakovo nesąžiningumą ir kaltę, byloje nėra jokių duomenų, apie tai, kad ieškovas būtų raginęs atsakovą sudaryti pagrindinę sutartį. Pažymėtina, jog raginimai buvo išreiškiami žodžiu. Kita vertus, tai, kad atsakovas pripažįsta savo kaltę dėl sutarties nesudarymo, patvirtina faktas, jog iškėlus bylą dėl ginčo sutarties pripažinimo pagrindine sutartimi, atsakovas su pareikštu reikalavimu sutiko ir pasirašė taikos sutartį.

273. Nepagrįstas ir neatitinka tikrovės skundžiamo sprendimo motyvas, kad ieškovo ieškinyje nurodyti mokėjimai nelaikytini atsiskaitymu už ketinamą įsigyti turtą, nes visų ieškovo pateiktų mokėjimų paskirtyje nurodyta, kad mokamas įnašas į bendriją bei tai, jog, neva mokėjimais nebuvo siekiama įsigyti sutartyje nurodyto turto, pasirašant šio turto pirkimo-pardavimo sutartį, įnašais į bendriją buvo siekiama įsigyti patį juridinį asmenį.

284. CPK 47 str. 4 d. įtvirtina, kad tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, negali veikti prieš šalies, kurios pusėje dalyvauja, interesus. Tokiu būdu, AB bankas „SNORAS“, civilinėje byloje Nr. 2-904-661/2011, dalyvaujantis kaip tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje, neturėtų veikti priešingai atsakovo Gyvenamųjų namų statybos bendrija „1331“ interesams.

295. Vilniaus apygardos teismas, atsisakydamas tvirtinti taikos sutartį, nepagrįstai atsietai nuo visų aplinkybių ir byloje esančių įrodymų, vertino tik trečiojo asmens išreikštą poziciją dėl sudarytos taikos sutarties tvirtinimo, dėl ko nepagrįstai ir neteisėtai atsisakė tvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį ir taip užkirto šalims galimybę ginčą baigti taikiai.

30Atsiliepimų į apeliacinį skundą pateikta nebuvo.

31IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,

32teisiniai argumentai ir išvados

33Apeliacinis skundas netenkintinas.

34Byloje kilo ginčas dėl preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo pagrindine sutartimi (toliau ginčo sutartis).

35Apelianto teigimu, tarp ieškovo ir atsakovo 2006-09-11 sudaryta nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartis laikytina pagrindine turto pirkimo-pardavimo sutartimi, nes pagal minėtą sutartį buvo atliekami mokėjimai už parduodamą turtą, o pagal preliminariąją sutartį mokėjimai nėra atliekami. Abi sutarties šalys (ieškovas – apeliantas,) ir atsakovas pripažįsta, kad 2006-09-11 sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis laikytina pagrindine ir kad apeliantas atsakovui pagal ginčo sutartį yra sumokėjęs 79,59% visos sutarties kainos.

36Tačiau, byloje esantys įrodymai nepatvirtina išvados, kad šalys buvo sudariusios pagrindinę nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartį, priešingai, tarp šalių sudaryta ginčo sutartis atitinka visus preliminariajai sutarčiai keliamus reikalavimus. Pagal CK 6.165 str. preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Ši sutartis turi būti rašytinė, joje turi būti nurodytas terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti. Kitaip tariant, tai šalių susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje. Pagal CK 6.165 str. įtvirtintą preliminariosios sutarties sampratą galima išskirti 3 pagrindines šios sutarties sąlygas: 1. aiškus šalių susitarimas sudaryti kitą pagrindinę sutartį; 2. šalių susitarimas dėl pagrindinės sutarties dalyko; 3. terminas, per kurį turi būti sudaryta pagrindinė sutartis.

37Sprendžiant dėl konkrečios civilinių santykių dalyvių valia sudarytos sutarties esmės ir teisinės reikšmės, svarbiausias šaltinis yra sutarties turinys. Iš pateiktos ginčo sutarties teksto matyti, kad šalys šia sutartimi susitarė sudaryti ir pasirašyti žemės sklypo ir visų sklype esančių statinių pirkimo-pardavimo sutartį ne vėliau kaip iki 2007-03-01 (sut. 1 p. 2 p., b. l. 7, 11). Taip pat šalys ginčo sutartimi susitarė ir dėl kitų sąlygų, kainos, prievolės pagal šią sutartį pasibaigimo ir kt. Šalių sudaryta ginčo sutartis pilnai atitinka CK 6.165 str. nustatytiems preliminariosios sutarties reikalavimams. Šia sutartimi išreikšta šalių valia aiškiai rodo jų susitarimą ateityje sudaryti kitą, t. y. pagrindinę sutartį, todėl nėra pagrindo ginčo sutartį kvalifikuoti kaip pagrindinę sutartį, nes tai prieštarautų šalių valiai, kurią jas išreiškė sudarydamos sutartį (sutarties 7 p., 7 b.l., t. 1).

38Atsakovo 2006-09-19 d. pateiktas prašymas ieškovui sumokėti avansu už norimą įsigyti nekilnojamąjį turtą (9 b.l., t. 1) bei pažyma apie ieškovo atliktus mokėjimus (10, 14 b.l., t. 1) nesudaro pagrindo ginčo sutartį laikyti pagrindine pirkimo-pardavimo sutartimi. Be to, iš pateiktų banko įrašų nėra aišku už ką konkrečiai ieškovas mokėjo atitinkamas sumas atsakovui, nes mokėjimo paskirtis nurodyta, kad įnašas į bendriją (20-25 b.l., t. 1), kitokių įrodymų į bylą nėra pateikta.

39Kaip minėta šalys preliminariąją nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį sudarė 2006-09-11, joje numatė sudaryti pagrindinę sutartį iki 2007-03-01. Į bylą nėra pateikta jokių įrodymų, kad šalys per nustatytą terminą sudarė pagrindinę sutartį bei įrodymų, trukdančių sudaryti pagrindinę sutartį. 2007-03-02 pasibaigė terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti, kartu pasibaigė ir prievolė sudaryti pagrindinę sutartį (CK 165 str. 5 d.). Į bylą yra pateikti įrodymai, kad 2007-03-29 ieškovo paimtai paskolai iš UAB bankas ,,Snoras“ užtikrinti buvo įkeistas nekilnojamasis turtas, kuris buvo nurodytas kaip pirkimo objektas preliminarioje (ginčo) sutartyje.

40Hipotekos lakšte turto savininkas nurodytas atsakovas (94-98 b.l., t. 1). Tai įrodo, kad sutarties šalys ginčo sutarties nelaikė pagrindine nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartimi ir turtas nebuvo perduotas pirkėjo nuosavybėn, kaip to reikalauja pirkimo-pardavimo sandoris. Tik ieškovui iškėlus bankroto bylą, šalys pareiškė, kad tarp jų buvo sudaryta ne preliminarioji, o pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis, bei nagrinėjant bylą teisme pateikė sudarytą taikos sutartį, kuria šalys pripažįsta, kad tarp jų buvo sudaryta pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis.

41Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai netvirtino šalių pateiktos taikos sutarties, nes minėta taikos sutartis pažeidžia trečiojo asmens AB bankas ,,Snoras“ interesus, kurio suteiktos ieškovui paskolos užtikrinimui įkeistas nekilnojamasis turtas, nurodytas pirkimo-pardavimo sutartyje, priklausantis atsakovui.

42Be to pažymėtina, kad ginčo sutarties sudarymo metu ieškovas bei jo akcininkai M. M. ir R. K. buvo ir atsakovo bendrijos nariais (75, 76 b.l., t. 1), todėl neatmestinas suinteresuotumas sudarant sandorius.

43Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas, o apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo jį naikinti.

44Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

45Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB „Miesto Modernizavimo Realijos” kreipėsi su ieškiniu į... 5. Nurodė, kad 2006-09-11 ieškovas BUAB „Miesto Modernizavimo Realijos“ ir... 6. Šalys, sudarydamos sutartį, susitarė, jog žemės sklypo ir visų jame... 7. 2008-12-03 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė nutartį, kuria iškėlė... 8. Bankroto administratorius išanalizavęs šalių 2006-09-11 sudarytą... 9. Ieškovo manymu, kad atsakovas buvo nesąžiningas. Pažymi, jog CK 1.93 str. 4... 10. Atsakovas Gyvenamųjų namų statybos bendrija „1331“ nepateikė... 11. Trečiasis asmuo AB bankas „Snoras“ pateikė atsiliepimą į pareikštą... 12. Ieškovui ir atsakovui iki 2007-03-01 nesudarius pagrindinės sutarties,... 13. Bankui buvo pateikti atsakovo dokumentai, t.y. įstatai, įgaliojimas,... 14. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 15. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 12 d. sprendimu ieškovo BUAB... 16. Atsakovo 2006-09-19 raštu ieškovo pareikalavo sutarties kainą mokėti avansu... 17. Teismas taip pat byloje nustatė, kad trečiasis asmuo – AB bankas... 18. Teismas pasisakydamas dėl pagrindinės sutarties patvirtinimo sprendė, kad... 19. Nagrinėjamoje byloje teismas nustatė, kad ieškovas ir atsakovas aiškiai... 20. Teismas nurodė, kad byloje ieškovas nepateikė jokių duomenų apie atsakovo... 21. Teismas pasisakydamas dėl trečiojo asmens interesų, nurodė, kad byloje... 22. Teismas ieškovo BUAB „Miesto Modernizavimo Realijos” ir atsakovo... 23. III. Apeliacinio skundo argumentai... 24. Ieškovo BUAB „Miesto Modernios Realijos“ bankroto administratorius UAB... 25. 1. 2006 m. rugsėjo 11 d. ieškovo BUAB „Miesto Modernizavimo Realijos“ ir... 26. 2. Skundžiamame sprendime teismas nurodė, jog byloje ieškovas nepateikė... 27. 3. Nepagrįstas ir neatitinka tikrovės skundžiamo sprendimo motyvas, kad... 28. 4. CPK 47 str. 4 d. įtvirtina, kad tretysis asmuo, nepareiškiantis... 29. 5. Vilniaus apygardos teismas, atsisakydamas tvirtinti taikos sutartį,... 30. Atsiliepimų į apeliacinį skundą pateikta nebuvo.... 31. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,... 32. teisiniai argumentai ir išvados... 33. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 34. Byloje kilo ginčas dėl preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties... 35. Apelianto teigimu, tarp ieškovo ir atsakovo 2006-09-11 sudaryta nekilnojamojo... 36. Tačiau, byloje esantys įrodymai nepatvirtina išvados, kad šalys buvo... 37. Sprendžiant dėl konkrečios civilinių santykių dalyvių valia sudarytos... 38. Atsakovo 2006-09-19 d. pateiktas prašymas ieškovui sumokėti avansu už... 39. Kaip minėta šalys preliminariąją nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo... 40. Hipotekos lakšte turto savininkas nurodytas atsakovas (94-98 b.l., t. 1). Tai... 41. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 42. Be to pažymėtina, kad ginčo sutarties sudarymo metu ieškovas bei jo... 43. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 44. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 45. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą....