Byla 3K-3-127-219/2020
Dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. liepos 4 d. nutarties peržiūrėjimo ir prašymu sustabdyti skundžiamo procesinio sprendimo vykdymą

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Danguolės Bublienės ir Virgilijaus Grabinsko (kolegijos pirmininkas),

2susipažinusi su 2019 m. rugpjūčio 1 d. gautu patikslintu atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Suvirinta“ kasaciniu skundu dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. liepos 4 d. nutarties peržiūrėjimo ir prašymu sustabdyti skundžiamo procesinio sprendimo vykdymą,

Nustatė

3Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija 2019 m. liepos 25 d. nutartimi Nr. 3P-1250/2019 nustatė, kad atsakovės paduotas kasacinis skundas atitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 346, 347 straipsnių reikalavimus, todėl galėtų būti priimtas nagrinėti kasacine tvarka, tačiau kasaciniame skunde nebuvo tinkamai nurodyti visi byloje nurodyti asmenys, jų procesinės padėtys, kiti CPK reikalaujami jų duomenys, taip pat sumokėta tik dalis žyminio mokesčio. Minėta nutartimi teisėjų atrankos kolegija nustatė ieškovei terminą iki 2019 m. rugpjūčio 5 d. pateikti naują kasacinį skundą, kuriame būtų tinkamai nurodyti byloje dalyvaujantys asmenys, jų procesinės padėtys ir kiti duomenys bei sumokėti žyminį mokestį ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus.

4Teisėjų atrankos kolegija, atsižvelgdama į tai, kad atsakovė teismo nustatytu terminu ir tvarka iš esmės pašalino kasacinio skundo trūkumus, nurodytus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2019 m. liepos 25 d. nutartimi Nr. 3P-1250/2019, sprendžia, kad paduotas kasacinis skundas dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. liepos 4 d. nutarties peržiūrėjimo atitinka CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimus, todėl priimtinas nagrinėti kasacine tvarka.

5Atsakovė kartu su kasaciniu skundu pateikė prašymą sustabdyti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. liepos 4 d. nutarties vykdymą iki byla bus išnagrinėta kasacine tvarka.

6Kauno apylinkės teismas 2019 m. vasario 13 d. sprendimu nutarė priteisti iš atsakovės ieškovui skolą ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. liepos 4 d. nutartimi Kauno apylinkės teismo sprendimas paliktas nepakeistas.

7Pagal CPK 363 straipsnio 1 dalį teisėjų atrankos kolegija dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu arba savo iniciatyva turi teisę sustabdyti kasacine tvarka skundžiamo sprendimo ar nutarties vykdymą tol, kol byla bus išnagrinėta kasacine tvarka. Kasacine tvarka skundžiamo teismo sprendimo ar nutarties vykdymo sustabdymas iš esmės reiškia vykdymo veiksmų pagal vykdomąjį raštą, išduotą to sprendimo ar nutarties pagrindu, sustabdymą.

8Teisėjų atrankos kolegija vertina, kad atsakovės prašymas dėl procesinio teismo sprendimo vykdymo sustabdymo pripažintinas teisiškai pagrįstu, todėl sprendžia sustabdyti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. liepos 4 d. nutarties ir ja palikto nepakeisto Kauno apylinkės teismo 2019 m. vasario 13 d. sprendimo vykdymą tol, kol byla bus išnagrinėta kasacine tvarka.

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 350 straipsnio 1, 4, 6 ir 7 dalimis, 363 straipsniu, teisėjų atrankos kolegija

Nutarė

10Kasacinį skundą priimti.

11Sustabdyti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. liepos 4 d. nutarties ir ja palikto nepakeisto Kauno apylinkės teismo 2019 m. vasario 13 d. sprendimo vykdymą tol, kol byla bus išnagrinėta kasacine tvarka.

12Priimtą kasacinį skundą chronologine tvarka įrašyti į Lietuvos Aukščiausiajame Teisme kasacine tvarka nagrinėtinų bylų sąrašą.

13Byloje dalyvaujantiems asmenims, išskyrus kasatorių, išsiųsti kasacinio skundo kopijas.

14Nutarties kopiją išsiųsti dalyvaujantiems byloje asmenims.

15Išreikalauti civilinę bylą.

16Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai