Byla 2-1394-666/2011

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas E. J.,

2dalyvaujant sekretorei Redai Songailienei,

3dalyvaujant pareiškėjams R. B. ir E. B.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjų R. B. ir E. B. pareiškimą su institucija teikiančia išvadą Kretingos rajono savivaldybės administracijos VTAT ir suinteresuotu asmeniu Palangos kredito unija dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir santuokos nutraukimo pasekmių sutarties patvirtinimo,

Nustatė

5Pareiškėjai nurodė, kad jie 1992 Kretingos rajono civilinės metrikacijos skyriuje sudarė santuoką, akto įrašas Nr. . Santuokos metu gimė dukros : E. B. ir L. B.. Aiškina, kad santuoka nutrūko dėl sutuoktinių charakterių neatitikimo, skirtingo požiūrio į gyvenimą ir šeimą bei kitų objektyvių aplinkybių. Šiuo metu sutuoktiniai bendro šeimos ūkio neveda ir gyvena atskirai jau daugiau kaip vienerius metus. Santuoka neteko prasmės ir yra iširusi. Jie nusprendė, kad nepilnamečių dukrų gyvenamoji vieta būtų nustatyta su mama. Turtiniu ginčų nėra. Nekilnojamo turto santuokos metu neįgijo, o kitą turtą pasidalino gera valia santuokos nutraukimo pasekmių sutartimi. Dėl kreditorinio įsipareigojimo susitarė su kreditoriumi. Šalys sutarė, kad E. B. teiks išlaikymą savo nepilnametėms dukroms : E. B. po 250 Lt kas mėnesį, iki jos pilnametystės, išlaikymą teikiant nuo 2011-04-16 d., o L. B. po 270 Lt kas mėnesį, iki jos pilnametystės, išlaikymą teikiant nuo 2011-04-16 d.. Po santuokos nutraukimo pareiškėjai pageidauja pasilikti turimas pavardes. Vienas kito išlaikyti nereikalauja, nes yra darbingi ir normalios sveikatos. Jie sudarė santuokos nutraukimo pasekmių sutartį, kurią prašo teismo patvirtinti. Bylą prašo nagrinėti iš esmės ir termino susitaikymui neskirti. Prašo teismo santuoką tarp pareiškėjų, nutraukti.

6Suinteresuoto asmens ir institucijos, teikiančios išvadą, atstovai į bylos nagrinėjimą neatvyko. Teismo šaukimai įteikti tinkamai ir laiku. Gautas Kretingos rajono savivaldybės administracijos VTAT prašymas bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Palangos kredito unija atsiliepimo į pareiškimą nepateikė, todėl teismas mano, kad šalis su pareiškimu sutinka, todėl bylą nagrinėja iš esmės.

7Pareiškimas dėl santuokos nutraukimo pagrįstas ir tenkintinas.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjai 1992 Kretingos rajono civilinės metrikacijos skyriuje sudarė santuoką, akto įrašas Nr. . Santuokos metu gimė dukros : E. B., gim. 1995-ir L. B., gim. 2000. Teismas konstatuoja, kad santuoka nutrūko dėl sutuoktinių charakterių neatitikimo, skirtingo požiūrio į gyvenimą ir šeimą bei kitų objektyvių aplinkybių. Šiuo metu sutuoktiniai bendro šeimos ūkio neveda ir gyvena atskirai jau daugiau kaip vienerius metus. Santuoka neteko prasmės ir yra iširusi. Pareiškėjai nusprendė, kad nepilnamečių dukrų gyvenamoji vieta būtų nustatyta su mama. Turtiniu ginčų nėra. Nekilnojamo turto santuokos metu neįgijo, o kitą turtą pasidalino gera valia santuokos nutraukimo pasekmių sutartimi, kurią prašo patvirtinti. Dėl kreditorinio įsipareigojimo pareiškėjai susitarė su kreditoriumi. Šalys sutarė, kad E. B. teiks išlaikymą savo nepilnametėms dukroms : E. B. po 250 Lt kas mėnesį, iki jos pilnametystės, išlaikymą teikiant nuo 2011-04-16 d., o L. B. po 270 Lt kas mėnesį, iki jos pilnametystės, išlaikymą teikiant nuo 2011-04-16 d.. Po santuokos nutraukimo pareiškėjams paliktinos santuokinės pavardės. Vienas kito išlaikymo klausimas nenagrinėtinas, nes pareiškėjai išlaikymo vienas kitam nereikalavo. Pareiškėjai susitarė dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Sutartis neprieštarauja viešajai tvarkai, iš esmės nepažeidžia vieno kurio iš sutuoktinių teisių ir teisėtų interesų, todėl santuoka, sutinkamai su CK 3.51 str., 3.52 str., 3.53 str., nutrauktina, patvirtinant sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

9Vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 263 str., 541 str., teismas

Nutarė

10Pareiškimą patenkinti.

111992 Kretingos rajono civilinės metrikacijos skyriuje įregistruotą santuoką, santuokos įrašo Nr. , tarp pareiškėjų R. B., a.k. ( - ) ir E. B., a.k. ( - ) nutraukti abiejų sutuoktinių bendru susitarimu.

12Patvirtinti tarp pareiškėjų R. B., a.k. ( - ) ir E. B., a.k. ( - ) 2011-05-19 sudarytą santuokos nutraukimo pasekmių sutartį.

13R. B., a.k. , gyv. J. K. C. , Kretinga ir E. B., a.k. ( - ) gyv. J. K. C. Kretinga, atsižvelgdami į tai, kad santuoka yra faktiškai iširusi ir jie kreipėsi į teismą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutarimu, sudarė šią sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių ir susitarė sekančiai:

14Šalys pažymi, jog šią sutartį sudaro laisva valia, siekdamos abiejų bendru sutikimu nutraukti santuoką, įregistruotą 1992 Kretingos rajono metrikacijos biure, įrašo Nr. .

151. Sutarties dalykas.

161.1. Turto, įgyto santuokos metu padalijimo tvarka ir būdas, sutuoktinių vienas kito išlaikymas, vaikų gyvenamosios vietos nustatymas, išlaikymo priteisimas, sutuoktinių pavardės po santuokos nutraukimo.

  1. Pavardės po santuokos nutraukimo.

172.1. Po santuokos nutraukimo pareiškėjams paliktinos santuokinės pavardės : B -Bpavardė, o B- Bpavardė.

  1. Vaikų gyvenamosios vietos, vaikų išlaikymas, vaikų auklėjimas ir sutuoktinių išlaikymas.

183.1. Nepilnamečių vaikų - dukros E. B., a.k. ( - ) ir dukros L. B., a.k. ( - ) gyvenamoji vieta nustatoma su mama R. B., a.k . ( - ).

193.2. Nepilnamečių vaikų - dukros E. B., gim. 1995 išlaikymui E. B. moka kas mėnesį periodinėmis išmokomis po 250 Lt (du šimtus penkiasdešimt litų) nuo 2011-04-16 iki E. B. pilnametystės, dukros L. B., gim. 2000, išlaikymui E. B. moka kas mėnesį periodinėmis išmokomis po 270 Lt (du šimtus septyniasdešimt litų) nuo 2011-04-16 iki L. B. pilnametystės, pinigus pervedant iki kiekvieno mėnesio 16 d. į R. B. asmeninę sąskaitą, kurią ji nurodys E. B..

    1. Vaikų auklėjime abu tėvai dalyvauja lygiomis teisėmis ir sutaria geruoju.
    2. Nutraukus santuoką tarp šalių, šalys susitaria, jog viena kitai išlaikymo neteikia.
    3. P. R. B nepilnamečių vaikų E. B. ir L. B. išlaikymui skiriamų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise;

204. Turto, kuris yra bendroji sutuoktinių nuosavybė, padalijimas.

214.1. Santuokoje įgytas 2000 m. gamybos, geltonos spalvos automobilis “VW NEW BEETLE”, valst. Nr. ( - ) abiejų šalių susitarimu įvertintas 10000 Lt (dešimt tūkstančių litų), po santuokos nutraukimo, lieka R. B. asmenine nuosavybe. E. B. kompensacijos už šį automobilį nereikalauja.

    1. Du dviračiai (apie 800 Lt vertės) - vyriškas ir moteriškas bei butui priklausančiame rūsyje esantys įrankiai - raktai lieka E. B. asmenine nuosavybe, R. B. kompensacijos nereikalauja.

224.3. Svetainės kambario kampas 450 Lt vertės, lieka E. B. asmenine nuosavybe. R. B. kompensacijos nereikalauja.

234.4. Visi kiti likę baldai, asmeniniai ir namų apyvokos daiktai, lieka R. B. asmenine nuosavybe. E. B. kompensacijos už šiuos likusius baldus, buitinę techniką, televizorių nereikalauja.

245. Kreditoriai.

255.1. Santuokos metu 2008 E. B. sudarė paskolos sutartį Nr. su Palangos kredito unija. Paskolos suma 8000 Lt (aštuoni tūkstančiai litų). Skolos likutis sudaro apie 3689 Lt, kuriuos įsipareigoja mokėti R. B..

265.2. Šalys jokių kitų turtinių įsipareigojimų, neaptartų šioje sutartyje, vienas kitam neturi. 6. Šalių kompensacijos ir sutarties sąlygų pakeitimas.

276.1. Šalys pareiškia, kad kompensacijų vienas iš kito nereikalauja.

287. Kitos sąlygos.

297.1. Šalys susitaria, jog šios sutarties formai, turiniui ir aiškinimui taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. Šalys susitaria, jog visi ginčai, susiję su šia sutartimi, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

307.2. E. B. pareiškia, kad R. B. nėra ir nebus atsakinga už jo pinigines ir turtines prievoles tretiesiems asmenims.

317.3. R. B. pareiškia, kad E. B. nėra ir nebus atsakingas už jos pinigines ir turtines prievoles tretiesiems asmenims.

327.4. Šalys susitaria, jog ši sutartis įsigalioja nuo teismo sprendimo nutraukti santuoką įsiteisėjimo dienos.

33Šalys pareiškia, jog sutarties turinys, prasmė bei jos sudarymo pasekmės joms yra žinomos, suprantamos ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 3.53 str. prašo teismo šią sutartį patvirtinti.

34Teismas paaiškina, kad pareiškėjams yra žinoma, kad vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

35Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui padavus apeliacinį skundą Kretingos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas E. J.,... 2. dalyvaujant sekretorei Redai Songailienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjams R. B. ir E. B.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjų... 5. Pareiškėjai nurodė, kad jie 1992 Kretingos rajono civilinės metrikacijos... 6. Suinteresuoto asmens ir institucijos, teikiančios išvadą, atstovai į bylos... 7. Pareiškimas dėl santuokos nutraukimo pagrįstas ir tenkintinas.... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjai 1992 Kretingos rajono civilinės... 9. Vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 263 str., 541 str., teismas... 10. Pareiškimą patenkinti.... 11. 1992 Kretingos rajono civilinės metrikacijos skyriuje įregistruotą... 12. Patvirtinti tarp pareiškėjų R. B., a.k. ( - ) ir E. B., a.k. ( - )... 13. R. B., a.k. , gyv. J. K. C. , Kretinga ir E. B., a.k. ( - ) gyv. J. K. C.... 14. Šalys pažymi, jog šią sutartį sudaro laisva valia, siekdamos abiejų... 15. 1. Sutarties dalykas.... 16. 1.1. Turto, įgyto santuokos metu padalijimo tvarka ir būdas, sutuoktinių... 17. 2.1. Po santuokos nutraukimo pareiškėjams paliktinos santuokinės pavardės :... 18. 3.1. Nepilnamečių vaikų - dukros E. B., a.k. ( - ) ir dukros L. B., a.k. ( -... 19. 3.2. Nepilnamečių vaikų - dukros E. B., gim. 1995 išlaikymui E. B. moka kas... 20. 4. Turto, kuris yra bendroji sutuoktinių nuosavybė, padalijimas.... 21. 4.1. Santuokoje įgytas 2000 m. gamybos, geltonos spalvos automobilis “VW NEW... 22. 4.3. Svetainės kambario kampas 450 Lt vertės, lieka E. B. asmenine nuosavybe.... 23. 4.4. Visi kiti likę baldai, asmeniniai ir namų apyvokos daiktai, lieka R. B.... 24. 5. Kreditoriai.... 25. 5.1. Santuokos metu 2008 E. B. sudarė paskolos sutartį Nr. su Palangos... 26. 5.2. Šalys jokių kitų turtinių įsipareigojimų, neaptartų šioje... 27. 6.1. Šalys pareiškia, kad kompensacijų vienas iš kito nereikalauja.... 28. 7. Kitos sąlygos.... 29. 7.1. Šalys susitaria, jog šios sutarties formai, turiniui ir aiškinimui... 30. 7.2. E. B. pareiškia, kad R. B. nėra ir nebus atsakinga už jo pinigines ir... 31. 7.3. R. B. pareiškia, kad E. B. nėra ir nebus atsakingas už jos pinigines ir... 32. 7.4. Šalys susitaria, jog ši sutartis įsigalioja nuo teismo sprendimo... 33. Šalys pareiškia, jog sutarties turinys, prasmė bei jos sudarymo pasekmės... 34. Teismas paaiškina, kad pareiškėjams yra žinoma, kad vėl kreiptis į... 35. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui...