Byla 2-1690-390/2018
Dėl 2018 m. vasario 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Alwark“ skundą suinteresuotam asmeniui bankrutuojančiai UAB „Dzūkų miško eksportas“ dėl 2018 m. vasario 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjas UAB „Alwark“ skundu prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2018 m. vasario 13 d. UAB „Dzūkų miško eksportas“ kreditorių susirinkime priimtą nutarimą Nr. 3 dėl neteisminio bankroto proceso pradėjimo, taip pat ir nutarimus Nr. 4-9.

4Nurodo, kad UAB „Alwark“ 2018 m. vasario 7 d. gavo UAB „Dzūkų miško eksportas“ pasiūlymą vykdyti suinteresuoto asmens įmonės bankroto procesą ne teismine tvarka (numatyta kreditorių susirinkimo data – 2018 m. vasario 13 d.). Pareiškėjas 2018 m. vasario 12 d. pateikė suinteresuotam asmeniui pareiškimą, kuriame aiškiai nurodė, kad nesutinka su pasiūlymu, nes pareiškėjas inicijuoja teisminę bylą dėl esamos suinteresuoto asmens skolos (11578,54 Eur ir palūkanos) priteisimo, kadangi pareiškėjui nepavyko skolos išsiieškoti ne teismine tvarka - visos tiek pareiškėjo, tiek profesionalių skolų išieškotojų, į kuriuos pareiškėjas kreipėsi dar 2018 m. sausio 22 d. pritaikytos priemonės buvo nesėkmingos. Pareiškėjas 2018 m. kovo 4 d. gavo UAB „Dzūkų miško eksportas“ 2018 m. vasario 13 d. kreditorių susirinkimo protokolą. Suinteresuotas asmuo priėmė nutarimą (Nr. 3), kuriuo nusprendė vykdyti bankroto procedūrą ne teismo tvarka bei priėmė kitus su tuo susijusius nutarimus. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas yra kreipęsis į Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmus dėl suinteresuoto asmens skolos priteisimo (c. b. Nr. e2-2072-418/2018), suinteresuotas asmuo negalėjo vykdyti bankroto proceso ne teismine tvarka (ĮBĮ 12 str. 1 d.). Taip pat svarbu, jog apie ketinimą kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo pareiškėjas ne kartą informavo suinteresuotą asmenį raštu, tačiau, suinteresuotas asmuo į tai absoliučiai neatsižvelgė. Kadangi suinteresuoto asmens kreditorių susirinkime buvo priimtas neteisėtas ir nepagrįstas nutarimas Nr. 3 dėl bankroto proceso ne teismo tvarka inicijavimo, visi kiti kreditorių susirinkime priimti nutarimai (Nr. 4-9) taip pat yra neteisėti ir nepagrįsti, kadangi yra tiesiogiai susiję su nutarimu dėl bankroto proceso ne teismo tvarka inicijavimo.

5Atsiliepimu į pareiškėjo skundą suinteresuotas asmuo BUAB „Dzūkų miško eksportas“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Stinkoma“, prašo pareiškėjo skundą atmesti.

6Nurodo, kad pareiškėjas skundą grindžia iš esmės vieninteliu argumentu, jog šaukiant UAB „Dzūkų miško eksportas“ kreditorių susirinkimą buvo pažeista ĮBĮ 12 str. 1 d. numatyta taisyklė. Apie išieškojimą iš suinteresuoto asmens pagal vykdomuosius dokumentus jokių duomenų nėra, šios aplinkybės nenurodo ir pareiškėjas. Pareiškėjo nurodyta Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmuose nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-2072-418/2018 buvo iškelta po 2018-02-13, t. y. po pareiškėjo ginčijamų suinteresuoto asmens kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo. Todėl ĮBĮ 12 str. 1 d. nebuvo pažeista. Pareiškėjui apie ketinimą vykdyti bankroto procesą buvo pranešta tinkamai ir laikanti ĮBĮ nustatytų terminų, todėl pareiškėjas, laikydamas, jog jo teisės yra pažeistos – turėjo teisę inicijuoti civilinį procesą prieš suinteresuotą asmenį dar iki 2018-02-13, tačiau to nepadarė. Pareiškėjas skundą pateikė praleidęs ĮBĮ 24 str. 5 d. nustatytą terminą.

7Skundas netenkintinas.

8Byloje nustatyta, kad UAB „Alwark“ 2018 m. vasario 7 d. el. paštu gavo UAB „Dzūkų miško eksportas“ pasiūlymą vykdyti UAB „Dzūkų miško eksportas“ bankroto procesą ne teismo tvarka, informuojant, kad kreditorių susirinkimas įvyks 2018 m. vasario 13 d. UAB „Alwark“ 2018 m. vasario 12 d. el. paštu informavo UAB „Dzūkų miško eksportas“, jog nesutinka vykdyti UAB „Dzūkų miško eksportas“ bankroto procesą ne teismo tvarka, nurodė, kad yra inicijavusi civilinę bylą dėl skolos priteisimo, todėl bandymas kelti bankroto bylą ne teismo tvarka būtų neteisėtas. UAB „Alwark“ 2018 m. kovo 4 d. el. paštu gavo UAB „Dzūkų miško eksportas“ informaciją apie vykdomą bankroto procedūrą ne teismo tvarka, taip pat 2018 m. vasario 13 d. kreditorių susirinkimo protokolą. 2018 m. sausio 22 d. ir 2018 m. sausio 30 d. UAB „Alwark“ įgaliotas atstovas UAB „Gelvora“ siuntė UAB „Dzūkų miško eksportas“ pranešimą dėl finansinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo ir įspėjimą dėl kreipimosi į teismą. UAB „Dzūkų miško eksportas“ 2018 m. vasario 13 d. kreditorių susirinkime priimtas nutarimas Nr. 3 – vykdyti UAB „Dzūkų miško eksportas“ bankroto procesą ne teismo tvarka, nutarimas Nr. 4 – patvirtinti bankroto administratoriumi UAB „Stinkoma“.

9ĮBĮ 12 straipsnio 3 dalyje imperatyviai nėra nustatyta, prieš kiek laiko iki planuojamo kreditorių susirinkimo apie jį turi būti informuoti įmonės kreditoriai, tačiau reikalavimas pranešti raštu kiekvienam kreditoriui apie siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka neturėtų būti vertinamas vien tik formaliai – kreditoriui suteiktas terminas pasiruošti kreditorių susirinkimui ir jame dalyvauti turėtų būti protingas ir pakankamas. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo spręsti, jog kreditorių susirinkimo tvarka buvo pažeista, kadangi iki susirinkimo buvo likusios 5 kalendorinės dienos, leidžia teigti, jog kreditoriams pakako laiko susipažinti su įmonės duomenimis. Teismas taip pat nenustatė kitų aplinkybių, kurios leistų spręsti nagrinėjamu atveju buvus esminių kreditorių susirinkimo sušaukimo ir (ar) skundžiamo nutarimo priėmimo tvarkos pažeidimų. Jokių susirinkimo procedūrinių pažeidimų nenurodo ir pareiškėjas. Laikytina, kad ĮBĮ nuostatos dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo ir nutarimų svarstymo nebuvo pažeistos.

10Bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, pagrindinis kriterijus yra ginčo tarp įmonės ir jos kreditorių nebuvimas. ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies prasme turtinių reikalavimų ar išieškojimų ne ginčo tvarka nebuvimas svarbus kreditorių susirinkime priimant nutarimą dėl įmonės bankroto ne teismo tvarka vykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-302-313/2017). Taigi jeigu teismuose yra iškelta bylų, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, arba jeigu iš įmonės yra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus, bankroto procesas ne teismo tvarka negali būti pradėtas (ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalis).

11Pareiškėjas skundžiamo UAB „Dzūkų miško eksportas“ kreditorių susirinkimo nutarimo neteisėtumą grindžia vienintele aplinkybe, dėl teisme iškeltos bylos, kurioje pareikšti turtiniai reikalavimai UAB „Dzūkų miško eksportas“. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenis nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kad pareiškėjo nurodyta civilinė byla Nr. e2-2072-418/2018 pagal ieškovo UAB „Alwark“ ieškinį UAB „Dzūkų miško eksportas“ dėl skolos priteisimo 2018 m. vasario 13 d. – skundžiamo kreditorių susirinkimo dieną teisme nebuvo iškelta. Įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas pritaria suinteresuoto asmens argumentams, kad nutarimo dėl įmonės bankroto ne teismo tvarka vykdymo priėmimo metu nebuvo iškelta byla, kurioje UAB “Alwark” pareikšti turtiniai reikalavimai įmonei. Todėl atmestinas pareiškėjo skundo argumentas, kad šiuo atveju egzistavo pirmoji ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje apibrėžta sąlyga, imperatyviai draudžianti pradėti bankroto procedūras ne teismo tvarka. Pareiškėjas argumentų dėl antrosios ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje nurodytos imperatyvios sąlygos – iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus, nenurodo, o į bylą pateiki UAB „Alwark“ įgalioto atstovo UAB „Gelvora“ siųsti UAB „Dzūkų miško eksportas“ pranešimas dėl finansinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo ir įspėjimas dėl kreipimosi į teismą nėra teismų ar kitų institucijų išduoti vykdomieji dokumentai.

12Esant nurodytai argumentacijai nėra teisinio pagrindo UAB “Dzūkų miško eksportas” kreditorių 2018 m. vasario 13 d. susirinkime priimtą nutarimą įmonės bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka vertinti kaip neteisėtą ir naikintiną ir suinteresuoto asmens bankroto ne teismo tvarka procesą nutraukti. Todėl pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 12 straipsniu,

Nutarė

14pareiškėjo UAB „Alwark“ skundą suinteresuotam asmeniui bankrutuojančiai UAB „Dzūkų miško eksportas“ dėl 2018 m. vasario 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo atmesti.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai