Byla 2S-1493-777/2015

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta Gailevičienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo V. G. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 2 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės L. G. ieškinį atsakovui V. G., tretiesiems asmenims AB „Šiaulių bankas“, AB „Swedbank“, Danske Bank A/S Lietuvos filialas dėl santuokos nutraukimo esant kito sutuoktinio kaltei, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikams priteisimo, santuokoje įgyto turto padalinimo, kompensacijos ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo, ir pagal atsakovo V. G. priešieškinį ieškovei L. G. dėl santuokos nutraukimo esant kito sutuoktinio kaltei, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikams priteisimo, santuokoje įgyto turto padalinimo, kompensacijos priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų AB „Šiaulių bankas“, AB „Swedbank“, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, S. P., O. J., UAB „Livitana“, M. V. Šepotinenko, G. Z., išvadą byloje teikianti institucija Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjama byla dėl santuokos nutraukimo, turto padalijimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir kt.

3Atsakovas 2015-06-22 pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – laikinos vaiko ir skyrium gyvenančio tėvo bendravimo tvarkos nustatymo, kuria prašo nustatyti, kad jis turi teisę pasiimti dukrą N. G. ir sūnų A. G. kas antrą savaitgalį nuo penktadienio 18 val. iki sekmadienio 18 val.; atsakovas turi teisę pasiimti savo dukrą N. G. ir sūnų A. G. kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį nuo 17 val. iki 20 val.; atsakovas turi teisę pasiimti savo dukrą N. G. ir sūnų A. G. jų atostogų metu praleisti vasaros atostogas kartu nuo 2015-06-25 iki 2015-07-30.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-07-02 nutartimi atsakovo prašymą tenkino iš dalies ir nustatė, kad atsakovas iki civilinės bylos dėl santuokos nutraukimo išnagrinėjimo turi teisę pasiimti dukrą N. G., gim. ( - ), ir sūnų A. G., gim. ( - ), kas antrą savaitgalį nuo penktadienio 16.00 val. iš jų buvimo vietos ir privalo sekmadienį 18.00 val. grąžinti vaikus mamai L. G. į jų gyvenamąją vietą; kitos prašymo dalies dėl atostogų nuo 2015-06-25 iki 2015-07-30 praleidimo kartu su atsakovu teismas netenkino. Teismas nurodė, kad 2014-10-24 nutartimi yra nustatyta laikina atsakovo bendravimo su vaikais tvarką. Atsakovas prašo nustatyti, kad jis turi teisę pasiimti savo dukrą N. G. ir sūnų A. G. kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį nuo 17 val. iki 20 val., tačiau ši laikina bendravimo tvarka su vaikais sutampa su įsiteisėjusioje 2014-10-24 teismo nutartyje nustatyta bendravimo tvarka, todėl dar kartą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tomis dienomis ir tenkinti šią atsakovo prašymo dalį nėra teisinio pagrindo. Teismas pažymėjo, kad atsakovo siūloma laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tvarka šiuo atveju nepažeistų nepilnamečių vaikų interesų – vaikai nurodė norintys daugiau bendrauti su tėvu, todėl, kol bus išspręstas šalių ginčas dėl santuokos nutraukimo ir kiti su tuo susiję klausimai, tikslinga nustatyti laikiną bendravimo su vaikais tvarką didesne apimtimi, nei yra nustatyta teismo 2014-10-24 nutartimi. Atsakovo prašymas nustatyti bendravimo tvarką, kad atsakovas turi teisę pasiimti savo dukrą N. G. ir sūnų A. G. jų atostogų metu praleisti vasaros atostogas kartu nuo 2015-06-25 iki 2015-07-30, nėra pagrįstas. Teismui nėra pateikti duomenys, kada atsakovas atostogaus 2015 metų vasarą ir kokiais konkrečiai laikotarpiais, todėl laikinas bendravimas per atsakovo numanomas atostogas su vaikais nepertraukiamu laikotarpiu 2015-06-25–2015-07-30 nenustatytinas, nes nėra duomenų, kad toks ilgas nepertraukiamas laikas tik su tėvu atitinka vaikų interesus. Teismas pažymėjo, kad ieškovė nurodė ir išvadą teikiančios institucijos 2015-06-30 taip pat teigiama, jog tarp šalių nėra ginčo, kad atsakovas gali pasiimti vaikus atostogoms vasarą tam tikrais apibrėžtais trumpesniais laikotarpiais.

5Atsakovas V. G. dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-07-02 nutarties padavė atskirąjį skundą ir prašė nutartį pakeisti ir leisti atsakovui pasiimti vaikus N. ir A. ir jų atostogų metu nuo 2015-07-20 iki 2015-08-25 bei praleisti atostogas kartu su atsakovu nepertraukiamai. Nurodo, kad teismo nustatyta bendravimo tvarka neatitinka šalių pozicijos ir gyvenimiškos situacijos, teismas nenurodė argumentų, kodėl atmetė prašymą dėl vaikų atostogų praleidimo kartu su atsakovu nuo 2015-06-25 iki 2015-07-30. Ieškovė nuteikinėja vaikus prieš atsakovą, jis neturi galimybių su vaikais susisiekti, vaikai buvo nurodę Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojams, kad nori bendrauti su atsakovu. Atsakovas turi teisę su vaikais matytis ne tik savaitgaliais, bet ir jų atostogų metu, jais rūpintis, dalyvauti jų auklėjime ir ugdyme.

6Ieškovė L. G. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, o nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismo nutartis teisėta ir pagrįsta, keisti jos nėra pagrindo. Būdamas su vaikais savaitgaliais atsakovas rodo jiems netinkamą pavyzdį, girtauja, leidžia laiką su draugais ir kitomis moterimis, dėl to nėra jokios būtinybės leisti atsakovui praleisti su vaikais nepertraukiamas atostogas. Atsakovas savo elgesio nekontroliuoja, yra teistas už nusikalstas veikas prieš šeimos narius. Sūnus A. su atsakovu nėra praleidęs kartu daugiau nei dviejų dienų, dėl to nepertraukiamas gyvenimas pas atsakovą visą mėnesį neatitiktų vaiko interesų.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 str.). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320 str., 338 str.).

9Byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties dalies, kuria atmestas atsakovo prašymas nustatyti laikiną bendravimo su vaikais N. ir A. tvarką, t. y. leisti atsakovui nepertraukiamai praleisti su vaikais jų vasaros atostogas nuo 2015-06-25 iki 2015-07-30. Atsakovas teigia, kad matymasis su vaikais tik savaitgaliais pažeidžia jo ir vaikų interesus, tačiau atskiruoju skundu atsakovas prašo nustatyti laikiną bendravimo su vaikais tvarką nauju laikotarpiu, t. y. nuo 2015-07-20 iki 2015-08-25. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovas atskiruoju skundu prašo nustatyti laikiną bendravimo su vaikais tvarką nauju laikotarpiu, dėl kurio pirmosios instancijos teismui prašymo neteikė ir dėl kurio kita šalis nepateikė savo pozicijos. Apeliacinės instancijos teismui išnagrinėjus tokį prašymą iš esmės būtų pažeista šalių teisė į apeliaciją, dėl to nėra pagrindo vertinti atsakovo prašymo dėl laikinos bendravimo tvarkos nauju laikotarpiu, nei buvo nagrinėjama pirmosios instancijos teisme ir pasisakyta skundžiamoje 2015-07-02 nutartyje. Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėti atsakovo atskirajame skunde nurodyto prašymo dėl laikinos bendravimo tvarkos laikotarpiu nuo 2015-07-30 iki 2015-08-25 nėra pagrindo ir dėl to, kad atskirojo skundo nagrinėjimo metu, t. y. 2015-08-20 šis laikotarpis jau yra beveik pasibaigęs (likusios 5 dienos), o laikina bendravimo su vaikais tvarka gali būti nustatyta tik į ateitį, bet ne retrosprektyviai. Apeliantui, kuris naudojasi profesionalaus teisininko – advokato – pagalba, apeliacinės instancijos teismo prašančiam laikinos bendravimo tvarkos nauju laikotarpiu, siūlytina, įvertinus laiko aspektą, kreiptis į pirmosios instancijos teismą.

10Atsakovas atskirajame skunde nurodė, kad teismo nustatyta bendravimo su vaikais tvarka tik savaitgaliais pažeidžia tiek jo, tiek vaikų teises, nes vaikai negali nepertraukiamai bendrauti su tėvu. Ši skundo nuostata nepagrįsta. Vaiko teisių konvencijos 3 str.1 d. numatyta, kad imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, nesvarbu, ar tai darytų valstybinės ar privačios įstaigos, užsiimančios socialiniu aprūpinimu, teismai, administracijos ar įstatymų leidimo organai, svarbiausia – vaiko interesai. Asmuo, prašantis pritaikyti ar pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, turi pareigą įrodyti būtinybę taikyti/keisti prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Šia laikinąja apsaugos priemone taip pat užtikrinamas padėties, esančios bylos nagrinėjimo metu, stabilumas, nes vaiko tėvai gyvena skyrium. CK 3.165 str. numato tėvų asmeninių teisių ir pareigų turinį, tai yra abu tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Tėvai, atlikdami šias pareigas, turi pirmumo teisę prieš kitus asmenis. Šio straipsnio nuostatos taip pat numato, kad visus klausimus, susijusius su vaikų auklėjimu, sprendžia abu tėvai tarpusavio susitarimu, tačiau jeigu tėvai nesusitaria, ginčijamą klausimą sprendžia teismas. Tėvų teisė ir pareiga bendrauti su vaiku ir dalyvauti jo auklėjime išlieka ir skyrium gyvenantiems tėvams, nes tėvo ir motinos pareigos savo vaikams yra lygios (CK 3.156 str. 3.170 str. 1d. ). Tėvas ar motina, pas kurį gyvena vaikas, neturi teisės kliudyti antrajam iš tėvų bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant (CK 3.170 str. 3 d.). Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 9 str. 3 d. numato vaiko, kuris išskiriamas su vienu ar abiem tėvais, teisę nuolat su jais bendrauti, išskyrus atvejus, kai tai nesuderinama su vaiko interesais.

11Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismo nustatyta atsakovo bendravimo su vaikais tvarka – kas antrą savaitgalį nuo penktadienio iki sekmadienio bei ankstesnėmis nutartimis nustatytas bendravimas kiekvieną pirmadienį bei trečiadienį nuo 17 val. iki 20 val. atitinka ne tik atsakovo, bet ir nepilnamečių vaikų interesų, ypač pagal byloje esančius įrodymus įvertinus atsakovo gyvenimo būdą bei elgesį. Be to, atsakovas nurodo, kad yra dirbantis, vienintelis rūpinasi šeimos pragyvenimu, nes ieškovė niekur nedirba, dėl to manytina, kad atsakovas neturės realių galimybių nepertraukiamai būti su mažamečiais vaikais, pasirūpinti jų kasdieniais poreikiais, priešingai nei, atsakovo teigimu, niekur nedirbanti ieškovė. Įvertintina ir tai, kad Vaiko teisių pasaugos skyriaus 2015-06-30 išvadoje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo taip pat nurodyta, kad atsižvelgiant į vaikų amžių, vaikų ir tėvo atostogų laikas neturėtų būti nepertraukiamas, o dalinamas dalimis. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad atsakovo dukra Nida yra 11 metų amžiaus, taigi ji turi galimybes savarankiškai nuvykti pas tame pačiame mieste gyvenantį tėvą ir nepertraukiamai praleisti su juo visas vasaros atostogas.

12Pažymėtina ir tai, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad teismui nėra pateikti duomenys, kada atsakovas atostogaus 2015 metų vasarą ir kokiais konkrečiais laikotarpiais, todėl laikinas bendravimas per atsakovo numanomas atostogas su vaikais nepertraukiamu laikotarpiu 2015-06-25 – 2015-07-30 nenustatytinas. Nurodė ir tai, kad byloje nėra duomenų, kad toks ilgas nepertraukiamas laikas tik su tėvu atitinka vaikų interesus. Todėl nepagrįsti apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nenurodė argumentų, kodėl atmetė prašymą dėl vaikų atostogų praleidimo kartu su atsakovu nuo 2015-06-25 iki 2015-07-30.

13Atsižvelgdamas į bylos medžiagą ir paminėtas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, naikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-07-02 teismo atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

14Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad apeliantas už paduotą atskirąjį skundą sumokėjo

1521 Eur žyminį mokestį. Atskirąjį skundą atmetus, jo turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

16Kitų duomenų apie šalių turėtas bylinėjimosi išlaidas nėra, todėl jų atlyginimo klausimas nesvarstytinas.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 str., teismas

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai