Byla 2-695/2014
Dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-992-273/2014, kuria patvirtintas V. V. finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „Petrovalinvest“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „EPRS Vilnius“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-992-273/2014, kuria patvirtintas V. V. finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „Petrovalinvest“ bankroto byloje,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 6 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Petrovalinvest“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo konsultantai“ ir nustatė 45 dienų terminą kreditiniams reikalavimas pareikšti. V. V. pateikė BUAB „Petrovalinvest“ prašymą patvirtinti jo 464 886 Lt finansinį reikalavimą. Administratorius nesutiko dėl prašomų 24 192,95 Lt palūkanų ir prašė teismą įtraukti V. V. į trečios eilės kreditorių sąrašą ir patvirtinti jo 440 693,05 Lt reikalavimą, kildinamą iš paskolos sutarčių, netvirtinat reikalavimo dėl 24 593,05 Lt palūkanų.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

5Teismas, nustatęs, kad V. V. praleido terminą pateikti prašymą dėl kreditinio reikalavimo patvirtinimo bankroto byloje dėl svarbių priežasčių – gyvenimo ilgą laiką užsienyje (Jungtinių arabų Emyratuose), dėl ko apie bendrovei iškeltą bankroto bylą nežinojo, patenkino pareiškėjo atstovės prašymą ir atnaujinti terminą V. V. kreditiniam reikalavimui pareikšti (CPK 5 str.,78 str., ĮBĮ 10 str. 9 d.).

6Teismas įtraukė V. V. į BUAB „Petrovalinvest” kreditorių sąrašą, patvirtinęs jo 440 693,05 Lt kreditinį reikalavimą. Tokį reikalavimą patvirtino įvertinęs rašytinius įrodymus: nuo 2006 m. lapkričio 28 d. iki 2007 m. liepos 24 d. tarp V. V. ir UAB „Petrovalinvest“ sudarytas septynias paskolos sutartis, kurių pagrindu V. V. suteikė bendrovei 416 100 Lt paskolą; bankų išrašus, įrodančius, kad pinigai buvo pervesti į bendrovės sąskaitą. Nors kreditorius UAB ,,EPRS Vilnius“ teigė, kad ginčo pinigai buvo ne paskola bendrovei, o akcininko įnašas, tačiau teismas įvertinęs bylos įrodymus, kreditorės N. U. paaiškinimą, bei tai, kad akcininkų susirinkimo nutarimas padengti bendrovės nuostolius akcininkų įnašais nebuvo priimtas (ABĮ 59 str. 10d. 2 p., 11 d.), priėjo išvadą, kad V. V. įnešti į bendrovės sąskaitą pinigai laikytini paskola, nors mokėjimo pavedime nurodyta mokėjimo paskirtis – akcininko įnašas. Nustatytų faktinių bylos aplinkybių pagrindu teismas sprendė, kad V. V. ketinimas buvo paskolinti bendrovei pinigus.

72007 m. gruodžio 28 d. šalių sudarytu paskolų sutarčių priedu sutarta dėl palūkanų. 2009 m. sausio 20 d. skolos suderinimo akte nurodyta, kad jos sudarė 48 786 Lt, tačiau teismas sutiko su administratoriaus pateiktu paskaičiavimu, kad mokėtinos palūkanos yra mažesnės – 24 593,05 Lt, o reikalavimo dėl likusios palūkanų dalies – 24 192,95 Lt, netenkino.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Kreditorius UAB „EPRS Vilnius“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 27 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti visiškai kreditoriaus V. V. prašymą patvirtinti finansinį reikalavimą.

10Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Remiantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktu bei 9 dalimi, teismas turi teisę priimti tvirtinti tik tokius kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti nepraleidus teismo nustatyto kreditorinių reikalavimų pateikimo termino, o jei reikalavimai yra teikiami praleidus minėtą terminą, pareiškėjas privalo pagrįsti priežastis dėl kurių terminą praleido, o teismas jas turi pripažinti svarbiomis. BUAB „Petrovalinvest“ bankroto byla buvo iškelta 2012 m. sausio 6 d. ir nustatytas 45 dienų terminas kreditiniams reikalavimams pareikšti. Pareiškėjas pareiškimą pateikė 2013 m. birželio 13 d., t. y., praleidęs terminą finansiniam reikalavimui pareikšti daugiau nei metus. Pareiškėjas ne tik nenurodė svarbių termino praleidimo priežasčių, tačiau apskritai nepateikė jokių termino praleidimą lėmusių priežasčių. Vienintelė aplinkybė, kuria pareiškėjas grindžia tokį pavėluotą finansinio reikalavimo pateikimą, yra tai, jog jis daug laiko praleido už Lietuvos ir tik neseniai sužinojo apie BUAB „Petrovalinvest“ iškeltą bankroto bylą. Pažymėtina, kad pareiškėjo pateiktas leidimas gyventi Jungtiniuose arabų Emyratuose neįrodo to, jog pareiškėjas nuo bankroto bylos BUAB „Petrovalinvest“ iškėlimo buvo minėtoje valstybėje, ar kad apskritai yra kada nors į ją keliavęs. Pareiškėjas Lietuvoje buvo tiek tuo metu, kai buvo nagrinėjama byla dėl bankroto iškėlimo BUAB „Petrovalinvest“, tiek ir po bankroto bylos iškėlimo. Teismas visiškai nepagrįstai vienintelį ir nepakankamą įrodymą, t. y., leidimą gyventi pripažino patvirtinančiu nurodytas abstrakčias aplinkybes;
  2. Pareiškėjo reikalavimas dėl 175 000 Lt kreditinio reikalavimo yra visiškai nepagrįstas. Akcininkų įnašais bendrovės akcininkai padengia susidariusius bendrovės nuostolius (ABĮ 59 str. 2 d. 5 p.). Be to, siekdami tęsti veiklą, akcininkai privalo atkurti bendrovės kapitalą (Lietuvos Aukščiausiasis Teismo 2014 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-124/2014). Pareiškėjas pateikė pažymą apie mokėjimus, kurioje 50 000 Lt, 35 000 Lt, 40 000 Lt bei 50 000 Lt mokėjimų paskirties skiltyje „Operacijos aprašymas“ nurodyta mokėjimų paskirtis - akcininko įnašas. Kaip BUAB „Petrovalinvest“ akcininkas jis privalėjo atkurti bendrovės kapitalą, todėl, suteikdamas tariamas paskolas, pareiškėjas iš tiesų savo kaip akcininko įnašais atkūrinėjo bendrovės kapitalą. Teismo teiginys, kad pareiškėjo tikrasis ketinimas sudarant paskolos sutartis buvo paskolinti lėšas BUAB „Petrovalinvest“, o ne akcininkų įnašais atkurti bendrovės kapitalą, yra visiškai nepagrįstas, nes pareiškėjas pirmiausia privalėjo atkurti BUAB „Petrovalinvest“ kapitalą. Taigi 175 000 Lt buvo ne paskola BUAB „Petrovalinvest“, o pareiškėjo kaip bendrovės akcininko įnašai bendrovės nuostoliams padengti, kurių BUAB „Petrovalinvest“ neprivalo grąžinti. Tai apsimestinis sandoris. Be to, nei BUAB „Petrovalinvest“ buvusi direktorė N. U., nei kiti akcininkai bendrovės bankroto administratoriui neperdavė apskritai jokių akcininkų sprendimų, išskyrus sprendimą, kuriuo N. U. buvo paskirta BUAB „Petrovalinvest“ direktore, todėl ta aplinkybė, kad BUAB „Petrovalinvest“ bankroto administratorius nepateikė teismui jokių visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų dėl to, kad BUAB „Petrovalinvest“ akcininkai, įskaitant ir pareiškėją, buvo nutarę akcininkų įnašais atkurti bendrovės kapitalą, negali būti vertinama pareiškėjo naudai. Pareiškėjas piktnaudžiauja susiklosčiusia situacija ir, tikėtina, tyčia slepia tikrąją padėtį atskleidžiančius dokumentus nuo BUAB „Petrovalinvest“ bankroto administratoriaus ir kreditorių;

113. Pareiškėjas pateikė BUAB „Petrovalinvest“ sąskaitos išrašus, iš kurių matyti, jog dalį mokėjimų atliko pati bendrovė, t., y. nors mokėjimų paskirtyse buvo nurodyta, jog mokėjimai vienu atveju yra pagal paskolos sutartį už pareiškėją, o kitu atveju nurodytas N. U. asmens kodas ir tai, kad įnešimas yra už pareiškėją, jo asmens kodas, abiem atvejais mokėtoju yra ne N. U. ar pareiškėjas, o būtent pati BUAB „Petrovalinvest“. Nurodytų mokėjimų bendra suma 51 100 Lt, tačiau teismas minėtų faktinių aplinkybių nevertino. Taip pat teismas nepagrįstai neįvertino aplinkybių, nurodytų prieštaravimuose, dėl pareiškėjo tariamai suteiktos 190 000 Lt paskolos;

124. Teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti kreditoriaus prašymą dėl paskolos sutarčių ekspertizės skyrimo (kreditorius sutiko pats apmokėti ekspertizės kaštus, pasiūlė objektyvią ekspertinę įstaigą, suformulavo klausimus ekspertams), kurios rezultatai tik dar kartą būtų patvirtinę pareiškėjo kreditinio reikalavimo nepagrįstumą. Teismas visiškai neatsižvelgė į kreditoriaus argumentus, jog paskolos sutartys yra klastotės, parengtos ir pasirašytos prieš pat pateikiant pareiškėjo kreditorinį reikalavimą. Esant akivaizdiems požymiams apie dokumentų klastojimą (taip pat įvertinus tai, kad, tikėtina, yra piktnaudžiaujama faktinėmis aplinkybėmis, kai dokumentų nepateikimu naudojasi pati dokumentų neteikusi šalis) - abejonėms dėl sutarčių autentiškumo išsklaidyti buvo būtina skirti dokumentų ekspertizę. Teismas taip pat nepagrįstai nevertino aplinkybių dėl BUAB „Petrovalinvest“ vykdomo audito bei dėl prašymo stabdyti bylos nagrinėjimą iki auditas bus baigtas.

13Pareiškėjas V. V. pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąjį skundą atmesti, Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Atnaujindamas terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti, teismas rėmėsi ne tik objektyviu faktu, kad pareiškėjas V. V. turi leidimą gyventi JAE ir nežinojo apie bankroto bylos iškėlimą, bet rėmėsi ir ĮBĮ, CPK nuostatomis, taip pat suformuota teismine praktika. Teismai, aiškindami ĮBĮ 10 str. 9 d. išdėstytą teisės normą, yra pažymėję, kad terminas kreditorių reikalavimams pareikšti nėra naikinamasis, teismas gali ir vėliau pateiktus ar patikslintus reikalavimus priimti iki nutarties nutraukti bankroto bylą ar sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo pagal ĮBĮ 26 str. 1 d. ir CPK 78 str. Formaliai atmetus V. V. prašymą įtraukti jį į kreditorių sąrašą, remiantis praleistu terminu, nebūtų pasiekti teisminio proceso tikslai. Atkreiptinas dėmesys, kad kreditorius UAB „EPRS Vilnius“ nepateikė jokių įrodymų savo atsikirtimams pagrįsti, kad pareiškėjui buvo žinoma apie UAB „Petrovalinvest“ iškeltą bankroto bylą ir kad tuo metu jis buvo Lietuvoje ir galėjo pasinaudoti savo procesine teise;

142. BUAB „Petrovalinvest“ administratorius iš esmės sutiko su pareiškėjo kreditinio reikalavimo tvirtinimu ir nurodė, kad pareiškėjo finansinis reikalavimas kyla iš paskolų sutarčių. Visi pareiškėjo paskolinti pinigai BUAB „Petrovalinvest“ atsispindi įmonės buhalterinės apskaitos dokumentuose ir buvo pervesti arba įnešti į įmonės sąskaitą banke;

153. Kreditorius UAB „EPRS Vilnius“ nepateikė teismui įrodymų, galinčių paneigti pareiškėjo pateiktus rašytinius įrodymus, t. y., paskolos sutartis bei dokumentus iš banko, patvirtinančius pareiškėjo skolintų lėšų patekimą į UAB „Petrovalinvest“ banko sąskaitą. Byloje yra pateiktas banko išrašas bei banko pažyma apie mokėjimus, patvirtinantis, kad sumos pagal paskolos sutartis buvo pervestos į UAB „Petrovalinvest“ sąskaitą. Pareiškėjo kreditorinį reikalavimą patvirtina ir paskolų sutarčių priedas, sudarytas 2007 m. gruodžio 28 d., kuriuo buvo susitarta už paskolintas lėšas skaičiuoti palūkanas, 2009 m. sausio 20 d. skolos suderinimo aktu buvo priskaičiuota 48 786 Lt palūkanų už paskolintus įmonei 416 100 Lt;

164. Kreditorius UAB „EPRS Vilnius“ nepateikė jokio įrodymo, kad UAB „Petrovalinvest“ akcininkai būtų priėmę akcininkų sprendimą įnešti į įmonę papildomus akcininkų įnašus. Visi įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai įrodo, kad pagal paskolos sutartis iš pareiškėjo gauti pinigai buvo apskaitomi kaip skolinti pinigai ir už juos buvo skaičiuojamos palūkanos. Šių rašytinių įrodymų kreditorius UAB „EPRS Vilnius“ nenuginčijo. Be to, kreditorė N. U. teisme patvirtino, kad pareiškėjo skolinti pinigai buvo naudojami bendrovėje kaip apyvartinės lėšos. UAB „Petrovalinvest“ kitų kreditorių tuo metu neturėjo ir joks akcininkų sprendimas didinti įstatinį kapitalą iš papildomų įnašų ar dengti nuostolius iš papildomų akcininkų įnašų priimtas nebuvo;

175. Kreditorius UAB „EPRS Vilnius“ neginčijo tarp pareiškėjo ir UAB „Petrovalinvest“ sudarytų paskolos sutarčių. Sutartimis galiojant nėra teisinio pagrindo paskolas traktuoti kaip papildomus akcininko įnašus. Kreditorius UAB „EPRS Vilnius“ negali pakeisti paskolos sutarties šalių valios.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str., 338 str.).

21Apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 27 d. nutarties, kuria patvirtintas pareiškėjo V. V. 440 693,05 Lt finansinis reikalavimas BUAB „Petrovalinvest“ bankroto byloje, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

22Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai.

23Nagrinėjamoje byloje teismas patenkino bankroto administratorius prašymą ir patvirtinto V. V. 440 693,05 Lt finansinį reikalavimą, kildinamą iš paskolos sutarčių.

24Dėl termino pareikšti finansinį reikalavimą

25ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Be to, teismas turi teisę priimti tvirtinti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis (ĮBĮ 10 str. 9 d.). CPK 78 straipsnio 1 dalis nustato, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas.

26Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad teismas atnaujino terminą V. V. prašymui dėl kreditinio reikalavimo patvirtinimo, paduoti, nustatęs, kad jo buvimas užsienyje 2012 m. lapkričio 7 d. išduoto leidimo gyventi Jungtinių Arabų Emyratuose pagrindu, svarbi priežastis, dėl kurios pareiškėjas objektyviai negalėjo laiku sužinoti apie BUAB „Petrovalinvest“ bankroto bylos iškėlimą. Terminas kreditorių reikalavimams pareikšti nėra naikinamasis, jis gali būti atnaujintas, nustačius priežastis dėl kurių jis praleistas. Apeliantas nenuginčijo teismo išvados, nesutikimą atnaujinti terminą finansiniam reikalavimui pareikšti grindžia prielaida (CPK 177 str.). Teisėjų kolegija neturi pagrindo vertinti teismo nustatytas ir įvertintas aplinkybes kitaip. Apelianto teiginys, jog išvykimas iš Lietuvos, negali būti laikomos pagrįstomis priežastimis atnaujinti prieš daugiau nei metus pasibaigusį kreditorinio reikalavimo pateikimo terminą nesudaro pagrindo spręsti, jog terminas buvo atnaujintas nepagrįstai.

27Dėl 175 000 Lt finansinio reikalavimo

28Apeliantas nesutinka, kad V. V. 175 000 Lt finansinis reikalavimas yra visiškai nepagrįstas, nes tai nebuvo paskola BUAB „Petrovalinvest“, o pareiškėjo kaip bendrovės akcininko įnašai bendrovės nuostoliams padengti, kurių BUAB „Petrovalinvest“ neprivalo grąžinti. Su tokiu atskirojo skundo argumentu nėra pagrindo sutikti.

29Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai plėtojamoje praktikoje įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo klausimais konstatuota, kad sprendimas ar nutartis pripažįstami teisėtais ir pagrįstais, kai teismo išvados atitinka įstatymo nustatytomis priemonėmis ir įstatymo nustatyta tvarka konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Išvados apie faktines aplinkybes gali būti grindžiamos tik CPK 177 straipsnio 2, 3 dalyse išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis, o įrodymai turi būti gauti ir ištirti CPK nustatyta tvarka. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.) Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visumą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2011).

30Iš byloje esančių rašytinių paskolos sutarčių (2006-11-30,2007-02-21,2007-04-04, 2007-05-11) turinio matyti, kad ginčo sumas V. V. bendrovei paskolino. Nors SEB banko 2013 m. vasario 25 d. Pažymoje apie mokėjimus operacijos aprašyme nurodyta, kad ginčo sumos (50 000 Lt, 35 000 Lt, 40 000 Lt bei 50 000 Lt) iš V. V. sąskaitos pervedamos bendrovei kaip akcininko įnašai, tačiau mokėjimų nurašymo datos ir sumos sutampa su minėtų paskolų sutarčių datomis ir sumomis. Kadangi jokių akcininkų sprendimų dėl akcininkų įnašų nėra, o tokį įnašą buvus paneigia pirmosios instancijos teismo ištirtos ir įvertinos faktinės aplinkybės bei nenuginčytos paskolų sutartys, vien tik SEB banko Pažymoje apie mokėjimus operacijų aprašymo įrašas „Akcininko įnašas“ savaime negali paneigti tikrojo V. V. įneštų į bedrovės sąskaitą pinigų turinio. Apeliantas nepagrįstai sureikšmino paminėtą įrašą, nepaneigęs byloje esančių paskolos faktą pagrindžiančių įrodymų. Prielaidos, kuriomis apeliantas neigia 175 000 Lt V. V. patvirtinto kreditinio reikalavimo pagrįstumą, nėra įrodymas (CPK 177, 178 str.), todėl jomis teismas neturi pagrindo remtis. Pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą patvirtinti šį V. V. finansinį reikalavimą.

31Dėl 265 693,05 Lt finansinio reikalavimo tvirtinimo

32Apeliantas nesutinka su kita patvirtinta finansinio reikalavimo suma, nes pirmosios instancijos teismas nevertino aplinkybių dėl pareiškėjo atliktų 51 100 Lt bei 190 000 Lt mokėjimų, pažeidė procesines įrodinėjimą byloje reglamentuojančias taisykles, nepagrįstai atsisakė tenkinti jo prašymą dėl paskolos sutarčių ekspertizės skyrimo, nevertino aplinkybių dėl BUAB „Petrovalinvest“ vykdomo audito bei dėl prašymo stabdyti bylos nagrinėjimą iki auditas bus baigtas. Su apelianto teiginiais yra pagrindas sutikti iš dalies.

33Iš byloje esančių sąskaitos išrašų matyti, kad 2006 m. gruodžio 11 d. kreditorė N. U. atliko 190 000 Lt mokėjimą pagal 2006 m. lapkričio 15 d. paskolos sutartį (I t., b. l. 23), 2006 m. gruodžio 28 d. UAB „Petrovalinvest“ atliko 25 100 Lt mokėjimą pagal paskolos sutartį už V. V. ir N. U. (I t., b. l. 24); 2007 m. sausio 26 d. UAB „Petrovalinvest“ atliko 26 000 Lt mokėjimą pagal paskolos sutartį, nurodant, kad N. U. įneša už V. V.. Iš šių dokumentų nėra aišku, kas ir kokiu pagrindu atliko mokėjimus, t. y., ar jas atliko pats pareiškėjas, ar už jį mokėjo kita akcininkė, t.y., kreditorė N. U. ir kokiais pagrindais. Be to, 2006 m. gruodžio 28 d. ir 2007 m. sausio 26 d. mokėtoju nurodyta atliko UAB „Petrovalinvest“, tačiau V. V. siekia tapti kreditoriumi paskolų, suteiktų šiai bendrovei, pagrindu, todėl nėra aišku, kaip paminėtuose pavedimuose nurodytos sumos siejasi su paskola, kurią, kaip teigiama, buvo suteikęs V. V.. Nors apeliantas pirmosios instancijos teismui pateiktuose prieštaravimuose nurodė aplinkybes dėl pareiškėjo atliktų 51 100 Lt bei 190 000 Lt mokėjimų, tačiau pirmosios instancijos teismas jų netyrė, nevertino ir dėl jų nepasisakė.

34Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės; kad, sprendžiant ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi ir dėl naujų aplinkybių, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme ir pagrindą perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009; 2010 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2010.).

35Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, prieina išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė pareigą nustatyti visas nagrinėjamam klausimui reikšmingas aplinkybes, ištirti visus įrodymus ir tik tuomet spręsti pareiškėjo finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimą. Neatlikus visapusiško faktinių aplinkybių tyrimo, ginčo finansinio reikalavimo patvirtinimas negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu klausimu neatskleidė bylos esmė (CPK 327 str. 1 d. 2 p.), todėl skundžiama nutartis dėl pareiškėjo V. V. 241 000 Lt finansinio reikalavimo tvirtinimo naikinama ir klausimas dėl šio finansinio reikalavimo tvirtinimo perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

36Atsižvelgiant į tai, kad skundžiama nutartis naikinamas iš dalies, naikinama nutartis ir dėl 24 593,05 Lt finansinio reikalavimo, kildinamo iš paskolintų lėšų priskaičiuotų palūkanų, patvirtinimo, nes tik išsprendus 241 100 Lt dydžio finansinio reikalavimo pagrįstumą, bus galima nuspręsti ir dėl palūkanų dydžio. Šie klausimai betarpiškai susiję.

37Teisėjų kolegija atkreipia teismo dėmesį į tai, kad skundžiamoje nutartyje nespręsta ir nepasisakyta dėl apelianto pozicijos apie ginčo sutarčių suklastojimą, dėl prašymo paskirti paskolos sutarčių ekspertizę ir kitų prašymų. Tuo pažeista CPK 185 straipsnio nuostata.

38Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

39Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 27 d. nutartį panaikinti iš dalies - dėl 265 693,05 Lt finansinio reikalavimo patvirtinimo ir perduoti šį klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

40Kitą Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 27 d. nutarties dalį (dėl 175 000 Lt finansinio reikalavimo patvirtinimo) palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 6 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė... 5. Teismas, nustatęs, kad V. V. praleido terminą pateikti prašymą dėl... 6. Teismas įtraukė V. V. į BUAB „Petrovalinvest” kreditorių sąrašą,... 7. 2007 m. gruodžio 28 d. šalių sudarytu paskolų sutarčių priedu sutarta... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Kreditorius UAB „EPRS Vilnius“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno... 10. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Remiantis... 11. 3. Pareiškėjas pateikė BUAB „Petrovalinvest“ sąskaitos išrašus, iš... 12. 4. Teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti kreditoriaus prašymą dėl paskolos... 13. Pareiškėjas V. V. pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąjį skundą... 14. 2. BUAB „Petrovalinvest“ administratorius iš esmės sutiko su pareiškėjo... 15. 3. Kreditorius UAB „EPRS Vilnius“ nepateikė teismui įrodymų, galinčių... 16. 4. Kreditorius UAB „EPRS Vilnius“ nepateikė jokio įrodymo, kad UAB... 17. 5. Kreditorius UAB „EPRS Vilnius“ neginčijo tarp pareiškėjo ir UAB... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 19. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 27 d.... 22. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto... 23. Nagrinėjamoje byloje teismas patenkino bankroto administratorius prašymą ir... 24. Dėl termino pareikšti finansinį reikalavimą... 25. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 26. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad teismas atnaujino terminą V. V. prašymui... 27. Dėl 175 000 Lt finansinio reikalavimo... 28. Apeliantas nesutinka, kad V. V. 175 000 Lt finansinis reikalavimas yra... 29. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai plėtojamoje praktikoje... 30. Iš byloje esančių rašytinių paskolos sutarčių... 31. Dėl 265 693,05 Lt finansinio reikalavimo tvirtinimo... 32. Apeliantas nesutinka su kita patvirtinta finansinio reikalavimo suma, nes... 33. Iš byloje esančių sąskaitos išrašų matyti, kad 2006 m. gruodžio 11 d.... 34. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad bylos esmė... 35. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, prieina išvadą, kad... 36. Atsižvelgiant į tai, kad skundžiama nutartis naikinamas iš dalies,... 37. Teisėjų kolegija atkreipia teismo dėmesį į tai, kad skundžiamoje... 38. Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 39. Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 27 d. nutartį panaikinti iš dalies -... 40. Kitą Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 27 d. nutarties dalį (dėl 175 000...