Byla N1-3-94/2014

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Danguolė Šuminaitė, sekretoriaujant Silverinai Jankauskienei, dalyvaujant prokurorui Dainiui Dambrauskui, kaltinamosioms E. M., J. M. ir L. Z., kaltinamųjų gynėjams advokatams Irinai Kizinai, Česlovui Bakasėnui, Danguolei Elenai Mikalauskaitei, E. M. atstovei pagal įstatymą R. M., nukentėjusiai A. R., teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje E. M. a.k. ( - ), gimusi ( - ) Širvintose, lietuvė, LR pilietė, neteista, Širvintyų rajono Bagaslaviškio I. Š. pagrindinės mokyklos moksleivė, gyvenanti ( - ), kaltinama pagal BK 138 str. 1 dalį ir 180 str. 1 dalį; J. M. a.k. ( - ) gimusi ( - ) Širvintose, lietuvė, LR pilietė, netekėjusi, neteista, nedirbanti, gyvenanti ( - ), kaltinama pagal BK 180 str. 1 dalį; L. Z. a.k. ( - ) gimusi ( - ) Anykščiuose, lietuvė, LR pilietė, išsituokusi, turi pagrindinį išsilavinimą, neteista, nedirbanti, gyvenanti ( - ), kaltinama pagal BK 180 str. 1 dalį;

2Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

32011 m. spalio 15 d. apie 15-16 valandą Širvintose, ( - ), E. M., būdama pas P. R., konflikto metu su ten buvusia A. R., ėmė pastarąją mušti: priėjusi prie sėdinčios A. R., sudavė ranka jai per veidą, sugriebusi ją už plaukų, trenkė jos galvą į fotelį, stūmė į sieną, pargriuvusią ant žemės, toliau mušė, tačiau, pagrasinus policija, kuriam laikui aprimo. Maždaug po dešimties minučių konfliktui pasikartojus, E. M., sugriebusi A. R. už plaukų, ją pargriovė ant žemės ir ėmė spardyti kojomis į įvairias kūno vietas. Tokių E. M. veiksmų pasekmėje A. R. buvo nesunkiai sužalota: sulaužytas apatinis žandikaulis, padarytos kraujosruvos apie akis ir dešinėje pažandėje.

4Po to, E. M., kartu buvusios J. M. ir L. Z., pasinaudodamos tuo, kad A. R. yra sumušta ir tokioje būklėje yra be jėgų, nuo jos rankų nuėmė ir atvirai pavogė vestuvinį žiedą už 170 litų, sužadėtuvių žiedą 100 litų vertės ir 50 litų sidabrinį žiedą, taip pat ant kaklo buvusią auksinę grandinėlę 350 litų vertės su pakabuku už 100 litų, mobiliojo ryšio telefoną Samsung E180i 99 litų vertės, viso atvirai pavogė A. R. turto už 869 litus.

5E. M. kalta prisipažino ir paaiškino, kad 2011 m. spalio 15 d. dienos metu kartu su J. M. atėjo pas L. Z.. Kažkuriuo laiku ėmė skambinti A. R.. M. Z. pakėlė ragelį, suprato, kad A. R. siūlo išgerti. Ji atėjo, padavė 20 litų, už kuriuos P. R. nupirko vyno. Visi perėjo pas P. R. į kambarį, sėdėjo ir gėrė. A. R. jau buvo gerai išgėrusi ir ėmė kabinėtis, ją įžeidinėti. Ji labai susinervino ir trenkė jai į veidą, ji norėjo atgal, bet nepataikė. Tada ji A. R. sugriebė už plaukų ir trenkė jos galvą į fotelio kampą. Pastaroji norėjo iškviesti policiją, bet ji atėmė iš jos telefoną. Asta vis nenurimo ir ją visaip vadino. Tada ji ją pargriovė ant žemės ir kojomis ėmė spardyti, daugiausiai į pilvą. Ji ją mušė vien tik todėl, kad ją tiesiogiai ir per daug įžeidė, pasakydama, kad ji savo rankomis paėmė ir nužudė vaiką. Niekas kitas iš ten buvusių A. R. nemušė. Ji neturėjo tikslo iš jos ką nors pavogti. Kai A. R. buvo savame prote, kai ji dar sėdėjo, ji matė, kad L. Z. nuo jos kaklo nuėmė auksinė grandinėlę ir įsidėjo į kišenę. Nuo kurio smūgio jai lūžo žandikaulis, ji negali pasakyti. Su kojomis ant gulinčios Astos nešokinėjo. Vieną žiedą paėmė J. M., kiek pamena, nuėmė nuo rankos, o kitus paėmė, kiek pamena, L. Z.. Ji, kiek pamena, prie aukso vagysčių neprisidėjo. Jai auksas nerūpėjo, iš viso negalvojo, ar blogai, ar gerai kitos daro, ji tik galvojo, ką ji padarė.

6J. M. prisipažino, paėmusi vieną auksinį žiedą ir paaiškino, kad su E. M. buvo pas L. Z.. Vėliau visi perėjo pas P. R., nes užmigo L. Z. vaikas. Atėjo ir A. R., ji buvo neblaivi. Šią moterį ji matė pirmą kartą. Jai atėjus, buvo nupirkta vyno. Begeriant A. R. ėmė kabinėtis prie E. M., kad ji nužudė savo vaiką. Prasidėjo konfliktas. E. M. pradėjo mušti A. R.. Matė, kad kelis kartus trenkė į veidą, pastūmė ir pastaroji trenkėsi priekiu į šaldytuvą ar dar į kažką. Kol A. R. gulėjo, E. M. ją spardė ir daužė rankomis. Ji nurimo, kai J. M. ją atitraukė. Po kokių dešimt minučių vėl E. M. puolė A. R., pargriovė ją ant grindų ir daužė rankomis ir kojomis. E. M. mušė ne dėl to, kad norėtų iš jos ką nors atimti. Vėliau viskas gavosi savaime. Kai A. R. sėdėjo ant grindų, kažkuri – ar Evelina, ar Laura paprašė muilo, kažkuri iš jų nuėmė nuo rankos žiedą, jis nuriedėjo ant žemės. Tada ji jį paėmė ir įsidėjo į kišenę. Jos nesiginčijo, sakė, kad vis tiek kartu pinigus išleis. Grandinėlę nuėmė L. Z.. Kitų žiedų ji nematė, nežino nieko ir apie telefoną. Grandinėlė ir vestuvinis žiedas buvo parduoti M. G., o gautus pinigus visi kartu pragėrė kitą dieną.

7L. Z. kalta prisipažino ir paaiškino, kad spalio 15 d. po pietų buvo pas P. R. kartu su E. M. ir J. M., kai atėjo A. R.. Ji buvo neblaivi, norėjo dar išgerti ir davė pinigų vynui. Begeriant vyną, Asta ėmė kabinėtis prie E. M.. Pastaroji supyko ir ėmė A. R. mušti. Matė, kad A. R. parkrito, E. M. jai sudavė smūgius. Ji prisipažįsta, kad kai kėlė A. nuo grindų, grandinėlė nuplyšo ir ji paėmė auksinę grandinėlę. Ji pati žiedų nenuiminėjo, bet grandinėlė buvo su kitais žiedais, kuriuos pardavė M. G.. Mobilaus telefono aparatą paėmė E. M. ir nešė parduoti, o kaip toliau buvo, nežino. E. A. nešokinėjo ant galvos.

8Ikiteisminio tyrimo metu L. Z. aiškino, kad E. M. buvo net su kojomis užšokusi ant gulinčios ant žemės A. R.. Grandinėlę ji pamatė ant žemės, kai nukentėjusioji atsikėlė. Tada ji ją paėmė ir padėjo ant stalo. Nurodė, kad Evelina ir Asta konfliktavo du kartus, buvo du kartus mušama. Antrą kartą po muštynių ji matė, kad E. M. ir J. M. nuiminėjo nuo rankos žiedus.

9Nukentėjusioji A. R. teismo posėdyje pareiškė, kad po smūgių mažai ką prisimena. Ji dalyvavo vykusiose išgertuvėse pas P. R.. Prisimena sėdėjo ant fotelio, prasidėjo ginčas apie vaikus, pripažįsta, kad gal kažką ir pasakė. Kažkuri iš buvusių moterų, tai buvo L. Z., pasakė, kad už tokius žodžius užmuštų. E. M. ir pradėjo mušti, ji net parkrito ant grindų. Matė J. M., ji buvo pasilenkusi ir kažką davė. Girdėjo kažkurią šnekant apie muilą. Pamena, kad ją spardė, daužė, atėmė žiedus, telefoną, buvo be sąmonės, ją vandeniu apipylė. Kas nuplėšė grandinėlę, nepamena. Atsipeikėjo koridoriuje, buvo dviese ar trise, ištraukė E. M. telefoną ir pabėgo. Ji atsikėlė ir nuėjo pas V. R..

10Teismo medicinos specialisto išvadoje konstatuota, kad nukentėjusiai padarytas apatinio žandikaulio lūžis kampo srityje per 48 danties šaknį ir poodinės kraujosruvos apie akis bei dešinėje pažandėje. Sužalojimas vertinamas nesunkiu sveikatos sutrikdymu.

11Teismo posėdyje apklausti liudytojai P. R. ir M. Z. patvirtino, kad konfliktas dėl vaiko įvyko tarp A. R. ir E. M.. Pirmoji pradėjo pati nukentėjusioji. Abi puolė į atlapus, tampėsi už plaukų, jie bandė skirti, tačiau, kai pradėjo šnekėti apie policiją, jie nutarė nesikišti. Apie auksinių daiktų pavogimą teismo posėdyje šie liudytojai nieko nepaaiškino. Ikiteisminio tyrimo metu P. R. tvirtino, kad muilą padavė, paprašius E. M., o M. Z. tvirtino, kad susistumdymo metu nukentėjusiai nuo kaklo nuplyšo grandinėlė ir L. Z. ją pakėlė nuo grindų ir padėjo ant stalo.

12Liudytoja V. R. paliudijo, kad jos butas yra prieš P. R. butą. Ji tą dieną, eidama į savo butą, matė koridoriuje tupinčias ir rūkančias visas tris – A. R., E. M. ir J. M.. Tačiau po kurio laiko kažkas pasibeldė į jos buto duris, atidariusi pamatė A. R., galva jos šlapia, akis išversta. Sako kviesk policiją, sakė, kad primušė ir viską atėmė – žiedus, telefoną. Pagulėjusi kelias valandas, išėjo. P. R. vėliau jai pasakojo, kad dvi laikė, o viena nuiminėjo žiedus nuo rankos.

13Ikiteisminio tyrimo metu V. T. patvirtino, kad telefoną Samsung juodos spalvos atnešė ir pasiūlė jai pirkti E. M.. Liudytojas M. G. patvirtino, kad auksinę grandinėlę su pakabuku ir vestuvinį žiedą nupirko iš J. M. ir L. Z..

14Visi šie įrodymai patvirtina, kad nukentėjusioji nesunkiai buvo sužalota E. M., o po to, visos trys kaltinamosios, bendrai veikdamos, pavogė iš kaltinamosios turtą – auksinius ant jos buvusius papuošalus ir mobilaus ryšio telefoną.

15Tiek iš kaltinamojo akto, tiek iš byloje esančių įrodymų matyti, kad E. M. smurtavo ir nesunkiai sužalojo nukentėjusiąją, kilus tarp jų asmeniniams konfliktui, o ne turėdama tikslą pagrobti svetimą turtą. Tą nurodė visos trys kaltinamosios, pati nukentėjusioji ir ten buvę bei įvykį tiesiogiai matę liudytojai. Todėl E. M. veiksmai teisingai savarankiškai kvalifikuoti kaltinamajame akte pagal BK 138 str. 1 dalį – nesunkus nukentėjusios sveikatos sužalojimas.

16Iš kaltinamojo akto, taip pat prokuroro pareiškimo dėl kaltinimo pakeitimo seka, kad visos kaltinamosios po to, kai konflikto metu buvo sužalota nukentėjusioji ir naudodamasi jos tokia padėtimi, kaltinamosios pasisavino nukentėjusios papuošalus, kuriuos ji tuo metu buvo užsidėjusi, t.y., po to, kai buvo pavartotas smurtas. Ši aplinkybė pasitvirtino ir bylos nagrinėjimo metu. Tai rodo, kad nei viena kaltinamųjų nevartojo smurto, nukentėjusios valiai palaužti, tikslu užvaldyti jos turtą. Kaltinamųjų parodymai duoda pagrindo teigti, kad pavogti papuošalus sumanymas kilo šiek tiek vėliau. Nors ir buvo fizinė jėga panaudota – nuimti nuo rankų pirštų žiedai, nuo kaklo grandinėlė, tačiau ši jėga buvo nukreipta ne nukentėjusios valiai palaužti, bet papuošalams atimti. Tokiu būdu kaltinamųjų E. M., J. M. ir L. Z. veiksmai kvalifikuojami ne plėšimas, o pagal BK 178 str. 2 dalį – atvira svetimo turto vagystė.

17Teismas, skirdamas bausmę, kaltinamosioms, vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais BK 54 str., siekdamas kaltinamąsias nubausti, ateityje jas sulaikyti nuo nusikalstamų veikų darymo ir paveikti, kad ateityje laikytųsi įstatymų.

18Kaltinamoji E. M. teisiama pirmą kartą už nesunkų ir apysunkį nusikaltimą. Pagal BK 55 str. jai skiriama su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė. E. M. nusikalto būdama nepilnametė, kalta prisipažino ir atsiprašė nukentėjusios. Ją charakterizuojantys duomenys rodo, kad E. M. charakterizuojama patenkinamai, stengiasi gyventi tinkamai, tačiau paskutiniu laiku buvo bausta už alkoholinių gėrimų vartojimą. Todėl jai skiriami ir kiti įpareigojimai, kurie, teismo nuomone, turėtų teigiamos įtakos nuteistosios elgesiui.

19Kaltinamoji J. M. teisiama pirmą kartą už apysunkį nusikaltimą. Pagal BK 55 str. jai skiriama su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė. Charakterizuojantys duomenys rodo, kad buvo pastebėta, viešoje vietoje neblaivi, bausta už nedidelį chuliganizmą. Šiuo metu augina mažametį vaiką. Kalta prisipažino, gailisi.

20Kaltinamoji L. Z. teisiama pirmą kartą už apysunkį nusikaltimą. Pagal BK 55 str. jai skiriama su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė. Charakterizuojantys duomenys rodo, kad yra ne vieną kartą bausta už administracinius teisės pažeidimus. Kalta prisipažino ir gailisi. Augina mažamečius vaikus.

21Pagal CK 6.283 str. 1 dalį žalą dėl sveikatos sužalojimo privalo atlyginti ją padaręs asmuo. CK 6.280 str. numato, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį asmenį regreso teisę. Iš bylos duomenų matosi, kad nukentėjusioji A. R. buvo gydoma Širvintų rajono ligoninėje ir Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje. Už gydymą šiose sveikatos priežiūros įstaigose buvo sumokėta 5561 litų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų. Valstybinės ligonių kasos reikalavimas atlyginti šias išlaidas yra tenkinamas.

22Byloje yra pareikštas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus civilinis ieškinys, kuriuo prašoma iš E. M. priteisti fondo valdybos nukentėjusiai A. R. išmokėtą ligos pašalpą 2036,12 litų. Ieškinys yra tenkinamas. CK 6.290 str. 3 dalis numato regreso teisę socialinio draudimo įstaigoms į žalą padariusį asmenį. Prie ieškinio pridėti dokumentai patvirtina, kad pašalpa A. R. buvo mokama jos nedarbingumo laikotarpiu, atsiradusiu dėl sužalojimo.

23Šiuo metu E. M. yra nepilnametė ir yra 17 metų amžiaus. Pagal CK 6.276 str. 2 dalį, E. M. neturint pajamų ar turto, subsidiariai atsako ir jos motina R. M.. Ši pareiga pasibaigia, dukrai tapus pilnamete.

24Vadovaudamasis LR BPK 302 str., 303 str. 2 dalimi,

Nutarė

25E.M. pripažinti kalta pagal BK 138 str. 1 dalį ir nuteisti ją laisvės apribojimu šešiems mėnesiams, pripažinti kalta pagal BK 178 str. 2 dalį ir nuteisti laisvės apribojimu devyniems mėnesiams. Pagal BK 63 str. 5 dalį apėmimo būdu bausmes subendrinti ir galutinę bausmę paskirti laisvės apribojimą devyniems mėnesiams. Paskirti jai įpareigojimus: per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dalyvauti elgesio pataisos programoje, per visą bausmės laiką nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, keturis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo – nuo 23 val. iki 6 val. būti namuose, jei tai nesusiję su mokymusi ir darbu.

26Kardomosios priemonės neskirti.

27J. M. pripažinti kalta pagal BK 178 str. 2 dalį ir nuteisti laisvės apribojimu devyniems mėnesiams. Paskirti jai įpareigojimą – šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo nuo 23 val. iki 6 val. būti namuose.

28Kol įsiteisės nuosprendis palikti kardomąją priemonę tą pačią – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

29L.Z. pripažinti kalta pagal BK 178 str. 2 dalį ir nuteisti laisvės apribojimu devyniems mėnesiams. Paskirti jai įpareigojimą – šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo nuo 23 val. iki 6 val. būti namuose.

30Kol įsiteisės nuosprendis palikti kardomąją priemonę tą pačią – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

31Priteisti iš E. M. Valstybinei ligonių kasai 5561 litų (penkis tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt vieną)litą už nukentėjusios gydymą sveikatos priežiūros įstaigose, o jai neturint uždarbio ar turto, kurio pakaktų atlyginti žalai, subsidiariai iš R. M..

32Priteisti iš E. M. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui 2036,12 (du tūkstančius trisdešimt šešis Lt 12 ct)litų išmokėtos socialinio draudimo išmokos atlyginimui, o jai neturint uždarbio ar turto, kurio pakaktų atlyginti žalai, subsidiariai iš R. M..

33Teismo nuosprendis gali būti skundžiamas per 20 dienų nuo jo paskelbimo Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per nuosprendį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Danguolė... 2. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 3. 2011 m. spalio 15 d. apie 15-16 valandą Širvintose, ( - ), E. M., būdama pas... 4. Po to, E. M., kartu buvusios J. M. ir L. Z., pasinaudodamos tuo, kad A. R. yra... 5. E. M. kalta prisipažino ir paaiškino, kad 2011 m. spalio 15 d. dienos metu... 6. J. M. prisipažino, paėmusi vieną auksinį žiedą ir paaiškino, kad su E.... 7. L. Z. kalta prisipažino ir paaiškino, kad spalio 15 d. po pietų buvo pas P.... 8. Ikiteisminio tyrimo metu L. Z. aiškino, kad E. M. buvo net su kojomis... 9. Nukentėjusioji A. R. teismo posėdyje pareiškė, kad po smūgių mažai ką... 10. Teismo medicinos specialisto išvadoje konstatuota, kad nukentėjusiai... 11. Teismo posėdyje apklausti liudytojai P. R. ir M. Z. patvirtino, kad konfliktas... 12. Liudytoja V. R. paliudijo, kad jos butas yra prieš P. R. butą. Ji tą dieną,... 13. Ikiteisminio tyrimo metu V. T. patvirtino, kad telefoną Samsung juodos spalvos... 14. Visi šie įrodymai patvirtina, kad nukentėjusioji nesunkiai buvo sužalota E.... 15. Tiek iš kaltinamojo akto, tiek iš byloje esančių įrodymų matyti, kad E.... 16. Iš kaltinamojo akto, taip pat prokuroro pareiškimo dėl kaltinimo pakeitimo... 17. Teismas, skirdamas bausmę, kaltinamosioms, vadovaujasi bendraisiais bausmių... 18. Kaltinamoji E. M. teisiama pirmą kartą už nesunkų ir apysunkį... 19. Kaltinamoji J. M. teisiama pirmą kartą už apysunkį nusikaltimą. Pagal BK... 20. Kaltinamoji L. Z. teisiama pirmą kartą už apysunkį nusikaltimą. Pagal BK... 21. Pagal CK 6.283 str. 1 dalį žalą dėl sveikatos sužalojimo privalo atlyginti... 22. Byloje yra pareikštas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 23. Šiuo metu E. M. yra nepilnametė ir yra 17 metų amžiaus. Pagal CK 6.276 str.... 24. Vadovaudamasis LR BPK 302 str., 303 str. 2 dalimi,... 25. E.M. pripažinti kalta pagal BK 138 str. 1 dalį ir nuteisti ją laisvės... 26. Kardomosios priemonės neskirti.... 27. J. M. pripažinti kalta pagal BK 178 str. 2 dalį ir nuteisti laisvės... 28. Kol įsiteisės nuosprendis palikti kardomąją priemonę tą pačią –... 29. L.Z. pripažinti kalta pagal BK 178 str. 2 dalį ir nuteisti laisvės... 30. Kol įsiteisės nuosprendis palikti kardomąją priemonę tą pačią –... 31. Priteisti iš E. M. Valstybinei ligonių kasai 5561 litų (penkis tūkstančius... 32. Priteisti iš E. M. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 33. Teismo nuosprendis gali būti skundžiamas per 20 dienų nuo jo paskelbimo...