Byla e2S-807-392/2016

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų E. F., A. Š., A. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 29 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje sprendžiant ieškovų E. F., A. Š. ir A. D. atskirojo skundo dėl 2016 m. sausio 20 d. teismo nutarties priėmimo klausimą, gautą civilinėje byloje, pradėtoje pagal ieškovų E. F., A. Š. ir A. D. ieškinį dėl atsakovės atlikto šilumos energijos ir vandens paskirstymo pripažinimo neteisėtu atsakovui 34-ajai Daugiabučio namo statybos bendrijai.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovai E. F., A. Š. ir A. D. ieškiniu, kurį patikslinę prašo pripažinti atsakovo 34 - osios Daugiabučio namo statybos bendrijos (toliau - 34 – oji DNSB) atliktą šilumos energijos ir vandens paskirstymą neteisėtu, įpareigoti atsakovą atlikti perskaičiavimą už šaltą ir karštą vandenį bei buto šildymą.

4Ieškovai 2016-01-19 parengiamojo teismo posėdžio metu pateikė procesinį dokumentą (ieškinio papildymą), kuriame suformulavo naują reikalavimą - panaikinti atsakovės administruojamo pastato patalpų savininkų 2014-02-27 sprendimą kaip neteisėtą.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-01-20 nutartimi atsisakė priimti ieškovų pareiškimą dėl ieškinio patikslinimo ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

6Ieškovai E. F., A. Š. ir A. D. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 20 d. nutarties.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. sausio 29 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovų E. F., A. Š. ir A. D. atskirąjį skundą dėl 2016-01-20 teismo nutarties. Konstatavo, jog ieškovui buvo paskirtas terminas visiškai suformuluoti ieškinio dalyką ir ieškinio pagrindą, ir šis galėjo remtis pareiškime nurodytomis aplinkybėmis. Nurodė, jog pagal CPK 141 straipsnio 4 dalį, teismo nutartis atsisakyti tenkinti pareiškimą dėl ieškinio dalyko ar ieškinio pagrindo pakeitimo atskiruoju skundu neskundžiama.

8Apeliantai E. F., A. Š. ir A. D. atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo priimtą 2016-01-29 nutartį panaikinti ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Nurodė, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti ieškinio papildymą, klaidingai nurodęs, jog tai ieškinio patikslinimas. Pažymėjo, jog ieškinio pagrindo ir dalyko netikslino, o pareiškė naują reikalavimą nauju pagrindu. Be to pirmosios instancijos teismas nurodė, jog nutartis yra neskundžiama. Mano, kad atsisakymas priimti procesinį dokumentą, kuriame suformuluotas papildomas (naujas) reikalavimas, neskundžiama nutartimi užkerta kelią bylos eigai. Pasak apelianto, teismas, nustatęs, kad yra pareikštas naujas ieškinys, jį turėjo perduoti teismo pirmininkui, kuris turi paskirti teisėją ieškinio priėmimo klausimui išspręsti.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 15 d. nutartimi nustatė ieškovams E. F., A. Š. ir A. D. 7 dienų terminą nuo nutarties kopijos gavimo dienos nutartyje nurodytiems ieškinio trūkumams (pateikti duomenis apie tai, kad ieškovai yra Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos nariai, kad Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos įstatuose vienu iš jos veiklos tikslų yra nurodytas tam tikros grupės asmenų gynimas ir atstovavimas jiems teisme bei pateikti duomenis apie asociacijai atstovaujančio asmens P. M. įgaliojimus, įgytą aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, taip pat patikslinti duomenis apie atsakovo buveinės adresą) pašalinti. Vilniaus miesto apylinkės teisme 2015-09-18 gautas patikslintas ieškinys, kuris priimtas 2015-09-21 rezoliucija. 2015-10-05 teisme gautas atsiliepimas į ieškinį. Nagrinėjamojoje byloje buvo paskirtas 2015-11-10 parengiamasis teismo posėdis bei paskirti kiti parengiamieji teismo posėdžiai. Ieškovai 2016-01-19 parengiamajame teismo posėdyje pateikė procesinį dokumentą – ieškinio papildymą, kuriame nauju reikalavimu prašė panaikinti atsakovės administruojamo pastato patalpų savininkų 2014-02-27 sprendimą kaip neteisėtą, nes jis buvo priimtas nesant kvorumo, o jo turinys dėl namo priežiūros išlaidų paskirstymo pagal lygiavos principą pažeidžia ieškovų turtines teises, nes nustato nepagrįstą prievolę išlaikyti turtą pagal lygiavos, o ne proporcingumo principą. Taip pat prašė atnaujinti ieškinio senaties terminą, nes bendrijos sprendimą gavo tik teisme 2015-11-24. Vilniaus miesto apylinkės teismas skundžiama 2016-01-20 nutartimi atsisakė priimti ieškovų pareiškimą dėl ieškinio patikslinimo ir grąžino jį padavusiam asmeniui, nurodant, jog ši nutartis yra neskundžiama. Tačiau ieškovai pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-01-20 nutarties. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi šio skundo nepriėmė.

11Apeliantai teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti ieškinio papildymą, kadangi ieškinio pagrindo ir dalyko netikslino, o pareiškė naują reikalavimą nauju pagrindu. Be to pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog nutartis yra neskundžiama.

12Lietuvos Respublikos civilinio prroceso kodekso (toliau - CPK) 5 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Įstatyme įtvirtinta teisminės gynybos garantija reiškia ne tik asmens teisę kreiptis į teismą su ieškiniu, skundu, prašymu ar pareiškimu, bet ir teismo pareigą išnagrinėti tokį ieškinį (skundą). Tačiau CPK 5 straipsnyje įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos prieinamumo principas nėra absoliutus ir negali būti aiškinamas kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Kaip ir bet kuri kita subjektinė teisė, teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. CPK 335 straipsnyje nurodyta tvarka, reglamentuojanti atskirųjų skundų padavimo tvarką ir terminus. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta, kad apeliacinis (atskirasis) skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris (-i) pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti atskirąjį skundą dėl to, kad skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas, priima motyvuotą nutartį. Dėl šios nutarties gali būti paduodamas atskirasis skundas (CPK 315 straipsnio 4 dalis). Pirmosios instancijos teismas skundžiamąją nutartį motyvavo, jog ieškovui buvo paskirtas terminas visiškai suformuluoti ieškinio dalyką ir ieškinio pagrindą, ir šis galėjo remtis pareiškime nurodytomis aplinkybėmis.

13Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo: 1) CPK numatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Apeliantai teigia, kad procesinio dokumento, kuriame suformuluotas papildomas (naujas) reikalavimas panaikinti atsakovo administratuojamo pastato patalpų savininkų 2014-02-27 susirinkimo sprendimus, atsisakymas priimti neskundžiama nutartimi užkerta kelią bylos eigai.

14CPK 141 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad teismo nutartis atsisakyti tenkinti pareiškimą dėl ieškinio dalyko ar ieškinio pagrindo pakeitimo atskiruoju skundu neskundžiama. Tai reiškia, kad įstatymų leidėjas, nustatęs, jog tokio pobūdžio nutartis yra neskundžiama, yra įvertinęs ir CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytą aplinkybę, kad tokia nutartis neužkerta kelio tolesnei bylos (proceso) eigai. Be to, galimybė tolesnei bylos eigai užkertama tik tuomet, kai procesas dėl nutarties priėmimo apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba kai jos priėmimas užkerta galimybę dalyvauti procese konkrečiam asmeniui, ir jis negali savo interesų ginti, pareikšdamas savarankišką ieškinį (reikalavimą). Atsisakymas priimti patikslintą ieškinio pareiškimą, kuriuo keičiamas ieškinio dalykas arba ieškinio pagrindas, neatima galimybės vykti bylos nagrinėjimui pagal pradinį ieškinį, o kai keičiamas ir ieškinio pagrindas, ir dalykas, iškelti atskirą bylą.

15Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-98-294/2016 pagal ieškovo 34 - osios DNSB ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovo A. D. ir atsakovo A. D. priešieškinį dėl sudarytų sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ieškovui 34-ajai DNSB. Taigi, atsakovas priešieškiniu, civilinėje byloje Nr. 2-98-294/2016, prašo panaikinti atsakovės administruojamo pastato patalpų savininkų 2014-02-27 sprendimą kaip neteisėtą, nes jis buvo priimtas nesant kvorumo, o jo turinys dėl namo priežiūros išlaidų paskirstymo pagal lygiavos principą pažeidžia ieškovų turtines teises, nes nustato nepagrįstą prievolę išlaikyti turtą pagal lygiavos, o ne proporcingumo principą. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-12-02 nutartimi civilinės bylos Nr. 2-98-294/2016 ir e2-1585-872/2016 nesujungtos. Taigi, atskira byla dėl reikalavimo panaikinti atsakovo administratuojamo pastato patalpų savininkų 2014-02-27 susirinkimo sprendimus jau yra teisme iškelta ir nagrinėjama. Atskirojo skundo argumentai, kad reikalavimu buvo papildytas ieškinio dalykas, tačiau ieškinio pagrindas ir dalykas nėra keičiamas, ir kiti nesutikimo su teismo nutartimi argumentai nepaneigia fakto dėl negalimumo apskųsti minėtą teismo nutartį.

16Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas ir pagrįstai atsisakė priimti ieškovų atskirąjį skundą dėl 2016-01-20 nutarties, todėl apeliantų pateiktas atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

17Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18Skundą atmesti.

19Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 29 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai