Byla e2-981-464/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės akcinės bendrovės SEB banko atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 10 d. nutarties, kuria nustatytas terminas ieškovei ieškinio trūkumams pašalinti civilinėje byloje Nr. e2-3863-577/2017 pagal ieškovės akcinės bendrovės SEB banko ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Ecornus“, L&M International trading LTD, bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Pramonės pastatų valdymas“, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Technometalas“, dėl patalpų pripažinimo antraeiliais daiktais ir sandorių pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė AB SEB bankas 2017-03-27 kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus apygardos teismą, kuriame prašė: 1) pripažinti AB SEB bankui priklausančių 7 749,49 m2 patalpų, esančių adresu Pramonės g. 141, Vilniuje, unikalus Nr. ( - ). priklausiniais (antraeiliais daiktais) UAB „Ecornus“ priklausančias 818,01 m2 ploto gamybines patalpas, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ) ir 96,58 m2 ploto gamybines patalpas, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ); 2) pripažinti niekiniu ir negaliojančiu 2016-02-05 priėmimo–perdavimo aktą, kuriuo UAB „Pramonės pastatų valdymas“ perleido UAB „Ecornus“ nuosavybėn 818,01 m2 ploto gamybines patalpas, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ); 3) pripažinti niekiniu ir negaliojančiu 2016-04-15 priėmimo–perdavimo aktą, kuriuo UAB „Pramonės pastatų valdymas“ perleido L&M International trading LTD nuosavybėn 96,58 m2 ploto gamybines patalpas, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ); 4) pripažinti niekine ir negaliojančia 2016-07-08 pirkimo–pardavimo sutartį Nr. JS-5837, kuria UAB „Ecornus“ nuosavybėn perleistos 96,58 m2 ploto gamybinės patalpos, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ); 5) priteisti ieškovei iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017-04-10 nutartimi nustatė ieškovei terminą iki 2017-04-24 ieškinio trūkumams pašalinti.
 2. Teismas nurodė, kad atsakovei L&M International trading LTD adresuoti procesniai dokumentai buvo siunčiami ieškinyje jos atstovu nurodytam advokatui V. Stančikui, tačiau šis pramešė teismui, kad nei pats, nei kiti APB Zeta Law dirbantys advokatai ar advokato padėjėjai, nebeatstovaujantys atsakovės nagrinėjamoje byloje ir nėra įgalioti priimti šiai įmonei skirtų dokumentų.
 3. CPK 135 straipsnyje ir 111 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytas reikalavimas kiekviename procesiniame dokumente nurodyti juridinio asmens pavadinimą, jo buveinę ir pareiškėjui žinomus dalyvaujančių byloje asmenų kitus procesinių dokumentų įteikimo adresus. Kadangi ieškovė nei atsakovės L&M International trading LTD buveinės adreso, nei kitų adresų, kuriais būtų galima įteikti procesinius dokumentus šiai atsakovei, nenurodė, pirmosios instancijos teismas nustatė terminą šiam trūkumui pašalinti.
 4. Teismas nutartyje taip pat pažymėjo, kad L&M International trading LTD yra užsienio subjektas, todėl turi būti pateikti ieškinio bei jo priedų vertimai į atitinkamą užsienio kalbą.
 1. Atskirojo skundo argumentai
 1. Ieškovė AB SEB bankas atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2017-04-10 nutartį panaikinti; konstatuoti, kad visi procesiniai dokumentai L&M International trading LTD buvo įteikti tinkamai – per įgaliotus atstovus (APB Zeta Law) arba perduoti įteikimo klausimą primosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Ieškovė nesutinka su teiginiais, kad APB Zeta Law advokatai ir /ar advokato padėjėjai nėra įgalioti atstovauti L&M International trading LTD šioje byloje. Kartu su ieškiniu buvo pateikti įrodymai, t. y. išrašas iš advokatų kontoros Zeta Law ir L&M International trading LTD teisinių paslaugų sutarties. Šios teisinių paslaugų sutarties 2.3 punkte aiškiai ir nedviprasmiškai yra nurodoma, kad sutartyje nurodomi advokatai yra įgalioti atstovauti L&M International trading LTD teisinius interesus visų rūšių bei instancijų teismuose, nagrinėjant visas civilines, administracines bylas, nepriklausomai nuo L&M International trading LTD procesinės padėties atitinkamoje byloje.
  2. Net jei teismas nelaikytų, kad procesiniai dokumentai turėjo būti įteikti L&M International trading LTD per APB Zeta Law, L&M International trading LTD elgesys kitose bylose, kuriose proceso šalis yra atsakovė, patvirtina, jog L&M International trading LTD kompetetinga vesti bylą lietuvių kalba, turi lietuviškos korespondencijos adresą.
  3. Savo pačios ieškiniuose ir / ar skunduose, kai L&M International trading LTD reikalingas skubus teismo sprendimas, pavyzdžiui prašant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, L&M International trading LTD nurodo lietuvišką korespondencijos adresą – Pramonės g. 141, Vilnius. Taigi procesinių dokumentų vertimo į anglų kalbą bei jų siuntimo buveinės adresu į Britų mergelių salas yra prašoma tik tose bylose, kur tai L&M International trading LTD yra palanku – konkrečiai nagrinėjamoje byloje ir Vilniaus apygardos teismo civilinėse bylose Nr. e2-2150-392/2017, Nr. e2-118-653/2017.
  4. Lietuvos apeliacinio teismo 2010-12-09 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-2094/2010 pateikti išaiškinimai, kuriais turėtų būti vadovaujamasi ir šioje byloje.

4Teisėja

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5Dėl ieškovės pareigos nurodyti procesinių dokumentų įteikimo būdą atsakovei

 1. Apeliantė kvestionuoja pirmosios instancijos teismo nutartį, nurodydama, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai įpareigojo ieškovę pasirinkti procesinių dokumentų įteikimo būdą atsakovei, kadangi byloje esantys duomenys patvirtina, kad visose bylose atsakovės L&M International trading LTD interesus atstovauja APB Zeta Law.
 2. Ieškinio turinio ir formos reikalavimai nustatyti CPK 135 ir 111 straipsniuose. Šie reikalavimai įstatyme suformuluoti imperatyvia forma, todėl jų privalo laikytis visi asmenys, siekiantys pasinaudoti teisminės gynybos teise. Jeigu ieškinys neatitinka CPK 135 ar 111 straipsnių reikalavimų, ieškinio trūkumai šalinami CPK nustatyta tvarka. Pareiškėjui per teismo nustatytą terminą nepašalinus ieškinio trūkumų, ieškinys laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 str. 3 d.). Jeigu bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu paaiškėja, kad ieškinys neatitinka ieškinio turiniui keliamų reikalavimų, o ieškovas per teismo nustatytą terminą šių trūkumų nepašalina, ieškinys paliekamas nenagrinėtas (CPK 296 str. 1 d. 11 p., 296 str. 2 d.).
 3. CPK 111 straipsnio 2 dalies 2 punktas nustato, kad kiekviename dalyvaujančio byloje asmens procesiniame dokumente turi būti dalyvaujančių byloje asmenų procesinės padėtys, vardai, pavardės, asmens kodai (jeigu jie žinomi), gyvenamosios vietos, pareiškėjui žinomi kitų dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų įteikimo kiti adresai, o tais atvejais, kai dalyvaujantys byloje asmenys arba vienas iš jų yra juridinis asmuo, – jo visas pavadinimas, buveinė, pareiškėjui žinomi kitų dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų įteikimo kiti adresai, kodai, atsiskaitomųjų sąskaitų numeriai (jeigu jie žinomi) ir kredito įstaigų rekvizitai (jeigu jie žinomi).
 4. Nagrinėjamu atveju apeliantė pateiktame ieškinyje teismui atsakovės L&M International trading LTD buveinės adreso ar kito adreso, kuriuo būtų galima įteikti procesinius dokumentus atsakovei, apskritai nenurodė, tačiau ieškinyje pažymėjo, kad atsakovė yra užsienio subjektas, kuris Lietuvos Respublikoje yra atstovaujamas APB Zeta Law (Ukmergės g. 222, Vilnius), todėl procesinius dokumentus atsakovei prašė įteikti per šią advokatų profesinę bendriją.
 5. Nustatyta, kad po atsakovei L&M International trading LTD adresuotų procesinių dokumentų išsiuntimo APB Zeta Law per EPP sistemą, APB Zeta Law pateikė teismui informaciją, kad šioje byloje ji atsakovės L&M International trading LTD interesų neatstovauja.
 6. Įstatymas numato asmenims teisę bylas teisme vesti patiems arba per atstovą (CPK 51 str.). Atstovo konkrečiame ginče pasirinkimas yra viena iš byloje dalyvaujančio asmens procesinių teisių, kurios įgyvendinimas nepriklauso nuo teismo, o tik nuo paties dalyvaujančio bylos procese asmens pasirinkimo, kuris gali būti ribojamas tik CPK tiesiogiai nustatytais draudimais, kurie asmenys negali būti atstovais teisme. Todėl nesant aiškiai išreikštos (patvirtintos) abiejų šalių (atstovo ir atstovaujamojo) valios dėl atstovavimo konkrečioje byloje, nėra pagrįsti apeliantės atskirojo skundo argumentai, kad ir nagrinėjamoje byloje APB Zeta Law turi atstovauti ir atstovauja atsakovę L&M International trading LTD pagal šalių sudarytą ir kitose civilinėse bylose pateiktą 2016-06-21 sutartį dėl teisinių paslaugų tetikimo ir todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo įpareigoti ieškovės nurodyti atsakovės L&M International trading LTD buveinės bei adreso ar adresų, kuriais jai būtų galima įteikti procesinius dokumentus.
 7. Taigi apeliantės nurodyti atskirojo skundo argumentai, jog atsakovę L&M International trading LTD kitose bylose atstovauja APB Zeta Law nesuteikia pagrindo vertinimui, kad procesiniai dokumentai įteiki atsakovei per tinkamą atstovą.
 8. Atskirajame skunde apeliantė nurodo, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2010-12-09 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-2094/2010 pateiktais išaiškinimais turi būti vadovaujamasi ir šioje byloje. Su tokiais atskirojo skundo argumentais apeliacinės instancijos teismas iš esmės nesutinka. Civilinėje byloje Nr. 2-2094/2010, kuria apeliantė kaip precedentine grindžia savo atskirojo skundo reikalavimus pripažinti įteikimą tinkamu, buvo sprendžiama dėl ikiteisminio įspėjimo juridiniam asmeniui per atstovą dėl bankroto bylos iškėlimo įteikimo, bet ne dėl teismo procesinių dokumentų įteikimo (informacinės teismų sistemos LITEKO duomenys; CPK 179 str. 3 d.). Taigi abiejų bylų faktinės aplinkybės nėra identiškos.
 9. Kasacinis teismas dėl suformuotų teisės aiškinimo ir taikymo taisyklių precedentinės reikšmės yra nurodęs, kad nagrinėdamas bylas teismas teisės normas aiškina ir taiko ne a priori (iš anksto; nepatikrinus), o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste, nes šis aiškinimas yra ne aiškinimas a priori (iš anksto; nepatikrinus), o teismo sprendimo konkrečioje byloje ratio decidendi (sprendimo pagrindas, motyvacija) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-04-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-245-219/2015). Atsižvelgiant į tokius kasacinio teismo išaiškinimus, atskirojo skundo argumentai, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2010-12-09 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-2094/2010 nurodytais išaiškinimais turi būti vadovaujamasi ir šioje šioje byloje, stotkoja pagrįstumo.
 10. Vertinant, ar nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas turėjo taikyti trūkumų šalinimo institutą, būtina atskirti du savarankiškus klausimus: procesinio dokumento formos ir jo įteikimo būdų nurodymą ieškinyje. Pirmojo įstatyminio reikalavimo šiuo atveju akivaizdžiai nesilaikyta, nenurodant nei registruotos atsakovės buveinės, nei adreso, kuriuo ši vykdo savo veiklą, nors akivaizdu, kad apeliantei iš kitų bylų šie duomenys yra žinomi. Tokiu atveju teismas pagrįstai nustatė terminą šiam ieškinio formos trūkumui ištaisyti.
 11. Apeliantei taip pat nepagrįstai apsiribojo vieninteliu ir, kaip buvo šioje nutartyje aptarta, klaidingu būdu procesiniams dokumentams atsakovei L&M International trading LTD įteikti, t. y. per kitose bylose šios atsakovės interesus atstovavusią / atstovaujančią advokatų kontorą. Todėl ir tokia kliūtis proceso eigai, teismui gavus duomenis apie neatstovavimą šioje byloje, skundžiamoje nutartyje buvo teismo identifikuota pagrįstai. Pažymėtina, kad apeliantė gali pasirinkti ir tą teismui nurodyti ne tik dokumentų įteikimą (siuntimą) adresu, kuriuo yra registruota atsakovės buveinė ar per advokatą, bet ir alternatyvius procesinių dokumentų įteikimo būdus. CPK 123 straipsnio 2 dalis nustato, kad juridiniams asmenims adresuoti procesiniai dokumentai įteikiami šio juridinio asmens vadovui, kitiems juridinių asmenų registre nurodytiems valdymo organų nariams, juridinio asmens atstovams teisme arba raštinės darbuotojui. Procesinius dokumentus galima pasirašytinai įteikti adresatui teisme (CPK 127 str.) ar per antstolius (CPK 117 str. 1 d.)
 12. Pačios apeliantės kartu su atskiruoju skundu pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovės L&M International trading LTD direktorius S. K. aktyviai dalyvauja teisminiuose procesuose kitose bylose, teikdamas įvairius procesinius dokumentus, kuriuose nurodomas atsakovės adresas korespondencijai Lietuvoje gauti – Pramonės g. 141, Vilnius, todėl apeliantė, žinodama šiuos duomenis, turi galimybę juos nurodyti ieškinyje ir prašyti įteikti alternatyviais CPK nurodytais būdais (nurodytu atsakovės adresu korespondencijai Lietuvoje, per antstolį, pavyzdžiui, šiam tiesiogiai įteikiant procesinius dokumentus atsakovės vadovui ar darbuotojams, atvykusiems į kitų bylų teismo posėdžius, ir kt.).
 13. Atsakovės L&M International trading LTD nesąžiningumo vertinimas, šiai nepagrįstai vengiant per ją atstovaujančius kitose bylose advokatus priimti procesinius dokumentus, kol kas pernelyg ankstyvas ir į tokius atskirojo skundo argumentus neatsižvelgtina. Tačiau vėliau nustatęs tokią aplinkybę teismas gali skirti nuobaudas už nesąžiningą bylinėjimąsi. Tokiam nesąžiningumui identifikuoti, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pakaktų, kad, nustatyta tvarka įteikus procesinius dokumentus, atstovauti į nagrinėjamą bylą atvyktų arba pateiktų joje atstovavimo sutartį tos pačios advokatų profesinės bendrijos APB Zeta Law, atsisakiusios pripažinti jai per EPP išsiųstų procesinių dokumentų įteikimo tinkamumą atsakovei, advokatai.

6Dėl pateikiamų procesinių dokumentų kalbos

 1. Apeliantė taip pat kvestionuoja pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria ieškovei nustatytas įpareigojimas pateikti procesinių dokumentų vertimus į atsakovei suprantamą kalbą, tvirtindama, kad atsakovė yra kompetentinga vesti bylą lietuvių kalba.
 2. CPK 113 straipsnio 3 dalis nustato, kad visi procesiniai dokumentai ir jų priedai teismui pateikiami valstybine kalba, išskyrus CPK ir kituose teisės aktuose numatytas išimtis. Kai dalyvaujantys byloje asmenys, kuriems turi būti įteikti procesiniai dokumentai, nemoka valstybinės kalbos, teismui turi būti pateikti šių dokumentų vertimai į jiems suprantamą kalbą. Jeigu pateikiami dokumentai CPK numatytais atvejais turi būti išversti į užsienio kalbą, dalyvaujantys byloje asmenys turi pateikti teismui įstatymų nustatyta tvarka patvirtintus jų vertimus.
 3. Anksčiau jau šioje nutartyje konstatavus skundžiamos nutarties pagrįstumą dėl ieškovės pareigos nurodyti atsakovės L&M International trading LTD buveinės adresą ar kitą ieškovei žinomą adresą, kuriuo būtų galima įteikti procesinius dokumentus atsakovei, iš esmės sutiktina su atsakovės nurodytais atskirojo skundo argumentais, kad šioje proceso stadijoje teismo reikalavimas pateikti ir procesinių dokumentų vertimus į atsakovei suprantamą kalbą, kol kas yra perteklinis. Kita vertus, tai savaime nepatvirtina, kad skundžiama nutartis yra nepagrįsta, nes toks poreikis vis tik gali atsirasti vėliau, jeigu Lietuvoje nebūtų galimybės įteikti dokumentų.
 4. Pažymėtina, kad su atskiruoju skundu pateikti duomenys (procesiniai dokumentai iš kitų bylų, kuriose dalyvauja tos pačios šalys) leidžia įsitikinti, kad atsakovės L&M International trading LTD direktorius įvairiose bylose pasirašo procesinius dokumentus (teikia prašymus, skundus), juos revizuoja, todėl tikėtina, kad lietuvių kalba atsakovės direktoriui yra suprantama. Vadinasi, ieškovei įvykdžius teismo nustatytą pareigą ir nurodžius atsakovės L&M International trading LTD buveinės adresą ir kitą adresą ar adresus, kuriuo būtų galima įteikti procesinius dokumentus atsakovei, apeliantė savaime neturėtų pareigos pateikti teismui procesinių dokumentų vertimus į kitą šiai atsakovei suprantamą kalbą.
 5. Apibendrinant šioje nutartyje nurodytus argumentus, skundžiama pirmosios instacijos teismo nutartis paliktina nepakeista ir turi būti vykdoma, išskyrus aptartą išimtį dėl vertimų – tokio reikalavimo nustatymas kol kas dar ankstyvas, juo labiau atsižvelgiant ir į vertimo kaštus bei kuriai nors šaliai kilsiančią pareigą ateityje juos kompensuoti.
 6. Procesinis terminas ieškinio trūkumams pašalinti jau yra pasibaigęs, taigi Vilniaus apygardos teismo 2017-04-10 nutarties reikalavimams įvykdyti ir nustatytiems ieškinio trūkumams pašalinti apeliantei nustatytinas naujas terminas, išaiškinant, kad nepašalinus ieškinio trūkumų, ieškovės ieškinys gali būti paliktas nenagrinėtas (CPK 296 str. 1 d. 11 p., 296 str. 2 d.).

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

8Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

9Nustatyti akcinei bendrovei SEB bankui terminą iki 2017 m. liepos 14 d. įskaitytinai Vilniaus apygardos teismo nutartyje nustatytiems trūkumams pašalinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai