Byla L2-1046-324/2009
Dėl 124583,01 Lt skolos, 7199,51 Lt delspinigių, šešių procentų dydžio procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Ranga IV“

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, gavusi kreditoriaus Austria Kreditversicherung AG Lietuvos filialo pareiškimą dėl 124583,01 Lt skolos, 7199,51 Lt delspinigių, šešių procentų dydžio procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Ranga IV“,

Nustatė

2pareiškimas neatitinka bendrųjų reikalavimų, keliamų procesinių dokumentų turiniui. Pagal CPK 111 straipsnio 4 dalį, jeigu procesinį dokumentą teismui pateikia atstovas, procesiniame dokumente nurodomi 111 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyti duomenys apie atstovą, taip pat pridedamas dokumentas, įrodantis atstovo teises ir pareigas, jeigu tokio dokumento byloje dar nėra arba jeigu byloje esančio įgaliojimo terminas yra pasibaigęs. CPK 59 straipsnyje numatyta, kad įgaliojimas atstovauti teisme suteikia atstovui teisę atlikti atstovaujamojo vardu visus procesinius veiksmus, išskyrus išimtis, nurodytas įgaliojime. Įgaliojimas atstovui pareikšti ieškinį ir priešieškinį, atsisakyti pareikšto ieškinio ir jį pripažinti, sudaryti taikos sutartį, perįgalioti, gauti vykdomąjį raštą ir pateikti jį vykdymui, gauti turtą, paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo turi būti atskirai aptarti įgaliojime. Kreditoriaus vardu pareiškimą padavė ir jį pasirašė A. M., veikianti Austrijoje 2006 m. spalio 31 d. išduoto ir apostile patvirtinto įgaliojimo pagrindu. Šiame įgaliojime, be kitų teisių, A. M. yra suteikta teisė atstovauti kreditoriui bei veikti jo interesais ir juos ginti teismuose, paruošti, pasirašyti ir pateikti bei gauti visus dokumentus, tačiau įgaliojimas atstovui pareikšti ieškinį nėra atskirai aptartas.

3Šios aplinkybės kliudo priimti pareiškimą, todėl minimą veiksmą atlikti atsisakytina (CPK 435 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

4Vadovaujantis CPK 435 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 291 straipsniu

Nutarė

5atsisakyti priimti kreditoriaus Austria Kreditversicherung AG Lietuvos filialo pareiškimą dėl 124583,01 Lt skolos, 7199,51 Lt delspinigių, šešių procentų dydžio procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Ranga IV“.

6Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai