Byla e2-35315-779/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Ainava“ ieškinį atsakovui UAB „Media inovacijos“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą dokumentinio proceso tvarka ir prašė priteisti iš atsakovo UAB „Media inovacijos“ 1460,49 Eur skolą, 48,76 Eur delspinigius, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodė, kad 2016-05-20 jis su atsakovu sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. 10974 bei šios sutarties pakeitimą. Atsakovas įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu už suteiktas paslaugas sutartyje nustatyta tvarka. Ieškovas suteikė paslaugas, tačiau atsakovas iki šiol su ieškovu neatsiskaitė, liko skolingas 1460,49 Eur sumą ir 48,76 Eur delspinigių.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 427 straipsnio 2 dalimi, byla nagrinėjama rašytinio proceso būdu, atsakovą informuojant po preliminaraus sprendimo priėmimo (CPK 427 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2016-05-20 ieškovas ir atsakovas sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr.10974, kuria ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui administracinių patalpų, esančių K.Griniaus g. 2, Kaune, valymo paslaugas, o atsakovas už suteiktas paslaugas įsipareigojo tinkamai atsiskaityti. Ieškovas trinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus, už suteiktas valymo paslaugas išrašė ir pateikė atsakovui apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras: 2016-11-30 Nr. AKA0023298, 2017-03-31 Nr. AKA0024497, 2017-09-29 Nr. AKA0026428, 2017-10-31 Nr. AKA0026764, 2018-01-31 Nr. AKA0027772, 2018-02-28 Nr. AKA0028124, 2018-03-30 Nr. AKA0028464, 2018-04-30 Nr. AKA0028807. Nurodytų sąskaitų atsakovas tinkamai neapmokėjo, dėl ko susidarė 1460,49 Eur įsiskolinimas. Duomenų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu, byloje nėra (CPK 178 str., 185 str.).

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas sutarties neįvykdė, ieškovui už suteiktas valymo paslaugas tinkamai nemokėjo, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinas 1460,49 Eur dydžio įsiskolinimas.

8CK 6.71 straipsnio 1 dalis nustato, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). CK 6.72 straipsnis nustato, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Pagal Sutarties 3.3 punktą, jeigu klientas laiku neatlieka kokių nors mokėjimų, jis už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną bendrovei moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Iš delspinigių paskaičiavimo pažymos matyti, kad ieškinio padavimo teismui dienai ieškovas paskaičiavo atsakovui 48,76 Eur delspinigius. Atsakovas laiku nesumokėjo už ieškovo suteiktas valymo paslaugas, todėl iš atsakovo ieškovui priteistini 48,76 Eur delspinigiai.

9Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 1509,25 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2018-09-20, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

10Vadovaujantis CPK 93 straipsnio1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 17,00 Eur žyminis mokestis, 272,25 Eur už advokato teisines paslaugas, t.y. iš viso 289,25 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 punktas, CPK 98 straipsnio 1 dalis).

11Teismas, vadovaudamasis CPK 262 ir 428 straipsniais,

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovui UAB „Ainava“, į. k. 123875414, iš atsakovo UAB „Media inovacijos“, į.k. 301721547, 1460,49 Eur skolos, 48,76 Eur delspinigius, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos 1509,25 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018-09-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 289,25 Eur bylinėjimosi išlaidas.

14Atsakovas per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo privalo įvykdyti sprendimą arba pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui raštu motyvuotus prieštaravimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

15Jeigu prieštaravimai per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduodamas vykdomasis raštas.

16Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai