Byla 2-6439-207/2010

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Kazlauskienė, sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei, dalyvaujant pareiškėjo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei B. B., dalyvaujant suinteresuotiems asmenims V. G., D. G., V. V., T. V.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl rūpintojo ir turto administratoriaus atleidimo nuo pareigų, kito rūpintojo bei turto administratoriaus paskyrimo ir vaikų gyvenamosios vietos nustatymo,

Nustatė

3Pareiškėjas prašė atleisti V. G. ir D. G. gyv. ( - ), iš V. V. ir T. V., rūpintojų ir turto administratorių pareigų, V. V. ir T. V. rūpintoju ir turto administratoriumi paskirti D. G. šeimyną „Vaiko draugas“ buveinė, ( - ), rūpintinių V. V. ir T. V. gyvenamąją vietą nustatyti D. G. šeimynoje „Vaiko draugas“.

4Pareiškėjo atstovė B. B. paaiškino, kad Seimas 2010-02-11 priėmė Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymą, kuriam 2010-07-01 įsigaliojus, savivaldybių tarybų kompetencijai nebepriskiriama šeimynų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo teisė, ir savivaldybių tarybos nebegali būti šeimynų steigėju. Dėl priimto įstatymo Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2010-05-27 priėmė sprendimą Nr.T-161, kuriuo nusprendė 2010-06-30 likviduoti V. ir D. G. šeimyną „Vaiko ateitis“. 2010-07-09 juridinių asmenų registre buvo įregistruota V. ir D. G. šeimyna „Vaiko ateitis“, kaip likviduojama ir išregistruota. 2010-07-21 buvo įregistruota D. G. šeimyna „Vaiko draugas“. Prašo V. ir D. G. atleisti iš V. V. ir T. V. rūpintojų ir turto administratorių pareigų, o nepilnamečių rūpintoju ir turto administratoriumi paskirti D. G. šeimyną „Vaiko draugas“, o vaikų gyvenamąją vietą nustatyti šioje šeimynoje. Pareiškimą prašė patenkinti.

5Suinteresuotas asmuo D. G. su pareiškimu sutiko ir paaiškino, kad 2010-02-11 Seimas priėmė Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymą, pagal kurį savivaldybių tarybos nebegali būti šeimynų steigėju. Likvidavus šeimyną „Vaiko ateitis“, prašo atleisti ją iš V. V. ir T. V. rūpintojos ir turto administratorės pareigų, o įsteigus šeimyną „Vaiko draugas“ prašo paskirti ją vaikų rūpintoja ir turto administratore, nes vaikai pas ją gyvena jau 12 metų.

6Suinteresuotas asmuo V. G. su pareiškimu sutiko ir prašė jį patenkinti.

7Suinteresuotas asmuo V. V. su pareiškimu sutiko ir paaiškino, kad sutinka gyventi D. G. šeimynoje „Vaiko draugas“, gyvenimo sąlygos ją tenkina, rūpintoja ja ir broliu labai rūpinasi.

8Suinteresuotas asmuo T. V. su pareiškimu sutiko ir paaiškino, kad kartu su seserimi Viktorija sutinka gyventi D. G. šeimynoje „Vaiko draugas“.

9Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2008-10-28 Šiaulių rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1339-291/2008, V. V. a.k. ( - ) ir T. V. a.k. ( - ) buvo nustatyta nuolatinė rūpyba, jų nuolatiniais rūpintojais ir turto administratoriais paskirti V. G. ir D. G., nepilnamečių V. V. ir T. V. gyvenamoji vieta nustatyta V. G. ir D. G. šeimynoje „Vaiko ateitis“, esančioje ( - ) (b.l. 13-14). Iš 2010-05-27 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo matyti, kad Vlado ir D. G. šeimyna „Vaiko ateitis“ likviduota (b.l. 6) ir 2010-09-09 išregistruota iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro. Kadangi V. G. ir D. G. šeimyna „Vaiko ateitis“ išregistruota ir veiklą nutraukė, V. G. ir D. G. atleistini iš V. V. a.k( - ), ir T. V., a.k. ( - ) rūpintojų ir turto administratorių pareigų (Lietuvos Respublikos CK 3.246 str. 2 d.). Iš juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimo matyti, kad 2010-07-21 įregistruota D. G. šeimyna „Vaiko draugas“ (kodas 302530406) (b.l. 8). Atsižvelgiant į tai, kad D. G. atitinka rūpintojai keliamus reikalavimus, nepilnamečiai rūpintiniai sutinka ir nori gyventi D. G. šeimynoje „Vaiko draugas“, todėl pareiškimas tenkintinas ir V. V. ir T. V. rūpintoju ir turto administratoriumi skirtina D. G. šeimyna „Vaiko draugas“ buveinė, ( - ), kodas juridinių asmenų registre 30253406, bei nustatytina V. V. ir T. V. gyvenamoji vieta D. G. šeimynoje „Vaiko draugas“ (Lietuvos Respublikos CK 3.248 str.- 3.276 str.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292 str., 491 str., 493- 496 str., 502- 504 str., teismas

Nutarė

11Atleisti V. G. a.k( - ) ir D. G. a.k. ( - ) gyv. ( - ), iš V. V. a.k. ( - ), ir T. V., a.k. ( - ) rūpintojų ir turto administratorių pareigų.

12Paskirti V. V. a.k( - ), ir T. V., a.k. ( - ) rūpintoju ir turto administratoriumi D. G. šeimyną „Vaiko draugas“ buveinė, ( - ), kodas juridinių asmenų registre 30253406.

13Nustatyti V. V. a.k( - ) ir T. V. a.k. ( - ) gyvenamąją vietą D. G. šeimynoje „Vaiko draugas“ buveinė, ( - ), kodas juridinių asmenų registre 30253406.

14Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą, tačiau atskirojo skundo padavimas nutarties vykdymo nesustabdo.

Proceso dalyviai