Byla 2-1483/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus S. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarties dalies, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – uždrausta šaukti visuotinius kreditorių susirinkimus, uždarosios akcinės bendrovės „Archista“ bankroto byloje Nr. B2-3172-585/2011.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 8 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Archista” ir paskyrė jos bankroto administratorių. Teismas 2010 m. gruodžio 21 d. ir 2011 m. sausio 28 d. nutartimis patvirtino UAB „Archista” kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus.

5Teisme buvo gautas BUAB „Archista” kreditorių S. J., K. A., D. V., E. P., K. J. ir L. P. atskirasis skundas, kuriuo prašoma panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. ir 2011 m. sausio 28 d. nutarčių dalis, kuriomis patvirtinti kreditorių UAB „Durupis”, M. P. ir B. M., Swedbank, AB, AB DnB Nord banko, UAB „DnB Nord lizingas” finansiniai reikalavimai. Nurodyta, jog patvirtinti kreditorinių reikalavimų dydžiai kelia pagrįstų abejonių.

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 4 d. nutartimi panaikino teismo 2010 m. gruodžio 21 d. ir 2011 m. sausio 28 d. nutartimis patvirtintą UAB „Durupis“ 74 212,45 Lt finansinį reikalavimą ir dėl jo svarstymo paskyrė žodinį procesą 2011 m. rugsėjo 12 d.; panaikino patvirtintą B. M. 68 640 Lt finansinį reikalavimą, o BUAB „Archista“ bankroto administratorių įpareigojo pateikti šį reikalavimą pagrindžiančius dokumentus bei nuomonę dėl šio reikalavimo; panaikino patvirtintą „Swedbank”, AB 5 337 067,19 Lt finansinį reikalavimą ir paskyrė jį nagrinėti žodinio proceso tvarka 2011 m. rugsėjo 12 d.; panaikino patvirtintus AB DnB Nord banko ir UAB „DnB Nord lizingas” finansinius reikalavimus.

7Kreditorių AB DnB Nord banko ir UAB „DnB Nord lizingas“ atstovė pareiškė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti šaukti BUAB „Archista“ kreditorių susirinkimus ir priimti kreditorių susirinkimo nutarimus iki tol, kol bus išspręsti AB DnB Nord banko ir UAB „DnB Nord lizingas“ pareikšti kreditoriai reikalavimai BUAB „Archista“ bankroto byloje, taip pat prašė įpareigoti bankroto administratorių atidėti 2011 m. kovo 22 d. šaukiamą pirmąjį kreditorių susirinkimą. Nurodė, kad kreditorių reikalavimai jau buvo patvirtinti bankroto byloje, o jų suma sudarė 37,4 procento visų kreditorių balsų. Kadangi teismo 2011 m. kovo 4 d. nutartimi buvo panaikintas AB DnB Nord banko ir UAB „DnB Nord lizingas“ kaip kreditorių statusas, užkirstas kelias šiems subjektams realizuoti ĮBĮ numatytas kreditorių teises ir balsuoti kreditorių susirinkime. Tokia situacija pažeidžia minėtų subjektų interesus. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų pažeistas kreditorių lygiateisiškumo principas.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 21 d. nutartimi BUAB „Archista“ bankroto byloje pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė iki 2011 m. birželio 1 d. šaukti BUAB „Archista“ visuotinius kreditorių susirinkimus. Teismas taip pat pakeitė 2011 m. kovo 4 d. nutartimi paskirtų „Swedbank“, AB ir UAB „Durupis“ kreditorinių reikalavimų nagrinėjimo posėdžių datas ir jų nagrinėjimą paskyrė viešame teismo posėdyje 2011 m. balandžio 14 d. Teismas nurodė, kad pagal ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalies prasmę, nesant patvirtintiems kreditorių (ypač - didelių, sudarančių reikšmingą dalį bendros reikalavimų sumos) reikalavimams, kreditorių susirinkimas apskritai negali būti šaukiamas. Paaiškėjus, kad iškelti ir neišnagrinėti teisme ginčai dėl stambiausių kreditorių reikalavimų, turi būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės sustabdant kreditorių susirinkimo sušaukimą iki 2011 m. birželio 1 d. Teismo įsitikinimu, tokia laikinoji apsaugos priemonė esmingai nepakenktų visam bankroto procesui, kadangi taip bus sudarytos sąlygos nustatyti visus įmonės kreditorius ir jų reikalavimų apimtis, dėl to galės vykti ir būti efektyviai bei teisingai valdomos visos bankroto procedūros. Paaiškėjus, kad kilo ginčas dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, 2011 m. kovo 4 d. nutartimi paskirti teismo posėdžiai, kuriuose turi būti sprendžiami „Swedbank”, AB ir UAB „Durupis“ kreditoriniai reikalavimai, perkelti ankstesniam nagrinėjimui.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Kreditoriaus S. J. atstovė atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarties dalį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir išspręsti klausimą iš esmės. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. ĮBĮ nenumatyta, kad kreditorių susirinkimas šaukiamas ir vyksta tik nesant ginčų dėl kreditorinių reikalavimų dydžių. Tikimybė, kad keisis kreditorių sąrašas ir jų reikalavimai, negali turėti teisėtos įtakos kreditorių susirinkimo sušaukimui. Nors kreditorinio reikalavimo nepatvirtinimas yra kliūtis įgyvendinti ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalyje numatytas teises, tačiau šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas iš esmės stabdytų bankroto procedūras bei paneigtų pačių bankroto procedūrų tikslą kuo operatyviau ir ekonomiškiau patenkinti visų kreditorių reikalavimus. Dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių operatyvus bankroto procedūrų vykdymas taptų neįmanomas.
  2. Kitų kreditorių reikalavimai nėra užtikrinti hipoteka, todėl jie yra visiškai nepalankioje situacijoje lyginant su finansų įstaigomis.
  3. Laikotarpio, per kurį teismas patvirtintų patikslintą BUAB „Archista“ kreditorių sąrašą, negalima sutapatinti su laikotarpiu iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Faktas, kad tam tikri asmenys, kurių reikalavimai nėra teismo patvirtinti ir kurie nėra įtraukti į įmonės kreditorių sąrašą, nedalyvauja pirmajame kreditorių susirinkime, nereiškia, jog tie asmenys yra eliminuoti iš įmonės bankroto proceso ir niekada negalės naudotis kreditorių teisėmis.
  4. Atsižvelgimas į asmens, kurio stambaus kreditorinio reikalavimo patvirtinimas yra galimas ateityje, interesus nėra tinkamas viešojo intereso pasireiškimas. Šiuo atveju finansų įstaigos užėmė kategorišką nebendradarbiavimo, vengimo kooperuotis su UAB „Archista“ poziciją, į visus siūlymus pelningai parduoti įmonės turtą finansų įstaigos neteikdavo atsakymų. Finansų įstaigos rūpinasi tik savo interesais. BUAB „Archista“ kreditoriais patvirtintų asmenų interesų apsauga yra tikrojo viešojo intereso principo įgyvendinimas. Jeigu kai kurie BUAB „Archista“ kreditoriai ar asmenys, kurie galėtų ateityje būti pripažinti BUAB „Archista“ kreditoriais, manys, kad kreditorių susirinkimų sprendimai pažeidžia jų teises – jie galės savo interesus ginti teismine tvarka, nuginčydami kreditorių susirinkimo sprendimus. Atskirų galimų kreditorių reikalavimu pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, dėl kurių iš esmės sustabdomos bankroto procedūros, pasireiškia viešojo intereso ignoravimas.
  5. Prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nėra nurodyta, kokio būtent teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Finansų įstaigos siekia pačios dalyvauti sprendžiant atskirus klausimus bankroto procese, tačiau konkrečių įrodymų, kuo būtų pažeidžiamos jų teisės, nepateikia. Teismas nepateikė išsamaus finansų įstaigų prašyme nurodytų teiginių vertinimo.

10Atsiliepime į kreditoriaus S. J. atskirąjį skundą AB DnB Nord banko ir UAB „DnB Nord lizingas“ atstovė prašo kreditoriaus skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti galioti. Atsiliepime pažymima, kad kredito įstaigos, būdamos BUAB „Archista“ didelės vertės hipotekos kreditoriais, turi neabejotiną turtinį interesą dalyvauti BUAB „Archista“ kreditorių susirinkimuose ir nutarimų priėmimo procedūrose. Teismas pagrįstai konstatavo, kad nesant patvirtintiems stambiausių BUAB „Archista“ kreditorių reikalavimams būtina uždrausti šaukti kreditorių susirinkimus.

11Atsiliepime į kreditoriaus S. J. atskirąjį skundą atsakovo BUAB „Archista“ bankroto administratorius nurodo, kad teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos ir esmingai nepažeidžiančios BUAB „Archista“ ir jos kreditorių teisių. Atsiliepime pažymima, kad skunde nurodyti motyvai nėra pagrįsti, o nurodytos sąvokos, kad laikinosios apsaugos priemonės „iš esmės sustabdytų bankroto procedūrą“, „kreditorių reikalavimų tenkinimas nukeliamas neapibrėžtam terminui“ yra visiškai neargumentuotos.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarties dalis, kuria teismas BUAB „Archista“ bankroto byloje pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė iki 2011 m. birželio 1 d. šaukti BUAB „Archista“ visuotinius kreditorių susirinkimus, laikytina pagrįsta ir teisėta.

14Teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo procesinio sprendimo (procesinių veiksmų), kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškėjui), įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Įstatymas įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius įrodymus pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (CPK 185 str.). Šia įrodymų vertinimo taisykle yra grindžiamas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumas.

15Iš atskirojo skundo bylos medžiagos bei teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartimi bei 2011 m. sausio 28 d. nutartimi buvo patvirtinti BUAB „Archista“ kreditorių reikalavimai, tarp jų „Swedbank“, AB 5 337 067,19 Lt, AB DnB Nord banko 5 224 047,54 Lt, UAB „DnB Nord lizingas“ 359 816,86 Lt kreditoriniai reikalavimai (jų suma siekė 10 920 931,59 Lt). Iš esmės visų teismo patvirtintų BUAB „Archista“ kreditorių reikalavimų bendra suma sudarė 15 474 043,97 Lt. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 4 d. nutartimi patenkino BUAB „Archista” kreditorių S. J., K. A., D. V., E. P., K. J. ir L. P. atskirąjį skundą bei panaikino teismo 2010 m. gruodžio 21 d. ir 2011 m. sausio 28 d. nutartimis patvirtintą kreditoriaus UAB „Durupis“ 74 212,45 Lt finansinį reikalavimą ir dėl jo svarstymo paskyrė žodinį procesą 2011 m. rugsėjo 12 d.; panaikino patvirtintą B. M. 68 640 Lt finansinį reikalavimą, o BUAB „Archista“ bankroto administratorių įpareigojo pateikti šį reikalavimą pagrindžiančius dokumentus bei nuomonę dėl šio reikalavimo; panaikino patvirtintą „Swedbank”, AB 5 337 067,19 Lt finansinį reikalavimą ir paskyrė jį nagrinėti žodinio proceso tvarka 2011 m. rugsėjo 12 d.; panaikino patvirtintus AB DnB Nord banko ir UAB „DnB Nord lizingas” finansinius reikalavimus (b. l. 87-88). Skundžiama nutartimi (b. l. 92-93) teismas patenkino AB DnB Nord banko ir UAB „DnB Nord lizingas“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones (b. l. 89-91) - uždraudė iki 2011 m. birželio 1 d. šaukti BUAB „Archista“ visuotinius kreditorių susirinkimus, teismas taip pat paankstino „Swedbank“, AB ir UAB „Durupis“ kreditorinių reikalavimų tvirtinimo klausimo nagrinėjimo datą.

16Teisėjų kolegija, susipažinusi su atskirojo skundo medžiaga, pritaria pirmosios instancijos teismo argumentams, kad nagrinėjamu atveju tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Šiuo atveju vertintina tai, kad dar teismo 2010 m. gruodžio 21 d. bei 2011 m. sausio 28 d. nutartimis buvo patvirtinti didžiausių BUAB „Archista“ kreditorių reikalavimai, kurie vėliau panaikinti teismo 2011 m. kovo 4 d. nutartimi, o jų svarstymo žodinio proceso tvarka klausimas nukeltas vėlesniam laikui. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė esmingai nepakenktų visam bankroto procesui. Vertindama skundžiamos nutarties turinį, teisėjų kolegija laiko nepagrįstais skundo teiginius, jog pirmosios instancijos teismas nepateikė išsamaus finansų įstaigų prašyme nurodytų teiginių vertinimo.

17Teisėjų kolegija, įvertindama aukščiau išdėstytas faktines aplinkybes, pažymi, kad netaikius minėtų laikinųjų apsaugos priemonių gali būti pažeisti bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesai. Tuo atveju, jeigu būtų patvirtinti didžiųjų kreditorių finansiniai reikalavimai, gali susidaryti tokia faktinė situacija, kai jie pradės ginčyti bei inicijuoti anksčiau priimtų kreditorių susirinkimo sprendimų panaikinimą ar pakeitimus, o tai galėtų itin užvilkinti bankroto procedūras, todėl šiuo atveju tikslinga taikyti tokio pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju tam tikrų bankroto procedūrų laikinas suspendavimas – draudimas iki 2011 m. birželio 1 d. šaukti BUAB „Archista“ visuotinius kreditorių susirinkimus, lyginant su aplinkybėmis, jog vėliau gali būti ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai bei dar labiau užtęsiamos bankroto procedūros, yra pateisinamas. Šiuo atveju laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti ne konkretų procesinį sprendimą, o išvengti situacijos, kai galimiems pagrindiniams kreditoriams nedalyvaujant kreditorių susirinkimuose, vėliau būtų inicijuojamas tokiuose susirinkimuose priimtų sprendimų nuginčijimas. Toks aiškinimas taip pat atitinka laikinųjų apsaugos priemonių instituto tikslus (CPK 2, 144, 145 straipsnių, 3 straipsnio 6, 7 dalių nuostatos).

18Pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos (CPK 22 str. 1 d.). Jame nagrinėjami klausimai, kurie yra itin svarbūs visai vėlesnei bankroto procedūrų eigai. ĮBĮ 26 straipsnio nuostatos reglamentuoja kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimus. Šio straipsnio 1 dalis numato, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams), tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Nurodytas reguliavimas patvirtina tai, kad kreditorių susirinkimas turi būti šaukiamas, kai įsiteisėja nutartis, kuria patvirtinti kreditorių reikalavimai. Šiuo atveju panaikinus didžiųjų kreditorių finansinius reikalavimas ir klausimą dėl jų tvirtinimo nusprendus nagrinėti pakartotinai žodinio proceso tvarka, buvo tikslinga laikinai stabdyti kreditorių susirinkimo šaukimą.

19Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo teiginiu, jog ĮBĮ nenumatyta, kad kreditorių susirinkimas šaukiamas ir vyksta tik nesant ginčų dėl kreditorinių reikalavimų dydžio (ĮBĮ 26 str. 1 d.), tačiau vertinant aukščiau išdėstytas faktines bylos aplinkybes toks motyvas nesudaro pagrindo naikinti pagrįstai pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, kad šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas iš esmės stabdytų bankroto procedūras bei paneigtų bankroto proceso tikslą kuo operatyviau ir ekonomiškiau patenkinti visų kreditorių reikalavimus. Vien faktas, kad tam tikri asmenys, kurių reikalavimai dar nėra teismo patvirtinti ir kurie nėra įtraukti įmonės kreditorių sąrašą, nedalyvauja pirmajame kreditorių susirinkime, nereiškia, jog tie asmenys apskritai yra eliminuoti iš įmonės bankroto proceso ir niekada negalės naudotis kreditorių teisėmis, tačiau esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į tų asmenų galimą reikalavimo dydį bei lyginant pritaikytą ribojimą su aplinkybėmis, jeigu vėliau būtų nuginčyti kreditorių susirinkimo sprendimai, darytina išvada, kad skundžiama nutartimi taikytas ribojimas yra pateisinamas, nes priešingu atveju susidaro objektyvios prielaidos dar labiau užsitęsti bankroto procedūroms. Viešojo intereso gynimas čia pasireiškia tuo, kad tam tikram terminui sustabdžius tolesnį bankroto procedūrų vykdymą, kol bus išspęstas klausimas dėl galimų didžiausių (anksčiau jau buvusių patvirtintų) įmonės kreditorinių reikalavimų patvirtinimo, išnyks dar ilgesnio bylinėjimosi dėl ankstesnio kreditorių susirinkimo priimtų sprendimų bei jų pasekmių atsiradimo tikimybė. Teisėjų kolegija nesutinka su skunde išdėstytu tariamu viešojo intereso pažeidimu dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

20Apelianto teiginiai apie tai, kad finansų įstaigos užėmė kategorišką nebendradarbiavimo, vengimo kooperuotis su UAB „Archista“ poziciją, kad į visus siūlymus pelningai parduoti įmonės turtą finansų įstaigos neteikdavo atsakymų, nepaneigia skundžiama nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių teisėtumo ir pagrįstumo.

21Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.). Aukščiau išdėstytų argumentų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta. Apelianto skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą pirmosios instancijos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarties dalį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pakeisti arba panaikinti (CPK 337 str. 1 p.). Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

22Atkreiptinas dėmesys į tai, kad skundžiama nutarties dalimi draudimas šaukti BUAB „Archista“ visuotinius kreditorių susirinkimus taikytas iki 2011 m. birželio 1 d., todėl pirmosios instancijos teismas, siekdamas užtikrinti operatyvų bankroto procedūrų vykdymą, turėtų imtis priemonių, jog klausimai dėl ginčijamų BUAB „Archista“ kreditorinių reikalavimų būtų išspręsti operatyviai.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarties dalį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – laikinas draudimas šaukti BUAB „Archista“ visuotinius kreditorių susirinkimus, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 8 d. nutartimi iškėlė bankroto... 5. Teisme buvo gautas BUAB „Archista” kreditorių S. J., K. A., D. V., E. P.,... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 4 d. nutartimi panaikino teismo 2010 m.... 7. Kreditorių AB DnB Nord banko ir UAB „DnB Nord lizingas“ atstovė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 21 d. nutartimi BUAB „Archista“... 9. Kreditoriaus S. J. atstovė atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2011 m.... 10. Atsiliepime į kreditoriaus S. J. atskirąjį skundą AB DnB Nord banko ir UAB... 11. Atsiliepime į kreditoriaus S. J. atskirąjį skundą atsakovo BUAB... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 13. Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar Vilniaus apygardos teismo 2011... 14. Teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 15. Iš atskirojo skundo bylos medžiagos bei teismų informacinės sistemos... 16. Teisėjų kolegija, susipažinusi su atskirojo skundo medžiaga, pritaria... 17. Teisėjų kolegija, įvertindama aukščiau išdėstytas faktines aplinkybes,... 18. Pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo... 19. Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo teiginiu, jog ĮBĮ nenumatyta,... 20. Apelianto teiginiai apie tai, kad finansų įstaigos užėmė kategorišką... 21. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 22. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad skundžiama nutarties dalimi draudimas... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarties dalį, kuria pritaikytos...