Byla Ik-1153-406/2013
Dėl sprendimų panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo kolegija, susidedanti iš teisėjų G. Č. ( kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), A. M. ir Nataljos Zelionkienės, sekretoriaujant Henrikai Žibutytei, dalyvaujant pareiškėjo UAB „Galinta ir partneriai“ atstovei advokato padėjėjai L. S. , atsakovo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovui P. T. , trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto atstovei R. A. ir J. P. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Galinta ir partneriai“ skundą atsakovui Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui dėl sprendimų panaikinimo ir

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „Galinta ir partneriai“ kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimą Nr. 37 ir 2013 m. balandžio 9 d. sprendimą Nr. 40.

3Pareiškėjo atstovė paaiškino, kad 2012 m. spalio mėnesį pareiškėjas gavo plikytų ryžių siuntą iš Indijos. Pradėjus šiuos ryžius realizuoti rinkoje, atsakovas gavo keletą vartotojų skundų dėl ryžiuose esančio pašalinio kvapo, todėl buvo atlikti jusliniai tyrimai. 2013 m. balandžio 4 d. Maisto tvarkymo patikrinimo akte Nr. 0206412, 2013 m. balandžio 9 d. Maisto tvarkymo subjekto patikrinimo akte Nr. 026713 ir 2013 m. kovo 29 d. tyrimų protokole Nr. 1673J bei 2013 m. balandžio 5 d. tyrimų protokole Nr. 1775J buvo padarytos išvados, kad iš plikytų ryžių konteinerio Nr. GESU1246950 2013 m. kovo 5 d. sufasuoti plikyti ryžiai pakuotėse „Smart“ (po 5kg) „Cento“ (po 0.8kg), „Optima“ (po 0.8 kg), 2013 m. kovo 7 d. sufasuoti plikyti ryžiai pakuotėse „Auksiniai“ (po 0.8 kg), „Smart“ (po 5 kg), „Iki“ (po 0.5 kg ir 0.8 kg) bei 2013 m. kovo 8 d. sufasuoti plikyti ryžiai pakuotėse „Smart“ (po 5 kg), „Galinta auksiniai“ (po 0.8 kg), „Auksiniai“ (po 0.4 kg), „Iki“ (po 0.5 kg), „Limor“ (po 0.4 kg), „Favorit“ (po 0.4 kg), „Optima“ (po 0.8 kg) neatitinka standarto LST ISO 7301:2004 „Ryžiai. Bendrieji reikalavimai“ 4.1 p. reikalavimų dėl neva turimo pašalinio kvapo, todėl skundžiamais sprendimais uždraudė pateikti šiuos plikytus ryžius į rinką. Mano, kad šie sprendimai neteisėti. Pažymėjo, kad plikyti ryžiai konteineryje Nr. GESU 1246950 buvo sertifikuoti Geo-Chem laboratorines Pvt. Ltd ir Kauno Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba leido realizuoti šiuos ryžius Lietuvos rinkoje. Ryžių kokybės kontrolė buvo atlikta paties pareiškėjo ir jokių nukrypimų nuo normos nustatyta nebuvo. 2013 m. vasario 11 d. plikytų ryžių mėginys iš konteinerio Nr. GESU1246950 kartu su mėginiais iš kitų konteinerių buvo pateiktas vertinti

42

5Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui, kuris nustatė, kad ryžių skonis ir kvapas būdingas ryžiams, yra be pašalinio kvapo ir skonio. 2013 m. kovo 19 d. tas pats Institutas, pagal Maxima LT, UAB užsakymą vėl ištyrė tuos pačius plikytus ryžius ir nustatė, kad jiems būdingas ryžiams įprastas kvapas. Vėliau, 2013 m. kovo 29 d. tyrimo protokole 1673J bei 2013 m. balandžio 5 d. tyrimų protokole Nr. 1775J buvo padaryta priešinga išvada, kad šiems ryžiams būdingas pašalinis kvapas, o tai sąlygojo ryžių realizavimo rinkoje uždraudimą. Tokios prieštaringos išvados verčia abejoti tiek Instituto išvadomis, tiek jų pagrindu priimtų sprendimų teisėtumu bei pagrįstumu. Nurodo, kad plikyti ryžiai konteineryje Nr. GESU1246950 neturėjo jokio pašalinio, šiems ryžiams nebūdingo kvapo, todėl buvo kokybiški ir atitiko standarto LST ISO 7301:2004 „Ryžiai. Bendrieji reikalavimai“ 4.1 p. reikalavimus. Atstovė pažymėjo, kad įmonės „B. V. “ inspektoriaus paimto mėginio tyrimas, kurį vėlgi atliko Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas (2013 m. birželio 14 d. Tyrimų protokolas Nr. 3520 J), dar kartą patvirtino, jog plikytų ryžių kvapas ir skonis būdingas ryžiams, be pašalinio kvapo ir skonio. Prašo skundą tenkinti ir ginčijamus sprendimus panaikinti.

6Atsakovo atstovas su skundu nesutinka. Nurodo, kad pagrindinis pareiškėjos argumentas, kad NMVRVI, kelis kartus ištyręs tuos pačius ryžius, padarė skirtingas išvadas, kas kelia abejones ginčijamų Sprendimo Nr. 37 ir Sprendimo Nr. 40 pagrįstumu, kadangi jie iš esmės priimti atsižvelgiant į NMVRVI 2013-03-29 Tyrimo protokolo Nr. 1673 J ir 2013-04-05 Tyrimo protokolo Nr. 1775 J rezultatus, nepagrįstas ir atmestinas. Pagal vartotojų skundus dėl nebūdingo ryžių kvapo atliktų neplaninių pareiškėjos patikrinimų metu, nustatyta, jog gamybos kortelėse klaidingai registruoti konteinerio Nr. GESU 1246950, kilmės šalis Indija, ryžių fasavimai: 2013-03-08 (18500 kg), 2013-03-12 (11250 kg), 2013-03-18 (7400 kg), kadangi konteinerio talpa iš viso 25000 kg, o pagal gamybos korteles iš viso sufasuota 60550 kg. Taigi nebuvo užtikrinamas pilnas produktų fasavimo atsekamumas, t. y. neįmanoma nustatyti, iš kokio pareiškėjos konteinerio buvo panaudoti ryžiai fasuojant minėtus produktus. Pažymi, jog ir pati pareiškėja savo 2013-04-08 raštais Nr. V7-80, V7-81 pripažino, kad nebuvo užtikrintas produktų atsekamumas, į tos pačios partijos produktus buvo fasuojami skirtingi ryžiai - iš konteinerio Nr. FCIU 3387953, kilmės šalis Vietnamas, ir iš konteinerio Nr. GESU 1246950, kilmės šalis Indija, nurodant klaidingą ženklinimo informaciją. Nurodo, kad NMVRVI atliktuose tyrimuose padarytos skirtingos išvados, tačiau byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad faktiškai buvo tirti ne tie patys ryžiai, iš skirtingų konteinerių, todėl ir išvados prieštaringos. Iš pateiktų aprašymų apie pristatytus mėginius matyti, jog savikontrolės tikslais paimtų mėginių (NMVRVI 2013-02-11 Tyrimų protokolas Nr. 648 Jl-2 ir 2013-03-19 Tyrimų protokolas 1435 J) ir valstybinės kontrolės metu atrinktų mėginių (NMVRVI 2013-03-29 Tyrimų protokolas Nr. 1673 J ir 2013-04-05 Tyrimų protokolas Nr. 1775 J) skiriasi kilmės šalys, galiojimo terminai, konteinerių numeriai, t. y. tai skirtingi mėginiai. Pažymi ir tai, kad valstybinės kontrolės mėginių tyrimai (NMVRVI 2013-03-29 Tyrimų protokolas Nr. 1673 J ir 2013-04-05 Tyrimų protokolas Nr. 1775 J) atlikti gavus vartotojų skundus. Mano, kad skirtingu tikslu - savikontrolės ir valstybinės kontrolės - paimtų mėginių tyrimų rezultatai negali būti lyginami ir tapatinami. NMVRVI tiria kiekvieną mėginį kaip atskirą ir nepriklausomą, todėl tyrimų protokoluose pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus pateikiamas teiginys „Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu". Teigia, kad abejoti NMVRVI atliktų tyrimų rezultatų kokybe ir išvadomis nėra jokio pagrindo. Atsakovo atstovė taip pat pažymėjo ir tai, kad net ir tuo atveju, jei visi tirti ryžių mėginiai būtų paimti iš to paties konteinerio, ryžių juslinės savybės gali skirtis, nes jų juslinius rodiklius gali sąlygoti transportavimo sąlygos, transportavimo trukmė, ryžių laikymo sąlygos, naudojamos pakavimo medžiagos, kenkėjų naikinimui naudojamos priemonės ir kt. Remiantis įrodymais, pagrindžiančiais NMVRVI atliktų tyrimų rezultatų kokybę, jų pagrindu priimtų Kauno VMVT Sprendimų Nr. 37 ir 40 teisėtumą ir pagrįstumą, bei turimų įrodymų visuma, mano, kad teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjos skunde nurodomus reikalavimus nėra. Prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto atstovė prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Teigia, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog buvo atliekami ne tų pačių ryžių tyrimai, todėl Tyrimo protokoluose fiksuoti tyrimo rezultatai skyrėsi.

83

9Ginčas tarp pareiškėjo ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) yra kilęs dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. 37 „Dėl produkto (ų) teikimo į rinką uždraudimo“ (b.l. 6) ir 2013 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. 40 „Dėl produkto (ų) teikimo į rinką uždraudimo“ (b.l. 7) teisėtumo.

10Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje (2002 m. birželio 6 d. įstatymo Nr. IX–937 redakcija) reglamentuota, kad į rinką turi būti teikiamas šiame įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytus saugos, kokybės ir tvarkymo reikalavimus atitinkantis maistas.

11Pareiškėjos atstovė teigia, kad ginčas iš esmės kilęs dėl iš Indijos gautų ir į rinką pateiktų plikytų ryžių, buvusių konteineryje Nr. GESU 1246950, kokybės. Byloje nėra ginčo, kad Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas (toliau – NMVRVI), kuris atliko juslinius ryžių tyrimus, – kompetentinga bei akredituota institucija, vykdanti teisės aktuose numatytas rizikos vertinimo ir nacionalinių referentinių laboratorijų funkcijas bei atliekanti laboratorinius tyrimus maisto ir pašarų saugos ir kokybės bei veterinarijos srityse bei kurios laboratorijoje atliekamų tyrimų rezultatai pripažįstami Europos Sąjungoje. Tačiau pareiškėja tvirtina, kad trečiojo suinteresuoto asmens NMVRVI pateiktų ir byloje esančių išvadų prieštaringumas kelia pagrįstas abejones sprendimų teisėtumu, nes tyrimų metu, vertinant minėtame konteineryje buvusių ryžių juslines savybes buvo nustatyta, jog pateikto plikytų ryžių mėginio skonis ir kvapas yra būdingas ryžiams, tuo tarpu vėlesnėse išvadose NMVRVI, ištyręs tuos pačius ryžius, pateikė priešingus rezultatus – kad ryžiuose jaučiamas stiprus pašalinis kvapas.

12Iš bylos medžiagos matyti, kad NMVRVI ryžius, dėl kurių priimti ginčijami sprendimai, tyrė penkis kartus: 2013 m. vasario 11 d., Tyrimų protokolas Nr. 648 J1-2, nustatyta, kad kvapas ir skonis būdingas ryžiams, be pašalinio kvapo ir skonio (b.l. 31,32); 2013 m. kovo 19 d., Tyrimų protokolas Nr. 1435 J, nustatyta, kad kvapas būdingas ryžiams, be pašalinio kvapo (b.l. 33); 2013 m. kovo 27 d., tyrimų protokolas Nr. 1673 J, nustatyta, kad nevirtuose ir virtuose ryžiuose jaučiamas stiprus pašalinis kvapas (b.l. 62,63), 2013 m. balandžio 3 d., Tyrimų protokolas Nr. 1775 J, nustatyta, kad nevirtuose ir virtuose ryžiuose jaučiamas stiprus pašalinis kvapas (b.l. 73,74) ir 2013 m. birželio 14 d. Tyrimų protokolas Nr. 3520 J, nustatyta, kad plikytų ryžių kvapas ir skonis būdingas ryžiams, be pašalinio kvapo ir skonio. Kadangi, pareiškėjos nuomone, tokie prieštaringi tyrimo rezultatai kelia abejones išvadų pagrįstumu ir jų pagrindu priimtų ginčijamų sprendimų teisėtumu, minėtos abejonės bei prieštaravimai šalintini, nustatant, ar visais minėtais tyrimo atvejais buvo tirti tie patys (tos pačios kilmės) ryžiai.

13Įvertinus byloje surinktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad pareiškėjos argumentai, jog ginčas iš esmės kilęs tik dėl plikytų ryžių, esančių konteineryje Nr. GESU 1246950, kilmės šalis Indija, kokybės, taip pat, kad tyrimo išvados dėl tos pačios partijos ryžių, prieštaringos ir dėl to neteisėtos, nepagrįsti, nes byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad visų tyrimų metu buvo tirti plikyti ryžiai iš to paties konteinerio ir jie nebuvo sumaišyti.

14NMVRVI tyrimų protokolas Nr. 648 J1-2 (b.l. 31,32) patvirtina, kad 2013 m. vasario 11 d. jusliniam tyrimui atlikti buvo paimti mėginiai iš plikytų ryžių "Cento" po 0,8 kg - 3 vnt, supakuota 2012 m. gruodžio 15 d., kilmės šalis Indija (nenurodoma, koks konteinerio numeris), paimtas 2013 m. vasario 8 d. iš prekybos tinklo „IKI" parduotuvėje ir plikytų ryžių 5%, 5 kg, kilmės šalis Indija, pagaminta 201 2m. liepos mėn. Jungtinis mėginys iš 13 konteinerių Nr.: IPXU 3287980; XINU 1117693; CRXU 3187275; CMAU 1519130; CMAU 1497581; GESU 1369847; DFSU 2179861; CLHU 2957950; GESU 1246950; ECMU 1485372; INBU 3858862; TEMŲ 2506077; CMAU 0074570, kurių bendras kiekis 311700 kg., gamintojas AL GYES EXPORTS PVT.LTD, mėginys paimtas 2013 m. vasario 8 d. iš UAB "Galinta ir partneriai" žaliavų sandėlio, Kaune.

15Atliekant UAB „Maxima LT" pateikto juslinio tyrimo mėginį, buvo pateikti plikyti ryžiai "Auksiniai", 4 vnt. po 800 g, identifikavimo Nr. 2, tinka vartoti iki 2014-03-04, kilmės šalis Indija, tačiau šiuo atveju negalima konstatuoti, kad ryžių fasavimui buvo panaudoti ryžiai būtent iš konteinerio Nr. GESU 1246950. Atlikus šiuos juslinius tyrimus, išduotas NMVRVI 2013 m. kovo 19 d. Tyrimų protokolas Nr. 1435 J (b.l. 33).

164

17Iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus VMVT, tirdama 2013 m. kovo 26 d. gautą vartotojo pranešimą dėl nebūdingo ryžių kvapo, 2013 m. kovo 27 d. paėmė ir NMVRVI pristatė jusliniams tyrimams mėginį (Vilniaus VMVT 2013 m. kovo 27 d. Maisto/pašarų mėginių paėmimo tirti aktas Nr. 0206019-1, b.l. 61): plikyti ryžiai „Auksiniai" (800 g) (plombos Nr. KA1651050), 2 vnt. po 800 g (1,6 kg) nuo 14 vnt. po 800 g, geriausi iki 2014 m. kovo 7 d., kilmės šalis Vietnamas, importuotojas ir pakuotojas UAB "Galinta ir partneriai", Kaunas, gauta pagal 2013-03-14 pajamavimo aktą Nr. 1008270993, paimta 2013 m. kovo 27 d. iš UAB „Maxima LT" prekybos centro, Ukmergės g. 369, Vilnius.

18Vilniaus VMVT 2013 m. balandžio 2 d. gautas NMVRVI 2013 m. kovo 29 d. Tyrimų protokolas Nr. 1673 J (b.l. 62-63). Įvertinusi šį Tyrimų protokolą Nr. 1673 J, kurio tyrimo rezultatuose nurodoma, kad nevirtuose ir virtuose ryžiuose jaučiamas stiprus pašalinis kvapas, o išvadoje - kad mėginyje nustatytas kvapas neatitinka Lietuvos standarto LST ISO 7301:2004 „Ryžiai. Bendrieji reikalavimai" 4.1 reikalavimų, Vilniaus VMVT visą medžiagą tolimesniam tyrimui pagal kontroliuojamą teritoriją persiuntė Kauno VMVT, kuri 2013 m. balandžio 4 d. atliko neplaninį pareiškėjos patikrinimą (Kauno VMVT 2013 m. balandžio 4 d. Maisto tvarkymo subjekto patikrinimo aktas Nr. 0206412, b.l. 65-70). Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad 2013 m. kovo 7 d. sufasuotų plikytų ryžių „Auksiniai" (800 g, geriausi iki 2014 m. kovo 7 d.) fasavimui buvo panaudoti ryžiai iš konteinerio Nr. FCIU 3387953, kilmės šalis Vietnamas, ir ryžiai iš konteinerio Nr. GESU 1246950, kilmės šalis Indija (Vietnamo 2250 kg, Indijos 15900 kg). Ryžiai iš Indijos, konteineris Nr. GESU 1246950, taip pat buvo fasuojami 2013m. kovo 5 d. (7500 kg). Gamybos kortelėse klaidingai registruoti konteinerio Nr. GESU 1246950, kilmės šalis Indija, ryžių fasavimai: 2013 m. kovo 8 d. (18500 kg), 2013 m. kovo 12 d. (11250 kg), 2013 m. kovo 18 d. (7400 kg), kadangi konteinerio talpa iš viso 25000 kg, o pagal gamybos korteles iš viso sufasuota 60550 kg. Konstatuota, jog taip neužtikrinamas pilnas produktų fasavimo atsekamumas.

19Įvertinusi NMVRVI 2013 m. kovo 29 d. Tyrimų protokolo Nr. 1673 J ir Kauno VMVT 2013 m. balandžio 4 d. Maisto tvarkymo subjekto patikrinimo akto Nr. 0206412 duomenis, Kauno VMVT priėmė ginčijamą 2013 m. balandžio 4 d. sprendimą „Dėl produkto (-ų) tiekimo į rinką uždraudimo" Nr. 37, kuriuo nurodė pareiškėjai plikytus ryžius, 2013 m. kovo 7 d. sufasuotus į pakuotes su prekiniais ženklais „Auksiniai" po 0,8 kg, „SMART" po 5 kg, „IKI" po 0,5 kg ir „IKI" po 0,8 kg (geriausi iki 2014 m. kovo 7 d.), taip pat 2013 m. kovo 5 d. ) sufasuotus į pakuotes su prekiniais ženklais „SMART" po 5 kg, „Cento" po 0,8 kg, „Limor" po 0,8 kg, „Optima" po 0,8 kg (geriausi iki 2014 m. kovo 5 d.), surinkti iš rinkos.

20Kauno VMVT 2013 m. kovo 29 d. gautas vartotojo pranešimas dėl plikytų ryžių „Auksiniai" pašalinio vaistų ir chemikalų kvapo. Atsižvelgiant į tai, Kauno VMVT 2013 m. balandžio 2 d. ir pristatė NMVRVI jusliniams tyrimams mėginį (Kauno VMVT 2013 m. balandžio 2 d. Maisto / pašarų mėginių paėmimo tirti aktas Nr. 41, b.l. 72): plikyti ryžiai „Auksiniai" (800 g) (plombos Nr. 41), 3 vnt. po 800 g (3,2 kg) nuo 13 vnt. po 800 g, geriausi iki 2014m. kovo 4 d., kilmės šalis Vietnamas, fasuotojas UAB „Galinta ir partneriai", Kaunas, gauta pagal 2013m. kovo 10 d. pajamavimo aktą Nr. 1008105368, paimta 2013m. balandžio 2 d. iš UAB „Maxima LT" prekybos centro, Kalniečių g. 253A, Kaunas. Kauno VMVT gautas NMVRVI 2013m. balandžio 5 d. -Tyrimų protokolas Nr. 1775 J, kurio tyrimo rezultatuose nurodoma, kad nevirtuose ir virtuose ryžiuose jaučiamas stiprus pašalinis kvapas, o išvadoje - kad mėginyje nustatytas kvapas neatitinka Lietuvos standarto LST ISO 7301:2004 „Ryžiai. Bendrieji reikalavimai" 4.1 reikalavimų.

21Kauno VMVT 2013 m. balandžio 9 d. atliko pareiškėjos patikrinimą (Kauno VMVT 2013 m. balandžio 9 d. Maisto tvarkymo subjekto patikrinimo aktas Nr. 0206704, b.l. 77-79), kurio metu toliau nagrinėtos ir vertintos 2013 m. balandžio 4 d. patikrinimo metu nustatytos aplinkybės. Patikrinimo metu nustatyta, kad plikyti ryžiai „Auksiniai", geriausi iki 2014 m. kovo 4 d. nebuvo fasuojami 2013m. kovo 4 d., bet buvo sufasuoti 2013m. kovo 7 d. Skaičiui „7" nurodyti datoje panaudotas apverstas skaičius „4". Taip pat atkreiptas dėmesys, kad 2013 m. kovo 7 d. sufasuotų plikytų ryžių „Auksiniai" (800 g, geriausi iki 2014 m. kovo 7 d.) fasavimui buvo panaudoti ryžiai iš konteinerio Nr. FCIU 3387953, kilmės šalis Vietnamas, ir ryžiai iš konteinerio Nr. GESU 1246950, kilmės šalis Indija (Vietnamo 2250 kg, Indijos 15900 kg). Gamybos kortelėse klaidingai

225

23registruoti konteinerio Nr. GESU 1246950, kilmės šalis Indija, ryžių fasavimai: 2013 m. kovo 5 d. (7500 kg), 2013 m. kovo 8 d. (18500 kg), 2013 m. kovo 12 d. (11250 kg), 2013 m. kovo 18 d. (7400 kg), kadangi konteinerio talpa iš viso 25000 kg, o pagal gamybos korteles iš viso sufasuota 60550 kg, todėl negalima nustatyti tomis dienomis fasavimui panaudotų ryžių atsekamumo.

24Įvertinusi NMVRVI Tyrimų protokolų Nr. 1673 J ir Nr. 1775 J bei Maisto tvarkymo subjekto patikrinimo akto Nr. 0206704 duomenis, Kauno VMVT priėmė ginčijamą 2013 m. balandžio 9 d. sprendimą „Dėl produkto (-ų) tiekimo į rinką uždraudimo" Nr. 40, kuriuo nurodė pareiškėjai plikytus ryžius, 2013 m. kovo 8 d. sufasuotus į pakuotes su prekiniais ženklais „SMART" po 5 kg, „Galinta Auksiniai" po 0,8 kg, „Auksiniai" po 0,4 kg (4x100 g), „Iki" po 0,5 kg (4x125 g), „Limor" po 0,4 kg (4x100 g), „Favorit" po 0,4 kg (4x100 g), „Optima" po 0,8 kg (geriausi iki 2014-03-08), kilmės šalis Indija, importuotojas ir pakuotojas UAB „Galinta ir partneriai", Kaunas, surinkti iš rinkos. Pažymėtina, kad Sprendimu Nr. 40 uždrausta teikti į rinką tuos ryžius, dėl kurių buvo gauta vartotojų skundų dėl pašalinio kvapo ir kurių atsekamumo neįmanoma nustatyti, t. y. neįmanoma nustatyti, iš kokio pareiškėjos konteinerio buvo panaudoti ryžiai fasuojant minėtus produktus.

25Kolegijos vertinimu, bylos medžiaga patvirtina, kad ryžių fasavimo metu buvo naudojami ryžiai iš kelių skirtingų konteinerių, todėl atsakovas padarė pagrįstą išvadą, jog tokiu būdu nebuvo užtikrintas produktų atsekamumas. Byloje nėra ginčo, kad konteineryje GESU 1246950 buvusių plikytų bendras kiekis 25000 kg, tuo tarpu pagal pareiškėjo pateiktus duomenis tik 2013 m. kovo 5, 7 ir 8 dienomis iš konteinerio GESU 1246950 buvo sunaudota 41900 kg ryžių, o 2013 m. kovo 12 d. ir 18 d. fasavimui iš to paties konteinerio panaudota dar 18650 kg, taigi iš viso, 60550 kg ryžių. Pabrėžtina, kad šią aplinkybę dėl produktų atsekamumo neužtikrinimo bei klaidingos ženklinimo informacijos pateikimo, t. y. kad į tos pačios partijos plikytus ryžius „Auksiniai" buvo fasuojami skirtingi ryžiai, tiek iš konteinerio Nr. FCIU 3387953, kilmės šalis Vietnamas, tiek ir iš konteinerio Nr. GESU 1246950, kilmės šalis Indija, 2013 m. balandžio 8 d. pranešimuose Nr. V7-80 ir V7-81 pripažįsta ir pats pareiškėjas (b.l. 75, 76). Pažymėtina ir tai, kad Kauno VMVT 2013 m. balandžio 4 d. patikrinimo metu taip pat nustatė, kad 2013 m. kovo 7 d. (2013 m. kovo 4 d. ryžiai nebuvo fasuojami, vietoje skaičiaus „7" geriausi iki datoje panaudotas apverstas skaičius „4") sufasuotų plikytų ryžių „Auksiniai" (800 g) fasavimui buvo panaudoti ryžiai iš konteinerio Nr. FCIU 3387953, kilmės šalis Vietnamas ir ryžiai iš konteinerio Nr. GESU 1246950, kilmės šalis Indija (Vietnamo 2250 kg, Indijos 15900 kg). Atsižvelgiant į tai, kad gamybos kortelėse registruoti konteinerio Nr. GESU 1246950, kilmės šalis Indija, ryžių fasavimai ir kitomis dienomis, t. y. nurodoma, kad ryžiai iš konteinerio Nr. GESU 1246950, kilmės šalis Indija, fasuoti 2013-03-05 (7500 kg), 2013-03-08 (18500 kg), 2013-03-12 (11250 kg), 2013-03-18 (7400 kg), kai konteinerio talpa iš viso yra 25000 kg, o pagal gamybos korteles iš viso sufasuota 60550 kg, atsakovas padarė pagrįstą išvadą, kad fasavimo proceso metu buvo netinkamai pildomos gamybos kortelės, todėl neįmanoma atsekti, kokio konteinerio ryžiai buvo panaudoti fasuojant.

26Vadovaujantis 2002 m. sausio 28 d. Europos parlamento ir tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras 3 str. 15 p. atsekamumas – tai galėjimas visuose gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapuose surasti ar atsekti maisto produktą, pašarą, maistui skirtą gyvūną arba maistą ar pašarą skirtą ar numatytą dėti medžiagą. Šio Reglamento 18 str. 1 d. nurodyta, kad turi būti galimybė visuose gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapuose atsekti maisto produktą, pašarą, maistui skirtą gyvūną ir kitas medžiagas, skirtas arba reikalaujamas dėti į maistą ar pašarą. Tam tikslui operatoriai privaro vietoje turėti sistemas bei taikyti procedūras, suteikiančias galimybę kompetentingų institucijų prašymu pateikti joms šią informaciją. Byloje surinkti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad nustatyti produktų atsekamumo nebuvo galimybių. Kolegijos nuomone, jau vien šio reikalavimo pažeidimas galėtų būti pagrindas ginčijamiems sprendimams priimti.

27Pareiškėjas savo reikalavimą taip pat grindžia įmonės „B. V. “ inspektoriaus paimto mėginio, kurio tyrimą atliko NMVRVI (2013 m. birželio 14 d. Tyrimų protokolas Nr. 3520 J), ištyrimu. Protokole nustatyta, kad plikytų ryžių kvapas ir skonis būdingas ryžiams, be pašalinio kvapo ir skonio. Pažymėtina, kad prašyme atlikti tyrimus nurodyta, jog mėginio

286

29paėmimo vieta – žaliavų sandėlis UAB „Galinta ir partneriai“, tačiau byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių iš kur konkrečiai buvo paimtas plikytų ryžių mėginys. Nors pareiškėjos atstovė teigia, kad mėginys paimtas iš konteinerio GESU 1246950, tačiau tokia išvada paneigta anksčiau ištirta ir nustatyta aplinkybe – minėtame konteineryje visi buvę ryžiai buvo išfasuoti. Tokiu būdu, nesant galimybės identifikuoti tyrimo dalyko (tirtų ryžių) ir patikimai nustatyti, kokių ryžių juslinių tyrimų rezultatai fiksuoti Tyrimų protokole Nr. 3520 J, šis tyrimų protokolas neturi jokios įrodomosios reikšmės.

30Kolegija, be kita ko, vertindama pateiktus aprašymus apie pristatytus mėginius, daro išvadą, kad savikontrolės tikslais paimtų mėginių (NMVRVI 2013 m. vasario 11 d. Tyrimų protokolas Nr. 648 Jl-2, 2013 m. kovo 19 d. Tyrimų protokolas 1435 J ir 2013 m. birželio 14 d. Tyrimų protokolas Nr. 3520 J) bei valstybinės kontrolės metu atrinktų mėginių (NMVRVI 2013 m. kovo 29 d. Tyrimų protokolas Nr. 1673 J ir 2013 m. balandžio 5 d. Tyrimų protokolas Nr. 1775 J) kilmės šalys, galiojimo terminai, konteinerių numeriai skiriasi ir tai yra skirtingi mėginiai. Pažymėtina ir tai, kad valstybinės kontrolės mėginių tyrimai (NMVRVI 2013-03-29 Tyrimų protokolas Nr. 1673 J ir 2013-04-05 Tyrimų protokolas Nr. 1775 J) atlikti gavus vartotojų skundus. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, nėra jokio pagrindo abejoti NMVRVI atliktų tyrimų rezultatų kokybe ir išvadomis, taigi ir ginčijamų sprendimų pagrįstumu bei teisėtumu.

31Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 – 87 str., 88 str. 2 p.,

Nutarė

32Skundą atmesti.

33Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo kolegija, susidedanti iš teisėjų 2. Pareiškėjas UAB „Galinta ir partneriai“ kreipėsi į Kauno apygardos... 3. Pareiškėjo atstovė paaiškino, kad 2012 m. spalio mėnesį pareiškėjas... 4. 2... 5. Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui, kuris... 6. Atsakovo atstovas su skundu nesutinka. Nurodo, kad pagrindinis pareiškėjos... 7. Trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos... 8. 3... 9. Ginčas tarp pareiškėjo ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos... 10. Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 11. Pareiškėjos atstovė teigia, kad ginčas iš esmės kilęs dėl iš Indijos... 12. Iš bylos medžiagos matyti, kad NMVRVI ryžius, dėl kurių priimti ginčijami... 13. Įvertinus byloje surinktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad... 14. NMVRVI tyrimų protokolas Nr. 648 J1-2 (b.l. 31,32) patvirtina, kad 2013 m.... 15. Atliekant UAB „Maxima LT" pateikto juslinio tyrimo mėginį, buvo pateikti... 16. 4... 17. Iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus VMVT, tirdama 2013 m. kovo 26 d.... 18. Vilniaus VMVT 2013 m. balandžio 2 d. gautas NMVRVI 2013 m. kovo 29 d. Tyrimų... 19. Įvertinusi NMVRVI 2013 m. kovo 29 d. Tyrimų protokolo Nr. 1673 J ir Kauno... 20. Kauno VMVT 2013 m. kovo 29 d. gautas vartotojo pranešimas dėl plikytų... 21. Kauno VMVT 2013 m. balandžio 9 d. atliko pareiškėjos patikrinimą (Kauno... 22. 5... 23. registruoti konteinerio Nr. GESU 1246950, kilmės šalis Indija, ryžių... 24. Įvertinusi NMVRVI Tyrimų protokolų Nr. 1673 J ir Nr. 1775 J bei Maisto... 25. Kolegijos vertinimu, bylos medžiaga patvirtina, kad ryžių fasavimo metu buvo... 26. Vadovaujantis 2002 m. sausio 28 d. Europos parlamento ir tarybos reglamento... 27. Pareiškėjas savo reikalavimą taip pat grindžia įmonės „ 28. 6... 29. paėmimo vieta – žaliavų sandėlis UAB „Galinta ir partneriai“, tačiau... 30. Kolegija, be kita ko, vertindama pateiktus aprašymus apie pristatytus... 31. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 – 87... 32. Skundą atmesti.... 33. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...