Byla I-2253-142/2013
Dėl rašto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretieji suinteresuoti asmenys VĮ Registrų centras, VĮ Valstybinės žemės fondas, A. P., J. P., T. R., H. R., K. G

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondo Blauzdžiaus, Arūno Kaminsko ir Halinos Zaikauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovei advokatei Rasai Užkuraitienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo V. M. skundą dėl rašto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretieji suinteresuoti asmenys VĮ Registrų centras, VĮ Valstybinės žemės fondas, A. P., J. P., T. R., H. R., K. G.,

Nustatė

2Pareiškėjas V. M. (toliau – pareiškėjas) padavė teismui skundą, kuriame prašo: 1) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT, atsakovė) 2012 m. gruodžio 4 d. sprendimą Nr. 155-(7.5)-2033; 2) įpareigoti NŽT ištaisyti netikslumus žemės sklypo ( - ) matavimuose ir įpareigoti įtvirtinti žemės sklype ( - ) 6 metrų kelio servitutą, suteikti teisę servitutinėje kelio dalyje (po juo) nutiesti inžinerinius tinklus prisijungimui prie valstybinių tinklų ( - ) (t. I, b. l. 1–2).

3Paaiškina, kad pareiškėjas pagal 2007 m. kovo 15 d. pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 3642 įgijo nuosavybėn 0,12 ha ploto žemės sklypą ( - ), esantį ( - ) 2007 m. balandžio 11 d. buvo atlikti kadastriniai matavimai, nustatytas kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) 6 m pločio 0,0669 ha ploto, suteikiantis teisę naudotis keliu iš Sodžiaus gatvės valstybės žemėje. Pareiškėjas 2010 m. parengė sklypo detalųjį planą, norėdamas pakeisti sklypo paskirtį, suderino Kauno rajono savivaldybės nuolatinėje teritorijų planavimo, dokumentų derinimo komisijoje. Patvirtinti detalaus plano negali, nes gretimo žemės sklypo ( - ) savininkai kelią valstybinėje žemėje pasisavino ir pareiškėjas liko be įvažiavimo į savo žemės sklypą ( - ), neteko galimybės prijungti savo inžinerinių tinklų įvadų prie Sodžiaus gatvėje esančių inžinerinių tinklų, nors NŽT 2011 m. kovo 22 d. davė sutikimą valstybės žemėje (kelio servitute) atlikti inžinerinių tinklų įrengimo darbus. Vėliau, dėl pareiškėjui nežinomų priežasčių, atsakovo administracija pažeidė pareiškėjo teises į valdomą žemės sklypą, taip pat atėmė teisę naudotis servitutu, kuris numatytas žemės sklypo pirkimo sutartyje, kituose dokumentuose, pakeitė valstybinio žemės sklypo servitutą į privatų ir atėmė galimybę jungti savo inžinerinius įrengimus prie Sodžiaus gatvėje esančių inžinerinių tinklų. Dėl šių aplinkybių liko nepatvirtintas žemės sklypo detalusis planas. NŽT 2012 m. gruodžio 4 d. sprendimo nepagrįstumą liudija ir 2008 m. vasario 8 d. žemės sklypo planas, kurį suprojektavo žemės sklypo pirkėja J. P. Tai liudija atsakovo šališkumą parduodant valstybinę žemę Aloyzui ir J. P. Dėl šių ir kitų aplinkybių mano, kad skundžiamas valstybinės institucijos sprendimas turi būti panaikintas. Paaiškina, kad atsakovės 2012 m. gruodžio 4 d. sprendimą gavo tik 2012 m. gruodžio 29 d., todėl nepraleido 1 mėnesio termino skundui paduoti.

4Patikslintame skunde (t. I, b. l. 78–79) nurodė tuos pačius reikalavimus, skundo aplinkybes ir argumentus.

5Pareiškėjas nedalyvavo 2013 m. rugsėjo 3 d. teismo posėdyje, teismo šaukimas grįžo neįteiktas (t. II, b. l. 31), nes pareiškėjas jo neatsiėmė. Su 2013 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. I-2253-142/2013 pareiškėjui buvo siunčiamas teismo šaukimas su pasiūlymu prisijungti prie Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo, vokas su teismo šaukimu ir raštu grįžo neįteiktas, pašto nurodoma, kad vokas neatsiimtas. Per Teismų informacinę sistemą LITEKO patikslinus pareiškėjo adresą, gauta informacija, kad adresas nurodytas teisingai (t. II, b. l. 46), taip pat per Sodros duomenų bazę gauta informacija apie pareiškėjo darbo vietą bei jos adresą (t. II, b. l. 47). V. M. teismo šaukimas į kitą teismo posėdį, paskirtą 2013 m. spalio 7 d. 11.00 val. (t. II, b. l. 36), ir teismo 2013 m. rugsėjo 23 d. raštas buvo siunčiami į V. M. įmonę „Trefas“ (t. II, b. l. 48). Iš pareiškėjo 2013 m. rugsėjo 25 d. gautas prašymas ir papildomi dokumentai (t. II, b. l. 49–78), tai patvirtina, kad pareiškėjas gavo 2013 m. rugsėjo 23 d. raštą, be to, šis raštas ir teismo šaukimas nebuvo grąžinti teismui. Prie dokumentų buvo pridėta ir advokato A. P. atstovavimo sutartis, tačiau joje nurodyta, kad advokatui pavedama parengti teisinius raštus Vilniaus apygardos administraciniam teismui, pateikti tuos dokumentus, suteikti kitus patarimus, teisines paslaugas (t. II, b. l. 50), t. y. advokatui nebuvo pavedimo atstovauti pareiškėją teisme. Teismo 2013 m. rugsėjo 26 d. nutartimi (t. II, b. l. 79–80) nutarta apie teismo posėdžio, įvyksiančio 2013 m. spalio 7 d. 11.00 val., laiką ir vietą paskelbti viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklapyje, tai ir buvo padaryta 2013 m. rugsėjo 27 d. (t. II, b. l. 81). Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 73 straipsnio 3 ir 4 dalimis teismo pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje diena laikoma teismo pranešimo įteikimo diena. Todėl teismas nutarė bylą nagrinėti pareiškėjui nedalyvaujant (ABTĮ 78 straipsnio 1 ir 3 dalys).

6Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime nesutinka su skundu (t. I, b. l. 110–112). Paaiškina, kad pareiškėjas 0,12 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypą ( - ), esantį ( - ), įsigijo iš S. P. pagal 2007 m. kovo 15 d. pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 3642. Nuosavybės teisių atkūrimo metu S. P. sklype ( - ) buvo nustatytas 6 m kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) gretimame laisvame nenaudojamame valstybinės žemės sklype (tarnaujantis daiktas) sklypo Nr. 274-4 savininkams (šiuo metu V. M.). Kauno apskrities viršininko administracija 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 02-05-14627 “Dėl žemės reformos projekto papildymo patvirtinimo (Kauno r.)” laisvame nenaudojamame valstybinės žemės sklype, kuriame buvo numatytas kelio servitutas (tarnaujantis daiktas sklypo ( - ) savininkui), suprojektavo 0,65 ha žemės sklypą projekto plane Nr. 516-3 M. K. S. M. K. S. suprojektuotame 0,65 ha žemės sklype buvo numatytas 0,04 ha kelio servitutas (tarnaujantis daiktas žemės sklypo ( - ) savininkui). Kauno apskrities viršininko 2008 m. gegužės 6 d. sprendimu Nr. 52/23361 ir Kauno apskrities viršininko 2008 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 02-05-5744 „Dėl Kauno apskrities viršininko 2006-10-30 įsakymo Nr. 02- 05-11443, 2007-12-29 įsakymo Nr. 02-05-14627 pakeitimo bei nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo (Kauno r.)“ M. K. S. buvo atkurtos nuosavybės teisės, taip pat ir į žemės ūkio paskirties 0,65 ha žemės sklypą Nr. 516-3, esantį ( - ) nustatant 0,04 ha kelio servitutą – teisę važiuoti transporto priemonėms (tarnaujantis daiktas) sklypo Nr. 274-4 savininkams. M. K. S. ginčo žemės sklypą pagal 2008 m. liepos 18 d. pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 5585 perleido A. P., o pastarasis pagal 2011 m. kovo 17 d. pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 1617 ginčo sklypą perleido T. R. ir H. R. NŽT Kauno rajono skyriaus vedėjo 2012 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. 7SK-(14.7.110)-375 „Dėl žemės sklypo ( - ), esančio ( - ) nustatytų kadastro duomenų pakeitimo“ buvo patvirtinti ginčo sklypo kadastro duomenys. Pareiškėjas minėtų administracinių aktų ir sandorių neginčija, nors jie sukuria jam teisines pasekmes, o įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka (Civilinio kodekso 4.262 straipsnis). Nurodo, kad pareiškėjas praleido ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą administracinių aktų apskundimo terminą. Tai, kad pareiškėjas seniai žinojo apie nuosavybės teisių atkūrimą ir su juo susijusias aplinkybes, patvirtina V. M. 2012 m. sausio 19 d. skundas Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyr. prokurorui „Dėl Kauno apskr. VPK, Kauno miesto Centro PK 2012-01-05 nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą“ ir prie jo pridėti dokumentai, taip pat pareiškėjo 2013 m. sausio 23 d. prašymas Lietuvos Respublikos Ministrui pirmininkui A. B., Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – VAGK) 2013 m. balandžio 3 d,. sprendimas Nr. 3R-123. Mano, kad nėra pagrindo naikinti NŽT 2012 m. gruodžio 4 d. sprendimą Nr. 155-(7.5)-2033, nes Kauno apskrities viršininko administracija tinkamai nustatė 0,04 ha kelio servitutą – teisę važiuoti transporto priemonėms (tarnaujantis daiktas) sklypo Nr. 274-4 savininkams, 0,65 ha žemės sklype Nr. 516-3, esančiame ( - ), nepažeisdama servituto nustatymo procedūros ir tai reglamentuojančių teisės aktų. Taip pat NŽT mano, kad pareiškėjas praleido 30 dienų terminą NŽT 2012 m. gruodžio 4 d. sprendimui Nr. 155-(7.5)-2033 ginčyti, kadangi prie bylos pridėtame voke, kuriame buvo siunčiamas ginčijamas sprendimas, yra pašto siuntos gavimo antspaudas 2012 m. gruodžio 7 d., todėl mano, kad senaties terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo šios datos. Prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Teismo posėdyje atsakovės atstovas nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta (t. II, b. l. 37), todėl byla nagrinėjama atstovui nedalyvaujant.

8Tretieji suinteresuoti asmenys T. R., H. R., A. P., atstovaujami advokatės Rasos Užkuraitienės, atsiliepime su skundu nesutinka ir mano, kad pareiškėjo skundas yra nepagrįstas ir atmestinas (t. I, b. l. 154–156). Pirma, skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, kadangi NŽT 2012 m. gruodžio 4 d. raštas Nr. 155(7.5)-2303 priimtas nepažeidžiant galiojančių teisės normų, o pareiškėjo skundo argumentai neatitinka priimtų individualių administracinių teisės aktų, o būtent Kauno apskrities viršininko administracijos 2008 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. 52/23361, kuriuo M. K. S. buvo atkurtos nuosavybės teisės perduodant nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypą Nr. 516-3 ( - ), nustatant 0,04 ha kelio servitutą – teisę važiuoti transporto priemonėm (tarnaujantis daiktas) sklypo Nr. 274-4 savininkams, Kauno apskrities viršininko administracijos 2008 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 02-05-5744, kuriuo patikslinti nustatyti specialių žemės naudojimo sąlygų reikalavimai. Minėti individualūs administraciniai teisės aktai yra galiojantys, jie nėra panaikinti, todėl atsakovė pagrįstai pareiškėjui atsakė, kad pareiškėjas kreiptųsi į VI Registrų centrą dėl įrašo pakeitimo. Antra, pareiškėjas dėl NŽT 2012 m. gruodžio 4 d. rašto Nr. 155(7.5)-2303, kuriuo netenkintas jo skundas, kreipėsi į VAGK, kuri 2013 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. 3R-123 (AG-104/05-2013) jo skundą atmetė. Minėto sprendimo pareiškėjas neapskundė. Pagal Administracinių ginčų komisijų įstatymo 18 straipsnio 2 dalį, VAGK sprendimas skundžiamas per 20 dienų Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Pareiškėjas, nepasinaudojęs nurodyta apskundimo tvarka, faktiškai pripažino minėto sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad teismas nutraukia bylą, kai yra įsiteisėjęs teismo sprendimas priimtas tarp tų pačių šalių tuo pačiu pagrindu. Minėto įstatymo 4 straipsnio 6 dalis nustato, kad jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį, teismas taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius, o jei ir tokio įstatymo nėra, - vadovaujasi bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Todėl vadovaujantis minėta norma, taikant įstatymo analogiją, administracinė byla nutrauktina, kadangi yra įsiteisėjęs VAGK sprendimas. Trečia, nepagrįsti skundo argumentai, kad gretimo žemės sklypo (kadastrinis ( - ) savininkai kelią valstybinėje žemėje pasisavino ir pareiškėjas liko be kelio įvažiuoti į savo žemės sklypą ( - ), neteko galimybės prisijungti savo inžinerinių tinklų įvadų prie Sodžiaus gatvėje esančių inžinerinių tinklų, kadangi šie skundo argumentai prieštarauja pateikiamiems įrodymams, nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašui, iš kurio matosi, kad yra įregistruotas žemės sklype ( - ) 0,04 ha servitutas sklypo 274-4 savininkams. Pareiškėjo argumentai dėl prisijungimo prie inžinerinių tinklų taip pat nepagrįsti, kadangi pareiškėjas gali prisijungti per jam nuosavybės teise priklausantį sklypą ( - ) iš Ledos gatvės, nes minėtame sklype yra nustatytas servitutas 0,0507, tarnaujantis tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas. Be to, pareiškėjas gali naudotis kelio servitutu, kuris yra nustatytas jam priklausančiame sklype ( - ), kuris yra tarnaujantis 0,0405 kelio servitutas, kurio turėtojas yra pareiškėjo sūnus T. M. Būtent dėl šių priežasčių, kad pareiškėjas gali naudotis įvažiavimu per jam nuosavybės teise priklausantį sklypą, nesuvaržant kito savininko teisių, Kauno apylinkės teisme yra užvesta civilinė byla panaikinti nustatytą 0,04 ha kelio servitutą – teisę važiuoti transporto priemonėmis žemės sklypo Nr. 274-4 savininkams. Nurodytas aplinkybes patvirtina pateikiama kadastro žemėlapio ištrauka ir nekilnojamojo turto registro išrašas. Ketvirta, nepagrįstai pareiškėjas remiasi NŽT 2011 m. kovo 22 d. sutikimu, kadangi minėtas sutikimas pareiškėjui yra duotas valstybės žemėje (kelio servitute) atlikti inžinrinių tinklų įrengimo darbus, šis sutikimas nereiškia, kad NŽT davė sutikimą atlikti inžinerinius darbus tretiesiems asmenims A. P. ir J. P. priklausančiame žemės sklype ( - ) kadangi aiškiai sutikime nurodyta, kad sutikimas duotas valstybinėje žemėje, o žemės sklypas ( - ) priklausė (2011 m. kovo 22 d. sutikimo davimo metu) tretiesiems asmenims A. P. ir J. P., kurie tokio sutikimo nedavė ir kurių sklype nebuvo nustatytas tarnaujantis servitutas inžinerinių tinklų įrengimo darbams. Penkta, A. P. pareiškė, kad niekada nedavė pareiškėjui sutikimo dėl inžinerinių tinklų tiesimo per jam tuo metu nuosavybės teise priklausiusį žemės sklypą. Taip pat tokio sutikimo nedavė ir jo sutuoktinė J. P., kadangi pateiktame brėžinyje yra tik nurodyta, kad ji susipažino. Šešta, pareiškėjo skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, kadangi pareiškėjo teisės dėl servituto sumažinimo nėra pažeistos, šiuo metu yra įregistruotas pareiškėjui 0,04 ha kelio servitutas, kurio visiškai pakanka ir kurio nustatymas atitiko teisės aktų reikalavimus. Pareiškėjas piktnaudžiauja savo civilinėmis teisėmis, kadangi, turėdamas galimybes naudotis įvažiavimu į jam priklausantį žemės sklypą (duomenys neskelbtini) per jam nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą ( - ) pareiškėjas siekia riboti kitų asmenų nuosavybės teises, tuo pažeisdamas jų teises į nuosavybę, nemokėdamas už nustatytą servitutą. Prašo administracinę bylą nutraukti arba pareiškėjo skundą atmesti, priteisti iš pareiškėjo išlaidas advokato pagalbai už atsiliepimo surašymą.

9Trečiųjų asmenų atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepimą ir prašė skundą atmesti, papildomai nurodė, kad šiuo metu pareiškėjui jau nepriklauso nuosavybės teise žemės sklypas, dėl kurio jis kelia šį ginčą, todėl skundas turi būti atmestas.

10Kiti tretieji suinteresuoti asmenys atsiliepimo į skundą neteikė. Tretieji suinteresuoti asmenys nedalyvavo teismo posėdyje, apie posėdį pranešta tinkamai.

11Skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

12Byloje nustatyta, kad NŽT 2012 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. 155-(7.5)-2033 (turėtų būti Nr. 155-(7.5)-2303, t. I, b. l. 38–39 ir kt.) išnagrinėjo pareiškėjo skundą, kurį persiuntė Seimo kontrolierius, dėl savavališkai pakeistų nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, kurio kadastro Nr. ( - ), kadastro duomenų. Skundžiamame rašte nurodoma, kad minėtą sklypą pareiškėjas įsigijo iš S. P. pagal 2007 m. kovo 15 d. sutartį Nr. 3642 ir pagal S. P. suformuotos nuosavybės teisių atkūrimo bylos duomenis nuosavybės teisių atkūrimo metu nustatyti kadastro duomenys atitinka šiuo metu įregistruotus žemės sklypo kadastro duomenis, jie nuo tada, kai buvo atkurta nuosavybės teisė, nebuvo pakeisti. Šiame rašte taip pat nurodyta, kad nuosavybės teisių atkūrimo metu pareiškėjo valdomam žemės sklypui ( - ) buvo numatytas 6 m kelio servitutas gretimame valstybinės žemės sklype. Valstybinės žemės sklypą 2008 metais įsigijus privačion nuosavybėn ( - ), žemės sklypui buvo perkeltas 6 m. kelio servitutas, tačiau Nekilnojamojo turto registre nebuvo patikslintas įrašas, kad servitutas yra jau ne valstybiniame žemės sklype, bet privačiame žemės sklype ( - ). Todėl NŽT pasiūlė pareiškėjui kreiptis į VĮ Registrų centrą dėl įrašo pakeitimo. Pareiškėjas NŽT skundė J. P. veiksmus, kad neva tai ji pakeitė žemės sklypo duomenis, todėl NŽT skundžiamu raštu paaiškino, kad taip nebuvo.

13Taigi pareiškėjas ginčą kelia dėl to, kad jam nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui, kurio kadastro Nr. ( - ), priklausė kelio servitutas gretimame žemės sklype, kurio kadastro ( - ), ir tas nustatytas servitutas buvo 6 m, pareiškėjas nori, kad būtų grąžintas buvęs servituto dydis ir nustatyta kita jo paskirtis (ne kelio servitutas, o galimybė tiesti inžinerinius tinklus per kito asmens nuosavybės teise jam priklausantį sklypą). Tačiau byloje nustatyta, kad Kauno apskrities viršininko administracijos 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 02-05-14627 (t. I, b. l. 129), Kauno apskrities viršininko 2008 m. gegužės 6 d. sprendimu Nr. 52/23361 ir 2008 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 02-05-5744 (t. I, b. l. 134–135), kuriais buvo atkurta nuosavybės teisė M. K. S., kelio servitutas sumažintas iki 0,04 m (t. I, b. l. 139), toks sumažintas servitutas Nekilnojamojo turto registre įregistruotas buvo jau 2008 m. liepos 1 d. M. K. S. šį sklypą pagal 2008 m. liepos 18 d. pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 5585 pardavė A. P., o pastarasis pagal 2011 m. kovo 17 d. pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 1617 šį sklypą pardavė T. R. ir H. R. (sklypo kadastrinis ( - )). Taigi kelio servitutas buvo sumažintas, kai M. K. S. buvo atkuriamos nuosavybės teisės. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše (sklypo kadastrinis ( - )) nurodyta, kad kelio servitutas įregistruotas remiantis apskrities viršininko 2008 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 02-05-5744, jo dydis 0,04 ha (t. I, b. l. 169). Kadastriniai minėto sklypo duomenys pakeisti NŽT Kauno rajono skyriaus vedėjo 2012 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. 7SK-(14.7.110)-375 (t. I, b. l. 142). Nei šis sprendimas, nei 2008 m. gegužės 6 d. įsakymas nebuvo nuginčyti, todėl akivaizdu, kad NŽT, spręsdama pareiškėjo skundą dėl nuosavybės teisių atkūrimo laikotarpiu projekto autorės J. P. padarytų pakeitimų, negalėjo pakeisti jokių 2007–2008 m. sprendimų (kuriais ir buvo sumažintas kelio servituto dydis), o pareiškėjas teismui neskundžia to fakto, kad J. P., kaip žemės reformos žemėtvarkos projekto autorės, veiksmai NŽT nebuvo tinkamai įvertinti.

14Pareiškėjas nurodo, kad jo teisės buvo pažeidžiamos ir tuo, kad jis negalėjo parengti ir patvirtinti savo sklypo detaliojo plano, kuris buvo parengtas 2010 m., nors 2011 m. kovo 22 d. buvo gavęs NŽT sutikimą valstybinėje žemėje (sklype, kur buvo nustatytas servitutas) atlikti inžinerinių tinklų įrengimo darbus. Skundžiamame NŽT 2012 m. gruodžio 4 d. atsakyme Nr. 155-(7.5)-2303 būtent ir paaiškinama, kodėl taip atsitiko, kad pareiškėjas buvo gavęs tokį leidimą – jo žemės sklypo, kurio ( - ), duomenys Nekilnojamojo turto registre nebuvo pakeisti, nurodant, kad gretimame sklype ( - ) pasikeitė žemės savininkas (jau ne valstybė, o privatus asmuo) ir pasikeitė servituto dydis. Tai patvirtina pareiškėjo į bylą pateiktas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2011 m. kovo 23 d. išrašas, kuriame vis dar nurodoma, kad servitutas yra 0,0669 ha gretimame valstybinės žemės sklype (t. II, b. l. 58-59), tai reiškia, kad ši skundžiamo NŽT rašto dalis yra pagrįsta faktinėmis aplinkybėmis. Akivaizdu, kad 2011 m. valstybės vardu NŽT jau negalėjo duoti tokio sutikimo, bet buvo suklaidinta Nekilnojamojo turto registro įrašo. NŽT Kauno rajono skyriaus vedėjo 2012 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 7-(14.7.2)-1281 (VAGK byla, l. 37) buvo panaikintas NŽT Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. kovo 22 d. sutikimas Nr. 7ST-(14.7.5)-137, pareiškėjas šio įsakymo neskundė, tai reiškia, kad paduodamas skundą teismui pareiškėjas jau neturėjo NŽT leidimo rengiant detalųjį planą numatyti gretimame sklype inžinerinių tinklų tiesimą.

15Teismas daro išvadą, kad pareiškėjo teisės į kelio servitutą gretimame sklype galėjo būti pažeidžiamos tik tuo laikotarpiu, kai pareiškėjas buvo sklypo, kurio kadastro Nr. ( - ), savininkas. Byloje nustatyta, kad pareiškėjui V. M. priklausęs žemės sklypas, kurio kadastro Nr. ( - ), pagal turto pardavimo iš varžytinių 2013 m. liepos 23 d. aktą Nr. 0123/12/01238 nuo 2013 m. liepos 30 d. įregistruotas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko įraše nuosavybės teise K. G. (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, 2013 m. rugpjūčio 12 d., t. II, b. l. 16). Todėl daroma išvada, kad ginčijamo kelio servituto nustatymo klausimai jau negali būti susiję su pareiškėjo teisėmis ir teisėtais interesais bei jų gynimu.

16Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, pripažįstama ir nacionalinių (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, ABTĮ 5 straipsnio 1 dalis), ir tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 straipsnio 3 dalis, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis, 13 straipsnis). Tačiau ši asmens teisė nėra absoliuti – ji turi būti įgyvendinama įstatymų nustatyta tvarka.

17ABTĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Vadovaujantis šia teisės norma, ginčo objektu administraciniame teisme gali būti viešojo administravimo subjekto aktai ar veiksmai (neveikimas), kurie suinteresuotiems asmenims objektyviai sukelia atitinkamas teisines pasekmes (pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus). Todėl jei skundžiamas aktas ar veiksmas jokių teisinių pasekmių nesukelia, tai jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes, net ir skundo patenkinimo atveju, asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis.

18Nagrinėjamoje byloje pareiškėjo skundo dalykas yra NŽT 2012 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. 155-(7.5)-2303 teisėtumas ir pagrįstumas. Šis sprendimas pateiktas pareiškėjui kaip atsakymas į jo prašymą Seimo kontrolieriui (VAGK byla Nr. AG-104/05-2013, l. 47–50, 51–52). Iš NŽT 2012 m. gruodžio 4 d. atsakymo Nr. 155-(75)-2302 Seimo kontrolieriui (minėta VAGK byla, l. 47-50) matyti, koks buvo V. M. skundo turinys (rašto 1 ir 3 lapai). Skundas buvo dėl V. M. nuosavybės teise turimo žemės sklypo, kurį jis įsigijo iš S. P. (kadastro Nr. ( - )), kadastro duomenų pakeitimo. Iš NŽT atsakymo Seimo kontrolieriui matyti, kad V. M. skundėsi būtent dėl privažiavimo prie įsigyto sklypo ir galimybės kito asmens nuosavybės teise valdomame sklype tiesti inžinerinius tinklus, t. y. dėl servituto. Pareiškėjas skundė, kad žemėtvarkos projekto autorė J. P. savavališkai pakeitė duomenis apie kelio servitutą gretimame sklype. Minėta, kad pareiškėjui į jo skundą buvo atsakyta šioje byloje ginčijamu NŽT raštu. Tačiau šiuo metu gautas atsakymas jau jokių pareiškėjo teisių ar teisėtų interesų neliečia, todėl skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

19Be to, pareiškėjas V. M., ta pačia data kaip ir teismui (2013 m. sausio 31 d. gauta ir teisme, ir VAGK), padavė skundą ir patikslintą skundą VAGK (VAGK byla Nr. AG-104/05-2013). Pareiškėjas prašė įpareigoti NŽT panaikinti 2012 m. gruodžio 4 d. skundžiamą atsakymą Nr. 155-(7.5)-2303 „Dėl skundo“. Skundas buvo išnagrinėtas ir VAGK 2013 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. 3R-123(AG-104/05-2013) atmestas. VAGK nagrinėjo servituto nustatymo (ir sumažinimo) gretimame sklype (kadastrinis ( - )) teisėtumą ir teisingai pasisakė, kad servitutas nustatytas 2008 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 02-05-5744, o 2008 m. liepos 1 d. įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, šie aktai yra nenuginčyti, todėl ir NŽT skundžiamas raštas negali būti pripažintas neteisėtu. Pareiškėjas per 20 dienų VAGK sprendimo neskundė teismui, todėl šis sprendimas įsiteisėjo. Kaip matyti iš VAGK bylos, VAGK taip pat vertino, kad ginčas yra dėl servituto nustatymo gretimame žemės sklype prie pareiškėjo nuosavybės teise valdyto sklypo. VAGK pasisakė, kokiais aktais, kurie nebuvo nuginčyti, nustatytas pakeistas kelio servitutas, kad dėl to NŽT skundžiamas raštas negali būti pripažintas neteisėtu. Šiuo metu pareiškėjo nuosavybės teise valdyto sklypo savininkas yra kitas asmuo, todėl teismas, kaip jau minėta, neturi pagrindo dar kartą nagrinėti skundžiamo rašto teisėtumą ir pagrįstumą.

20Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti NŽT ištaisyti netikslumus žemės sklypo ( - ) matavimuose ir įpareigoti įtvirtinti žemės sklype ( - ) 6 metrų kelio servitutą, suteikti teisę servitutinėje kelio dalyje (po juo) nutiesti inžinerinius tinklus prisijungimui prie valstybinių tinklų Sodžiaus gatvėje, negali būti tenkinamas todėl, kad pareiškėjas jau nėra žemės sklypo, kurio kadastro Nr. ( - ), savininkas ir neturi reikalavimo teisės prašyti pakeisti servitutą gretimame žemės sklype ( - ), kuris buvo nustatytas jo sklypui, kadangi tokio reikalavimo tenkinimu jokios pareiškėjo teisės ar pareigos nebūtų pakeičiamos ar apginamos.

21Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsniu teismas

Nutarė

22Pareiškėjo V. M. skundą atmesti.

23Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas V. M. (toliau – pareiškėjas) padavė... 3. Paaiškina, kad pareiškėjas pagal 2007 m. kovo 15 d. pirkimo–pardavimo... 4. Patikslintame skunde (t. I, b. l. 78–79) nurodė tuos pačius reikalavimus,... 5. Pareiškėjas nedalyvavo 2013 m. rugsėjo 3 d. teismo posėdyje, teismo... 6. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime... 7. Teismo posėdyje atsakovės atstovas nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta... 8. Tretieji suinteresuoti asmenys T. R., 9. Trečiųjų asmenų atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepimą ir prašė... 10. Kiti tretieji suinteresuoti asmenys atsiliepimo į skundą neteikė. Tretieji... 11. Skundas atmetamas kaip nepagrįstas.... 12. Byloje nustatyta, kad NŽT 2012 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. 155-(7.5)-2033... 13. Taigi pareiškėjas ginčą kelia dėl to, kad jam nuosavybės teise... 14. Pareiškėjas nurodo, kad jo teisės buvo pažeidžiamos ir tuo, kad jis... 15. Teismas daro išvadą, kad pareiškėjo teisės į kelio servitutą gretimame... 16. Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė,... 17. ABTĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad skundą (prašymą) dėl viešojo... 18. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjo skundo dalykas yra NŽT 2012 m. gruodžio 4... 19. Be to, pareiškėjas V. M., ta pačia data kaip ir teismui... 20. Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti NŽT ištaisyti netikslumus žemės... 21. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais,... 22. Pareiškėjo V. M. skundą atmesti.... 23. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...