Byla 2-481-646/2009
Dėl juridine reikšme turinciu faktu nustatymo

1Skuodo rajono apylinkes teismo teisejas Henrikas Albertas Markavicius,

2sekretoriaujant Zentai Sedolytei,

3dalyvaujant pareiškejams O. A., M. Ž. ir R. J.,

4suinteresuoto asmens VSDFV Skuodo skyriaus atstovei R. D.,

5viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal pareiškeju O. A., M. Ž. ir R. J. pareiškima, patraukiant suinteresuotais asmenimis Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centra, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Skuodo, Plunges ir Klaipedos skyrius, del juridine reikšme turinciu faktu nustatymo

Nustatė

6pareiškeja O. A. (mergautine pavarde J.) paaiškino, kad ji yra gimusi ( - ). Kiti pareiškejai – jos sesuo M. Ž. (mergautine pavarde J.) gime ( - ), brolis R. J. – ( - ).

7Ji kartu su tevu K. J., gim. 1910 m., motina O. J., gim. 1906 m., su seserimi Marija ir broliu Raimondu gyveno Kretingos apskrities, Mosedžio valsciaus, Teveliu kaime (dabar Skuodo rajonas, Teveliu kaimas). Iki žemes nacionalizacijos tevai nuosavybes teise valde 25 ha žemes, samde samdinius.

8Rusijai okupavus Lietuva, tevas K. J. 1945-02-25 buvo suimtas 51-osios armijos kontržvalgybos „Smerš“ skyriaus už tai, kad jis dalyvavo areštuojant sovietinius aktyvistus ir komjaunuolius. Už rezistencine veikla K. J. buvo išsiustas i NKVD spec.lageri, veliau i Belomorkanalo statyba. I Lietuva K. J. grižo 1946 m.

91951 m. pavasari del politiniu motyvu, del tevo K. J. politines veiklos, jos tevas K. J., motina O. J., ji ir jos sesuo Marija bei brolis Raimondas buvo itraukti i sarašus asmenu, numatytu ištremti iš Teveliu kaimo už Lietuvos SSR ribu. 1951 metu pavasari tevas K. J. per savo pažistama V. S. sužinojo, kad ju šeima yra itraukta i sarašus ištremimui. Tevai su jais, vaikais, pasieme reikalingus daiktus, arkliniu vežimu, nakti išvažiavo iš ( - ) kaimo ir pasislepe B. sodyboje ( - ). Ši sodyba buvo tušcia, jo šeimininkas buvo ištremtas už Lietuvos SSR ribu. B. sodyboje jie pragyveno du metus. 1953 metais jie išsikele gyventi i ( - ) sodyba, esancia ( - ). Visas šeimos turtas – pastatai, gyvuliai, žemes ukio inventorius, padargai buvo konfiskuoti.

10Pareiškejai M. Ž. ir R. J. dave analogiškus paaiškinimus.

11Visi pareiškejai – O. A., M. Ž. ir R. J. pareiške, kad jie nori buti pripažinti nuo okupaciju nukentejusiais asmenimis, t.y. tremtiniams prilygintiems asmenimis. Pareiškejai nurode, kad archyvuose neišliko duomenu, patvirtinanciu ju irašyma i numatytu ištremti asmenu saraša, todel prašo nustatyti faktus, kad jie 1951 metais buvo itraukti i sarašus asmenu, numatytu ištremti už Lietuvos SSR ribu, ir kad vengdami ištremimo, jie nuo 1951 metu pavasario slapstesi ir negalejo legaliai gyventi savo ankstesneje nuolatineje gyvenamojoje vietoje.

12VSDFV Skuodo skyriaus atstove R. D. pareiške, kad ji neprieštarauja pareiškimo tenkinimui.

13VSDFV Plunges skyriaus atstovas i teismo posedi neatvyko, yra rašytinis prašymas byla nagrineti jam nedalyvaujant. Atsiliepime i pareiškima rašoma, kad pareiškejai negyveno nuolatineje gyvenamojoje vietoje slapstydamiesi nuo tariamo, bet ne realaus persekiojimo, kurio faktas nepatvirtintas, todel pareiškime nurodytos aplinkybes ir pateikti dokumentai nera pagrindas pareiškime nurodytu prašymu tenkinimui.

14VSDFV Klaipedos skyriaus atstovas i teismo posedi neatvyko, nors šaukimas buvo iteiktas. Atsiliepime i pareiškima rašoma, kad butu tikslinga, jei pareiškejai pateiktu LGGRT Centro išvadas del nukentejusiojo asmens – tremtinio statuso pripažinimo ar atsisakymo pripažinti, taip pat iš Lietuvos Ypatingojo archyvo apie O. J., gim. ( - ), ir M. Ž. (J.) gim. ( - ), irašyma i tremtinu asmenu sarašus 1945-1952 m., tada Skyrius pareikštu savo nuomone.

15Suinteresuotas asmuo Lietuvos Gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovas neatvyko i teismo posedi, yra rašytinis prašymas byla nagrineti jam nedalyvaujant.

16Pareiškimas tenkintinas.

17Liudytojas K. Z. parode, kad pažinojo J. šeima, nes jie gyveno kaimynysteje su ju šeima. Jo tevas K. Z. kartu su pareiškeju tevu K. Z. 1945 m. vasario 25 d. buvo be teismo areštuoti ir išvežti. Veliau jie gavo iš tevo K. Z. žinia, kad jis yra prie Belomorkanalo statybos kartu su K. J.. Jo tevas K. Z. grižo i Lietuva 1947 m., o K. J. grižo anksciau – 1946 metais. Jo šeima buvo pastoviai persekiojama, jis girdejo, kad ir K. J. šeima buvo itraukta i tremiamuju sarašus ir turejo sleptis. Jis žinojo, kad J. šeima slapstesi ( - ) kaime ir i savo nuolatine gyvenamaja vieta nebegrižo.

18Liudytojai A. S. ir E.P. N. parode, kad jie 1951 metais gyveno ( - ) kaime, pažinojo J. šeima, kuri atvyko iš ( - ) kaimo, gyveno B. sodyboje, nes buvo pabege ir slapstesi nuo tremimo, veliau išsikele gyventi i ( - ) kaima.

19Byloje yra Lietuvos Ypatingojo archyvo 2009-10-16 pažyma apie tai, kad nepilnai išlikusiuose Lietuvos TSR valstybes saugumo komiteto (KGB) ir Lietuvos TSR vidaus reikalu ministerijos (MVD) nepilnai išlikusiuose archyviniuose fonduose yra duomenu apie J. K. (arba J. K., J. K.), gim. ( - ), gyvenusi ( - ), kuris buvo 1941 m. birželio menesio sukileliu burio narys,taip pat kuris 1943-03-11 buvo nukreiptas iš Mitavos m. filtracijai i TSRS NKVD lageri Nr. 0313 (Karelijos ATSR), buvo irašytas susirašinejime kaliniu klausimais i 1945-12-01 sudaryta saraša asmenu, del sveikatos bukles numatytu nukreipti i ankstesne gyvenamaja vieta.

20Teismas laiko, kad šioje archyvo pažymoje kalbama apie K. J., kurio vardas ir tevo vardas iškraipyti rusakalbiu raštininku, nes vertinant visa bylos medžiaga ir liudytoju parodymus, pažymose nurodyti faktai atitinka K. J. gyvenimo faktus ir aplinkybes.

21Taip pat byloje yra Lietuvos Ypatingojo archyvo pažyma apie tai, kad nepilnai išlikusiuose archyviniuose fonduose apie J. O., K. g. ( - ), J. M., K., g. ( - ), J. R., K. g. ( - ), J. K., J., g. ( - ), irašyma i sarašus asmenu, numatytu ištremti 1945-1952 m. iš ( - ) vls. už Lietuvos ribu, žiniu nerasta (b.l. 4).

22Pagal Lietuvos Respublikos Asmenu, nukentejusiu nuo 1939-1990 metu okupaciju teisinio statuso istatymo, priimto 1997-06-30d., 5 str. 2d. 2p. tremtiniams prilygintais asmenimis pripažistami asmenys, irašyti i tremiamuju sarašus ir tremimo metu pabege, pasislepe arba kitaip išvenge tremimo, jeigu jie tremimo metu buvo nepilnameciai ar pilnameciai, taciau toliau negalejo legaliai gyventi savo ankstesneje nuolatineje gyvenamojoje vietoje.

23Atsižvelgiant i šiuos irodymus ir istatymus, nustatytini faktai, kad pareiškejai 1951 m. buvo itraukti i tremiamuju sarašus, ir kad, vengdami ištremimo, jie 1951 m. pavasari pabego, slapstesi ir negalejo legaliai gyventi savo ankstesneje nuolatineje gyvenamojoje vietoje (Lietuvos Respublikos CPK 444 str. 2d. 9p.). Ta aplinkybe, kad Ypatingais archyvas nebuvo užklaustas del pareiškeju motinos O. J. itraukimo i tremiamuju sarašus, ir kad archyvo pažymoje J. M. gimimo metai vietoje 1947 m. nurodyti 1946 m., nekeicia reikalo esmes, nes archyvas buvo užklaustas apie K. J. ir jo šeimos itraukima i tremiamuju sarašus ir paaiškejo, kad nepilnai išlikusiuose fonduose žiniu nerasta. Vadinasi, neatmestina galimybe, kad ši šeima buvo itraukta i minetus sarašus. Be to, liudytoju parodymais patikimai irodyta, kad K. J. šeima persikele iš vieno kaimo i kita, palikusi pastatus, gyvulius, padargus ir kita turta. Toks slapstymasis rodo tikra,o ne tariama slapstymasi nuo realaus persekiojimo. Atstumas tarp tu Teveliu ir Juknaiciu kaimu virš 7 kilometru, tie kaimai buvo skirtinguose valsciuose, be to, kaip paaiškino pareiškeja O. A. ju šeima apsigyveno apleistame vienkiemyje ir metus laiko niekur nesiregistravo.

24Ta aplinkybe, kad pareiškejai pradžioje nesikreipe i LGGRT Centra del nukentejusiuju asmenu statuso pripažinimo, taip pat nekeicia reikalo esmes, nes jie to statuso tikrai nebutu gave, kadangi nera išlike archyviniu duomenu apie šeimos itraukima i tremiamuju sarašus, tai butina buvo irodyti teismine tvarka, tam neprieštaravo ir LGGRT Centras šioje byloje.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 448 str., teismas

Nutarė

26pareiškima tenkinti.

27Nustatyti juridine reikšme turincius faktus, kad jie, pareiškejai O. A., mergautine pavarde J., a.k. ( - ) M. Ž., mergautine pavarde J., a.k. ( - ) ir R. J., a.k. ( - ) buvo itraukti i sarašus asmenu, numatytu ištremti iš ( - ) už Lietuvos SSR ribu, ir kad jie, vengdami ištremimo, nuo 1951 metu pavasario pabego, slapstesi ir negalejo legaliai gyventi savo ankstesneje gyvenamojoje vietoje ( - ).

28Sprendimas per 30 d. apeliaciniu skundu gali buti skundžiamas Klaipedos apygardos teismui per Skuodo rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
1. Skuodo rajono apylinkes teismo teisejas Henrikas Albertas Markavicius,... 2. sekretoriaujant Zentai Sedolytei,... 3. dalyvaujant pareiškejams O. A., M.... 4. suinteresuoto asmens VSDFV Skuodo skyriaus atstovei R. D.,... 5. viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal 6. pareiškeja O. A. (mergautine pavarde J.) paaiškino, kad... 7. Ji kartu su tevu K. J., gim. 1910 m., motina 8. Rusijai okupavus Lietuva, tevas K. J. 1945-02-25 buvo... 9. 1951 m. pavasari del politiniu motyvu, del tevo K. J.... 10. Pareiškejai M. Ž. ir R. J. dave... 11. Visi pareiškejai – O. A., M. Ž.... 12. VSDFV Skuodo skyriaus atstove R. D. pareiške, kad ji... 13. VSDFV Plunges skyriaus atstovas i teismo posedi neatvyko, yra rašytinis... 14. VSDFV Klaipedos skyriaus atstovas i teismo posedi neatvyko, nors šaukimas buvo... 15. Suinteresuotas asmuo Lietuvos Gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centro... 16. Pareiškimas tenkintinas.... 17. Liudytojas K. Z. parode, kad 18. Liudytojai A. S. ir E.P. N. parode,... 19. Byloje yra Lietuvos Ypatingojo archyvo 2009-10-16 pažyma apie tai, kad... 20. Teismas laiko, kad šioje archyvo pažymoje kalbama apie 21. Taip pat byloje yra Lietuvos Ypatingojo archyvo pažyma apie tai, kad nepilnai... 22. Pagal Lietuvos Respublikos Asmenu, nukentejusiu nuo 1939-1990 metu okupaciju... 23. Atsižvelgiant i šiuos irodymus ir istatymus, nustatytini faktai, kad... 24. Ta aplinkybe, kad pareiškejai pradžioje nesikreipe i LGGRT Centra del... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 448 str., teismas... 26. pareiškima tenkinti.... 27. Nustatyti juridine reikšme turincius faktus, kad jie, pareiškejai 28. Sprendimas per 30 d. apeliaciniu skundu gali buti skundžiamas Klaipedos...