Byla 2-4802-985/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Ingrida Navickienė, sekretoriaujant Jolantai Petraitienei, dalyvaujant ieškovui S. G., atsakovui M. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo S. G. patikslintą ieškinį atsakovui M. B. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 41,13 Eur už verslo liudijimo įsigijimą; 2407,32 Eur negautų pajamų; bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2016 m. balandžio 26 d. nuosprendžiu atsakovas nuteistas pagal BK 138 straipsnio 1 dalį; 2016 m. rugpjūčio 5 d. Kauno apygardos teismo nutartimi Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 26 d. nuosprendis pakeistas: pripažinta ieškovo teisė į ieškinio dėl turtinės žalos patenkinimą, o klausimas dėl ieškinio dydžio perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka. Nurodo, kad dėl kaltų atsakovo veiksmų jam padaryta turtinė žala 41,13 Eur už 2015 m. lapkričio 26 d. įsigytą verslo liudijimą Nr. ( - ), pagal kurį pradėjo prekybą 2015 m. lapkričio 28 d., ir turėjo baigti 2015 m. gruodžio 30 d., tačiau dėl sveikatos sužalojimo spėjo faktiškai dirbti tik 5 dienas; 2015 m. gruodžio 7 d. atsakovo buvo sužalotas ir gydėsi ilgiau kaip dešimt dienų; jo darbas buvo numatytas tik turgaus dienomis, tris kartus per savaitę, Kalvarijos miesto turgavietėje, Vilkaviškyje, trečiadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais; per 5 dienas jis uždirbo 1337,40 Eur, prekių nusipirko už 1342,50 Eur iš santaupų iki verslo liudijimo įsigijimo; 2015 m. gruodžio 3 d. iš uždirbtų pagal verslo liudijimą pinigų pirko prekių dar už 472,60 Eur; grynosios pajamos per 5 darbo dienas buvo 1337, 40 Eur; darbo užmokesčio dienos vidurkis prieššventinėmis dienomis buvo 267,48 Eur; per likusias nedirbtas dienas 2015 m. gruodžio mėnesio 9, 12, 13, 16, 19, 20 , 23, 27, 30 dienas būtų uždirbęs 2407,32 Eur (dienos vidurkis 267,48 Eur x 9 dienos), todėl negautos pajamos yra 2407,32 Eur. Teismo posėdyje papildomai paaiškino, kad verslo liudijimą įsigijo prekiauti šventiniu laikotarpiu, kada turguje galima uždirbti didžiausias pajams. Nurodė, kad buvo nusipirkęs prekių 2015 m. lapkričio 27 d. už 1342,50 Eur, o 2016 m. gruodžio 2 d. dar pirko prekių už 472,60 Eur. Dėl atsakovo jam sukeltų sveikatos sužalojimų negalėjo toliau dirbti, prekių liko už 900 Eur. Nurodė, kad prekes perka Gariūnų turguje ir parduoda jas už dvigubą kainą. Dėl sveikatos sužalojimų buvo gydomas Kauno klinikose nuo 2015 m. gruodžio 7 d. iki gruodžio 15 d., tačiau grįžęs į namus negalėjo dirbti, dėl smegenų sukrėtimo svaigo galva, galėjo mažai judėti, dėl sumuštos ausies silpnai girdėjo, tęsė gydymą. Dirbti turgavietėje pradėjo tik 2016 m. vasario pabaigoje, jo prekės sezoninės, todėl patyrė nuostolių, nes prekes turėjo parduoti už mažesnę kainą, nei jas būtų pardavęs gruodžio mėnesį. Nurodė, kad turgavietėje moka už vietą, priklausomai nuo ploto, maždaug 5-6 Eur; kelionės išlaidos iš nuo namų iki turgavietės apie 2 Eur; kelionė į Gariūnų turgavietę apie 10 Eur, pateikė išlaidų sąmatą. Atsakovas su ieškiniu sutinka iš dalies. Pripažįsta, kad dėl sveikatos sužalojimų ieškovas negalėjo dirbti pagal įsigytą verslo liudijimą, tačiau nesutinka su ieškovo nurodytu negautų pajamų dydžiu. Ieškovas skaičiuodamas dienos pajamas nurodo bendrą gautų pajamų sumą, tačiau ieškovas teismo posėdyje nurodė, kad jis įsigytas prekes parduodavo už dvigubą kainą, ieškovo nurodytos vienos dienos pajamos turi būti sumažintos per pusė ir taip skaičiuojamas ieškovo pelnas. Sutinka atlyginti pusė ieškovo nurodytos negautų pajamų sumos, nes tokia suma būtų protinga. Ieškovui siūlė 1000 Eur, tačiau ieškovas nesutiko. Nurodė, kad šiuo metu niekur nedirba, pagal profesiją yra inžinierius, tačiau žiemos sezono metu darbo nėra. Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš prie civilinės bylos prijungtos baudžiamosios bylos Nr. 1-187-610/2016 matyti, kad 2016 m. balandžio 26 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu atsakovas M. B. pripažintas kaltu pagal BK 138 straipsnio 1 dalį dėl to, kad 2015 m. gruodžio 7 d. 23 val. ieškovui S. G. priklausančiame gyvenamajame name ( - ), dėl asmeninių priežasčių kilus konfliktui, kartą ranka sudavė ieškovui į galvos sritį, taip dėl muštinės žaizdos dešinės ausies kaušelio srityje nežymiai sutrikdydamas nukentėjusiajam sveikatą, o dėl kraujosruvų abiejų akių vokuose ir obuoliuose, muštinės žaizdos kairės akies viršutinio voko srityje, vidutinio laipsnio galvos smegenų sukrėtimo, kraujo išsiliejimo po minkštaisiais galvos smegenų dangalais, kairėje akiduobės išorinės sienelės, kairio skruostikaulio lanko, kairio viršutinio žandikaulio viršutinės - priekinės sienelės, abipusių nosikaulių lūžimų nesunkiai sutrikdydamas ieškovui sveikatą; S. G. civilinis ieškinys patenkintas iš dalies, iš M. B. priteista 1500 Eur neturtinės žalos, 41,13 Eur turtinės žalos ir 100 Eur bylinėjimosi išlaidų S. G.. 2016 m. rugpjūčio 5 d. Kauno apygardos teismo nutartimi Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 26 d. nuosprendis pakeistas: pripažinta ieškovo teisė į ieškinio dėl turtinės žalos patenkinimą, o klausimas dėl ieškinio dydžio perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka. Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista. Kasacinis teismas nutartyje Nr. 3K-3-303/2009 yra išaiškinęs, kad jeigu teismas nustato, kad yra sąlygos taikyti civilinę atsakomybę, pripažįsta civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, o dėl žalos dydžio nustatymo perduoda ieškinį nagrinėti civilinio proceso tvarka esant įstatyminiams pagrindams (BPK 115 straipsnio 2 dalis), tai ieškinį nagrinėjant civilinio proceso tvarka nebegalima iš naujo spręsti dėl civilinės atsakomybės sąlygų buvimo ir tuo pagrindu atmesti ieškinį. Pažymėtina, kad pripažinimas teisės į ieškinio patenkinimą baudžiamajame procese reiškia, jog ieškinys negali būti atmestas civiliniame procese.

6Ieškovas reiškia reikalavimą dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo: 41,13 Eur už verslo liudijimo įsigijimą ir 2407,32 Eur negautų pajamų.

7Iš baudžiamosios bylos Nr. 1-187-610/2016 matyti, kad ieškovas nuo 2015-12-08 iki 2015-12-15 gydytas VšĮ „Kauno klinikos“ stacionare į kur atvežtas iš Marijampolės ligoninės pritemusia sąmone; vėliau tęsė gydymą pas šeimos gydytoją (baudž. b. l. 45-49). Šios faktinės aplinkybės leidžia teismui daryti išvadą, kad ieškovas ieškinyje nurodytu laikotarpiu 2015 m. gruodžio mėnesio 9, 12, 13, 16, 19, 20 , 23, 27, 30 dienas, negalėjo dirbti turgavietėje pagal 2015 m. lapkričio 26 d. įsigytą verslo liudijimą. CK 6.283 straipsnio 1 dalyje reglamentuoti žalos atlyginimo sužalojus asmens sveikatą padariniai. Jeigu fizinis asmuo suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą. Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 41,13 Eur už verslo liudijimą Nr. ( - ), kurį įsigijo 2015 m. lapkričio 26 d., veiklos vykdymo laikotarpis – lapkričio 28, 29, gruodžio 2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 27, 30 dienos. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas pagal įsigytą verslo liudijimą dirbo 2015 m. lapkričio 28, 29, gruodžio 2, 5, 6 dienomis, ieškovas sužalotas 2015 m. gruodžio 7 d., todėl už ieškovo faktiškai dirbtas dienas nėra teisinio pagrindo iš atsakovo priteisti išlaidas, susijusias su verslo liudijimo įsigijimu, todėl šioje dalyje reikalavimas tenkintinas iš dalies, ieškovui iš atsakovo už verslo liudijimą priteistina už tas dienas, kuomet ieškovas dėl sveikatos sužalojimo realiai negalėjo dirbti, tai už 2015 m. gruodžio 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 27, 30, viso 9 dienas, kas atsižvelgiant į tai, kad vienos dienos verslo liudijimo kaina yra 2,94 Eur (41,13Eur:14 dienų), sudaro 26,46 Eur.

8Pagal CK 6.283 straipsnio 2 dalį nuostolius sveikatos sužalojimo atvejais sudaro negautos pajamos, kurias nukentėjęs asmuo būtų gavęs, jeigu jo sveikata nebūtų sužalota, ir su sveikatos grąžinimu susijusios išlaidos. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad negautos pajamos yra asmens tikėtinos gauti lėšos, kurios negautos dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, sutrukdžiusių ieškovo veiklą, iš kurios buvo numatyta jas realiai gauti. Negautas pajamas, kaip nuostolius, apibūdina tokie požymiai, kaip pagrįstas tikėtinumas jas gauti, jeigu pažeidimo nebūtų, ir pajamos suprantant jas kaip sumą, kurią sudarytų lėšos, kuriomis asmuo praturtėtų iš teisėtos veiklos. Negautos pajamos reiškia negautą pelną, t. y. tai, kuo būtų pagerėjusi nukentėjusiojo turtinė padėtis. Dėl to apskaičiuojant negautas pajamas, turi būti minusuojamos išlaidos, kurių būtų turėjęs nukentėjusysis. Tai turi būti grynasis pelnas (CK 6.249 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-6/2011).

9Pagal ieškovo 2015 m. lapkričio 26 d. įsigytą verslo liudijimą prekybai tik ne maisto produktais veiklos vykdymo laikotarpis – lapkričio 28, 29, gruodžio 2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 27, 30 dienos. Ieškovas teismui nurodė, kad per 5 dienas jis uždirbo 1337,40 Eur. Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnale (toliau – Žurnalas) ieškovas yra nurodęs, kad lapkričio 28 d. uždirbo 380 Eur; lapkričio 29 d.- 400 Eur; gruodžio 2 d. – 260 Eur; gruodžio 5 d. – 350 Eur; gruodžio 6 d. – 420 Eur (b. l. 18); Žurnale ties išlaidų skiltimi nurodyta, kad ieškovas 2015 m. lapkričio 27 d. įsigijo prekių už 1342,50 Eur; gruodžio 3 d. – už 472,60 Eur sumą (b. l. 22). Teisme ieškovas nurodė, kad prekes įsigydavo Gariūnų turgavietėje ir parduodavo prekę už dvigubą kainą, nei įsigydavo prekę, neparduotų prekių liko už 900 Eur. Ieškovas teismui pateikė išlaidų sąmatą, iš kurios matyti, kad ieškovas už turgavietę, kuomet prekiavo 5 dienas sumokėjo 27 Eur; išlaidos degalams 9,60 Eur; verslo liudijimo įsigijimas 14 dienų 41,13 Eur.

10Atsižvelgiant į tai, kad negautos pajamos teismų praktikoje yra aiškinamos kaip negautas grynasis pelnas, skaičiuojant negautų pajamų dydį turi būti minusuojamos ieškovo išlaidos, kurių jis būtų turėjęs. Ieškovas teismui nurodė, kad įsigytas prekes parduodavo už dvigubą kainą, tačiau teismui pateikdamas vienos dienos gautų pajamų vidurkį (267,48 Eur), prekių įsigijimo kainos, turgavietės vienos dienos mokesčio (27Eur:5ieškovo dirbtų dienų=5,4 Eur b. l. 73), kelionės į darbo vietą ir atgal išlaidų (9,60 Eur:5 ieškovo dirbtų dienų=1,92 Eur b. l. 73), vienai dienai tenkančio verslo liudijimo įsigijimo išlaidų (41,13Eur:14dienų(viso numatyto dirbti laikotarpio=2,94 Eur b. l. 73) neišminusavo, tokiu atveju ieškovo dienos vidurkis yra 123,48 Eur (267,48 Eur:2(prekių savikainos)-5,40 Eur-1,92Eur-2,94Eur), dėl ko ieškovas per 9 dienas galėjo gauti 1111,32 Eur grynojo pelno. Be to ieškovas nurodė, kad jam liko prekių už 900 Eur. Tai, kad ieškovas teismui teikia vienos dienos pajamas neišminusavęs prekių savikainos patvirtina ir tai 1342,50 Eur prekių įsigijimas + 472,60 Eur prekių įsigijimas – 900 Eur likusių prekių x 2, tai prekių antkainis=1830,20 Eur pajamų, kiek ir realiai uždirbo ieškovas kaip nurodyta Žurnale, bet ne grynojo pelno. Negautoms pajamoms įrodinėti teismų praktikoje suformuluoti specialūs kriterijai – nustatant negautų pajamų dydį, vertinama, kiek pajamų būtų gauta normaliomis įprastomis sąlygomis, taip pat reikia įvertinti, kokios aplinkybės būtų lėmusios naudos gavimą konkrečioje situacijoje; nustatyti ne hipotetiškas, o realias nukentėjusio asmens negautas pajamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje B. V.–F. v. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus ir kt., bylos Nr. 3K-3-353/2007). Tokių pajamų realumą visais atvejais turi įrodyti ieškovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. M. v. R. K., bylos Nr. 3K-3-585/2006).

11Taigi apibendrinant teismas konstatuoja, kad šioje byloje leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nenustatyta, kad ieškovas dėl atsakovo kaltės neteko ieškovo nurodytų 2407,32 realių pajamų, todėl ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistina 1111,32 Eur negautų pajamų (CPK 178 str., 185 str.).

12Ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovo yra priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingos patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovas teismui pateikė įrodymus, kad sumokėjo 100 Eur advokatei, atsižvelgiant į tai, kad patenkinti reikalavimai sudaro 46 procentus, iš atsakovo ieškovui yra priteistina 46 Eur išlaidų, susijusių su advokato išlaidomis (CPK 93 str., 2 d., 88 str. 1 d. 6 p.). Teismas pažymi, kad ieškovo turėtos atstovavimo išlaidos baudžiamojoje byloje yra pilnai atlygintos, jas priteisiant iš atsakovo teismo nuosprendžiu.

13Ieškovas šioje byloje yra atleistas nuo žyminio mokesčio, todėl atsižvelgiant į ieškovui priteistiną 1137,78 Eur sumą, iš atsakovo valstybei priteistinas 34 Eur žyminis mokestis (1137,78X3procentai) ir 4,41 Eur už procesinių dokumentų įteikimą (CPK 83 str. 1 d. 3 p., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str.1 d. 3 p.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259-260, 270, straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo M. B., asmens kodas ( - ) ieškovui S. G., asmens kodas ( - ) 26,46 Eur už verslo liudijimą, 1111,32 Eur negautų pajamų ir 46 Eur už advokato paslaugas.

17Priteisti iš atsakovo M. B. asmens kodas ( - ) valstybei 38,41 Eur išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, sumokant jas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, į. k. 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, b. k. 73000, įmokos kodas 5660.

18Šalys turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Ryšiai