Byla 2-43-876/2014
Dėl daiktinių teisių į turtą panaikinimo atsakovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, trečiaisiais asmenimis byloje dalyvaujant: Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir VĮ Registrų centro Marijampolės filialui

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Sungailaitė, sekretoriaujant Irenai Urbštaitei, dalyvaujant ieškovams T. P., J. P., V. K., V. J. M., R. A. M., V. P., D. P., J. L., B. G., atsakovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos atstovui Aleksejui Bugajui, trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui Tautvydui Šukiui, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų T. P., J. P., K. T., L. T., V. K., E. K., J. V. M., R. A. M., V. P., D. P., J. L., B. G. ieškinį dėl daiktinių teisių į turtą panaikinimo atsakovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, trečiaisiais asmenimis byloje dalyvaujant: Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir VĮ Registrų centro Marijampolės filialui, ir

Nustatė

2ieškovai prašo panaikinti likviduotos žemės ūkio bendrovės „Raktas“ daiktines teises į ginčo pastato – 1047.31 kv. m bendro ploto žemės ūkio technikos garažo 8G1/Ž, kurio unikalus numeris ( - ). Nustatyti, kad J. P., T. P., K. T., L. T., V. K., , E. K., J. V. m., r. A. M., V. P., D. P., J. L., B. G. nuosavybės teise įgijo 1047.31 kv. m bendro ploto žemės ūkio technikos garažo 8G1/Ž, kurio unikalus numeris ( - ), esančius ( - ).

3Ieškinyje ir teismo posėdyje ieškovai nurodė, jog jie buvo žemės ūkio bendrovės „Raktas“ nariai ir savo pajiniais įnašais prisidėjo prie bendrovės steigimo. Pagal 1991 m. gegužės 10 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio bendrovių įstatymo 14 str. 4 p., minimalus bendrovės nario pajinis įnašas buvo 1000 rb. Be to, ieškovai dirbo minėtoje bendrovėje. Ši žemės ūkio bendrovė buvo likviduota ir 2006 m. gruodžio 21 d. išregistruota iš Juridinių asmenų registro. Šakių rajono žemės ūkio bendrovė „Raktas“ pagal 1994 m. lapkričio 1 d. Šakių rajono valdytojo potvarkį Nr. 340 įregistravo nuosavybės teises į garažą, kurio unikalus numeris ( - ), esantį ( - ). 1998 m. kovo 23 d. žemės ūkio bendrovės „Raktas“ likvidacinė komisija priėmė protokolinį sprendimą Nr. 11 parduoti žemės ūkio technikos garažus, esančius ( - ), fiziniams asmenims, tarp jų: Z. E. – 1 boksą už 1000 Lt, A. K. – 1 boksą už 1000 Lt, J. P. – 1 boksą už 1000 Lt, A. K. – 0,5 bokso už 500 Lt. Žemės ūkio bendrovės likvidacinė komisija, vadovaudamasi 1997 m. gruodžio 17 d. visuotinio susirinkimo sprendimu dėl bendrovės likvidavimo (protokolas Nr. 5) ir 1998 m. kovo 23 d. likvidacinės komisijos posėdžio sprendimu (protokolas Nr. 11) pagal pastatų priėmimo–perdavimo 1999 m. lapkričio 18 d. aktus pardavė ir perdavė traktorių garažus fizinių asmenų grupei, tarp jų: Z. E. – žemės ūkio technikos garažo 8G1/ž, ¼ bokso dalį, pažymėtą 1-1, A. K. – žemės ūkio technikos garažo 8G1/ž ¼ bokso dalį, pažymėtą 1-1, J. P. – žemės ūkio technikos garažo 8G1/ž boksą, pažymėtą 1-4, A. K. – žemės ūkio technikos garažo 8G1/ž boksą, pažymėtą 1-6. Žemės ūkio technikos garažų vertė buvo 10000 Lt, kuriuos visi fiziniai asmenys sumokėjo likviduojamai ŽŪB „Raktas“. Po to Z. E. jam priklausančią garažo dalį – 1/4 dalį bokso, pažymėto 1-1, pardavė ieškovui J. P. pagal 1999 m. gruodžio 15 d. pirkimo–pardavimo sutartį, A. K. jam priklausančią garažo dalį – l/4 dalį bokso, pažymėto 1-1, pardavė ieškovui J. P. pagal 1999 m. gruodžio 27 d. pirkimo–pardavimo sutartį, A. K. jam priklausančią garažo dalį – boksą, pažymėtą 1-6, pardavė ieškovui J. P. pagal 1999 m. vasario 3 d. pirkimo–pardavimo sutartį. Ieškovai kreipėsi į VĮ Registrų centras Marijampolės filialą dėl daiktinių teisių į 1047.31 kv. m bendro ploto žemės ūkio technikos garažo 8G1/ž, kurio unikalus numeris 8497-7010-2087, jiems priklausančių boksų įregistravimo, tačiau gavo neigiamą atsakymą, kad 1998 m. kovo 23 d. protokolo ir 1999 m. lapkričio 18 d. pastatų priėmimo–perdavimo akto duomenys prieštarauja vieni kitiems ir negalima daryti vienareikšmiškos išvados apie nuosavybės teisių įgijimą. Teigiama, kad 1998 m. kovo 23 d. protokole Nr. 11 numatyta garažą parduoti, o 1999 m. lapkričio 18 d. perdavimo–priėmimo aktu jie yra perduoti fizinių asmenų grupei. Kadastro ir registro archyvinėje dokumentų byloje esančiuose dokumentuose nėra duomenų apie daikto identifikavimą, nepateikti asmenis identifikuojantys duomenys, nepateikta garažo pirkimo–pardavimo sutartis. Pateikti VĮ Registrų centras Marijampolės filialui žemės ūkio bendrovės „Raktas“ likvidacinės komisijos protokolas ir perdavimo–priėmimo aktas netinkamai įforminti: nenurodyta perduodamo nekilnojamojo daikto kadastro duomenys, dėl ko negalima identifikuoti daikto. Tiek 1998 m. kovo 23 d. protokole, tiek 1999 m. lapkričio 18 d. pastatų priėmimo–perdavimo akte yra nurodomas toks pat fizinių asmenų, kuriems yra nutarta parduoti ir perduoti už pajus nupirktus garažų boksus, sąrašas, tarp jų ir ieškovas J. P.. Be to, juose nurodomas turto kiekis ir kaina taip pat atitinka. ŽŪB „Raktas“ ilgą laiką nevykdė jokios veiklos, turėjo likviduojamos žemės ūkio bendrovės statusą ir niekas negalėjo tinkamai įforminti ieškovų nuosavybės teises į nupirktus garažų boksus. Kadangi dokumentai, patvirtinantys jų nuosavybės teises į minėtą pastatą nėra išlikę, ŽŪB „Raktas" yra išregistruota iš Juridinių asmenų registro, ginčo pastatais nesinaudoja, kitokia tvarka patvirtinti, kad ieškovai nuosavybės teise valdo pastatą, nėra galimybės, todėl kaip savo teisių gynimą ieškovai prašo panaikinti likviduotos žemės ūkio bendrovės „Raktas“ daiktines teises į ginčo pastato – 1047.31 kv. m bendro ploto žemės ūkio technikos garažo 8G1/ž, kurio unikalus numeris ( - ), boksus, pažymėtus 1-4, 1-6, 1/2 dalį bokso, pažymėto 1-1, esančius ( - ). Faktiškai likviduota žemės ūkio bendrovė „Raktas“ jau nuo 1999 metų lapkričio 18 d., t. y. nuo pastatų perdavimo–priėmimo akto, statiniu nesinaudojo iki pat bendrovės likvidavimo ir išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Po bendrovės likvidavimo atsakovas VMI prie Finansų ministerijos valstybės vardu nereiškė jokių pretenzijų į turtą. Taip pat nereiškė jokių pretenzijų į turtą, kaip į bešeimininkį arba visiškai neprižiūrimą ir apleistą, ir Šakių rajono savivaldybės administracija. Žinių apie tai, jog šis garažas ir/ ar boksai būtų valstybės ar savivaldybės įstaigų, įmonių ar kitų juridinių asmenų apskaitoje ieškovai neturi. Nurodytas aplinkybes patvirtina Šakių rajono savivaldybės administracijos 2013 m. spalio 16 d. raštas Nr. S-3518, kuriame nurodyta, jog ginčo statiniai neapskaitomi Šakių rajono savivaldybės administracijos balanse, nenaudojami rajono savivaldybės reikmėms, rajono savivaldybės neprižiūrimi ir nesaugomi, kitos rajono savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos nėra pareiškusios pretenzijų į šį nekilnojamąjį turtą. Panaikinus likviduotos žemės ūkio bendrovės „Raktas“ daiktines teises į ginčo pastato patalpas, ieškovai galės įregistruoti savo nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, nes kitų teisinių galimybių leidžiančių įgyvendinti savininkų teises, nėra. Todėl kreipiasi į teismą su prašymu panaikinti likviduotos žemės ūkio bendrovės „Raktas“ daiktines teises į ginčo pastato – 1047.31 kv. m bendro ploto žemės ūkio technikos garažo 8G1/ž, kurio unikalus numeris ( - ), boksus, pažymėtus 1-4, 1-6, 1/2 dalį bokso, pažymėto 1-1, esančius ( - ), kadangi ginčo patalpas yra įgiję nuosavybės teise. Teismo prašo pripažinti, kad jiems minėto garažo boksai, esantys ( - ), priklauso nuosavybės teise. Pripažinus jiems nuosavybės teises į minėtą turtą, jie galės įregistruoti savo nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, nes kitų teisinių galimybių, leidžiančių įgyvendinti savininkų teises, nėra. Mano, kad yra visos sąlygos pripažinti jiems nuosavybės teises į įgytą turtą, kadangi įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindu, t. y. turto priėmimo–perdavimo aktu, jie įgijo nuosavybės teises. Nuo 1999 metų pastatu naudojasi, prižiūri, remontuoja, saugo ir valdo kaip savą nepertraukiamai, viešai ir atvirai.

4Atsiliepime į patikslintą ieškinį bei teismo posėdžio metu atsakovės atstovas Aleksejus Bugajus su pareikštu ieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodoma, kad Šakių rajono apylinkės teismas 2012 m. spalio 16 d. priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-243-829/2012 pagal ieškovų: J. P., T. P., K. T., L. T., V. K., E. K., J. V. P., R. A. M., V. P. D. P., J. L., B. G. ieškinį atsakovams: Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, VĮ Registrų centrui, trečiajam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl pastato – 1047.31 kv. m bendro ploto žemės technikos garažo 8G1/ž, kurio unikalus numeris ( - ), teisinės registracijos VĮ Registrų centre žemės ūkio bendrovės „Raktas“ vardu panaikinimo ir pripažinimo ieškovų J. P. ir T. P.; K. T. ir L T.; V. K. ir E. K.; J. V. M. ir R. A. M.; V. P. ir D. P. bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe bei ieškovų J. L. ir B. G. asmenine nuosavybe 1047.31 kv. m bendro ploto žemės ūkio technikos garažą 8G1/ž, kurio unikalus numeris ( - ), esantį ( - ), kuriuo pareikštą ieškinį atmetė. Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 27 d. nutartimi Šakių rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 16 d. sprendimą paliko nepakeistą. Atsakovė teigia, jog tiek civilinėje byloje Nr. 2-243-829/2012, tiek nagrinėjamoje byloje pateikto ieškinio reikalavimai yra tapatūs. (t. 1, b.l. 69).

5Taip pat atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovai atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad ieškovai savo nuosavybės teisė į ginčo objektą kildina iš 1998-03-23 likvidacinės komisijos posėdžio sprendimo. Tačiau įgyti nuosavybės teisę į daiktą ir tuo pačiu įgyti visas savininko teises bei savininko teisių garantijas yra galima ne iš bet kokių, bet tik iš teisėtų sandorių. Sandoris sudarymo metu nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis buvo laikoma sudaryta nuo to momento, kai sutarties šalys susitarė dėl visų esminių jos sąlygų, taip pat kai tą susitarimą išreiškė įstatyme nustatyta forma bei įregistravo nekilnojamojo turto registro įmonėje. Tik įregistravus sutartį, kuria perleidžiamas nekilnojamasis daiktas, atsiranda turto įgijėjui nuosavybės teisė į daiktą. Ginčo teisinių santykių šioje byloje atsiradimo laikotarpiu jau galiojo visų nekilnojamojo turto objektų pirkimo pardavimo sutarčiai privaloma notarinė forma bei reikalavimas sutartį įregistruoti per 3 mėnesius turto registravimo įstaigoje. Kadangi sutarties šalys nesilaikė įsakmiai įstatyme reglamentuotos nekilnojamojo turto sandorio formos, toks sandoris negalioja ir negali sukelti teisinių pasekmių. (t. 2, b.l. , 15-16).

6Trečiasis asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerija, atstovaujama Tautvydo Šukio, atsiliepime ir teismo posėdyje iš esmės ieškovų reikalavimams neprieštaravo ir paliko spręsti teismo nuožiūra. Pažymėjo, kad po ieškovų ieškinyje minimu statiniu, kurio unikalus Nr. 8497-7010-2087, ir kitais greta esančiais statiniais valstybinės žemės sklypas yra suprojektuotas Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio seniūnijos Panovių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtintame Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 18VĮ-(14.18.2.)-875, pagal D. G., J. P., V. L., V. P., D. P., S. B., V. V., L. V. (t. y. asmenų, turinčių statinius šiame žemės sklype) prašymus. Suprojektuotam sklypui kadastrinių matavimų byla šiuo metu yra parengta, tačiau nėra galimybės tęsti šio žemės sklypo pirkimo—pardavimo procedūros pagal minėtų asmenų prašymus, kol nėra priimtas sprendimas šioje byloje.

7Trečiasis asmuo VĮ Registrų centro Marijampolės filialas atsiliepime nurodė, jog Nekilnojamojo turto registro 2013 m. lapkričio 19 d. duomenimis, į garažą, kurio žymėjimas plane 8G1/ž, unikalus Nr. ( - ), įregistruotos nuosavybės teisės 1994 m. lapkričio 29 d. Šakių rajono žemės ūkio bendrovei „Raktas“. Įregistravimo juridinis pagrindas – Šakių rajono valdytojo 1994 m. lapkričio 5 d. potvarkis Nr. 340. Šie duomenys atitinka pateiktiems dokumentams ir nuo įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str., 5 str. 2 d.). VĮ Registrų centras Marijampolės filialas pažymi, kad nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo daikto – garažo, kurio unikalus Nr. ( - ), patalpos atskirais nekilnojamojo turto objektais nustatyta tvarka nesuformuotos ir neįregistruotos. Tai patvirtina ieškovų pateiktas Teismui Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (reg. Nr. 70/34814) ir kadastro duomenų byla Nr. 84/7130. Ieškovai ieškinyje aritmetine išraiška nenurodo garažo dalies, į kurią prašo panaikinti Šakių rajono žemės ūko bendrovės „Raktas“ nuosavybės teises ir nustatyti, kad ieškovai įgijo bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teises. Nuosavybės teisių registracija yra išvestinis veiksmas, atsirandantis įstatymuose nustatytų dokumentų pagrindu, kas yra ne kartą konstatuota jurisprudencijoje. Dokumento – Šakių rajono valdytojo potvarkio, priimto 1994 m. lapkričio 5 d., kurio pagrindu įregistruota minėtai bendrovei 1994 m. lapkričio 29 d. nuosavybės teisės, ieškovai neginčija. VĮ Registrų centro Marijampolės filialas mano, kad atkreiptinas teismo dėmesys į tai, kad dėl nuosavybės teisių į šį garažą Šakių rajono apylinkės teisme yra išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-243-829/2012 ir priimtas 2012 m. spalio 16 d. sprendimas, kuris buvo ieškovų J. P. ir T. P. apskųstas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui. (t. 1, b.l. 67-68, t. 2, b.l. 28-33).

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Šakių rajono ŽŪB „Raktas“ pagal 1994-11-01 Šakių rajono valdytojo potvarkį Nr. 340 įregistravo nuosavybės teises į garažą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). ŽŪB „Raktas“ likvidacinė komisija 1998-03-23 priėmė protokolinį sprendimą Nr. 11, kuriuo nutarė parduoti žemės ūkio technikos garažus, esančius ( - ), fizinių asmenų grupei: B. G. - 1 boksą už 1000 Lt, J. M. - 2 boksus už 2000 Lt, J. L. - 0,5 bokso už 500 Lt, A. P. - 1 boksą už 1000 Lt, V. K. - 1 boksą už 1000 Lt, V. P. - 1 boksą už 1000 Lt, Z. E. - 1 boksą už 1000 Lt, A. K. - 1 boksą už 1000 Lt, J. P. - 1 boksą už 1000 Lt, A. K. - 0,5 bokso už 500 Lt. (t. 1, b.l. 7). ŽŪB „Raktas“ likvidacinė komisija pagal pastatų priėmimo-perdavimo 1999-11-18 aktą pardavė ir perdavė žemės ūkio technikos garažą 8G1/Ž šių asmenų grupei: B. G. perdavė vieną garažo boksą, J. V. M. – du garažo boksus, J. L. - 0,5 garažo bokso, A. P. – vieną garažo boksą, V. K. – vieną garažo boksą, V. P. – vieną garažo boksą, Z. E. – vieną garažo boksą, A. K. – vieną garažo boksą, A. K. – 0,5 garažo bokso. Žemės ūkio technikos garažų vertė buvo 10000 Lt, kurios visi minėti asmenys sumokėjo likviduojamai ŽŪB „Raktas“ (I tomas, b.l. 8). Po to Z. E. jam priklausantį garažo boksą pardavė J. P. pagal 1999-12-15 pirkimo-pardavimo sutartį (t. 1, b.l. 11), A. K. jam priklausantį garažo boksą pardavė J. P. pagal 1999-12-27 pirkimo - pardavimo sutartį (t. 1, b.l. 12), A. K. jam priklausantį 0,5 garažo bokso pardavė J. P. pagal 1999-02-03 pirkimo-pardavimo sutartį (t. 1, b.l. 13), A. P. jai priklausantį garažo boksą pardavė K. T. pagal 1999-01-15 (pirkimo-pardavimo sutartį (t. 1, b.l. 136). Ieškovų nurodymu nuo 1999 metų iki šiol jie naudojosi žemės ūkio technikos garažu 8G1/Ž, esančiu ( - ): ieškovai J. P. ir T. P. naudojasi garažo boksais, pažymėtais Nr. 1-4, 1-6, 2/4 dalimi bokso, pažymėta Nr. 1-1; ieškovai J. V. M. ir R. A. M. – garažo boksu, pažymėtu Nr. 1-2; ieškovai K. T. ir L. T. – ½ dalimi bokso, pažymėta Nr. 1-3; ieškovas B. G. – ½ dalimi bokso, pažymėta Nr. 1-3; ieškovai V. K. ir E. K. – ¼ dalimi garažo bokso, pažymėta Nr. 1-1; ieškovai V. P. bei D. P. – ¼ dalimi garažo bokso, pažymėta Nr. 1-1; ieškovas J. L. – garažo boksu, pažymėtu Nr. 1-5. VĮ Registrų centras sprendimu atsisakė ieškovų vardu įregistruoti nuosavybės teises į naudojamą garažą, esantį Panovių kaime, Šakių rajone (t. 1, b.l. 14-15).

10Ieškovai buvo kreipėsi į Šakių rajono apylinkės teismą dėl teisinė registracijos į pastatus panaikinimo. Šakių rajono apylinkės teismas 2012 m. spalio 16 d. sprendimų ieškinį atmetė, Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 27 d. nutartimi sprendimą paliko nepakeistą.

11Atsakovo valstybinės mokesčio inspekcijos atstovas nurodė, jog šis ieškinys yra tapatus ankstesniam ieškiniui, todėl turėtų būti nenagrinėjimas. Teismas nesutinka su tokia argumentaciją, nes šiuo atveju ieškovai pateikė ieškinį dėl daiktinių teisių panaikinimo. Atkreiptinas dėmesys, jog 2013 m. vasario 27 d. nutartyje Kauno apygardos teismas pabrėžė, kad nurodyta galutinė teismo išvada negali būti vertinama kaip užkertanti kelią ieškovams apginti galimai pažeistas jų teises, nes ankstesniu sprendimu ieškovams išaiškino, kad dėl praleisto ieškinio senaties termino ieškovai yra praradę teisę temine tvarka apginti savo galimai pažeistas teises tokiu būdu, kokį ieškovai buvo pasirinkę reikšdami ankstesnį ieškinį, tačiau tai neužkerta kelio alternatyviems teisminiams reikalavimams pareikšti. Taip pat apygardos teismas pabrėžė, kad teismo išvada dėl praleisto ieškinio senaties termino prejudicinę galią turi tik ieškinio reikalavimams dėl nuosavybės teisių į ginčo turtą šio turto perleidimo sandorių pagrindu pripažinimo ieškovams pareikšti, bet negali būti susijusi su pvz. galimai reikštinu reikalavimu panaikinti ŽŪB „Raktas“ daiktines teises į ginčo pastatą (o ne prašyti panaikinti teisinę registraciją viešame registre). Šiuos reikalavimus teismui patenkinus, tai yra iš esmės pripažinus, kad nuosavybės teises įgijo kitas asmuo, tai automatiškai taptų pagrindu Nekilnojamojo turto registro duomenims pakeisti viešame registre, nereiškiant papildomų reikalavimų. (Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr.2A-384-658/2013). Ieškovai atsižvelgdami į nurodytą Kauno apygardos teismo išaiškinimą pateikė naują ieškinį dėl daiktinių teisių panaikinimo.

12Atsakovai savo atsiliepime nurodo, jog nėra pagrindo tenkinti prašomus reikalavimus, nes sandoriai nebuvo laiku įregistruoti pagal įstatymų reikalavimus. Ankstesniu sprendimu buvo konstatuota, jog yra praleistas sandorių įregistravimo 3 mėnesių terminas. Šiame ieškinyje ieškovai prašo panaikinti ŽŪB „Raktas“ daiktines teises į ginčo objektą, nes bendrovė yra likviduota, bei pripažinti, jog ieškovai įgijo nuosavybės teises. Teismas laiko, jog toks reikalavimas yra pagrįstas ir teisingas, nes panaikinant ŽŪB „Raktas“ daiktines teises, teismas turi nustatyti, kokiu pagrindu ieškovai disponuoja likviduotos bendrovės ŽŪB „Raktas“ objektu, ar šis pagrindas yra teisėtas ir ar tai gali būti teisinis pagrindas nustatyti ieškovams nuosavybės teises.

13Savo ieškinyje ieškovai nurodo, kad jie buvo žemės ūkio bendrovės „Raktas“ nariai ir savo pajiniais įnašais prisidėjo prie bendrovės steigimo. Pagal 1991 m. gegužės 10 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio bendrovių įstatymo 14 str. 4 p. – minimalus bendrovės pajinis įnašas buvo1000 rub, bet to jie dirbo minėtoje bendrovėje. Ši žemės ūkio bendrovė „Raktas“ buvo likviduota ir 2006 m. gruodžio 21 d. išregistruota iš Juridinių asmenų registro. Bylos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės, jog ŽŪB „Raktas“ tikrai yra likviduota, tai patvirtina ir byloje esantis išrašas iš juridinių asmenų registro (t. 1, b.l. 33). Dėl šio fakto ginčo nekilo. Tad suprantama, kad VĮ Registru centre esanti informacija apie tai, kad ginčo objektas priklauso ŽŪB „Raktas“, neatitinka realios situacijos, nes likviduota bendrovė negali turėti nuosavybės teise nekilnojamojo turto.

14ŽŪB „Raktas“ pagal 1994 m. lapkričio 1 d. Šakių rajono valdytojo potvarkį Nr. 340 įregistravo nuosavybės teises į garažą. 1998 m. kovo 23 d. ŽŪB „Raktas“ likvidacinė komisija priėmė protokolinį sprendimą Nr. 11 parduoti žemės ūkio technikos garažus fizinių asmenų grupei. Žemės ūkio bendrovės likvidacinė komisija, vadovaudamasi 1997 m. gruodžio 17 d. visuotinio susirinkimo sprendimu dėl bendrovės likvidavimo ir 1998 m. kovo 23 d. likvidacinės komisijos posėdžio sprendimu pagal pastatų priėmimo – perdavimo 1999 m. lapkričio 18 d. aktus pardavė ir perdavė traktorių garažus asmenų grupei. Žemės ūkio garažų vertė buvo 10 000 Lt, kurios visi minėti asmenys sumokėjo likviduojamai ŽŪB „Raktas“. Taigi nagrinėjant ieškinio reikalavimus būtina nustatyti, ar ginčo turto perdavimas pagal nurodytus dokumentus yra teisėtas bei gali būti pagrindu pripažinti, jog asmenys turtą įsigijo nuosavybės teise. Kaip matyti ieškovai buvo ŽŪB „Raktas“ nariai ir pajininkai, dirbo bendrovėje, tai yra buvo bendrovės dalies savininkai pagal jų turimų pajų dydį. Tad vadovaujantis bendrovės turto perdavimo už pajus metu galiojusio Žemės ūkio bendrovių įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, Šakių žemės ūkio bendrovės „Raktas“ bendrovė buvo fizinių asmenų įsteigta įmonė tam tikrai veiklai vykdyti, sujungus jų turtą į bendrąją nuosavybę. Žemės ūkio bendrovės turtas jos nariams priklausė bendrosios dalinės nuosavybės teise (1964 m. CK 1211 straipsnio 2 dalis). Bendrovės nariai susitarimu turėjo teisę atsidalyti savo dalis iš bendrosios dalinės nuosavybės (1964 m. CK 126 straipsnio 1, 2 dalys). Žemės ūkio bendrovės „Raktas“ turto dalies, atitinkančios nario pajų, atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės buvo detalizuotas Žemės ūkio bendrovių įstatyme. Nurodyto įstatymo 20 straipsnyje nustatyta, kad bendrovės narys, išstodamas iš bendrovės ir pageidaujantis už pajų gauti materialinių vertybių, pateikia rašytinį prašymą; su buvusiu nariu atsiskaitoma pagal rašytinį susitarimą su bendrove. Sandoriais laikomi veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 straipsnio 1 dalis). Teismas laiko, kad byloje yra 1999 m. lapkričio 18 d. turto priėmimo–perdavimo aktas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad turto priėmimo–perdavimo aktas gali būti nuosavybės teisių perleidimo dokumentas, nesvarbu, kokia terminologija vartojama, jeigu jame yra pažymėta apie teisių perleidimą iš vieno asmens kitam (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto valdyba v. UAB „Seta“, Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės Vilniaus filialas, byla Nr. 3K-3-804/2001). Todėl teismas laiko, kad 1999 m. lapkričio 18 d. turto priėmimo–perdavimo akte pažymėta apie nuosavybės teisės perleidimą. Taip yra dėl to, kad jame nustatyta, jog likviduojamos žemės ūkio bendrovės „Raktas“ likvidacinė komisija nutarė parduoti ieškovams tam tikrą bendrovės turto dalį, o ieškovai pasirašė, kad turtą gavo. Taigi iš bylos duomenų matyti, kad ieškovai ir žemės ūkio bendrovė „Raktas“ buvo sudarę tokį sandorį ir aiškiai išreiškė valią perduoti–priimti bendrovės turto dalį.

15Atkreiptinas dėmesys, kad CK buvo nereglamentuota žemės ūkio bendrovės turto perdavimo tvarka, o notarinė forma ir trijų mėnesių terminas sandoriams įregistruoti buvo nustatyti tik pirkimo–pardavimo, dovanojimo ir mainų sutartims. Žemės ūkio bendrovių įstatymo nuostatos, kuriose reglamentuojama žemės ūkio bendrovės turto dalies perdavimo už nario pajų tvarka, yra specialiosios teisės normos 1964 m. CK normų atžvilgiu. 1964 m. CK 44 straipsnyje buvo nustatyta, kad sandorius notariškai patvirtinti privaloma tik įstatymo nustatytais atvejais. Teismas konstatuoja, kad Žemės ūkio bendrovių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nebuvo nustatytas reikalavimas notariškai patvirtinti ir per tris mėnesius įregistruoti sandorį, kuriuo bendrovės nariui perleidžiamas bendrovės turto dalis. Taigi teismas konstatuoja, kad ieškovams įgyjant atitinkamą bendrovės turto dalį, nebuvo pažeistos 1964 m. CK 43 straipsnio 1 dalies, 44 straipsnio, 47 straipsnio 1 dalies, 255 straipsnio 1, 2 dalių, 279, 281 straipsnių nuostatos. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-598/2006). Dėl to teismas nurodo, kad atsakovai padarė įstatymų neatitinkančią išvadą, kad 1999 m. lapkričio 18 d. priėmimo–perdavimo aktas turėjo būti notariškai patvirtintas ir per tris mėnesius įregistruotas. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnio 10 punktą žemės ūkio bendrovės „Raktas“ 1998 m. kovo 23 d. visuotinio bendrovės narių susirinkimo protokolas ir 1999 m. lapkričio 18 d. turto priėmimo–perdavimo aktas yra nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą patvirtinantys dokumentai. Tad teismui nustačius, jog ŽŪB „Raktas“ yra likviduota ir neturi teisės disponuoti nekilnojamuoju turto dėl šios bendrovės atliktos likvidacijos, šios teisės naikintinos, atitinkamai atsižvelgiant į nurodytus argumentus, teismas laiko, jog remiantis likvidacinės komisijos posėdžio protokolu Nr. 11 ir pastatų priėmimo – perdavimo aktu nuosavybės teisė į ginčo objektą buvo perleista dokumentuose nurodytiems asmenims. Byloje taip pateikti duomenys, jog Z. E. jam priklausantį garažo boksą pardavė J. P. pagal 1999-12-15 pirkimo-pardavimo sutartį (t. 1, b.l. 11), A. K. jam priklausantį garažo boksą pardavė J. P. pagal 1999-12-27 pirkimo - pardavimo sutartį (t. 1, b.l. 12), A. K. jam priklausantį 0,5 garažo bokso pardavė J. P. pagal 1999-02-03 pirkimo-pardavimo sutartį (t. 1, b.l. 13), A. P. jai priklausantį garažo boksą pardavė K. T. pagal 1999-01-15 pirkimo-pardavimo sutartį (t. 1, b.l. 136). Tai yra pastatų perdavimo – priėmimo aktu ir likvidacinės komisijos protokolu įgiję nuosavybės teises šie asmenis jomis disponavo ir savo teises perleido kitiems asmenims. Atsižvelgiant į tai, teismas laiko, jog Z. E., A. K., A. K., A. P. suvokdami, jog daiktas jiems priklauso nuosavybės teise, galėjo turto disponuoti savo nuožiūra, tad jie savo dalį perleido kitiems asmenis, kas laikytina teisėtu veikimu.

16Ieškovų nurodymu nuo 1999 metų iki šiol jie naudojosi žemės ūkio technikos garažu 8G1/Ž, esančiu ( - ): ieškovai J. P. ir T. P. naudojasi garažo boksais, pažymėtais Nr. 1-4, 1-6, 2/4 dalimi bokso, pažymėta Nr. 1-1; ieškovai J. V. M. ir R. A. M. – garažo boksu, pažymėtu Nr. 1-2; ieškovai K. T. ir L. T. – ½ dalimi bokso, pažymėta Nr. 1-3; ieškovas B. G. – ½ dalimi bokso, pažymėta Nr. 1-3; ieškovai V. K. ir E. K. – ¼ dalimi garažo bokso, pažymėta Nr. 1-1; ieškovai V. P. bei D. P. – ¼ dalimi garažo bokso, pažymėta Nr. 1-1; ieškovas J. L. – garažo boksu, pažymėtu Nr. 1-5. Niekas jiems nepareiškė pretenzijų dėl valdymo, tad laikytina, jog ieškovai yra pilnaverčiai turto savininkai ir ginčo dėl jiems priklausančio turto nėra, kas taip pat patvirtina jų nuosavybės teisių teisėtumą ir pagrįstumą.

17Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teismas konstatuoja, jog ieškinys yra pagrįstas ir teisėtas ir jame pateikti reikalavimai tenkinti.

18Kadangi ieškinys buvo patenkintas, iš atsakovo turi būti priteisto bylinėjimosi išlaidos. Atsakovas byloje yra Valstybinė mokesčių inspekcija, tai yra valstybės institucija, tai ji nuo bylinėjimosi išlaidų atleistina (CPK 83 str. 1d. 5 p.). Ieškovai nepateikė prašymo atlyginti bylinėjimosi išlaidų.

19Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268-270 str., teismas

Nutarė

20Ieškinį tenkinti visiškai.

21Panaikinti likviduotos žemės ūkio bendrovės “Raktas” daiktines teises į pastato – žemės ūkio technikos garažą 8G1/ž, unikalus numeris ( - ), kurio bendras plotas 1047.31 kv.m., esantį ( - ).

22Nustatyti, kad J. P., asmens kodas ( - ) ir T. P., asmens kodas ( - ) bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise įgijo žemės ūkio technikos garažo 8G1/ž, unikalus numeris ( - ), kurio bendras plotas 1047.31 kv.m., boksus pažymėtus1-4, 1-6, ½ dalį bokso pažymėto 1-1, esančius ( - ).

23Nustatyti, kad K. T., asmens kodas ( - ) ir L. T., asmens kodas ( - ) bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise įgijo žemės ūkio technikos garažo 8G1/ž, unikalus numeris ( - ), kurio bendras plotas 1047.31 kv.m., ½ dalį bokso pažymėto 1-3, esančio ( - ).

24Nustatyti, kad V. K., asmens kodas ( - ) ir E. K., asmens kodas ( - ) bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise įgijo žemės ūkio technikos garažo 8G1/ž, unikalus numeris ( - ), kurio bendras plotas 1047.31 m., ¼ dalį bokso pažymėto 1-1, esančio ( - ).

25Nustatyti, kad J. V. Meškaitis, asmens kodas ( - ) ir Regina A. M., asmens kodas ( - ) bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise įgijo žemės ūkio technikos garažo 8G1/ž, unikalus numeris ( - ), kurio bendras plotas 1047.31 kv.m., boksą pažymėtą 1-2, esantį ( - ).

26Nustatyti, kad V. P., asmens kodas ( - ) ir D. P., asmens kodas ( - ) bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise įgijo žemės ūkio technikos garažo 8G1/ž, unikalus numeris ( - ), kurio bendras plotas 1047.31 kv.m., ¼ dalį bokso pažymėto 1-1, esančio ( - ).

27Nustatyti, kad J. L., asmens kodas ( - ) asmeninės nuosavybės teise įgijo žemės ūkio technikos garažo 8G1/ž, unikalus numeris ( - ), kurio bendras plotas 1047.31 kv.m., boksą pažymėtą 1-5, esantį ( - ).

28Nustatyti, kad B. G., asmens kodas ( - ) asmeninės nuosavybės teise įgijo žemės ūkio technikos garažo 8G1/ž, unikalus numeris ( - ), kurio bendras plotas 1047.31 kv.m., ½ dalį bokso, pažymėto 1-3, esančią ( - ).

29Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą per Šakių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Sungailaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovai prašo panaikinti likviduotos žemės ūkio bendrovės „Raktas“... 3. Ieškinyje ir teismo posėdyje ieškovai nurodė, jog jie buvo žemės ūkio... 4. Atsiliepime į patikslintą ieškinį bei teismo posėdžio metu atsakovės... 5. Taip pat atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovai atsiliepime nurodė,... 6. Trečiasis asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerija,... 7. Trečiasis asmuo VĮ Registrų centro Marijampolės filialas atsiliepime... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Šakių rajono ŽŪB „Raktas“ pagal 1994-11-01 Šakių rajono valdytojo... 10. Ieškovai buvo kreipėsi į Šakių rajono apylinkės teismą dėl teisinė... 11. Atsakovo valstybinės mokesčio inspekcijos atstovas nurodė, jog šis... 12. Atsakovai savo atsiliepime nurodo, jog nėra pagrindo tenkinti prašomus... 13. Savo ieškinyje ieškovai nurodo, kad jie buvo žemės ūkio bendrovės... 14. ŽŪB „Raktas“ pagal 1994 m. lapkričio 1 d. Šakių rajono valdytojo... 15. Atkreiptinas dėmesys, kad CK buvo nereglamentuota žemės ūkio bendrovės... 16. Ieškovų nurodymu nuo 1999 metų iki šiol jie naudojosi žemės ūkio... 17. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teismas konstatuoja, jog ieškinys yra... 18. Kadangi ieškinys buvo patenkintas, iš atsakovo turi būti priteisto... 19. Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259... 20. Ieškinį tenkinti visiškai.... 21. Panaikinti likviduotos žemės ūkio bendrovės “Raktas” daiktines teises... 22. Nustatyti, kad J. P., asmens kodas ( - ) ir T. P., asmens kodas ( - )... 23. Nustatyti, kad K. T., asmens kodas ( - ) ir L. T., asmens kodas ( - )... 24. Nustatyti, kad V. K., asmens kodas ( - ) ir E. K., asmens kodas ( - )... 25. Nustatyti, kad J. V. Meškaitis, asmens kodas ( - ) ir Regina A. M., asmens... 26. Nustatyti, kad V. P., asmens kodas ( - ) ir D. P., asmens kodas ( - )... 27. Nustatyti, kad J. L., asmens kodas ( - ) asmeninės nuosavybės teise įgijo... 28. Nustatyti, kad B. G., asmens kodas ( - ) asmeninės nuosavybės teise įgijo... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...