Byla 1-9-786/2014
Dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo, ir 3) susitaikė su nukentėjusiuoju arba juridinio asmens arba valstybės institucijos atstovu, ir 4) yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei, dalyvaujant prokurorui Vigandui Jurevičiui, nukentėjusiajam S. K., gynėjui advokatui Sauliui Kučiui, nedalyvaujant civilinio ieškovo Valstybinės miškų tarnybos atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje V. V., gim. (duomenys neskelbtini Šilutės r., asmens kodas (duomenys neskelbtini) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, vidurinio išsilavinimo, neteistas, įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, gyvenantis Anykščių r., (duomenys neskelbtini kaltinamas pagal LR BK 178 straipsnio 1 dalį,

2Teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3K. V. V. 2012 m. pavasarį, tikslus laikas nenustatytas, dienos metu ir 2012 m. birželio 16 d., apie 11-12.val., P. K. priklausančioje miško valdoje ( kadastrinis numeris (duomenys neskelbtini), esančiame Anykščių r. sav., (duomenys neskelbtini ) nukirto ir pavogė 49 juodalksnius tokiu būdu padarydamas nukentėjusiajam P. K. bendrą 736,20 litų turtinę žalą.

4K. V. V. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2012 m. pavasarį, tikslaus laiko nurodyti negali, važiavo nuo (duomenys neskelbtini kaimo link(duomenys neskelbtini. Važiuodami keliu, ties (duomenys neskelbtini kaimu pamatė pelkėtą vietą ir vietoje nusprendė nukirsti kelis medžius. Jis nupjovė du arba tris juodalksnius, parsivežė į E. K. sodybą, kurioje gyveno, ir sukūreno. 2012 m. birželio 16 d. jis vėl tame pačiame miške nupjovė 20 juodalksnių. Nupjautus medžius pardavė Ukmergėje nepažįstamam asmeniui už 60 litų. Pinigus išleido maistui ir alkoholiui. Nukentėjusiojo atsiprašė ir susitaikė. Padarytą žalą atlygino.

5Be kaltinamojo prisipažinimo, nusikaltimais įrodytas tokiais įrodymais:

6N. S. K. parodė, kad jo tėvui priklausančiame miške buvo nupjauti ir pavogti 49 juodalksniai. 20 medžių kelmai buvo švieži, matyti, kad jie buvo nesenai nupjauti, kiti 29 medžių kelmai buvo pajuodavę, iš to nusprendė, kad jie buvo nupjauti žiemos metu. Vagystės metu padaryta 736,20 litų turtinė žala. Kaltinamasis žalą atlygino. Paaiškino, kad su kaltinamuoju jis susitaikė jam dovanoja ir prašo baudžiamąją bylą nutraukti.

7L. M. A. parodė, kad 2012 m. birželio 16 d., apie 10.00 val., jis pamatė, kad nepažįstami asmenys P. K. priklausančiame miške pjauna medžius. Apie tai pranešė policijai.

8Liudytoja L. B. parodė, kad 2012-06-18 iš policijos pareigūnų prašymu apžiūrėjo P. K. ir kitiems bendrasavininkiams priklausančiame miške nupjautų medžių kelmus. Iš policijos pareigūnų sužinojo, jog medžiai buvo pavogti. Nustatė, jog buvo nupjauti 49 juodalksniai . Paskaičiavo padarytą žalą savininkui , kas sudarė 736,20 litai ir žalą gamtai – 161,96 litas.

92012-06-20 S. K. pateikė nekilnojamo turto registro išrašą – pažymėjimą ir žemės sklypo kopiją. (b. l. 41-45).

10Byloje yra 2012-06-26 Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Utenos teritorinio poskyrio biržės taksavimo lapas su paskaičiuota žala savininko turtui – 736,20 Lt ir padaryta žala gamtai – 161,96 Lt, nukertant 49 juodalksnius (b. l. 46-48).

11Byloje yra 2013-02-26 Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Utenos teritorinio poskyrio biržės taksavimo lapai su paskaičiuota žala savininkui ir padaryta žala gamtai, nukertant 29 juodalksnius ir 20 juodalksnių. (b. l. 49-52).

12Byloje yra įvykio vietos apžiūros protokolas, kur P. K. priklausančiame miške užfiksuoti 49 nupjautų juodalksnių kelmai įvairaus skersmens, šalia jų pjuvenos, guli medžių viršūnės ir šakos. Nuo kelio (duomenys neskelbtini link raisto veda žolėje išmintas apie 11 m takelis. (b. l.10-14).

13Byloje yra 2012-06-16 tarnybinis pranešimas apie tai, kad 2012-06-16 buvo sustabdytas automobilis „VW Passat“, valstybinis numeris ( - ) su priekaba VU 232, kurioje buvo sukrauta mediena. Automobilį vairavo A. T., o keleivio vietoje sėdėjęs V. V.(b. l. 5-6). 2013-02-22 apžiūros protokolu apžiūrėta priekaba, valstybinis numeris VU232 (b. l. 84-86).

14Teismas, išanalizavęs byloje surinktus įrodymus ir juos patikrinęs teismo posėdžio metu, konstatuoja, jog kaltinamojo V. V. kaltė, jog jis pagrobė svetimą S,K. priklausantį turtą, visiškai įrodyta, jo veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal LR BK 178 straipsnio 1dalį.

15Kaltinamasis padarė nesunkų nusikaltimą, prisipažino kaltu ir nuoširdžiai gailisi, susitaikė su nukentėjusiuoju ir žalą atlygino, neteistas, administracine tvarka metų laikotarpyje nebaustas, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Nėra pagrindo manyti, jog darys naujus nusikaltimus.

16Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnis nustato, jog asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu: 1) jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir 2) savu noru atlygino ar pašalino fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą žalą arba susitarė dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo, ir 3) susitaikė su nukentėjusiuoju arba juridinio asmens arba valstybės institucijos atstovu, ir 4) yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų.

17BK 38 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos visų pirma yra susijusios su nukentėjusiu asmeniu. Nukentėjęs asmuo šioje byloje yra S. K.. Byloje yra pareikštas Valstybinės miškų tarnybos ieškinys 161,96 Lt ir padarytą žalą V. V. atlygino (b.t.2.,l. 16).

18Teismas mano, jog visos šios LR BK 38 str. nustatytos sąlygos V. V. atžvilgiu yra. Esant tokiomis aplinkybėmis V. V. atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės susitaikius su nukentėjusiuoju, o baudžiamoji byla nutrauktina (BK 38 str.).

19Kadangi kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti, įsiteisėjus nuosprendžiui tampa nebereikalinga, ji panaikintina ( ( - ) str. 1 d. ).

20Teismas, vadovaudamasis LR BK 38, str. 1 d., ( - ) str., 301 – 303 str.,

Nutarė

21V. V. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 1 dalį, jam susitaikius su nukentėjusiuoju ir baudžiamąją bylą nutraukti.

22Kardomąją priemonę V. V. - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, įsiteisėjus nuosprendžiui panaikinti.

23Nuosprendis per 20 dienų gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija... 2. Teismas išnagrinėjęs bylą,... 3. K. V. V. 2012 m. pavasarį, tikslus laikas nenustatytas, dienos metu ir 2012 m.... 4. K. V. V. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2012 m. pavasarį, tikslaus laiko... 5. Be kaltinamojo prisipažinimo, nusikaltimais įrodytas tokiais įrodymais:... 6. N. S. K. parodė, kad jo tėvui priklausančiame miške buvo nupjauti ir... 7. L. M. A. parodė, kad 2012 m. birželio 16 d., apie 10.00 val., jis pamatė,... 8. Liudytoja L. B. parodė, kad 2012-06-18 iš policijos pareigūnų prašymu... 9. 2012-06-20 S. K. pateikė nekilnojamo turto registro išrašą –... 10. Byloje yra 2012-06-26 Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus... 11. Byloje yra 2013-02-26 Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus... 12. Byloje yra įvykio vietos apžiūros protokolas, kur P. K. priklausančiame... 13. Byloje yra 2012-06-16 tarnybinis pranešimas apie tai, kad 2012-06-16 buvo... 14. Teismas, išanalizavęs byloje surinktus įrodymus ir juos patikrinęs teismo... 15. Kaltinamasis padarė nesunkų nusikaltimą, prisipažino kaltu ir nuoširdžiai... 16. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnis nustato, jog asmuo,... 17. BK 38 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos visų pirma yra susijusios su... 18. Teismas mano, jog visos šios LR BK 38 str. nustatytos sąlygos V. V.... 19. Kadangi kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti,... 20. Teismas, vadovaudamasis LR BK 38, str. 1 d., ( - ) str., 301 – 303 str.,... 21. V. V. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos... 22. Kardomąją priemonę V. V. - rašytinį pasižadėjimą neišvykti,... 23. Nuosprendis per 20 dienų gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui...