Byla 2-801/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Marytės Mitkuvienės ir Vinco Versecko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo viešosios įstaigos „Tautvilos inovacija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 15 d. nutarties, kuria nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-2660-41/2007 pagal ieškovo Forthmill Limited ieškinį atsakovams viešajai įstaigai „Tautvilos inovacija“, bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Pakrijas“, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Bankroto administravimo paslaugos“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas Forthmill Limited kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams VšĮ „Tautvilos inovacija“, BUAB „Pakrijas“, trečiajam asmeniui UAB „Bankroto administravimo paslaugos“, prašydamas pripažinti negaliojančiu atsakovų BUAB „Pakrijas“ administratoriaus UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ įgalioto asmens J. Janulionio ir VšĮ „Tautvilos inovacija“ pasirašytą 2006 m. gruodžio 1 d. nekilnojamojo turto ir žemės nuomos teisės priėmimo-perdavimo aktą ir taikyti restituciją, t. y. sugrąžinti BUAB „Pakrijas“ minėtu aktu perduotą nekilnojamąjį turtą nuosavybės teise ir patvirtinti iki ginčijamo sandorio sudarymo buvusį VšĮ „Tautvilos inovacija“, kaip šio nekilnojamojo turto įkaito turėtojo, kreditorinį reikalavimą 3 329 353 Lt sumai. Ieškovas ieškinyje taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ginčijamame akte nurodytą turtą, uždraudžiant VšĮ „Tautvilos inovacija“ juo disponuoti. Ieškovas nurodė, kad CK 4.96 straipsnis numato, jog iš sąžiningo įgijėjo negali būti išreikalautas nekilnojamasis daiktas, išskyrus atvejus, kai savininkas tokį daiktą prarado dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo, tuo tarpu atsakovui VšĮ „Tautvilos inovacija“ perleidus ieškiniu ginčijamu priėmimo-perdavimo aktu įgytą nekilnojamąjį turtą, esantį Verkių g. 52, Vilniuje ir Miškininkų g. 7, Alytuje, tretiesiems asmenims, išreikalauti šį nekilnojamąjį turtą iš jų būtų neįmanoma, t. y. teismo sprendimo įvykdymas pasidarytų neįmanomas. Ieškovas pažymėjo, kad ieškinyje nurodytos aplinkybės dėl atsakovų neteisėtų veiksmų, perduodant įkeistą nekilnojamąjį turtą be varžytynių, patvirtina, kad atsakovai ar šiuo atveju neteisėtai turtą įgijęs atsakovas VšĮ „Tautvilos inovacija“ gali šį turtą perleisti ar kitaip jį apsunkinti, todėl yra būtinas jo areštas.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. spalio 15 d. nutartimi nutarė areštuoti šį atsakovui VšĮ „Tautvilos inovacija“ priklausantį nekilnojamąjį turtą ir turtines teises, uždraudžiant areštuotą turtą parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitokiu būdu perleisti tretiesiems asmenims: 1) 78,09 m2 bendro ploto pastatą-parduotuvę, 306 m2 užstatyto ploto pastatą-stoginę, 159 m2 užstatyto ploto pastatą-stoginę, kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (rezervuarus, dangą, kolonėles), esančius Verkių g. 52, Vilniuje; 2) 122,74 m2 bendro ploto pastatą-degalinės operatorinę, 64,87 m2 bendro ploto pastatą-automobilių plovyklą, inžinerinius statinius-įrenginius – lietaus kanalizaciją, fekalinę kanalizaciją, vandentiekio tinklus, elektros kabelinius tinklus, telefono tinklus, kiemo statinius (stoginę, skysto kuro rezervuarus – 5 vnt.), esančius Miškininkų g. 7, Alytuje; 3) žemės nuomos teises pagal sutartį Nr. 2000/19 į 0,42 ha žemės sklypą, esantį Verkių g. 52, Vilniuje, ir pagal žemės nuomos sutartį Nr. N11/99-1873 į 0,2838 ha žemės sklypą, esantį Miškininkų g. 7, Alytuje; išaiškinti ieškovui, kad dėl šios nutarties vykdymo jis privalo kreiptis į atsakovo teritoriją aptarnaujantį antstolį, kad per vieną mėnesį nuo turto arešto akto laikino įregistravimo dienos hipotekos skyriui nepateikus turto arešto akto, kuriame nurodyti visi areštuotą turtą identifikuojantys duomenys, laikinai įregistruotas turto arešto aktas gali būti išregistruotas iš turto arešto aktų registro; nutartį skubiai išsiųsti vykdymui Turto areštų aktų registrui; išaiškinti atsakovui, jog nuo nutarties įregistravimo Turto arešto aktų registre momento, asmuo, kurio turtas areštuotas atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą; išaiškinti atsakovui, jog pažeidus nutartyje nurodytus uždraudimus, jam gali būti paskirta iki 1 000 Lt bauda. Teismas nurodė, kad sutinka su ieškovo prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išdėstytomis aplinkybėmis, pagrindžiančiomis būtinumą taikyti byloje atitinkamus apribojimus, kad būtų užtikrintas teismo sprendimo įvykdymas. Teismas nurodė, kad ieškinio turinys patvirtina, jog ieškovas ginčija 2006 m. gruodžio 1 d. nekilnojamojo turto ir žemės nuomos teisės priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo atsakovui VšĮ „Tautvilos inovacija“ buvo perleistas nekilnojamasis turtas, esantis Miškininkų g. 7, Alytuje ir Verkių g. 52, Vilniuje, taip pat turtinės teisės, kylančios iš žemės nuomos sutarčių, prašydamas šį aktą pripažinti negaliojančiu bei taikyti restituciją, grąžinant turtą BUAB „Pakrijas“. Teismo nuomone, atsižvelgiant į tokį ieškinio dalyką, ginčo esmę bei pobūdį, yra tikslinga areštuoti ginčijamo sandorio objektu esantį didelės vertės nekilnojamąjį turtą bei turtines teises, kadangi yra grėsmė, jog neapribojus dabartinio šio turto savininko – atsakovo VšĮ „Tautvilos inovacija“ – disponavimo juo galimybių, ieškovui priimto palankaus teismo sprendimo atveju, jo įvykdymas iš esmės pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomu, ypač jeigu atsakovas ginčo turtą perleistų tretiesiems asmenims. Teismas pažymėjo, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, vertinamas ne ieškinio pagrįstumas, o kitos aplinkybės, tai yra grėsmė, jog galimo palankaus ieškovui teismo sprendimas įvykdymas gali pasunkėti, ir kadangi nagrinėjamu atveju ši grėsmė yra reali bei pagrįsta, areštuotinas atsakovui VšĮ „Tautvilos inovacija“ priklausantis nekilnojamasis turtas ir turtinės teisės, įvardinti ginčijamame akte. Teismas taip pat pažymėjo, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones turi būti išsaugota šalių turtinių interesų pusiausvyra ir neturi būti ribojamos atsakovo teisės labiau, negu tai būtina teisėtiems tikslams pasiekti. Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas iš esmės pažeistų ar pakenktų atsakovo turtiniams interesams.

5Atskiruoju skundu atsakovas VšĮ „Tautvilos inovacija“ prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 15 d. nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas, pažeisdamas CPK 145 straipsnio pirmosios dalies 1 ir 3 punktuose numatytas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ribas, nepagrįstai areštavo byloje nedalyvaujančių asmenų UAB „Luktarna“ ir UAB „Saurida“ turtą, kadangi areštuotas turtas dar iki ieškininio pateikimo teismui buvo perleistas minėtoms bendrovėms, o areštas, kaip nuosavybės teises ribojanti laikinoji apsaugos priemonė, yra taikoma išimtinai tik atsakovo atžvilgiu.
  2. Atsižvelgiant į tai, kad areštuotinas turtas buvo perleistas sąžiningiems įgijėjams ir, remiantis CK 4.96 straipsniu, turto iš minėtų įgijėjų nebus įmanoma išreikalauti, todėl net ir taikius laikinąsias apsaugos priemones teismo sprendimo dalies dėl restitucijos taikymo nebus įmanoma įvykdyti.

6Atsiliepime į atskirąjį skundą tretysis asmuo BUAB „Pakrijas“ nurodo, kad su atsakovo VšĮ „Tautvilos inovacija“ atskiruoju skundu sutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą tenkinti.

7Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas Forthmill Limited nurodo, kad su atsakovo VšĮ „Tautvilos inovacija“ atskiruoju skundu nesutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti ir pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 15 d. nutartį, panaikinant taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir taikant naujas laikinąsias apsaugos priemones – įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo bei įrašą viešame registre apie pradėtą civilinę bylą, susijusia su nekilnojamuoju daiktu.

8Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 15 d. nutartis pakeistina.

9Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymui. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams.

10Byloje nustatyta, kad ieškovas Forthmill Limited ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovui VšĮ „Tautvilos inovacija“ priklausančio šio nekilnojamojo turto ir turtinių teisių areštą, uždraudžiant areštuotą turtą parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitokiu būdu perleisti tretiesiems asmenims: 1) 78,09 m2 bendro ploto pastatą-parduotuvę, 306 m2 užstatyto ploto pastatą-stoginę, 159 m2 užstatyto ploto pastatą-stoginę, kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (rezervuarus, dangą, kolonėles), esančius Verkių g. 52, Vilniuje; 2) 122,74 m2 bendro ploto pastatą-degalinės operatorinę, 64,87 m2 bendro ploto pastatą-automobilių plovyklą, inžinerinius statinius-įrenginius – lietaus kanalizaciją, fekalinę kanalizaciją, vandentiekio tinklus, elektros kabelinius tinklus, telefono tinklus, kiemo statinius (stoginę, skysto kuro rezervuarus – 5 vnt.), esančius Miškininkų g. 7, Alytuje; 3) žemės nuomos teises pagal sutartį Nr. 2000/19 į 0,42 ha žemės sklypą, esantį Verkių g. 52, Vilniuje, ir pagal žemės nuomos sutartį Nr. N11/99-1873 į 0,2838 ha žemės sklypą, esantį Miškininkų g. 7, Alytuje.

11Į bylą pateikti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai patvirtina, kad 78,09 m2 bendro ploto pastatas-parduotuvė, 306 m2 užstatyto ploto pastatas-stoginė, 159 m2 užstatyto ploto pastatas-stoginė, kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai (rezervuarai, danga, kolonėlės), esantys Verkių g. 52, Vilniuje, 2002 m. vasario 20 d. pirkimo-pardavimo sutartimi parduoti UAB „Luktarna“, 122,74 m2 bendro ploto pastatas-degalinė operatorinė, 64,87 m2 bendro ploto pastatas-automobilių plovykla, inžineriniai statiniai-įrenginiai – lietaus kanalizacija, fekalinė kanalizacija, vandentiekio tinklai, elektros kabeliniai tinklai, telefono tinklai, kiemo statiniai (stoginė, skysto kuro rezervuarai – 5 vnt.), esantys Miškininkų g. 7, Alytuje, 2007 m. rugsėjo 5 d. pirkimo-pardavimo sutartimi parduoti UAB „Saurida“, taip pat 2007 m. rugsėjo 5 d. pirkimo-pardavimo sutartimi UAB „Saurida“ parduotos nuomos teisės į 0,2838 ha žemės sklypą, esantį Miškininkų g. 7, Alytuje. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 145 straipsnio pirmosios dalis, numatanti laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą, numato atsakovo nekilnojamojo daikto areštą bei kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų ar turtinių teisių, esančių pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, areštą, bet nenumato galimybės areštuoti byloje nedalyvaujančių asmenų turtą. Teisėjų kolegija pažymi, kad UAB „Luktarna“ ir UAB „Saurida“, kuriems perleistas nurodytas prašomas areštuoti turtas, nėra dalyvaujantys byloje asmenys. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad prašomas areštuoti turtas iki ieškinio padavimo teismui dienos buvo perleistas tretiesiems asmenims, kurie nėra dalyvaujantys byloje asmenys, konstatuoja, kad nėra pagrindo areštuoti minėtiems asmenims priklausantį turtą.

12Teisėjų kolegija pažymi, kad į bylą nėra pateikta duomenų apie tai, jog atsakovas VšĮ „Tautvilos inovacija“ žemės nuomos teisės pagal sutartį Nr. 2000/19 į 0,42 ha žemės sklypą, esantį Verkių g. 52, Vilniuje, yra perleidę tretiesiems asmenims. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad ieškiniu yra ginčijamas atsakovų BUAB „Pakrijas“ administratoriaus UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ įgalioto asmens J. Janulionio ir VšĮ „Tautvilos inovacija“ pasirašytas 2006 m. gruodžio 1 d. nekilnojamojo turto ir žemės nuomos teisės priėmimo-perdavimo aktas, kuriuo, be kito turto, buvo perduotos žemės nuomos teisės pagal sutartį Nr. 2000/19 į 0,42 ha žemės sklypą, esantį Verkių g. 52, Vilniuje, bei atsižvelgdama į tai, kad prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė yra tiesiogiai susijusi su ieškinio reikalavimu ir jos netaikius teismo sprendimo dalies įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, konstatuoja, kad yra tikslinga taikyti minėtų žemės nuomos teisių areštą.

13Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentų dėl pirmosios instancijos teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, taikant naujas laikinąsias apsaugos priemones. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo pakeisti pirmosios instancijos teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemones ieškovo Forthmill Limited atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytomis naujomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis – įrašu viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo bei įrašu viešame registre apie pradėtą civilinę bylą, susijusia su nekilnojamuoju daiktu, atsižvelgiant į ieškovo ieškinio reikalavimus, kurių užtikrinimui gali būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės, ir byloje dalyvaujančius atsakovais asmenis. Teisėjų kolegija pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos bet kurioje civilinio proceso stadijoje (CPK 144 str. 3 d.), kad su atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui perduota atskirojo skundo medžiaga, bet ne civilinė byla, ir kad vienos laikinosios apsaugos priemonės pakeitimo tvarką reglamentuoja CPK 146 straipsnis. Taip pat pažymėtina, kad teisėjas, priėmęs pareiškimą dėl civilinės bylos dėl registruojamo daikto teisinio statuso arba daiktinių teisių į jį iškėlimo faktą ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai praneša viešo registro tvarkytojui, kuriame įregistruojamas daiktas arba daiktinės teisės į jį (CPK 137 str. 6 d.).

14Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai yra pagrindas pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, o Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 15 d. nutartis pakeistina, panaikinant nutarties dalį, kuria areštuotas atsakovui VšĮ „Tautvilos inovacija“ nuosavybės teise nepriklausantis turtas, ir paliekant nutarties dalį, kuria areštuotos atsakovo VšĮ „Tautvilos inovacija“ žemės nuomos teisės pagal sutartį Nr. 2000/19 į 0,42 ha žemės sklypą, esantį Verkių g. 52, Vilniuje (CPK 337 str. 4 p.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

16Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 15 d. nutartį pakeisti. Nutarties dalį, kuria nutarta areštuoti šį atsakovui viešajai įstaigai „Tautvilos inovacija“ (kodas – 145567725, buveinė – Vilniaus g. 130, Šiauliai) priklausantį nekilnojamąjį turtą ir turtines teises, uždraudžiant areštuotą turtą parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitokiu būdu perleisti tretiesiems asmenims: 78,09 m2 bendro ploto pastatą-parduotuvę, unikalus Nr. 1096-3018-2222, 306 m2 užstatyto ploto pastatą-stoginę, unikalus Nr. 1096-3018-2233, 159 m2 užstatyto ploto pastatą-stoginę, unikalus Nr. 1096-3018-2244, kitus statinius (inžinerinius)-kiemo statinius (rezervuarus, dangą, kolonėles), unikalus Nr. 1096-3018-2255, priklausanti dalis 1/1 priklauso pastatui Nr. 1096-3018-2222, esančius Verkių g. 52, Vilniuje; 122,74 m2 bendro ploto pastatą-degalinės operatorinę, unikalus Nr. 1100-0001-3013, 64,87 m2 bendro ploto pastatą-automobilių plovyklą, unikalus Nr. 1100-0001-3024, inžinerinius statinius-įrenginius – lietaus kanalizaciją, unikalus Nr. 1100-0001-3046, inžinerinius statinius-įrenginius – fekalinę kanalizaciją, unikalus Nr. 1100-0001-3057, inžinerinius statinius-įrenginius – vandentiekio tinklus, unikalus Nr. 1100-0001-3068, inžinerinius statinius-įrenginius – elektros kabelinius tinklus, unikalus Nr. 1100-0001-3079, inžinerinius statinius-įrenginius – telefono tinklus, unikalus Nr. 1100-0001-3080, inžinerinius statinius-įrenginius – kiemo statinius (stoginę, skysto kuro rezervuarus – 5 vnt.), unikalus Nr. 1100-0001-3035, esančius Miškininkų g. 7, Alytuje; žemės nuomos teises pagal žemės nuomos sutartį Nr. N11/99-1873 į 0,2838 ha žemės sklypą, esantį Miškininkų g. 7, Alytuje, panaikinti ir ieškovo Forthmill Limited prašymo dalį dėl nurodyto turto arešto atmesti. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai