Byla e2-39-341/2017
Dėl 26517 Eur skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius R. Ž., sekretoriaujant Julijai Grinko, dalyvaujant ieškovo Š. G. atstovui advokatui Gyčiui Andriulioniui, atsakovo UAB "Puikis LT" atstovei advokatei E. D., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Š. G. ieškinį atsakovui UAB "Puikis LT" dėl 26517 Eur skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas iš atsakovo priteisti 26517 Eur skolos, 3 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Nurodė, kad Paskolos sutartimi, 2015-09-04 sudaryta tarp Š. G. ir UAB „Puikis LT“ (toliau tekste - Sutartis), UAB „Puikis LT“ (toliau tekste - Atsakovas) liko skolingas Š. G. (toliau tekste - Ieškovas) 25000 (dvidešimt penkis tūkstančius) eurų, kurių grąžinimo grafikas buvo nustatytas Paskolos sutarties 1.4 p.: pirmoji paskolos dalis - 5000 Eur turėjo būti sumokėta iki 2016-02-01; antroji paskolos dalis - 5000 Eur turėjo būti sumokėta iki 2016-08-01; trečioji paskolos dalis - 5000 Eur turėjo būti sumokėta iki 2017-02-01; ketvirtoji paskolos dalis - 5000 Eur turėjo būti sumokėta iki 2017-08-01; penktoji paskolos dalis - 5000 Eur turėjo būti sumokėta iki 2018-02-01. UAB „Puikis LT“, pažeisdamas Sutarties 1.4 p. nurodytą grafiką dviejų pirmų paskolos įmokų Š. G. nepervedė, o bendrovės atstovai dėl paskolos grąžinimo visiškai nekomunikavo, neatsakė į el. paštu teikiamus užklausimus ir telefoninius skambučius, patys neteikė jokios informacijos apie galimą atsiskaitymą ar su atsiskaitymu susijusius galimus trukdžius. Nurodė, jog Sutarties 3 skyriuje nustatytos išankstinio Sutarties nutraukimo sąlygos. V. S. 3.1.2 p. tuo atveju, jeigu Skolininkas tinkamai ir laiku neatlieka bent 2 (dviejų) iš eilės mokėjimų pagal Sutartį, Paskolos davėjas, t.y. Š. G., turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į arbitražą ar teismą nutraukti Sutartį ir raštu pareikalauti Paskolos gavėjo, t. y. UAB “Puikis LT” grąžinti visa paskolą bei priskaičiuotas palūkanas nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokio pranešimo įteikimo paskolos gavėjui dienos. Pasinaudodamas šia teise Š. G. 2016-08-25 raštu, kuris UAB “Puikis LT” įteiktas 2016-08-31, registruotu laišku per kurjerį, juridinio asmens buveinės registracijos adresu, UAB “Puikis LT” informavo, kad paskolos sutartį, sudarytą tarp jo ir UAB “Puikis LT”, sudarytą 201509-04, nutraukia iš karto, t. y. Sutartis nutraukta nuo 2016-08-31. V. S. 3.2 p. “Anksčiau termino (iš anksto) nutraukus sutartį, visi Paskolos gavėjo mokėjimų terminai pagal Sutartį laikomi suėjusiais”. Atsižvelgiant į išdėstytas faktines aplinkybes ir nurodytas Sutarties nuostatas, UAB “Puikis LT” minėtu registruotu raštu buvo paprašytas grąžinti visą likusią paskolos sumą - 25000 (dvidešimt penkis tūkstančius) eurų ir palūkanas, sulygtas Sutarties 1.2 p. (3 procentai metinių palūkanų) nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojant nuo laiško su reikalavimu pastarajam įteikimo dienos, t. y. iki 2016-09-05, minėtą sumą pervedant į Š. G. sąskaitą SEB banke, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ). Tačiau UAB “Puikis LT” paskolos ar jos dalies, taip pat palūkanų negrąžino, dėl jos grąžinimo nesusisiekė, o bendrovės atstovai su Ieškovu toliau nebendrauja - neatsako į el. laiškus, neatsiliepia telefonu. Atsižvelgiant į išdėstytas faktines aplinkybes, 2016-09-07 pareiškimu „Dėl teismo įsakymo išdavimo“ Ieškovas kreipėsi į Vilniaus rajono apylinkės teismą, prašydamas iš skolininko UAB “Puikis LT” priteisti 26076 (dvidešimt šešis tūkstančius septyniasdešimt šešis) eurus, iš jų: 25000 (dvidešimt penkis tūkstančius) eurų negrąžintos paskolos, palūkanas, sulygtas Sutarties 1.2 p. (3 procentai metinių palūkanų) nuo Sutarties sudarymo dienos iki 2016-09-05, t.y. už vienerius kalendorinius metus nuo 25000 (dvidešimt penkių tūkstančių) eurų sumos, kas sudaro 750 eurų (septynis šimtus penkiasdešimt eurų), išlaidas žyminiam mokesčiui 146 (vienas šimtas keturiasdešimt šeši) eurai; išlaidas advokato pagalbai 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) eurų. Taip pat procesines 3 (trijų) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2016-09-09 civilinėje byloje Nr. eL2-4485-341/2016 priėmė Teismo įsakymą, kuriuo minėtą Ieškovo pareiškimą patenkino. Atsakovo - UAB “Puikis” atstovas - direktorius K. D. Vilniaus rajono apylinkės teismui 2016-10-14 raštu pateikė prieštaravimus civilinėje byloje Nr. eL2-4485-341/2016 dėl teismo įsakymo išdavimo. Šiame rašte Atsakovo atstovas patvirtino UAB „Puikis“ skolos Š. G. faktą, nurodė, jog skolos mokėjimas buvo išdėstytas dalimis. Tačiau teikdamas motyvus dėl skolos grąžinimo, atsakovo atstovas nurodė: VMI prie LR FM kreipėsi į teismą dėl buvusių UAB „Puikis LT“ vadovų sudarytų sandorių nuginčijimo (tuo metu Š. G. buvo UAB „Puikis LT“ akcininku), iki išsispręs teisminiai ginčai, buvo sustabdytas sutarties, kuria UAB „Puikis LT“ pagal susitartą mokėjimo grafiką atliko likusios skolos mokėjimą Š. G., vykdymas. Dėl pateiktų prieštaravimų 2016-09-09 Vilniaus rajono apylinkės teismo įsakymas neįsigaliojo. Pateikti prieštaravimai ne tik nepaneigia Ieškovo teikiamo ieškinio esmės, bet ir yra neatitinkantys tikrovės. Pasak ieškovo, atsakovo atstovas nurodo, jog nesumoka skolos dėl neva buvusių UAB „Puikis LT“ vadovų sudarytų sandorių. Ieškovui jokia informacija apie Valstybinės mokesčių inspekcijos pretenzijas buvusiam UAB „Puikis LT“ vadovui nėra žinoma, o atsakovo atstovas tokios informacijos taip pat nepateikė; uždarosios akcinės bendrovės vadovas yra vienasmenis tokios rūšies juridinio asmens valdymo organas, kuris veikia bendrovės vardu, turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą ir už šią veiklą vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis neša atsakomybę. Buvusio UAB „Puikis LT“ vadovo veikla niekaip nesusijusi su UAB „Puikis LT“ paskolos Š. G. grąžinimu. Papildomai atkreiptina, kad paskolos sutartis tarp Š. G. ir UAB „Puikis LT“ buvo nutraukta 2016-08-31. Praėjus daugiau kaip dviem mėnesiams, UAB „Puikis LT“ nei paskolos, nei jos dalies Ieškovui negrąžino, Ieškovui nepateikė jokios informacijos, susijusios su paskolos grąžinimu ir su Ieškovu nekomunikavo. Darytina išvada, kad Atsakovo vengimas grąžinti paskolą yra piktybinis, darantis tiesioginę žalą Ieškovo teisėms ir turtiniams interesams.

3Atsakovas UAB "Puikis LT" atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad Vilniaus rajono apylinkės teisme gautas ir 2016 m. lapkričio 3 d. priimtas kreditoriaus Š. G. (toliau - ieškovas) ieškinys dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties civilinėje byloje Nr. eL2-4485-341/2016 atsakovui UAB „Puikis LT“. Atsakovas UAB „Puikis LT“ ieškovo ieškinį, su kuriuo nesutinka ir kurį laiko nepagrįstu dėl toliau nurodytų motyvų. TEISINIAI ATSILIEPIMO A. D. reikalavimo perleidimo. Ieškovas ieškinyje nurodo, jog vienašališkai nutraukus 2016 m. rugsėjo 4 d. paskolos sutartį tarp ieškovo Š. G. ir atsakovo UAB „Puikis LT“, visi terminai laikomi suėjusiais ir todėl ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą paskolą, kas sudaro 25000 Eurų sumą. Dar daugiau, ieškinyje teigiama, jog atsakovas UAB „Puikis Lt“ su ieškovu Š. G. nekomunikavo, nepalaikė ryšių ir elgėsi piktybiškai. Atsakovas UAB „Puikis LT“ su tokiais atsakovo argumentais nesutinka dėl toliau nurodytų aplinkybių. Pažymi, kad 2015 m. rugsėjo 4 d. t. y. tą pačią dieną kai buvo sudaryta Paskolos sutartis, ieškovas, kaip pradinis kreditorius, atsakovas, kaip skolininkas, ir Žemės ūkio bendrovė „Dagvijara”, kaip naujasis kreditorius, sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį (toliau - Reikalavimo perleidimo sutartis), kuria dalis ieškovo reikalavimo į atsakovą buvo perleista naujajam kreditoriui ŽŪB „Dagvijara”. Pažymėtina, kad Reikalavimo perleidimo sutarties (B) (i) punkte yra numatyta, kad paskolos dalis, lygi 25000 Eur, yra grąžinama iki 2018 m. vasario 1 d. Tai reiškia, kad Reikalavimo perleidimo sutartimi šalys persitarė dėl Paskolos sutartyje numatytų paskolos grąžinimo terminų ir tvarkos bei numatė, kad atsakovas 25000 Eur paskolos dalį ieškovui turi grąžinti iki 2018 m. vasario 1 d. Taigi dėl tokio šalių susitarimo pakeisti paskolos grąžinimo terminus ir tvarką, atsakovui pareiga grąžinti paskolą ieškovui atsiras tik 2018 m. vasario 1 d. Dėl šios priežasties atsakovui, neatsiradus pareigos grąžinti paskolą, atsakovas tokios pareigos ir nevykdė. CK 6.33 straipsnio 1 dalis numato, kad prievolės gali būti su atidedamuoju ir su naikinamuoju terminu. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, kad prievolė su atidedamuoju terminu yra egzistuojanti prievolė, kuri nevykdytina tol, kol nesuėjo tam tikras terminas ar nebuvo tam tikros aplinkybės. Šiuo atveju negalima reikalauti ją įvykdyti tol, kol nesuėjo terminas, tačiau to, kas buvo įvykdyta savanoriškai ir neklystant iki termino pabaigos, negalima reikalauti grąžinti. Esant paskolos teisiniams santykiams terminuotos prievolės paprastai būna su atidedamuoju terminu Šiuo atveju šalys susitarė, kad atsakovas grąžins paskolą 2018 m. vasario 1 d., todėl atsakovo prievolė grąžinti paskolą ieškovui yra egzistuojanti prievolė, tačiau nevykdytina tol, kol nesuėjo nustatytas terminas, t.y. 2018 m. vasario 1 d. Dar daugiau, dėl to kad buvo pakeisti paskolos grąžinimo terminai, ieškovas neturėjo teisės nutraukti Paskolos sutarties prieš terminą ir reikalauti grąžinti visą paskolą iš karto. Ieškovas neturi teisės reikalauti grąžinti paskolos iki 2018 m. vasario 1 d., kaip tai numatyta Reikalavimo perleidimo sutarties (B) (i) punkte. Dėl nurodytų priežasčių, t.y. dėl to, kad nėra suėjęs paskolos grąžinimo terminas, ieškovo ieškinys yra atmestinas. Dėl bendradarbiavimo pareigos vykdymo. Ieškinyje nurodomi argumentai, jog UAB „Puikis LT“ bendrovės atstovai su ieškovu Š. G. nebendrauja, neatsako į el. laiškus ir neatsiliepia telefonu ir elgiasi piktybiškai, visiškai nepagrįsti. UAB „Puikis LT” nuo pat sutarties sudarymo momento geranoriškai keitėsi informacija su atsakovu Š. G., tinkamai vykdė CK įtvirtintą bendradarbiavimo pareigą, o toks atsakovo elgesys, priešingai nei teigia ieškovas, negali būti laikomas piktybišku. Pažymėtina ir tai, jog šiuo atveju ieškovas Š. G. pats geranoriškai nesiekdamas palaikyti ryšių su UAB “Puikis LT” bendradarbiavimo stoką panaudojo prieš atsakovą UAB “Puikis LT” vienašališkai nutraukdamas tarp šalių sudarytą paskolos sutartį ir nepagrįstai reikalaudamas sumokėti visą paskolos sumą. Bendradarbiavimo principas (CK 6.38 straipsnio 3 dalis, 6.200 straipsnio 2 dalis) reikalauja, kad šalys sudarytų tinkamas sąlygas įvykdyti prievolę, prireikus keistųsi informacija, reikšminga prievolei įvykdyti, laiku praneštų apie kylančias prievolės įvykdymo kliūtis. Bendradarbiavimo pareiga vienodai svarbi abiem sutarties šalims, o šalis, nesilaikiusi bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyti savo prievolę. (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. V. įmonė „Egistena“ v. AB „Hermis investicija“, bylos Nr. 3K-3-685/2004; 2005 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. M. v. UAB „Mindija“, bylos Nr. 3K-3-371/2005; 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Dizaino kryptis“ v. UAB ,,TLO“, bylos Nr. 3K-3-599/2012; kt.). Šiuo konkrečiu atveju būtent ieškovas nevykdė pareigos bendradarbiauti, nes neturėdamas jokio tam teisinio pagrindo, nutraukė sutartį. Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, daro pagrįstą išvadą, jog ieškovo Š. G. reikalavimas dėl 25000 Eurų paskolos grąžinimo nepagrįstas, todėl ieškinys dėl iš sutarties kylančio piniginio reikalavimo turi būti atmestas.

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas G. A. paaiškino, kad ieškinį teikia remiantis 2015-09-04 Paskolos sutartimi ir joje išdėstytais punktais (pagal sutartą grafiką) dėl paskolos sumokėjimo, nebuvo jokios informacijos, pozicijos ieškovui apie atsakovo nesumokėjimus (t.y. dvi įmokos, viso 10000 Eur), ieškovas remdamasis sutarties 3.1.2 punktu vienašališkai nutraukia sutartį ir reikalauja visos sumos grąžinimo. Po mėnesio, kai turėjo sumokėta antra įmoka, 2016-08-25 raštu ieškovas informavo atsakovą apie paskolos sutarties nutraukimą. Taigi nuo 2016-08-31 atsakovas skolingas 25000 Eur ieškovui; taip pat dėl sutartų palūkanų ir nurodytų bylinėjimosi išlaidų. Atsakovas ne tik nesumokėjo, bet ir nekomunikuoja su ieškovu. Pirminiai atsakovo argumentai buvo susiję su VMI prie FM kreipimųsi į teismus, nors ir be jokių įrodymų, kaip tai susiję su ieškovu ir šiuo ginču, nėra aišku. Dabar atsakovas remiasi 2015-09-04 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi, kurio objektas yra kitas (t.y. 231991,19 Eur) ir tarp visai kitų subjektų, kai Paskolos sutartimi buvo grafikas per 5 mokėjimus; Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi tik duodama blanketinė nuoroda (Preambulėje) dėl paskolos sumos grąžinimo; ir kitas sutarties objektas. Taigi atsakovas naudoja vis kitus argumentus, tačiau prievolės nedengia (pilnai, iš dalies), nekomunikuoja su ieškovu, net ir pasikreipus į teismą ir tik vienintelį argumentą išgirdo ieškovas iš atsakovo tik jau būtent teisme, todėl prašo tenkinti ieškinį pilnai.

5Teismo posėdžio metu atsakovo advokatė E. D. paaiškino, kad 2015-09-04 buvo sudarytos dvi sutartys. Viena sutartimi didžioji skola perleista ŽŪB, o likusi 25000 Eur suma liko atsakovo skola. Jei nebūtų buvę paskolos sutarties, tai ieškovas neturėjęs ką perleisti. Šalys nauja sutartimi susitarė ir dėl naujų terminų. Atstovė paaiškino, kad paskolos grąžinimo terminas nesuėjo, ir neturi pareigos grąžinti anksčiau. Ieškovo 2015-08-25 raštas neturi jokių teisinių pasekmių, nes nebuvo ko mokėti, tai nebuvo ko ir nutraukti. Atsakovas nėra atsiskaitęs. Prašė ieškinį atmesti remiantis visais išdėstytais argumentais – šalys persitarė dėl terminų ir todėl nėra atsakovo pareigos sumokėti paskolą ieškovui kaip jis reikalauja (t.y. anksčiau termino).

6Ieškinys atmestinas.

7Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl paskolos dalies (t.y. 25000 Eur) pagal sutartį mokėjimo termino. Ieškovo teigimu, atsakovas nesilaikė paskolos grąžinimo grafiko, kuris buvo nustatytas Paskolos sutarties 1.4 p., kad pirmoji paskolos dalis - 5000 Eur turėjo būti sumokėta iki 2016-02-01; antroji paskolos dalis - 5000 Eur turėjo būti sumokėta iki 2016-08-01; trečioji paskolos dalis - 5000 Eur turėjo būti sumokėta iki 2017-02-01; ketvirtoji paskolos dalis - 5000 Eur turėjo būti sumokėta iki 2017-08-01; penktoji paskolos dalis - 5000 Eur turėjo būti sumokėta iki 2018-02-01. Esant tokiai situacijai, ieškovas nutraukė su atsakovu sutartį Paskolos sutartyje nustatyta šalių tvarka.

8Atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu ir atsikirsdamas ieškovui teigia, jog ieškovas neturi teisės reikalauti grąžinti visą paskolą iš karto ir taip pat nutraukti sutartį, kadangi Reikalavimo perleidimo sutartimi šalys persitarė dėl Paskolos sutartyje numatytų paskolos grąžinimo terminų ir tvarkos bei numatė, kad atsakovas 25000 Eur paskolos dalį ieškovui turi grąžinti iki 2018 m. vasario 1 d.

9Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę (CK 6.154 straipsnio 1 dalis). Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, taip pat sudaryti ir CK nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Sutarties sąlygas šalys nustato savo nuožiūra, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato imperatyviosios teisės normos (CK 6.156 straipsnio 4 dalis). Pagal CK 6.159 straipsnį sutarties elementai, kurių pakanka sutarties galiojimui, yra veiksnių šalių susitarimas, o įstatymų nustatytais atvejais – ir sutarties forma. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai šalys susitaria dėl visų esminių sąlygų (CK 6.162 straipsnio 2 dalis), o jeigu pagal įstatymą sutartis turi būti tam tikros formos, ji laikoma sudaryta nuo to momento, kai šalių susitarimas pareikštas įstatymų reikalaujama forma (CK 6.181 straipsnio 4 dalis).

10Tarp bylos šalių, (ieškovo) Š. G. (toliau - „Paskolos davėjas") ir (atsakovo) UAB „Puikis LT (toliau - „Paskolos gavėjas") 2015 m. rugsėjo 4 d. buvo sudaryta rašytinė Paskolos sutartis. Minėta sutartimi, šalys susitarė, kad laikotarpiu nuo 2009 m. spalio 10 d. iki šios Sutarties sudarymo Šalys sudarė paskolos sutartis, kurių pagrindu bendru Šalių patvirtinimu šios Sutarties dieną Paskolos gavėjas yra skolingas Paskolos davėjui 242510,19 Eur, įskaitant pagrindines paskolų sumas, palūkanas, delspinigius ir bet kokius kitus mokesčius (kiek tokių būtų).

11Taip pat Paskolos sutartyje ginčo šalys nurodė, jog Paskolos gavėjas yra sudaręs Reikalavimo teisių perėmimo sutartį su K. C., (asmens kodas ( - ) (toliau - „KCZ"), pagal kurią perėmė iš KCZ į Paskolos gavėją turimas reikalavimo teises, kylančias iš Paskolos gavėjo ir KCZ 2010 m. rugpjūčio 6 d. sudarytos Paskolos sutarties Nr. 20100806-003. Šių perimtų reikalavimų pagrindu šios Sutarties dieną Paskolos gavėjas yra skolingas Paskolos davėjui 14481,00 Eur, įskaitant pagrindines paskolų sumas, palūkanas, delspinigius ir bet kokius kitus mokesčius (kiek tokių būtų).

12Šalys minėtos Sutarties sudarymo dieną susitarė, jog Paskolos davėjas turi 256991,19 Eur reikalavimo teisę į Paskolos gavėją. Be to, siekdamos efektyvesnio aukščiau nurodytų Paskolos gavėjo įsipareigojimų Paskolos davėjui vykdymo administravimo (valdymo), Šalys susitarė suvienodinti visų šių reikalavimo grąžinimo sąlygas, išdėstant Šalių susitarimą dėl skolų grąžinimo vieninga paskolos sutarties redakcija.

13Iš minėtos sutarties nustatyta, kad 2015 m. rugsėjo 4 d. buvo sudaryta rašytinė Paskolos sutartimi šalys nustatė Sutarties objektą - 256991,19 Eur paskolos sumą, numatė šios paskolos sumos ir palūkanų terminus bei tvarką (Sutarties 1.1. – 1.9. punktai); specialius paskolos gavėjo įsipareigojimus, išankstinį sutarties nutraukimą, pareiškimus/garantijas, baigiamąsias nuostatas.

14Tarp bylos šalių, (ieškovo) Š. G. (toliau - „Pradinis kreditorius"), Žemės ūkio bendrovės „Dagvijara” (toliau - Naujasis kreditorius) ir (atsakovo) UAB „Puikis LT (toliau - „Skolininkas") 2015 m. rugsėjo 4 d. buvo sudaryta rašytinė Reikalavimo perleidimo sutartis 2015 m. rugsėjo 4 d. sudarytos Paskolos sutarties, pagal kurią (ieškovas) pradinis kreditorius Š. G. suteikė (atsakovui) skolininkui UAB „Puikis LT 256991,19 Eur paskolą, pagrindu (A punktas).

15Reikalavimo perleidimo sutarties B punktu šalys susitarė, kad pagal Paskolos sutarties 1.4 punktą skolininkas privalo grąžinti Paskolą toliau nurodytais terminais: (i) paskolos dalis, lygi 25000 Eur, grąžinama iki 2018-02-01; (ii) likusi paskolos dalis, lygi 231991,19 Eur, grąžinama iki 2019-05-01. Reikalavimo teisės perleidimo sutarties 1.1. punktu šalys susitarė, jog nuo šios sutarties sudarymo dienos Pradinis kreditorius su šia sutartimi neatšaukiamai ir besąlygiškai perleidžia Naujam kreditoriui, o Naujasis kreditorius perima iš Pradinio kreditoriaus visas Sutarties (B) (ii) punkte nurodytas Reikalavimo teises ir įsipareigoja už jas Pradiniam kreditoriui sumokėti kainą, kuri lygi 231991,19 Eur.

16Reikalavimo perleidimas (cesija) yra CK 6.101-6.110 straipsniuose reglamentuojama sutartis, kuria kreditorius (cedentas) perleidžia trečiajam asmeniui (cesionarijui) savo teisę reikalauti skolininko įvykdyti prievolę. Tai reiškia, kad sudaryti šią sutartį kaip cedentas gali tik reikalavimo teisę turintis asmuo. Taigi cesija nėra savarankiškas sandoris, o yra susietas su pradiniu sandoriu, kurio pagrindu atsirado perduodama reikalavimo teisė. Dėl to visi ginčai dėl reikalavimo perleidimo sutarties yra taip pat susiję su pradiniu sandoriu. Reikalavimo perleidimui galioja bendrieji disponavimo civilinėmis teisėmis principai: asmuo savo nuožiūra gali naudotis civilinėmis teisėmis tiek, kiek tai nepažeidžia imperatyviųjų įstatymo nuostatų ir kitų asmenų teisių (CK 1.137 straipsnis); disponavimo turima teise veiksmas sukelia jos turėtojo siekiamas teisines pasekmes, tik jeigu jis yra teisėtas, t. y. nepažeidžia įstatyme įtvirtintų draudimų ir atliekamas laikantis įstatyme nustatytų reikalavimų. CK 6.102 straipsnyje įtvirtinti atvejai, kuriais reikalavimo perleidimas imperatyviai draudžiamas įstatymo. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas perleisti tokį reikalavimą, dėl kurio negalimas išieškojimas, reiškia, kad negalima perleisti jau perleistos, neegzistuojančios, negaliojančios reikalavimo teisės, taip pat teisės, kuri jau įgyvendinta ir skolininkas jau įvykdęs prievolę, kurios negalima įgyvendinti dėl to, kad skolininkas tapęs nemokiu dar iki teisės perleidimo ir pan. Jeigu reikalavimo teisės negalima įgyvendinti, susitarimas dėl to, kas neįmanoma, negalioja (CK 6.3 straipsnio 4 dalis). Vertinant reikalavimo perleidimo teisėtumą pagal išvardytus aspektus, reikia analizuoti: 1) prievolę, iš kurios atsirado teisė, – reikalavimo perleidimo dalykas; 2) sandorį, kurio pagrindu pradinis kreditorius perduoda naujajam kreditoriui reikalavimo teisę reikalavimo perleidimo forma (perleidimo pagrindą); 3) reikalavimo perleidimo (cesijos) sandorį, kuriuo perleidžiama reikalavimo teisė (Lietuvos A. T. nutartys Nr. 3K-3-1255/2002, Nr. 3K-3-759/2003). Nagrinėjamu atveju ginčo tarp šalių dėl sudarytų Paskolos sutarties, Reikalavimo perleidimo sutarties, nėra. Kaip matyti, ieškovo reikalavimo teisių perleidimo dalykas (231991,19 Eur suma) atsirado Paskolos sutarties pagrindu, pagal kurią bendra suma yra 256991,19 Eur. Todėl iš nustatytų aplinkybių teismas konstatuotina, kad byloje yra įrodyta prievolė, iš kurios atsirado teisė – reikalavimo perleidimo dalykas, bei sandoris, iš kurio prievolė kildinama (perleidimo pagrindas), taigi ieškovas turėjo galiojančią reikalavimo teisę į 256991,19 Eur ir galėjo ją visą arba jos dalį perleisti (pagal CK 6.101 straipsnio 1 dalį kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu).

17Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl reikalavimo perleidimo teisinius santykius reglamentuojančių teisės normų, yra nurodęs, kad CK 6.102 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas draudimas perleisti tokį reikalavimą, dėl kurio negalimas išieškojimas, be kita ko, reiškia ir draudimą perleisti reikalavimą, kurio pradinis kreditorius neturi arba negaliojantį reikalavimą, nes tokio reikalavimo neįmanoma įgyvendinti, t. y. patenkinti. Sutarties dalykas neturi prieštarauti imperatyviosioms teisės normoms (CK 6.157 straipsnis), t. y. tam, kad prievolė galiotų, ji turi atitikti įstatymo reikalavimus (CK 6.3 straipsnio 3, 4 dalys). Teisės doktrinoje pripažįstama, kad vienas iš esminių prievolės galiojimo reikalavimų yra įmanomumas ją įvykdyti. Tai reiškia, kad, susitarus dėl to, kas neįmanoma, prievolė negalioja (lot. impossibillium nula obligatio est). Nagrinėjamu atveju tas faktas, kad ieškovas, kaip pradinis kreditorius, perleido naujam kreditoriui reikalavimo teisę, kurią turėjo, reiškia, kad cesijos sutarties sudarymo metu jos dalykas atitiko įmanomumo reikalavimą (CK 6.3 straipsnio 4 dalis), ir, sudarant šią sutartį, nebuvo pažeistas CK 6.102 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas imperatyvusis draudimas. Kadangi pagal teisėje galiojantį principą niekas negali perduoti kitam daugiau teisių, negu pats turi (lot. nemo plus iuris ad alium transferre potest quam in se haberet) (Lietuvos A. T. nutartis Nr. 3K-3-199/2008).

18Pagal CK 6.103 straipsnio normą reikalavimo perleidimo sutarties formai taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir pagrindinei prievolei. Nagrinėjamu atveju matyti, kad cesijos sutarties forma atitinka nustatytai prievolei formą, t.y. jog bet kokie šios Sutarties pakeitimai turi būti sudaryti raštu ir įsigalioja tiktai po to, kai juos tinkamai pasirašo Šalių įgaliotieji atstovai (Paskolos sutarties 5.5. punktas). Pagal CK 6.101 straipsnio 1 dalį, kreditorius turi teisę perleisti naujajam kreditoriui turimą reikalavimo teisę be skolininko sutikimo, išskyrus įstatymo nustatytas išimtis (CK 6.101 str. 5 d., 6.102 str. 3 d.), skolininkas, į kurį reikalavimo teisė perleidžiama, sudarant reikalavimo perleidimo sutartį paprastai nedalyvauja. Dėl šios priežasties reikalavimo perleidimo sutartis, sudaryta pradinio ir naujojo kreditorių nedalyvaujant skolininkui, į kurį reikalavimo teisė yra perleidžiama, yra teisėta ir galiojanti, išskyrus atvejus, jeigu reikalavimo teisė neatsiejamai susijusi su kreditoriaus asmeniu. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2015-09-04 Reikalavimo perleidimo sutartį sudarė Š. G. (sutartyje „Pradinis kreditorius"), Žemės ūkio bendrovė „Dagvijara” (sutartyje Naujasis kreditorius) ir UAB „Puikis LT (sutartyje „Skolininkas"), iš kurių dvi, t.y. Š. G. ir UAB „Puikis LT, yra pagrindinės prievolės, iš kurios atsirado cesijos sutartis, šalys, t.y. Š. G. (sutartyje „Paskolos davėjas") ir UAB „Puikis LT (sutartyje „Paskolos gavėjas"). Pažymėtina, jog šalys, Reikalavimo perleidimo sutartimi susitarė Paskolos sutarties 1.4 punktą nustatyti naujai, t.y., kad skolininkas privalo grąžinti Paskolą toliau nurodytais terminais: (i) paskolos dalis, lygi 25000 Eur, grąžinama iki 2018-02-01; (ii) likusi paskolos dalis, lygi 231991,19 Eur, grąžinama iki 2019-05-01. Abi sutartys šalių patvirtintos parašais.

19Išdėstytų ir įvertintų aplinkybių pagrindu, taip pat atsižvelgiant į teisinį reguliavimą ir teismų praktiką, konstatuotina, jog ieškovas neįrodė reikalavimo, kad atsakovas privalėjo grąžinti anksčiau termino, todėl nėra pagrindo ieškinį tenkinti (CPK 12 str., 178 str.).

20Ieškovo reikalavimas dėl procesinių palūkanų yra išvestinis iš reikalavimo dėl skolos priteisimos, todėl atmetus pagrindinį reikalavimą dėl skolos priteisimo, netenkinamas reikalavimas ir dėl procesinių palūkanų priteisimo iš atsakovo.

21Byloje nėra duomenų apie atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl šis klausimas nespręstinas. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nesudaro minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos, todėl iš ieškovo valstybei nepriteistinos (CPK 92 str.)

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263–270 str., teismas

Nutarė

23ieškovo Š. G. ieškinį atmesti.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

25T. M. R. Ž.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas iš atsakovo priteisti... 3. Atsakovas UAB "Puikis LT" atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu... 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas G. A.... 5. Teismo posėdžio metu atsakovo advokatė E. D.... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl paskolos dalies (t.y. 25000 Eur)... 8. Atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu ir atsikirsdamas ieškovui teigia, jog... 9. Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar... 10. Tarp bylos šalių, (ieškovo) Š. G. (toliau -... 11. Taip pat Paskolos sutartyje ginčo šalys nurodė, jog Paskolos gavėjas yra... 12. Šalys minėtos Sutarties sudarymo dieną susitarė, jog... 13. Iš minėtos sutarties nustatyta, kad 2015 m. rugsėjo 4 d. buvo sudaryta... 14. Tarp bylos šalių, (ieškovo) Š. G. (toliau -... 15. Reikalavimo perleidimo sutarties B punktu šalys susitarė, kad pagal Paskolos... 16. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra CK 6.101-6.110 straipsniuose... 17. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl reikalavimo perleidimo teisinius... 18. Pagal CK 6.103 straipsnio normą reikalavimo perleidimo sutarties formai... 19. Išdėstytų ir įvertintų aplinkybių pagrindu, taip pat atsižvelgiant į... 20. Ieškovo reikalavimas dėl procesinių palūkanų yra išvestinis iš... 21. Byloje nėra duomenų apie atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263–270... 23. ieškovo Š. G. ieškinį atmesti.... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas... 25. T. M. R. Ž....