Byla 2-414/2014
Dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės I. Š. ir trečiųjų asmenų N. Š. ir A. Š. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla Nr.2-1589-125/2013 pagal ieškovės I. Š. ieškinį atsakovui Palangos kredito unijai, dalyvaujant tretiesiems asmenims E. P., notarei A. B., N. Š., A. Š., dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teismas

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovė I. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Palangos kredito unijai, dalyvaujant tretiesiems asmenims E. P., notarei A. B., N. Š. ir A. Š., prašydama pripažinti negaliojančia ab initio 2010 m. rugsėjo 20 d. paskolos sutartį Nr. 10-00070 (su visais pakeitimais), sudarytą tarp ieškovės ir atsakovo; pripažinti negaliojančiu tarp ieškovės ir atsakovo sudarytą ir notarės A. B. 2010 m. rugsėjo 20 d. patvirtintą sutarties hipotekos lakštą Nr. 05120100003567, įregistravimo data 2010 m. spalio 4 d., notarinio registro Nr. 2-4077, dėl 1 0000 ha žemės sklypo, esančio Pužų k., Tauragės r. sav. (unikalus Nr. 7743-0001-0034), įkeitimo; priteisti visas ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas iš atsakingo už fiktyvios paskolos sutarties sudarymą asmens E. P..

5Atsakovas Palangos kredito unija atsiliepimu į I. Š. ieškinį prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą iki Palangos miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje Nr. 1-78-588/2013 E. P. atžvilgiu priimto teismo nuosprendžio įsiteisėjimo. Atsiliepime nurodė, kad viename iš Palangos miesto apylinkės teisme nagrinėjamos baudžiamosios bylos Nr. 1-78-588/2013 epizodų tiesiogiai nagrinėjamos ir nustatinėjamos ieškovės ginčijamos paskolos sutarties sudarymo aplinkybės, kurios sudaro ieškinio pagrindą nagrinėjamoje byloje bei turi esminę reikšmę nagrinėjamai bylai. Atsakovo teigimu, nagrinėjamai bylai taip pat yra reikšmingos aplinkybės, susijusios su ieškovės vaidmeniu ir veiksmais E. P. pasisavinant unijos lėšas. Atsakovo manymu, galutinis ir objektyvus nurodytų aplinkybių vertinimas baudžiamojoje byloje turės įtakos atsakovo pozicijai nagrinėjamoje byloje dėl ieškovės atsakovui pareikštų reikalavimų pagrįstumo, todėl būtina stabdyti bylos nagrinėjimą iki kol bus išnagrinėta nurodyta baudžiamoji byla.

6Trečiasis asmuo E. P. atsiliepimu į I. Š. ieškinį su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad pareikštu ieškiniu I. Š. neneigia paskolos gavimo fakto, tik nurodo kokiomis sąlygomis buvo sudaryta paskolos sutartis bei įmokėtos dvi įmokos, todėl nepagrįstai prašo ginčo paskolos sutartį pripažinti negaliojančia CK 1.91 straipsnio pagrindu.

7Ieškovė I. Š. su atsakovo prašymu dėl bylos sustabdymo nesutiko. Nurodė, kad galimas atsakovo baudžiamosios atsakomybės konstatavimas baudžiamojoje byloje nėra pakankamas pagrindas sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. gruodžio 6 d. nutartimi nutarė atsakovo prašymą dėl bylos sustabdymo patenkinti, sustabdyti civilinę bylą pagal ieškovės I. Š. ieškinį atsakovui Palangos kredito unijai, dalyvaujant tretiesiems asmenims E. P., notarei A. B., N. Š., A. Š., dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia iki Palangos miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje Nr. 1-78-588/2013 E. P. atžvilgiu priimto teismo nuosprendžio įsiteisėjimo.

9Teismas, atsižvelgęs į byloje nustatytas faktines aplinkybes bei į tai, kad baudžiamojoje byloje Nr. 1-78-588/2013 nustatinėjamos aplinkybės, susijusios su paskolos sutarties tarp ieškovės ir atsakovo sudarymu, šalių ketinimais ir veiksmais sudarant šią sutartį, vadovaudamasis CPK 163 straipsnio 3 punktu, padarė išvadą, jog baudžiamojoje byloje nustatytos aplinkybės turės prejudicinę reikšmę nagrinėjamai civilinei bylai, todėl nagrinėjama byla turi būti stabdoma iki Palangos miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje Nr. 1-78-588/2013 E. P. atžvilgiu priimto teismo nuosprendžio įsiteisėjimo.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovė I. Š. ir tretieji asmenys N. Š. ir A. Š. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti civilinės bylos Nr. 2-1589-125/2013 nagrinėjimą. Atskirąjį skundą grindžia aplinkybėmis, kad nagrinėjamą bylą galima išnagrinėti nepriklausomai nuo Palangos miesto apylinkės teisme nagrinėjamos baudžiamosios bylos Nr. 1-78-588/2013 išnagrinėjimo rezultatų. Apeliantų teigimu, nagrinėjamos bylos stabdymas yra nepateisinamas proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, pažeidžia ieškovės teisė į teismą pagal Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį. Apeliantų manymu, atsakovas nenurodė kokius konkrečius veiksmus būtina atlikti baudžiamojoje byloje bei kurių negalima atlikti nagrinėjamoje civilinėje byloje, todėl teismas neturėjo pagrindo bylos stabdymui. Apeliantų vertinimu, galimas atsakovo baudžiamosios atsakomybės konstatavimas baudžiamojoje byloje nėra pakankamas pagrindas stabdyti nagrinėjamą civilinę bylą.

12Atsakovas Palangos kredito unija atsiliepimu į atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė bylos nagrinėjimą, kadangi ieškovės ieškinio faktinį pagrindą sudaro aplinkybės, susijusios su E. P. veiksmais unijos vardu sudarant ginčo paskolos sutartį, kurios turi esminę reikšmę sprendžiant klausimą dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutartis paliktina nepakeista.

15Dėl bylos nagrinėjimo ribų

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

17Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, todėl apeliacinis teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdamas jo ribų.

18Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria teismas sustabdė bylą iki Palangos miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje Nr. 1-78-588/2013 įsiteisės E. P. atžvilgiu priimtas teismo nuosprendis, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d., 290 str., 338 str.).

19Dėl civilinės bylos sustabdymo CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu

20Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 str.) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 str.). Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų skirtumas yra tas, kad kai yra nustatomos privalomąjį bylos sustabdymo pagrindą sudarančios aplinkybės, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o bylos sustabdymas dėl fakultatyvųjį sustabdymo pagrindą sudarančių aplinkybių yra paliktas teismo diskrecijai, t. y. teismas turi teisę, bet ne pareigą sustabdyti bylos nagrinėjimą, ir teismas konkrečiu atveju sprendžia, reikia ar ne stabdyti bylą. Vienas iš privalomų bylos sustabdymo pagrindų yra numatytas CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte. Jame nurodyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą nurodytu pagrindu galima tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. vasario mėn. 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-51/2013). Aplinkybė, jog kitoje byloje nustatinėjami faktai turės teisinę galią stabdomoje byloje, savaime nesudaro pagrindo taikyti CPK 163 straipsnio 3 punktą ir sustabdyti bylą. Šios normos formuluotė suponuoja išvadą, kad faktų įrodomoji, prejudicinė ar privalomoji galia sustabdomoje byloje turi būti tokia reikšminga, jog, jų nenustačius, sustabdoma byla negali būti išnagrinėta.

21Įrodomoji faktų, nustatytų baudžiamojoje byloje, galia civilinei bylai gali būti vertinama kaip pagrindas sustabdyti civilinę bylą pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą tuo atveju, kai šie faktai yra vieninteliai leistini įrodymai tam tikrai aplinkybei nustatyti (patvirtinti ar paneigti) civilinėje byloje, kurioje sprendžiamas jos sustabdymo klausimas. Tokiems įrodymams priskirtini faktai, kurie pagal įrodymų leistinumo taisykles gali būti nustatyti tik baudžiamąja tvarka, bet iš viso nenagrinėtini civilinio proceso tvarka, pavyzdžiui: aplinkybės, kad asmuo yra padaręs nusikaltimą, ar kad yra įsiteisėjęs teismo nuosprendis. Joms įrodyti turi būti pateikiamas įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas, priimtas baudžiamojoje byloje baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka.

22Faktinio pobūdžio aplinkybės, kurios reikšmingos nusikalstamos veikos padarymui konstatuoti, nebūtinai yra nustatinėjamos tik baudžiamojo proceso tvarka, tačiau dėl tų pačių asmens atliktų veiksmų gali kilti baudžiamieji teisiniai padariniai, kvalifikuojami pagal baudžiamuosius įstatymus, kaip nusikaltimai ar baudžiamieji nusižengimai, ir civiliniai teisiniai padariniai, kurie kvalifikuojami pagal civilinės teisės normas. Asmens gyvybės atėmimo, jo sužalojimo, dokumentų klastojimo, turto sunaikinimo, pasisavinimo, perdavimo kitiems asmenims ar iššvaistymo ir kiti faktai gali būti nustatyti tiek civilinio, tiek baudžiamojo proceso tvarka. Nustačius šiuos faktus civilinio proceso tvarka, sprendžiama dėl atsiradusių civilinių teisinių padarinių pašalinimo, pavyzdžiui, žalos atlyginimo, sandorio pripažinimo negaliojančiu, turto priteisimo, išreikalavimo (vindikacijos, restitucijos), iškeldinimo ar kitokio asmens pažeistų teisių gynimo. Baudžiamojo proceso tvarka yra nustatoma, ar šie veiksmai padaryti, ar juos padarė tas asmuo, kuriam pareikštas įtarimas ar kaltinimas, ir ar yra teisinis pagrindas juos vertinti kaip kriminaline bausme baustiną veiką, taip pat, esant pagrindui, sprendžiama dėl bausmės.

23CPK 182 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių – asmens nusikalstamų veiksmų padarinių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje, tokios aplinkybės yra prejudiciniai faktai. Aiškinant ir taikant šią teisės normą teismų praktikoje pasisakyta, kad CPK 182 straipsnio 3 punkte įtvirtintą prejudicinių faktų galią turi teismo nuosprendžiu konstatuoti nusikalstami veiksmai bei jų civiliniai teisiniai padariniai, patenkantys į civilinės bylos įrodinėjimo dalyką, taip pat tai, ar juos padarė asmuo, dėl kurio priimtas teismo nuosprendis (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Armila“ v. V. B., bylos Nr. 3K-3-30/2012). Remiantis nurodyta proceso teisės norma ir jos išaiškinimais kasacinio teismo praktikoje, darytina išvada, kad baudžiamojoje byloje įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatytų nusikalstamų veiksmų ir jų padarinių nereikia įrodinėti civilinėje byloje, jeigu jie sudaro įrodinėjimo dalyką.

24Ginčo atveju pirmosios instancijos teismas, sustabdydamas bylos nagrinėjimą, vadovavosi aukščiau nurodytu privalomu bylos sustabdymo pagrindu. Apeliantai nesutikdami su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis teigia, kad baudžiamosios atsakomybės konstatavimas nėra pakankamas pagrindas stabdyti nagrinėjamą civilinę bylą, kadangi nagrinėjamą bylą galima išnagrinėti nepriklausomai nuo Palangos miesto apylinkės teisme nagrinėjamos baudžiamosios bylos Nr. 1-78-588/2013 išnagrinėjimo rezultatų. Apeliacinis teismas sutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl privalomo nagrinėjamos civilinės bylos sustabdymo, pažymi, jog CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu byla turi būti sustabdyta, jeigu su civiline byla prejudiciniu ryšiu susijusi baudžiamoji byla yra nagrinėjama teisme.

25Bylos duomenimis nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje atsakovui pareikšti reikalavimai dėl 2010 m. rugsėjo 20 d. paskolos sutarties Nr. 10-00070 (su visais pakeitimais), sudarytos tarp ieškovės ir atsakovo, bei 2010 m. rugsėjo 20 d. patvirtinto sutarties hipotekos lakšto Nr. 05120100003567 dėl 1 0000 ha žemės sklypo, esančio Pužų k., Tauragės r. sav. (unikalus Nr. 7743-0001-0034), įkeitimo pripažinimo negaliojančiais. Ieškinio reikalavimai grindžiami aplinkybėmis, kad ginčijama paskolos sutartis buvo sudaryta trečiojo asmens E. P. apgaulingų veiksmų pasėkoje, ieškovei būnant suklaidintai, sudarytos paskolos sutarties ieškovė nevykdė, jokių vėlesnių dokumentų nepasirašinėjo, nes realiai pinigų ar kitokio ekvivalento turtu negavo. Ikiteisminis tyrimas baudžiamoje byloje Nr. 30-9-00062-11 yra baigtas, kaltinamasis aktas surašytas ir perduotas Palangos miesto apylinkės teismui. Palangos miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje Nr.1-2-588/2014 E. P. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 2 dalyje, 1891 straipsnio 1 dalyje, 228 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje, t. y. kad būdamas Palangos kredito unijos administracijos vadovu, atsakingu už unijos veiklos organizavimą, pažeisdamas Palangos kredito unijos administracijos vadovo pareigines nuostatas, nekontroliavo finansinių ir kreditinių išteklių panaudojimo bei jų paskirstymo, suklastojo dokumentus, tokiais savo veiksmais sumenkindamas jo atstovaujamo juridinio asmens Palangos kredito unijos prestižą bei padarydamas šiai įstaigai didelę žalą.

26Apeliacinis teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju baudžiamojoje byloje nustatinėjamos aplinkybės yra susijusios su ginčo 2010 m. rugsėjo 20 d. paskolos sutarties Nr. 10-00070 sudarymu, kurių vertinimo metu galimai bus nustatinėjama, ar ieškovė ginčijamo sandorio metu buvo suklaidinta dėl esminių sudaromo sandorio aplinkybių, ar E. P. apgaulingi veiksmai turėjo lemiamos reikšmės ieškovės valiai sudaryti ginčijamą sandorį susiformavimui. Baudžiamojoje byloje vertinant E. P. inkriminuotas nusikalstamas veikas galimai bus sprendžiamas klausimas dėl priežastinio ryšio tarp E. P. veiksmų, sudarant ginčo paskolos sutartį ir ginčo paskolos sutarties sudarymo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, baudžiamojoje byloje nustatinėjamos aplinkybės yra tiesiogiai susijusios su šioje civilinėje byloje įrodinėjamu klaidingu ginčo paskolos sudarymo faktu, baudžiamojoje byloje galimai bus nustatytos bei patikrintos ginčo paskolos sutarties sudarymo aplinkybės, įvertintas ginčo paskolos sudarymo metu sutartį sudariusių kompetentingų asmenų veiksmų teisėtumas, patikrintas pinigų perdavimo pagal ginčo paskolos sutartį faktas. Baudžiamojoje byloje įsiteisėjusiu nuosprendžiu bus nustatyta, ar iš tiesų buvo pasisavintos atsakovo Palangos kredito unijos lėšos, ar buvo padaryta nusikalstamų veikų, kokie asmenys, dėl kokių priežasčių, motyvų ir kokiomis aplinkybėmis pasisavino lėšas ir ar jiems turėtų būti taikoma baudžiamoji atsakomybė, ar šie asmenys tai atliko tyčia ir kiek lėšų pasisavinta. Visos minėtos aplinkybės yra svarbios nagrinėjamai civilinei bylai, nes trečiojo asmens E. P. galimai neteisėtų veiksmų atlikimo faktu ieškovė remiasi, prašydama pripažinti negaliojančia ginčo paskolos sutartį. Taigi, faktinis baudžiamosios bylos ryšys su civiline byla yra toks, kad minėtos aplinkybės yra vertinamos, kaip turinčios prejudicinę reikšmę šios civilinės bylos nagrinėjimui.

27Apeliacinis teismas esant nurodytoms nustatytoms aplinkybėms konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog yra pagrindas sustabdyti civilinės nagrinėjimą iki Palangos miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje Nr. 1-78-588/2013 įsiteisės E. P. atžvilgiu priimtas teismo nuosprendis.

28Dėl atskirojo skundo ir pirmosios instancijos teismo nutarties

29Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir netenkintinas, o Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovė I. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Palangos kredito... 5. Atsakovas Palangos kredito unija atsiliepimu į I. Š. ieškinį prašė... 6. Trečiasis asmuo E. P. atsiliepimu į I. Š. ieškinį su ieškiniu nesutiko.... 7. Ieškovė I. Š. su atsakovo prašymu dėl bylos sustabdymo nesutiko. Nurodė,... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. gruodžio 6 d. nutartimi nutarė atsakovo... 9. Teismas, atsižvelgęs į byloje nustatytas faktines aplinkybes bei į tai, kad... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovė I. Š. ir tretieji asmenys N. Š. ir A. Š. atskiruoju skundu prašo... 12. Atsakovas Palangos kredito unija atsiliepimu į atskirąjį skundą su... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas netenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio... 15. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK... 18. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 19. Dėl civilinės bylos sustabdymo CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu... 20. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 21. Įrodomoji faktų, nustatytų baudžiamojoje byloje, galia civilinei bylai gali... 22. Faktinio pobūdžio aplinkybės, kurios reikšmingos nusikalstamos veikos... 23. CPK 182 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių –... 24. Ginčo atveju pirmosios instancijos teismas, sustabdydamas bylos nagrinėjimą,... 25. Bylos duomenimis nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje atsakovui pareikšti... 26. Apeliacinis teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju baudžiamojoje byloje... 27. Apeliacinis teismas esant nurodytoms nustatytoms aplinkybėms konstatuoja, kad... 28. Dėl atskirojo skundo ir pirmosios instancijos teismo nutarties... 29. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 31. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutartį palikti...