Byla 2-3123-324/2009
Dėl draudimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, gavusi J. K. prevencinį ieškinį atsakovams E. B., R. K., uždarajai akcinei bendrovei „Kauno Daisotra“, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Druskininkų autobusų parkas“, D. S., J. V., A. Š. dėl draudimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2J. K. prevenciniu ieškiniu prašo uždrausti atsakovams R. K. ir/ar E. B. įgyvendinti turtines ir neturtines UAB „Druskininkų autobusų parkas“ akcininkų teises, kreiptis į teismą dėl UAB „Druskininkų autobusų parkas“ visuotinio akcininkų susirinkimo, stebėtojų tarybos, valdybos ar vadovo teisių ir/ar pareigų, kompetencijos apribojimo ar sustabdymo, atšaukimo, UAB „Druskininkų autobusų parkas“ turto administratoriaus paskyrimo, atlikti visus kitus veiksmus, teisės aktų suteiktus UAB „Druskininkų autobusų parkas“ akcininkams iki bus priimtas ir įsiteisės sprendimas Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-5928-623/2009 dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, sustabdyti visų teismų nutarčių taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagal R. K. ir/ar E. B. prašymus UAB „Druskininkų autobusų parkas“, akcininkų, visuotinio akcininkų susirinkimo, stebėtojų tarybos, valdybos, vadovo atžvilgiu, galiojimą iki bus priimtas ir įsiteisės sprendimas Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-5928-623/2009.

3Ieškinį atsisakytina priimti.

4CPK 27 straipsnyje numatyta, kokias bylas, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja apygardos teismai. J. K. pareikšti neturtinio pobūdžio reikalavimai nepatenka į šiame straipsnyje nurodytų bylų kategoriją. Dėl šios priežasties ieškinys Kauno apygardos teismui neteismingas, jį atsisakytina priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

5Įgyvendinant proceso koncentracijos ir operatyvumo tikslus pažymėtina, kad pareikštasis prevencinis ieškinys dėl draudimo atlikti veiksmus nenagrinėtinas ir apylinkės teisme ( CPK 7 str., 137 str. 2 d. 1 p.).

6Teisę kreiptis gynybos į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, kiekvienam suinteresuotam asmeniui suteikia Civilinio proceso kodekso 5 straipsnis. Antroji šios normos dalis įtvirtina, jog atsisakymas teisės kreiptis į teismą negalioja. Ieškinyje išdėstytas siekis uždrausti kitiems asmenims savo teises ginti teisme prieštarauja Konstitucijos 30 straipsniui bei CPK 5 str. 1, 2 dalių nuostatoms.

7Kaip vieną iš civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindų Civilinio kodekso 1.136 straipsnio antrosios dalies antrasis punktas numato teismų sprendimus. CPK 18 straipsnis įtvirtina, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutarimas ir nutartis yra privalomi visoms valstybės institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Iš ieškinyje išdėstytų aplinkybių matyti, kad įgyvendinti atitinkamas akcininkų teises ieškovui faktiškai trukdo ne atsakovai, o šiuos veiksmus atlikti draudžiančios teismų nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Prevenciniu ieškiniu laikomas ieškinys, kuriuo siekiama uždrausti atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo ateityje grėsmę (CK 6.255). Ieškinys pareikštas, siekiant galimybės atlikti teismo nutartimis uždraustus veiksmus. Laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ir panaikinimo tvarką nustato CPK XI skyriaus V skirsnis Sistemiškai aiškinant jo nuostatas ir bylų priskirtinumą teismams reglamentuojančias Civilinio proceso kodekso normas teismas sprendžia, jog ieškinys dėl uždraudimo kreitis į teismą bei teismo nutarčių taikyti laikinąsias apsaugos priemones kitose bylose vykdymo sustabdymo negali būti priimtas kaip nagrinėtinas teisme.

Nutarė

8atsisakyti priimti J. K. prevencinį ieškinį atsakovams E. B., R. K., uždarajai akcinei bendrovei „Kauno Daisotra“, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Druskininkų autobusų parkas“, D. S., J. V., A. Š. dėl draudimo atlikti veiksmus.

9Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos Apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai