Byla N-575-4402-09
Dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. sausio 12 d. nutarimo dalies R. Ž. administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo uždarosios akcinės bendrovės „Hansa lizingas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. sausio 12 d. nutarimo dalies R. Ž. administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – ir Institucija) įgaliotas pareigūnas 2008 m. gruodžio 6 d. surašė R. Ž. administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, kad šis, tą pačią dieną, apie 19.10 val., Vilniuje, neturėdamas teisės vairuoti, vairavo automobilį Mercedes Benz 211, v. n. ( - ) priklausantį UAB „Hansa Lizingas“, neblaivus (nustatytos 1,57 promilės), kai per metus pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 129 straipsnį jau buvo skirta administracinė nuobauda, taip pažeisdamas Kelių eismo taisyklių (toliau – ir KET) 14 punkto reikalavimus.

5Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, 2009 m. sausio 12 d. nutarimu pripažino R. Ž. kaltu padarius ATPK 1302 straipsnyje numatytą veiką konstatavęs, jog asmens kaltė įrodyta administracinio teisės pažeidimo protokolu, blaivumo testu, kita bylos medžiaga. Parinkdamas konkrečią nuobaudą – 25 parų administracinį areštą su automobilio Mercedes Benz 211 (v. n. ( - ) konfiskavimu – teismas pažymėjo, jog atsižvelgia į atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių nebuvimą, taip pat į tai, kad pažeidėjo atžvilgiu yra pradėta dar viena byla už automobilio vairavimą esant neblaiviam ir neturint teisės vairuoti.

6II.

7Nesutikdamas su Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. sausio 12 d. nutarimo dalimi, kuria konfiskuotas automobilis Mercedes Benz 211 (v. n. ( - ) automobilio savininkas UAB „Hansa Lizingas“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo šią teismo nutarimo dalį panaikinti. Apeliaciniame skunde nurodo, jog bendrovei nuosavybės teise priklausantis automobilis konfiskuotas jai nežinant ir nesuvokiant, kaip lizingo būdu perduota naudotis UAB „Vilfortas“ mašina galėjo važinėti R. Ž. , taip pat bendrovei nebuvo žinoma apie įvykusį teismo posėdį. Pasiremdamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo konsultacija, apeliantas nurodo, jog nukentėjusiajam privalo būti pranešta apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą. Administracinio teisės pažeidimo bylą išnagrinėjus nepranešus nukentėjusiajam, būtų pažeista jo teisė dalyvauti nagrinėjant bylą ir būtų nepasiekti administracinių teisės pažeidimų teisenos tikslai: visapusiškai, išsamiai ir objektyviai išaiškinti kiekvienos bylos aplinkybes. Atsižvelgiant į tai, mano, jog priimtas nutarimas esmingai pažeidžia UAB „Hansa lizingas“ teises. Be to, paskirta nuobauda – automobilio konfiskavimas – neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų, neatlieka administracinės nuobaudos funkcijų, nepagrįstai daug suvaržo trečiųjų asmenų teises ir yra neproporcinga R. Ž. padarytam teisės pažeidimui.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9III.

10Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

11Patikrinęs skundžiamo nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 144 str. 1 d.), teisėjų kolegija konstatuoja, jog su pirmosios instancijos teismo išvada, kad R. Ž. kaltė, padarius ATPK 1302 straipsnyje numatytą veiką, pilnai įrodyta, sutinka ir mano, jog veika kvalifikuota tinkamai.

12Dėl nuobaudos (automobilio konfiskavimo) individualizavimo, dėl ko iš esmės ir keliamas ginčas, pasakytina, jog ginčijamu nutarimu nutarta konfiskuoti automobilį Mercedes Benz (v. n. ( - ) kuris, sprendžiant pagal administracinio teisės pažeidimo protokole užfiksuotus duomenis bei byloje esančią medžiagą (b. l. 2, 24-31), nuosavybės teise priklauso apeliantui UAB „Hansa Lizingui“.

13Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad ATPK nereglamentuoja asmens, kurio turtas konfiskuojamas, procesinių teisių administracinio teisės pažeidimo bylos procese, bet teismų praktikoje vadovaujamasi įstatymo analogija ir teisės principais. Efektyvus teisingumo vykdymas ir teisinio tikrumo principas reikalauja, kad kiekvienas asmuo, kurio teisėms ar pareigoms administracinės bylos išsprendimas gali turėti įtakos, turėtų teisę dalyvauti procese. Administracinio teisės pažeidimo bylos teisenoje taikant konfiskavimo nuobaudą yra sprendžiama dėl asmens civilinės teisės – teisės netrukdomai naudotis savo nuosavybe, taigi nuobaudos paskyrimas nagrinėjamu atveju tiesiogiai daro įtaką automobilio, kurį nuspręsta konfiskuoti, savininko teisėms, ir šis asmuo turi aiškiai identifikuojamą suinteresuotumą apginti savo interesus. Nesuteikiant galimybės asmeniui įrodyti, kad jis nėra atsakingas už jo nuosavybės panaudojimą pažeidimo padarymo metu, nebūtų užtikrinamas teisingas teismo procesas ir efektyvi savininko teisių gynyba, todėl asmeniui, kuriam nuosavybės teise priklausanti transporto priemonė gali būti konfiskuota, turėtų būti pranešama apie administracinio teisės pažeidimo bylos procesą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis bylose Nr. N575-1742/2008, Nr.N444-4028/2008).

14Pirmosios instancijos teismas turėjo duomenų, kam nuosavybės teise priklauso automobilis, su kuriuo padarytas administracinio teisės pažeidimo protokole R. Ž. inkriminuotas pažeidimas, tačiau transporto priemonės savininkas apie administracinio teisės pažeidimo bylos procesą informuotas nebuvo, taip apribojant jam galimybę pateikti savo argumentus bei įrodymus dėl minėto automobilio buvimo R. Ž. žinioje teisėtumo. Šios aplinkybės privalėjo būti išsiaiškintos, tačiau dėl pirmosios instancijos teismo padaryto procesinio pažeidimo, t. y. savininko neinformavimo apie administracinio teisės pažeidimo bylos procesą, jos liko tinkamai neįvertintos. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo nutarimo dalis dėl transporto priemonės konfiskavimo naikintina bylą šioje dalyje grąžinant tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

16uždarosios akcinės bendrovės „Hansa Lizingas“ apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

17Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. sausio 12 d. nutarimo dalį, kuria buvo nuspręsta konfiskuoti automobilį Mercedes Benz 211 (valstybinis numeris ( - ) panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylą šioje dalyje grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kitoje dalyje nutarimą palikti nepakeistą.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai