Byla AS-858-750-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė) ir Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Ukmergės rajono apylinkės prokuratūros prokuroro atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 12 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Ukmergės rajono apylinkės prokuratūros prokuroro skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (tretieji suinteresuoti asmenys – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, UAB „Vilmestos projektai“, UAB „Vilmestos statyba“, Bondario individuali firma „Boresta“, Žmonių su negalia viešoji įstaiga „Aplinka visiems“, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, UAB A. Vyšniausko architektų dirbtuvės, Valstybinė priešgaisrinės priežiūros tarnyba, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius, Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, uždaroji akcinė bendrovė „Naujoji Pilaitė“, uždaroji akcinė bendrovė Namų priežiūros centras, M. B., T. L., Ž. K., A. P. K., J. V. A., R. A., A. D., R. D., T. M., J. B., G. B., R. P., Š. M., A. B. M., S. M., K. S., S. M., R. M., M. N., A. P., I. S., A. S., E. A. R., V. R., L. Š., E. P., V. P., A. T. Z., I. P., J. G., A. G., I. L., M. L., A. Č., A. Č., V. N., J. N., R. V., V. K., I. K., A. V., J. G., T. U., A. U., J. P., A. K., V. M., V. S., D. S., A. S., K. Š., B. Š., J. C., D. T., U. A.-R., J. R., D. B., T. B., L. G., K. G., S. B., V. Ž., A. B., A. M., A. V., D. Š., T. K. G., L. Č., T. B., A. B., D. Š., J. K., P. K., V. V., J. Š., M. Š., Z. J., V. J., V. V., A. Ž., I. Ž., T. B., A. V., A. V., L. M., D. M., J. O., V. V., A. O., J. O., E. Š., J. B., J. B., P. K., T. K., J. Š., A. Š., J. L., A. T., G. T., R. B., A. R., A. R., R. J., D. B., A. B., N. P., V. B., L. U., G. S., L. S., J. B., E. B., J. Ž., A. P., S. P., T. J., L. Z., G. Š., V. Š., D. K., E. K., N. B., R. G., O. G., J. M., R. M., A. J., D. J., S. J., A. S., A. G., L. V., V. V., T. S., P. V., E. T., T. G., J. G., K. S., D. M., A. K., R. F., R. F., A. D., R. Č., D. J., J. J., T. B., I. U., E. Ž., M. V. Ž., R. S., Ž. G., N. S., V. N., R. P., T. P., A. G., D. M., J. Š., V. L., S. Č., V. Č., Ž. K., Ž. P., L. P., V. B., R. A., D. A., M. V., P. K., M. A., R. M., I. Š., A. U., G. Č., M. J., R. L., S. Z., A. K., R. V., E. Ž., N. P., I. V., A. Ž., A. B., Ž. B., D. B., D. K., J. B., L. N., A. V., D. V., T. M., R. M., J. S., J. S., A. V., M. Z., L. A., V. K., K. P., D. M., G. B., E. S., M. B., D. P., A. M., E. M., S. G., S. B., N. I., L. Ž., R. V., M. R., V. V., L. V., S. G., E. G., I. G., V. S., R. P., Ž. P., L. P., L. P., V. G., A. D., V. Č., V. Š., V. B., K. G., V. G., A. B., E. M., V. Š., O. M., L. M., E. K., G. K., I. L., D. Č., E. S., Ž. S., K. K. N., L. N., G. T., A. J., T. J., M. K., A. S., Ž. S., I. L., D. L., A. B., E. S., I. S., E. Š., R. Ž.-Š., A. A., I. A., T. B., Ž. B., D. V., A. V., M. R., P. R., R. L., A. L., T. K., J. L., A. I., V. I., A. P., J. K., V. K., A. Š., A. Š., I. M., V. M., R. M.-P., V. P., R. J., I. S., D. Ž., J. N., A. K., D. K., S. Z., V. Z., P. L., V. D., E. M., M. Z., A. V.-Z., A. M., I. M., V. M., D. A., A. A., E. V., I. K., M. Č., V. Č., K. S., J. T., J. A., I. A., D. K.) dėl pripažinimo tinkamu naudoti akto panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Ukmergės rajono apylinkės prokuratūros prokuroras (toliau – ir pareiškėjas, Prokuroras) 2011 m. birželio 23 d. išsiuntė teismui prašymą (b. l. 1-8) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007 m. kovo 21 d. pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. (101)11.4-620 (toliau – ir Aktas).

5Paduotas prašymas atitiko ne visus Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nustatytus reikalavimus, todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartimi (b. l. 67) buvo nustatytas terminas prašymo trūkumams pašalinti – pateikti teismui atitinkamą skaičių prašymo su priedais, kuriame būtų nurodyti visi tretieji suinteresuoti asmenys, kurių teisėms ir pareigoms bylos išsprendimas gali turėti įtakos. Teisme 2011 m. rugpjūčio 11 d. buvo gautas Prokuroro patikslintas prašymas (b. l. 95-116).

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi (b. l. 118-119) atsisakė priimti Ukmergės rajono apylinkės prokuratūros prokuroro prašymą. Teismas nurodė, jog Aktu buvo pripažinti tinkamais naudoti 2007 m. statyti daugiabučiai gyvenamieji namai, esantys Vilniuje, M. Mažvydo g. Nr. 9 ir Nr. 11, M. Jankaus g. Nr. 10, Nr. 12, Nr. 14 ir Nr. 16, ir kuriuose šiuo metu gyvena Prokuroro prašyme nurodyti tretieji suinteresuoti asmenys. Prokuroras prašymą teismui padavė akivaizdžiai praleidęs įstatymo nustatytą apskundimo terminą. Prašyme teismui nurodė, kad Prokuroras atlikdamas ikiteisminį tyrimą Nr. 10-9-00018-11 po prašomą panaikinti aktą priėmusios komisijos narių A. K. ir J. U. apklausos įsitikino, jog buvo pažeistas viešasis interesas ir apie tai 2011 m. gegužės 26 d. pranešė prokuratūros vadovybei, o pavedimą suteikiantį teisę kreiptis į teismą gavo 2011 m. birželio 20 d. Pabrėžė, jog prokuroras, įgyvendindamas jam įstatymu suteiktus įgaliojimus teisme ginti viešąjį interesą, veikia ne kaip Generalinės prokuratūros atstovas, o kaip valstybės įgaliotas pareigūnas, todėl Prokuroro prašyme minimas 2011 m. birželio 20 d. gautas pavedimas, suteikiantis teisę kreiptis į teismą, nebuvo reikalingas, o Prokuroras, nustatęs viešojo intereso pažeidimus, turėjo teisę kreiptis į teismą per vieną mėnesį nuo tokių pažeidimų nustatymo.

8Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog prašyme teismui Prokuroras nurodė, kad ikiteisminio tyrimo metu Nr. 10-9-00018-11 nustatyta, jog pastatų, esančių Vilniuje, M. Mažvydo g. Nr. 9 ir Nr. 11, M. Jankaus g. Nr. 10, Nr. 12, Nr. 14 ir Nr. 16, garso izoliacija neatitinka nustatytų reikalavimų. Šie neatitikimai nustatyti palyginus pastatų klasifikavimo protokoluose Nr. SPSC-GKP-006, Nr. SPSC-GKP-007, Nr. SPSC-GKP-008, kuriuos valstybės įmonė „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ (toliau – ir VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“) 2007 m. kovo 15 d. išdavė UAB „Vilmestos projektai“, ir VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ 2007 m. kovo 14 d. Pastatų garso kokybės įvertinimo ataskaitoje Nr. GS-029 nurodytus duomenis. Todėl teismas darė išvadą, jog Prokuroras jau 2011 m. kovo 3 d. turėjo duomenis apie daugiabučių gyvenamųjų namų pažeistą garso izoliaciją. Pabrėžė, jog Prokuroras, nurodydamas faktines praleisto termino prašymui paduoti aplinkybes, neprašo atnaujinti praleisto termino, todėl jo prašymą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.). Be to, teismas nurodė, kad nėra pakankamo pagrindo konstatuoti, kad, patenkinus Prokuroro prašymą, ABTĮ 56 straipsnio taikymo prasme būtų apgintas viešasis interesas.

9III.

10Pareiškėjas Ukmergės rajono apylinkės prokuratūros prokuroras atskiruoju skundu (b. l. 121-139) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir perduoti klausimą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Tuo atveju, jeigu teismas manytų, kad Prokuroras pažeidė prašymo padavimo terminą, prašo šį terminą atnaujinti, taip pat pakviesti Prokurorą dalyvauti skundo nagrinėjime.

11Atskirajame skunde nurodoma, jog skundas negali būti priimtas dėl išankstinių perspektyvų, susijusių su skundo nagrinėjimu. Pareiškėjo nuomone, teisėjas neprivalėjo skundžiamoje nutartyje reikšti savo hipotetinius samprotavimus, jis pasielgė neobjektyviai. Šališki teisėjo (teismo) priimti sprendimai (nutartys) yra neteisėti ir nepagrįsti, todėl turi būti naikinami.

12Pabrėžia, jog pagal ABTĮ 37 straipsnio 3 dalį nutartyje atsisakyti priimti skundą (prašymą) teismo pirmininkas ar teisėjas privalo nurodyti, į kokią instituciją reikia pareiškėjui kreiptis, jeigu byla nenagrinėtina teismo, arba kaip pašalinti aplinkybes, kliudančias priimti skundą (prašymą). Skundžiamoje nutartyje nenurodyta nei viena, nei kita. Nurodo, jog Prokuroro prašyme panaikinti administracinį aktą iš tikrųjų nėra prašymo atnaujinti praleistą terminą, nes Prokuroras yra įsitikinęs, jog prašymą teismui padavė laiku ir termino nepraleido. Be to, nors vieno teisėjo priimta nutartis neužkerta kelio kitam teisėjui (turinčiam teisę) dėl to paties klausimo sprendimo priimti kitą ar kitokią nutartį pažymi, kad teisėja I. K., priimdama nutartis dėl Prokuroro prašymo trūkumų šalinimo, nenurodė šio prašymo trūkumo.

13Pareiškėjas teigia, jog ABTĮ 56 straipsnio 1 dalies norma yra dispozityvi, todėl ABTĮ nedraudžia prokurorui kreiptis į teismą su pareiškimu net ir tais atvejais, kai viešasis interesas nėra pažeistas, bet kai prokuroras turi tikslą apginti valstybės, savivaldybės ir asmenų teises bei įstatymų saugomus interesus. Pirmosios instancijos teismas atsisakydamas priimti Prokuroro prašymą užkirto kelią į bylos procesą įtraukti asmenis, kurių teisės ir teisėti interesai pažeisti tiesiogiai, kuriems padaryta žala. Pažymi, jog trečiųjų suinteresuotų asmenų yra daug, todėl administracinės bylos nagrinėjimas būtų sudėtingas, susijęs su didelėmis teismo išlaidomis, ilgai tęstųsi. Pabrėžia, jog teismo nutartyje ne visiškai aiškiai yra apibrėžta data, nuo kada teismo nuomone turėtų būti skaičiuojamas vieno mėnesio terminas Prokuroro prašymui paduoti, ar nuo 2011 m. kovo 3 d., kai Ukmergės rajono apylinkės prokuratūroje buvo tęsiamas ikiteisminis tyrimas Nr.10-9-00018-11, ar nuo 2011 m. gegužės 24 d., kada bylą tiriantis Prokuroras įsitikino, jog buvo pažeistas viešasis interesas. Jeigu terminas būtų skaičiuojamas nuo 2011 m. gegužės 24 d., tai Prokuroro prašymas teismui įteiktas laiku.

14Pabrėžia, jog pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad Prokuroras jau 2011 m. kovo 3 d. turėjo duomenis apie daugiabučių gyvenamųjų namų pažeistą garso izoliaciją. Paaiškina, jog duomenų apie pažeidimą turėjimas dar nėra viešojo intereso pažeidimo nustatymas, o tik prielaida jam nustatyti, todėl turi būti surinkta pakankamai duomenų. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo (toliau – ir Prokuratūros įstatymas) 19 straipsnio 2 dalis numato priemones, kurių prokuroras gali imtis esant pagrindui manyti, kad pažeisti teisės aktų reikalavimai, o būtent rinkdamas papildomą informaciją. Teigia, jog Prokuroras įsitikino esant pažeistą viešąjį interesą, kai 2011 m. gegužės 24 d. apklausė du skundžiamą administracinį aktą pasirašiusius asmenis – Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento direktorių A. K. ir Vilniaus miesto savivaldybės atstovą J. U.. Tik 2011 m. gegužės 24 d. buvo gauti duomenys (liudytojų parodymai), kad nuo valstybinės komisijos narių buvo nuslėpta svarbi informacija, kurią žinant skundžiamas administracinis aktas nebūtų priimtas.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Atskirasis skundas tenkintinas.

18Nagrinėjamos bylos dalykas yra Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 12 d. nutarties, kuria teismas atsisakė priimti Ukmergės rajono apylinkės prokuratūros prokuroro prašymą, nes prokuroras praleido terminą prašymą teismui pateikti, teisėtumas ir pagrįstumas. Teisėjų kolegija nurodo, jog byloje nagrinėjamas pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumas ir vertinimas klausimas, ar buvo praleistas terminas kreiptis į teismą. Atsižvelgiant į tai, jog pirmosios instancijos teismui pareiškėjas nepateikė prašymo dėl praleisto termino atnaujinimo, tuo atveju, jeigu būtų nustatyta, kad prašymo pateikimo teismui terminas yra praleistas, teisėjų kolegija nevertins apeliacinės instancijos teismui pateikto pareiškėjo prašymo atnaujinti šį praleistą terminą.

19Pažymėtina, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjas į Vilniaus apygardos administracinį teismą pirmą kartą kreipėsi 2011 m. birželio 23 d. (b. l. 66-67), vėliau prašymas buvo tikslinamas (b. l. 95-116), todėl būtent 2011 m. birželio 23 d. yra laikoma data, kada Prokuroras de facto kreipėsi į teismą.

20Teisėjų kolegija nurodo, kad ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Prokurorų įgaliojimus ginant viešąjį interesą nustato Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 118 straipsnis bei Prokuratūros įstatymas, kurio 19 straipsnyje numatyta, jog prokurorai turi įgaliojimus kreiptis į teismą gindami viešąjį interesą turėdami pagrindą manyti, kad pažeisti teisės aktų reikalavimai. Prokuratūros įstatymas nenumato specialių kreipimosi terminų, todėl prokurorui kreipiantis dėl viešojo intereso gynimo į administracinį teismą turi būti laikomasi ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino.

21Pabrėžtina, jog tuo atveju, kai į administracinį teismą kreipiamasi ginant viešąjį interesą, termino tokiam prašymui paduoti eigos pradžia laikytina diena, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad yra pažeistas viešasis interesas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. vasario 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-65/2009). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2011 m. gegužės 23 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A556-2907/2011 akcentavo, jog nustatant momentą, kada pagal turimą (surinktą) medžiagą jau buvo pakankamai duomenų dėl viešojo intereso pažeidimo, su kuriuo siejama prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymo padavimo teismui termino eigos pradžia, atliekamas kiekvienos konkrečios bylos reikšmingų aplinkybių vertinimas. Termino pradžios momento konkrečiu atveju nustatymas – fakto klausimas. Todėl priklausomai nuo konkrečių aplinkybių gali būti situacijų, kai Prokuratūros įstatymo nustatyta tvarka gauta medžiaga, susijusi su viešojo intereso gynyba, bus pakankama išvadai apie viešojo intereso pažeidimą padaryti, nuo šio momento prasidės ir termino eiga. Tačiau gali būti ir tokių situacijų, kai prokuratūroje gautos medžiagos pagrindu negalima spręsti apie viešojo intereso pažeidimą, o būtina surinkti kitus reikalingus duomenis, kurie inter alia leistų teigti, jog administracinis aktas yra priimtas srityje, susijusioje su viešuoju interesu, ir/ar kad šis aktas pažeidžia viešąjį interesą. Taigi kiekvieną kartą, siekiant nustatyti momentą, kada pakako duomenų išvadai apie viešojo intereso pažeidimą, atsižvelgiama inter alia į įvairias vertinamojo pobūdžio aplinkybes, kurios kiekvienu konkrečiu ir individualiu atveju gali būti skirtingos, vertinamos nevienoda apimtimi bei turėti skirtingą reikšmę. Todėl nagrinėjamoje byloje turi būti aiškiai įvardyta, nuo kurio momento galima laikyti, jog Prokuroras turėjo pakankamai duomenų, kad yra pažeistas viešasis interesas, ir tai, ar jis turėdamas šiuos duomenis laiku kreipėsi į teismą.

22Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog 2011 m. kovo 3 d. Prokuroras turėjo duomenis apie daugiabučių gyvenamųjų namų pažeistą garso izoliaciją ir nuo šios datos turėtų būti skaičiuotinas terminas prašymui pateikti (b. l. 18-19). Pareiškėjas nesutinka su tokiu pirmosios instancijos teismo argumentu ir įrodinėja, jog duomenų apie pažeidimą turėjimas dar nėra viešojo intereso pažeidimo nustatymas, o tik prielaida jam nustatyti, todėl byloje turėjo būti surinkta pakankamai duomenų norint kreiptis į teismą (b. l. 121-139).

23Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, sutinka su pareiškėjo argumentu, kad data, kada Prokuroras turėjo pakankamai duomenų, leidžiančių teigti, jog yra pažeistas viešasis interesas, laikytina 2011 m. gegužės 24 d. Prokuroro prašyme nurodoma, jog galimai suklastotų dokumentų (VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ protokolų Nr. SPSC-GKP-006, Nr. SPSC-GKP-007, Nr. SPSC-GKP-008), kurie buvo pateikti valstybinei komisijai, pagrindu pastatai buvo pripažinti tinkamais naudoti. Prokuroras pažymi, jog tai, kad pastatų, esančių Vilniuje, M. Mažvydo g. Nr. 9 ir Nr. 11, M. Jankaus g. Nr. 10, Nr. 12, Nr. 14 ir Nr. 16, garso izoliacija neatitinka nustatytų reikalavimų buvo nustatyta palyginus pastatų klasifikavimo protokoluose Nr. SPSC-GKP-006, Nr. SPSC-GKP-007, Nr. SPSC-GKP-008, kuriuos VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ 2007 m. kovo 15 d. išdavė UAB „Vilmestos projektai“, ir VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ 2007 m. kovo 14 d. Pastatų garso kokybės įvertinimo ataskaitoje Nr. GS-029 nurodytus duomenis ir nustatyta, jog dokumentuose yra prieštaravimų (b. l. 70-91). Teisėjų kolegija pabrėžia, jog atsižvelgiant į tai, kad buvo tiriami duomenys susiję su dokumentų klastojimu, statinių pripažinimu tinkamais naudoti, liudytojų apklausa pripažintina pagrįsta siekiant nustatyti, įsitikinti, ar esant nurodytiems prieštaravimams tarp dokumentų skundžiamas aktas būtų priimtas. Todėl teigtina, jog pagrįstai buvo tęsiamas ikiteisminis tyrimas ir renkami įrodymai dėl viešojo intereso pažeidimo, t. y. 2011 m. gegužės 24 d. apklausiami kaip liudytojai A. K. (b. l. 34-39), J. U. (b. l. 40-43), 2011 m. gegužės 31 d. apklausiamas kaip liudytojas E. E. (b. l. 61-63). 2011 m. gegužės 24 d. ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 10-9-00018-11 buvo gauti duomenys (liudytojų parodymai), kad daliai skundžiamą aktą pasirašiusių asmenų, tarp jų ir komisijos pirmininkui A. K., nebuvo žinoma, jog pastatų klasifikavimo protokoluose Nr. SPSC-GKP-006, Nr. SPSC-GKP-008, kuriuos VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ 2007 m. kovo 15 d. išdavė UAB „Vilmestos projektai“, esanti informacija esą nurodytų daugiabučių gyvenamųjų namų vidaus aplinka yra C garso klasės neatitinka tikrovės. Atsižvelgiant į tai, kad liudytojų apklausos metu buvo įsitikinta, jog kompetentingiems subjektams žinojus apie prieštaravimus, esančius pastatų klasifikavimo protokole ir pastatų garso klasės vertinimo ataskaitoje, nebūtų priimtas ginčijamas aktas, teigtina, kad data, kai Prokuroras turėjo pakankamai duomenų, leidžiančių teigti, jog yra pažeistas viešasis interesas, laikytina 2011 m. gegužės 24 d. Todėl, vadovaujantis ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi, skundą teismui pareiškėjas privalėjo pateikti iki 2011 m. birželio 25 d. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, jog 2011 m. gegužės 26 d. apie nustatytą viešojo intereso pažeidimą Prokuroras pranešė vadovybei (b. l. 64-65), pavedimą suteikiantį teisę kreiptis į teismą gavo 2011 m. birželio 20 d., o skundą pirmosios instancijos teismui pateikė 2011 m. birželio 23 d. (pagal spaudą ant voko) (b. l. 66), t. y. nepraleidęs ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino. Todėl teisėjų kolegijos vertinimu pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, kad pareiškėjo prašymas buvo pateiktas praleidus įstatymų nustatytus terminus.

24Pažymėtina, jog skundžiamoje nutartyje teismas iškėlė abejonę, kad Prokuroras galimai gina ne viešąjį interesą ir pateiktų reikalavimų patenkinimas jo neapgins. Teisėjų kolegija pabrėžia, jog viešasis interesas kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas atskirai, viešuoju interesu pripažįstant ne bet kokį teisėtą asmens ar grupės asmenų interesą, o tik tokį, kuris atspindi ir išreiškia pamatines visuomenės vertybes, kurias įtvirtina, saugo ir gina Konstitucija (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-860/2010). Tačiau šioje proceso stadijoje (sprendžiant prašymo priėmimą), yra viešasis interesas ar jo nėra – klausimas nėra vertintinas, kadangi į šį klausimą turi būti atsakyta bylą nagrinėjant iš esmės.

25Pastebėtina, jog pareiškėjo argumentas dėl pirmosios instancijos teismo teisėjo šališkumo nepagrįstas jokiais konkrečiais įrodymais ir argumentais, kurie patvirtintų, kad skundo priėmimo klausimas buvo sprendžiamas esant bent vienam iš ABTĮ 47 straipsnyje numatytų pagrindų. Tai, kad pirmosios instancijos teismas pasisakė, jog byloje nėra pakankamo pagrindo konstatuoti, kad patenkinus Prokuroro prašymą ABTĮ 56 straipsnio taikymo prasme bus apgintas viešasis interesas, nesudaro pagrindo daryti išvados dėl pirmosios instancijos teisėjo šališkumo.

26Atskirajame skunde pareiškėjas pateikė prašymą dėl atskirojo skundo nagrinėjimo žodinio proceso tvarka. Teisėjų kolegija pažymi, jog ABTĮ 150 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas atskirąjį skundą nagrinėja paprastai nekviesdamas bylos šalių. Be to, pabrėžtina, jog pareiškėjas, prašydamas skirti atskirąjį skundą nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, prašymo nepagrindė, nepaaiškino, kokią įtaką teisių bei interesų gynimui turėtų atskirojo skundo nagrinėjimo proceso tvarka. Teisėjų kolegija, įvertinusi žodinio proceso tikslingumą nagrinėjamu atveju, atsižvelgdama į proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus bei tai, jog byloje yra pakankamai duomenų, siekiant priimti teisėtą bei pagrįstą nutartį dėl atskirojo skundo, šio atskirojo skundo reikalavimo netenkina.

27Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog pareiškėjas praleido terminą kreiptis su prašymu į teismą, todėl pareiškėjo atskirasis skundas tenkintinas. Kadangi prašymo priėmimo stadijoje, turi būti vertinama, ar prašymas atitinka kitus ABTĮ nustatytus reikalavimus, prašymo priėmimo klausimas grąžintinas iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Pareiškėjo Ukmergės rajono apylinkės prokuratūros prokuroro atskirąjį skundą tenkinti.

30Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 12 d. nutartį panaikinti ir perduoti pareiškėjo Ukmergės rajono apylinkės prokuratūros prokuroro prašymo priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Ukmergės rajono apylinkės prokuratūros prokuroras (toliau –... 5. Paduotas prašymas atitiko ne visus Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi... 8. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog prašyme teismui Prokuroras... 9. III.... 10. Pareiškėjas Ukmergės rajono apylinkės prokuratūros prokuroras atskiruoju... 11. Atskirajame skunde nurodoma, jog skundas negali būti priimtas dėl... 12. Pabrėžia, jog pagal ABTĮ 37 straipsnio 3 dalį nutartyje atsisakyti priimti... 13. Pareiškėjas teigia, jog ABTĮ 56 straipsnio 1 dalies norma yra dispozityvi,... 14. Pabrėžia, jog pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad Prokuroras... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Atskirasis skundas tenkintinas.... 18. Nagrinėjamos bylos dalykas yra Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011... 19. Pažymėtina, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjas į Vilniaus... 20. Teisėjų kolegija nurodo, kad ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad,... 21. Pabrėžtina, jog tuo atveju, kai į administracinį teismą kreipiamasi ginant... 22. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog 2011 m. kovo 3 d.... 23. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, sutinka su pareiškėjo... 24. Pažymėtina, jog skundžiamoje nutartyje 25. Pastebėtina, jog pareiškėjo argumentas dėl pirmosios instancijos teismo... 26. Atskirajame skunde pareiškėjas pateikė prašymą dėl atskirojo skundo... 27. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. Pareiškėjo Ukmergės rajono apylinkės prokuratūros prokuroro atskirąjį... 30. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 12 d. nutartį... 31. Nutartis neskundžiama....