Byla 2-485-325/2012
Dėl išlaikymo priteisimo, institucija teikianti išvadą byloje - Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Petras Kontrimas,

2sekretoriaujant Ingai Kanareikinai,

3dalyvaujant ieškovei S. B.,

4institucijos teikiančios išvadą byloje atstovei Daivai Vaikėnienei,

5atsakovui J. A. nedalyvaujant,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės S. B. ieškinį atsakovui J. A. dėl išlaikymo priteisimo, institucija teikianti išvadą byloje - Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, ir

Nustatė

7ieškovė teismui pateiktu ieškiniu (b.l. 13-14) prašo priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiam vaikui S. A., gim. ( - ), mokamą periodinėmis išmokomis po 400,00 Lt kiekvieną mėnesį nuo 2009-02-28 iki vaiko pilnametystės. Nurodo, kad atsakovas yra visiškai nusišalinęs nuo vaiko auklėjimo ir neteikia vaikui jokio išlaikymo.

8Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, tačiau 2012-04-27 pateikė teismui pranešimą, kuriuo informavo, kad dabartiniu metu jokių pajamų negauna, nuo 2008 m. kovo mėn. turi negalią, sunkiai vaikšto ir dirbti negali. Be to, 2012-05-07 pateikė teismui prašymą, kuriame nurodė, kad su ieškinio reikalavimais sutinka iš dalies, t.y. sutinka vaiko išlaikymui mokėti po 50,00 Lt kas mėnesį, taip pat prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.

9Teismo posėdžio metu ieškovė ieškinį palaikė ieškinyje išdėstytais motyvais, prašė jį tenkinti.

10Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė ieškinį palaikė, tačiau mano, jog išlaikymas turėtų būti priteistas pagal šiai dienai turimas tėvų pajamas, o atsakovas šiai dienai pajamų neturi ir mokėti po 400,00 Lt nepajėgs, todėl išlaikymo suma turėtų būti mažinama.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Iš byloje esančių šalių paaiškinimų ir rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė S. B. ir atsakovas J. A. turi vaiką S. A., gim. ( - ), a.k. ( - ) (b.l. 3-4). Iš 2012-03-22 Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus Šeimos aplankymo akto Nr. V5-129 nustatyta, jog ieškovė užtikrina tinkamas sąlygas dukters poilsiui bei ugdymuisi (b.l. 25). Iš 2012-03-23 S. A. paaiškinimo nustatyta, kad mergaitė su tėvu kartais bendrauja telefonu, kurį jis padovanojo jai per Kalėdas, kitokio išlaikymo tėvas jai neteikia (b.l. 26).

13Tėvų pareiga rūpintis vaikais, auklėti juos ir išlaikyti, sudaryti jiems normalias gyvenamosios aplinkos sąlygas, kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikų padėtį iki jiems sulaukiant pilnametystės (Lietuvos Respublikos CK 3.192 str., 3.194 str. 3 d.). Jei tėvai savo noru neteikia vaikui protingo išlaikymo, išlaikymas priteisiamas ir išieškomas priverstine tvarka. Siekiant, jog suaugęs vaikas taptų pilnaverte asmenybe, išlaikymo forma bei dydis negali būti ribojami vien vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu, visais atvejais svarbu užtikrinti, jog vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, realizuoti ir tobulinti savo įgimtus ir įgytus gebėjimus. Pirmiausia, tik tėvai yra atsakingi už vaiko aplinką ir sudaromas realias prielaidas formuotis normaliai vaiko vertybių (pažiūrų) sistemai, už paramą vaikui siekiant gero išsilavinimo, realizuojant turimus sugebėjimus, pomėgius. Tėvams šiuo aspektu tenka dalytis normalaus vaiko vystymosi asmenine atsakomybe, kurios negalima atsisakyti. Netinkamas tėvų pareigų vykdymas ar visiškas jų nevykdymas yra pateisinami tik išimtiniais, nepriklausančiais nuo tėvų valios atvejais, visais kitais atvejais tėvams objektyviai esant pajėgiems teikti išlaikymą privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (Lietuvos Respublikos CK 3.192 str. 2 d.). Tai reiškia, jog tėvai privalo iš anksto įvertinti savo esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaiku. Priešingu atveju, tėvams ar vienam iš jų neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaikus, ugdyti jų asmenybę, sudarant būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams.

14Teismas pažymi, kad Lietuvos Respublikai ratifikavus Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją (konvencijos 27 str. 1, 2 d.), privalu pripažinti, kad kiekvienas vaikas turi turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi bei tėvų didžiausią atsakomybę už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis sudarymą, pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes. Konstitucijos 38 str. įtvirtinta tėvų pareiga auklėti vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Ši tėvų konstitucinė pareiga lemia tai, kad išlaikymui reikalingas deramas pinigų sumas tėvai turi apskaičiuoti ir skirti patys. Tai yra turtinė asmeninė prievolė, todėl jos negalima atsisakyti arba perleisti kitiems asmenims ar valstybei (Lietuvos Respublikos CK 3.192 str. 1 d.). Geriausiai žinodami auklėjamo vaiko individualius poreikius, tėvai atsakingai turėtų skirti visą išlaikymą vaikui ir tokį išlaikymą tinkamai panaudoti. Lietuvos Respublikos CK 3.192 str. 2 d. numato, jog išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinantis būtinas vaikui vystytis sąlygas. Tai reiškia, kad išlaikymo dydis visais atvejais yra nukreiptas į būtinų sąlygų vaikui sudarymą, kitaip teikiamas mažesnio dydžio išlaikymas neatitiktų išlaikymo paskirties. Teismo turimais duomenimis iš VSDFV duomenų bazės atsakovas niekur nedirba ir jokių išmokų negauna. Atsakovas įrodymų, pagrindžiančių jo sveikatos būklę ir sunkią materialinę padėtį, į bylą nepateikė. Remiantis byloje pateiktais dokumentais darytina išvada, kad ieškovės prašomas priteisti iš atsakovo 400,00 Lt mėnesinėmis išmokomis mokamas išlaikymas vaikui nėra per didelis ar ypač pabloginantis atsakovo padėtį. Tačiau teismas privalo atsižvelgti į tai, jog atsakovas šiuo metu niekur nedirba ir nėra finansiškai pajėgus mokėti tokio dydžio išmokų, todėl ieškovės prašomas ir vaiko išlaikymui reikalingas dydis mažintinas 200,00 Lt suma. Be to, teismas laiko, jog atsakovo turtinė padėtis objektyviai leidžia priteisti iš atsakovo šį vaiko išlaikymui reikalingą dydį, kuris yra būtinas sudarant normalias sąlygas jo vystymuisi, taip pat byloje nėra nustatyta, kad atsakovas turi kitų išlaikytinių.

15Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 3.200 str., išlaikymas vaikui priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, t.y. kai tėvas nebevykdo savo pareigos materialiai išlaikyti nepilnamečius vaikus. Pažymėtina tai, kad atsakovas pripažino faktines aplinkybes apie tai, jog kartu su ieškove negyvena ir išlaikymo vaikui neteikia, ką patvirtino ir ieškovė, todėl išlaikymo įsiskolinimas iš atsakovo vaikui priteisiamas nuo 2009-02-28 iki 2012-02-27 (bylos iškėlimo teisme dienos), skaičiuojant išlaikymo įsiskolinimą konkrečia pinigų suma (7200,00 Lt), o nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2012-02-28 po 200,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės. Byloje įrodymų, kad atsakovas savo nepilnamečiam vaikui materialinį išlaikymą teikė nėra ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė (Lietuvos Respublikos CPK 176-179 str.).

16Ieškovė paskirtina nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų tvarkytoja (Lietuvos Respublikos 3.185-3.186 str.).

17Ieškovei išaiškintina, kad vaikui skirtas išlaikymas privalo būti naudojamas tik jo interesams (Lietuvos Respublikos CK 3.203 str. 1 d.).

18Taip pat pažymėtina, jog nepilnamečio vaiko išlaikymo teisiniai santykiai yra tęstinio pobūdžio, todėl iš esmės pasikeitus tėvų turtinei padėčiai, teismo sprendimas dėl išlaikymo priteisimo gali būti peržiūrimas (Lietuvos Respublikos CK 3.201 str. 1 d.).

19Ieškovė, kreipdamasis į teismą su ieškiniu, buvo atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (Lietuvos Respublikos CPK 83 str. 1 d. 2 p.). Tenkinus ieškinį iš dalies, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą (Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 1 d.). Todėl valstybei iš atsakovo priteistinas 288,00 Lt dydžio žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 3 p.).

20Pagal byloje esančius duomenis, už procesinių dokumentų surašymą ieškovė apmokėjo advokatui 484,00 Lt (b.l. 15) ir prašo šią sumą priteisti iš atsakovo. Teismui tenkinus ieškinį iš dalies (50 proc.), bylinėjimosi išlaidos yra paskirstomos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p. ir 93 str. 2 d., taigi ieškovei iš atsakovo priteistina 242,00 Lt.

21Sprendimas dėl išlaikymo vykdytinas skubiai (Lietuvos Respublikos CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 1, 2 d., 286 str., teismas

Nutarė

23ieškinį tenkinti dalies.

24Iš atsakovo J. A., a.k. ( - ) priteisti išlaikymą S. A., gim. ( - ), a.k. ( - ), mokamą periodinėmis išmokomis po 200,00 Lt (du šimtus litų) kiekvieną mėnesį, išlaikymą priteisiant nuo 2012-02-28 iki vaiko pilnametystės.

25Iš atsakovo J. A., a.k. ( - ) priteisti išlaikymo įsiskolinimą S. A., gim. ( - ), a.k. ( - ), už laikotarpį nuo 2009-02-28 iki 20012-02-27 konkrečia pinigų suma – 7200,00 Lt (septynis tūkstančius du šimtus litų).

26S. A., gim. ( - ), a.k. ( - ), išlaikymui skirtų piniginių lėšų tvarkytoja paskirti ieškovę S. B., a.k. ( - )

27Iš atsakovo J. A., a.k. ( - ) priteisti 242,00 Lt (du šimtus keturiasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų (advokato pagalbai apmokėti) ieškovės S. B., a.k. ( - ) naudai.

28Iš atsakovo J. A., a.k. ( - ) priteisti 288,00 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt aštuonis litus) bylinėjimosi išlaidų (žyminis mokestis) valstybei. Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB Swedbank, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660. Įmokos mokėjimo kvitą apie sumokėtas išlaidas valstybei yra būtina pateikti teismui.

29Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

30Sprendimą dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

31Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Kretingos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Petras Kontrimas,... 2. sekretoriaujant Ingai Kanareikinai,... 3. dalyvaujant ieškovei S. B.,... 4. institucijos teikiančios išvadą byloje atstovei Daivai Vaikėnienei,... 5. atsakovui J. A. nedalyvaujant,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės S. B.... 7. ieškovė teismui pateiktu ieškiniu (b.l. 13-14) prašo priteisti iš atsakovo... 8. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 9. Teismo posėdžio metu ieškovė ieškinį palaikė ieškinyje išdėstytais... 10. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Iš byloje esančių šalių paaiškinimų ir rašytinių įrodymų nustatyta,... 13. Tėvų pareiga rūpintis vaikais, auklėti juos ir išlaikyti, sudaryti jiems... 14. Teismas pažymi, kad Lietuvos Respublikai ratifikavus Jungtinių Tautų Vaiko... 15. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 3.200 str., išlaikymas vaikui... 16. Ieškovė paskirtina nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų... 17. Ieškovei išaiškintina, kad vaikui skirtas išlaikymas privalo būti... 18. Taip pat pažymėtina, jog nepilnamečio vaiko išlaikymo teisiniai santykiai... 19. Ieškovė, kreipdamasis į teismą su ieškiniu, buvo atleista nuo žyminio... 20. Pagal byloje esančius duomenis, už procesinių dokumentų surašymą... 21. Sprendimas dėl išlaikymo vykdytinas skubiai (Lietuvos Respublikos CPK 282... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 1, 2 d., 286 str., teismas... 23. ieškinį tenkinti dalies.... 24. Iš atsakovo J. A., a.k. ( - ) priteisti išlaikymą S. A., gim. ( - ), a.k. (... 25. Iš atsakovo J. A., a.k. ( - ) priteisti išlaikymo įsiskolinimą S. A., gim.... 26. S. A., gim. ( - ), a.k. ( - ), išlaikymui skirtų piniginių lėšų... 27. Iš atsakovo J. A., a.k. ( - ) priteisti 242,00 Lt (du šimtus keturiasdešimt... 28. Iš atsakovo J. A., a.k. ( - ) priteisti 288,00 Lt (du šimtus... 29. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 30. Sprendimą dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 31. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...