Byla 2S-332-173/2011
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Leono Jachimavičiaus, kolegijos teisėjų Algimanto Kukalio ir Arvydo Žibo, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo UAB „Alsantė“ atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 22 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Chemtransa“ ieškinį atsakovui UAB „Alsantė“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Chemtransa“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Alsantė“ 10893,19 Lt įsiskolinimą (8913,55 Lt skolos ir 1979,64 Lt delspinigius), 6 procentų metines procesines palūkanas. Ieškiniui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti reikalavimo vertę atitinkantį atsakovo įmonės turtą arba pinigines lėšas. Prašyme nurodė, jog atsakovas, nepaisant raginimų, vengia vykdyti prievolę, todėl galima manyti, jog yra siekiama bandyti perleisti turtą.

3Tenkindamas prašymą, Alytaus rajono apylinkės teismas 2010 m. spalio 22 d. nutartimi areštavo 10893,19 Lt vertės atsakovo turtą ir turtines teises, o jų nesant, atitinkamą dalį piniginių lėšų. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą teismas grindė tuo, kad ieškovo reikalavimas yra turtinio pobūdžio, jo suma yra didelė, o nevykdantis sutartinių įsipareigojimų atsakovas gali bandyti perleisti turtą, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas.

4Atskiruoju skundu atsakovas prašo nutartį panaikinti. Skunde nurodoma, jog laikinosios apsaugos priemonės taikomos nepranešant apie tai atsakovui tik išimtiniais atvejais. Vienintelis įstatymo numatytas tokios išimties taikymo atvejis - reali grėsmė, jog toks pranešimas apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą sąlygos ne vien tik atsakovo atsiliepimą į pareikštą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o ir kitus atsakovo veiksmus, kuriais bus sutrukdyta laikinųjų apsaugos priemonių taikymui arba padarys tokį taikymą nebeįmanomu. Atskirajame skunde taip pat nurodoma, jog ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių realią grėsmę teismo sprendimo vykdymui, todėl teismas negalėjo nustatyti, kad pranešus apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą atsakovui šis taikymas pasunkėtų ar būtų neįmanomas, todėl teismas, areštuodamas atsakovo turtą, pažeidė atsakovo teisę būti išklausytam, taip pat pažeidė konstitucinius teisėtų lūkesčių, rungimosi bei proceso šalių lygiateisiškumo principus, o tai lėmė neteisingą ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimą, kas yra savarankiškas pagrindas panaikinti ginčijamą nutartį. Be to, konstatuodamas, kad 10893,19 Lt reikalavimo suma yra didelė, apylinkės teismas neturėjo jokių duomenų apie atsakovo nuosavybės teise turimą turtą, todėl tinkamai neištyrė ir neįvertino aplinkybių, būtinų nustatyti sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir klausimą išsprendė neteisingai.

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo nutarties nekeisti. Ieškovas nurodo, jog CPK 148 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, nepranešus atsakovui, išimtiniais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymui arba padarys jų taikymą nebeįmanomą. Nors teismų praktikoje pripažįstama, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, nepranešus atsakovui, turi būti motyvuotas, tačiau vien tai, jog teismas nenurodė pakankamų šios išvados motyvų, nesudaro pagrindo panaikinti teismo nutartį, kuria laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos, nepranešus apie teismo posėdį atsakovui. Teisė spręsti, ar yra reali grėsmė, jog pranešimas apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą, priklauso teismui. Nepranešimas atsakovui priimant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo savaime nereiškia šiuo klausimu priimtos nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo.

6Atskirasis skundas tenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnyje, nenustatyta.

8CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato bendrą taisyklę, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos byloje dalyvaujančių asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato ir specifinius prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones turinio reikalavimus. Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindu turi būti pakankamai pagrįstos prielaidos, įgalinančios manyti, kad teismo sprendimo vykdymas gali būti apsunkintas arba nebeįmanomas. Tai leidžia daryti išvadą, kad asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi prašymą pagrįsti ir motyvuoti, pateikti tam tikrus įrodymus, iš kurių būtų matyti, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas iš tikrųjų reikalingas (CPK 148 straipsnio 4 dalis 3 punktas).

9Grėsmę turtiniams interesams gali patvirtinti duomenys, liudijantys, kad asmuo, sužinojęs apie pareikštą ieškinį imasi nesąžiningų veiksmų, dėl kurių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Pagal susiformavusią teismų praktiką ši aplinkybė preziumuojama ir tuomet, kai pareikštas didelės sumos turtinis ginčas, kadangi didelė ieškinio kaina gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Nors nagrinėjamu atveju ieškovas tokių įrodymų nepateikė, tik nurodė aplinkybes apie skolininko vengimą vykdyti prievolę, tačiau ieškinio kaina, kuri sudaro 10893,19 Lt, kolegijos nuomone, yra sąlyginai nedidelė, todėl pirmosios instancijos teismas revizuojamą klausimą išsprendė neteisingai.

10Atskirojo skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones nepranešęs ieškovui, neįtakoja skundžiamos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, kadangi teisė spręsti ar nagrinėti tokį prašymą nepranešus šaliai, kurios atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priklauso teismo diskrecijai (CPK 148 str. 1 d.).

11Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog atskirojo skundo argumentai pagrįsti, todėl pirmosios instancijos nutartis naikintina.

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

13atskirąjį skundą patenkinti. Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 22 d. nutartį panaikinti.

Proceso dalyviai