Byla 2-1119-399/2013
Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Marijampolės savivaldybės patikslintą ieškinį atsakovams V. S., V. S., G. S., V. M., A. S., tretiesiems asmenims UAB ,,Marijampolės butų ūkis“, Daugiabučio namo savininkui bendrijai „Kauno-80“, UAB „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“, institucijai teikiančiai išvadą byloje Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos kyriui, dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, ir

Nustatė

3Ieškovas prašo nutraukti 2007 m. vasario 13 d. gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, sudarytą tarp UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ ir atsakovės V. S., iškeldinti atsakovus V. S., V. S., G. S., V. M. ir A. S. iš gyvenamosios patalpos esančios Marijampolė Kauno g. 80-12, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

4Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

5Atsakovams procesiniai dokumentai įteikti 2013-04-24 viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt. Teisme atsiliepimai negauti, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad gyvenamoji patalpa - butas, esantis Kauno g. 80-12, Marijampolės m., nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei. Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės valdybos 2002-05-08 sprendimu Nr.84 ,,Dėl nuomos mokesčio patvirtinimo ir sutarčių sudarymo“ ir vėliau jį keitusiu 2006-09-08 Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-865 ,,Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio patvirtinimo ir nuomos sutarčių sudarymo“ bei 2009-06-29 Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-849, gyvenamoji patalpa - butas esantis Kauno g. 80-12, Marijampolės m., pagal 2007-02-13 sutartį su UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ išnuomotas atsakovei V. S., kartu apsigyvenant vyrui V. S. ir vaikams G. S., V. M., A. S.. Atsakovai V. S., V. S., V. M. ir A. S. nevykdo pareigos mokėti nuompinigius ir mokesčius už suteiktas komunalines paslaugas. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011-05-12 priimtu sprendimu už akių civilinėje byloje Nr.2-1674-301/2011, iš atsakovės priteista 824,40 Lt skola. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011-10-26 priimtu sprendimu už akių civilinėje byloje Nr.2-4329-91/2011, iš atsakovės priteista 2108,24 Lt skola už pateiktą šilumos energiją. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012-03-22 priimtu sprendimu už akių civilinėje byloje Nr.2-1142-91/2012, iš atsakovės priteista 613,08 Lt skolos už pateiktą šilumos energiją. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012-12-07 priimtu sprendimu už akių civilinėje byloje Nr.2-4721-399/2012, iš atsakovų V. S. ir V. S. priteista 4209,32Lt skola. UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ duomenimis iš atsakovų nepriteista skola yra 1241,67 Lt. Trečiojo asmens UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ 2012-02-13 įspėjimu dėl sutarties nutraukimo pažeidus nuomos sutarties sąlygas atsakovė raginta sumokėti skolą, tačiau įspėjimas grįžo neįteiktas su atžyma „neatsiėmė“. Ieškovė ieškinyje nurodo, jog atsakovai nuomojamoje patalpoje negyvena nuo 2010 metų. Ieškovės nurodomą aplinkybę patvirtina teismui pateikti patikrinimo aktai (b.l.6,11,13), kuriuose nurodoma, jog šeima yra išvykusi į užsienį.

9Tretysis asmuo UAB ,,Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ pateiktu atsiliepimu teismui ieškovo ieškinį prašo tenkinti (b.l.47-48).

10Tretysis asmuo Daugiabučio namo savininkų bendrija „Kauno-80“ pateiktu atsiliepimu teismui ieškovo ieškinį prašo tenkinti, taip pat prašo priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas (b.l.66-69).

11Institucija teikianti išvadą byloje Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyrius teismui pateiktoje išvadoje nurodo, jog pasitvirtinus ieškinyje nurodytoms aplinkybėms, neprieštaraus, kad Violetos ir V. S. šeima būtų iškeldinta iš Marijampolės savivaldybei priklausančios gyvenamosios patalpos esančios Kauno g. 80-12, Marijampolės m. (b.l.39-40).

12Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai – Marijampolės savivaldybės tarybos 2007-02-02 sprendimas Nr. 1-991 (b.l.5), UAB „Marijampolės butų ūkis“ patikrinimo aktai (b.l.6,11), įspėjimas (b.l.8), Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimai už akių (b.l.9,15-20), Daugiabučio namo savininkui bendrijai „Kauno-80“ raštas (b.l.12), Turto valdymo skyriaus aplankymo aktas (b.l.13), UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ raštas (b.l.14), UAB „Marijampolės butų ūkis“ raštas (b.l.21-22), Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis (b.l.23-24), nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b.l.25-26).

13Sutinkamai su LR CK 6.611 str., jeigu nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius, jeigu sutartis nenumato ilgesnio termino) nemoka buto nuompinigių ar mokesčio už komunalines paslaugas ir kt., nuomos sutartis gali būti nutraukta ir asmenys iškeldinami iš nuomojamos patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Nustačius šias aplinkybes bei atsižvelgiant į tai, kad atsakovai nuo 2010 metų negyvena nuomojamose patalpose, o nepilnametei Violetos ir V. S. dukrai G. S., gim. 2004-03-09, gyvenamąją vietą privalo užtikrinti jos tėvai, todėl ieškinys dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos laikytinas pagrįstu ir įrodytu, todėl tenkintinas (CK 6.610str.). Atsakovai nemoka gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio ir mokesčių už komunalines paslaugas, todėl atsakovai V. S., V. S., G. S., V. M., A. S. pripažintini netekusiais teisės naudotis gyvenamąja patalpa, esančia Kauno g. 80-12, Marijampolė ir 2007-02-13 gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, sudaryta tarp UAB ,,Marijampolės būtų ūkis“ ir atsakovės V. S. nutrauktina, iškeldinant atsakovus V. S., V. S., G. S., V. M., A. S. iš gyvenamųjų patalpų esančių Marijampolė, Kauno g. 80-12, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos ( LR CPK 6.575 str. 1 d. 2 p., 6.576 str., 6.583 str., 6.584 str., 6.611 str.).

14Iš atsakovų V. S., V. S., V. M. ir A. S. valstybei lygiomis dalimis priteistina 200 Lt žyminio mokesčio ir 13,16 Lt ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš viso 213,16 Lt (CPK 96 str., 88 str. 1 d. 3 p.).

15Taip pat tenkintinas trečiojo asmens Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Kauno-80“ prašymas priteisti iš atsakovų 300 Lt bylinėjimosi išlaidas, kurios iš atsakovų V. S., V. S., V. M. ir A. S. priteistinos lygiomis dalimis.

16Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti visiškai.

18Nutraukti 2007-02-13 Gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, sudarytą tarp UAB ,,Marijampolės butų ūkis“, į.k. 151005356 ir V. S., a.k. ( - )

19Iškeldinti atsakovus V. S., a.k. ( - ) V. S., gim. 1967-09-26, G. S., gim. 2004-03-09, V. M., a.k. ( - ) ir A. S., gim. 1992-11-21, iš gyvenamųjų patalpų esančių Marijampolės m., Kauno g. 80-12, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

20Priteisti iš atsakovų V. S., a.k. ( - ) V. S., gim. 1967-09-26, V. M., a.k. ( - ) ir A. S., gim. 1992-11-21, 213,16 Lt lygiomis dalimis, t.y. po 53,29 Lt (penkiasdešimt tris litus 29 ct) bylinėjimosi išlaidas valstybei, sumokant jas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr.( - ), „Swedbank“ AB, b.k. 73000, įmokos kodas 5660.

21Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų V. S., a.k. ( - ) V. S., gim. 1967-09-26, V. M., a.k. ( - ) ir A. S., gim. 1992-11-21, trečiajam asmeniui Daugiabučio namo savininkų bendrijai „Kauno-80“, juridinio asmens kodas 151397925, Kauno g. 80, Marijampolė, jos turėtas 300 Lt (trijų šimtų litų) bylinėjimosi išlaidas, t.y. iš kiekvieno po 75 Lt (septyniasdešimt penkis litus).

22Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno Apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė,... 3. Ieškovas prašo nutraukti 2007 m. vasario 13 d. gyvenamosios patalpos nuomos... 4. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas... 5. Atsakovams procesiniai dokumentai įteikti 2013-04-24 viešo paskelbimo būdu,... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad gyvenamoji patalpa - butas, esantis Kauno g.... 9. Tretysis asmuo UAB ,,Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ pateiktu... 10. Tretysis asmuo Daugiabučio namo savininkų bendrija „Kauno-80“ pateiktu... 11. Institucija teikianti išvadą byloje Marijampolės savivaldybės... 12. Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai –... 13. Sutinkamai su LR CK 6.611 str., jeigu nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris... 14. Iš atsakovų V. S., V. S., 15. Taip pat tenkintinas trečiojo asmens Daugiabučio namo savininkų bendrijos... 16. Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas... 17. Ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Nutraukti 2007-02-13 Gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, sudarytą tarp UAB... 19. Iškeldinti atsakovus V. S., a.k. ( - )... 20. Priteisti iš atsakovų V. S., a.k. ( -... 21. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų V. S., a.k. 22. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 23. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...