Byla 2A-2149-392/2013
Dėl neatsiskaitymo už darbus

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijaus Kairevičiaus (pranešėjas ir kolegijos pirmininkas), Danutės Kutrienės ir Vilijos Mikuckienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB ,,Psyops Media“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 18 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1913-600/2013 pagal ieškovo UAB „KRK Baltic“ ieškinį atsakovui UAB „Psyops Media“ dėl tinkamo prievolės įvykdymo pripažinimo, ir atsakovo priešieškinį dėl neatsiskaitymo už darbus.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

42012-04-20 UAB „KRK Baltic“ kreipėsi į Vilniaus m. 1 apylinkės teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Psyops Media“ dėl tinkamo prievolės pripažinimo, kuriuo prašė pripažinti, kad UAB „KRK Baltic“ tinkamai atsiskaitė su atsakovu pagal 2011-07-29 rangos sutartį Nr. 11/07/29 ir 2011-10-18 rangos sutartį Nr. 11/10/18 .

5Atsakovas teismui pateikė 2012-05-28 priešieškinį, kuriuo prašė iš ieškovo priteisti 117 561,01 Lt (31 974,26 Lt skolos pagal Rangos sutartį Nr. 11/07/, 77 000 Lt delspinigių, 8 586,75 Lt negauto pelno pagal Rangos sutartį Nr. 11/10/18) bei 9,03% metinių procesinių palūkanų.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

72013-01-18 Vilniaus miesto apylinkės teismas ieškinį patenkino – pripažino, kad pagal Rangos sutartis Nr. 11/07/29 ir 11/10/18 ieškovas su atsakovu atsiskaitė tinkamai, o atsakovo priešieškinį atmetė. Paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

8Sprendimą grindė argumentais, kad 11/07/29 sutartis dėl objekto Vilniaus Basanavičiaus gimnazijos, Konarskio g. 34, Vilnius, rekonstrukcijos baigėsi įvykdymu, bei kad 11/10/18 sutartis dėl objekto Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro vidaus apdailos ir elektros instaliacijos darbų buvo nutraukta šalių susitarimu, todėl ieškovui jokių neįvykdytų prievolių iš šių sutarčių neliko.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Psyops Media“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 18 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

11Dėl 11/07/29 sutarties

12Vilniaus miesto apylinkės teismas skundžiamame sprendime akcentavo 11/07/29 sutarties 1.1, 1.2, 1.3 punktus, pagal kuriuos sutartinė kaina paskaičiuota pagal techninę specifikaciją, į sutarties kainą įtrauktas visas už darbų atlikimą ir kitų įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą numatytas užmokestis ir subrangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių sutarties kainą. Tačiau teismas nepaisė sutarties 4.2, 4.4 p., kuriuose numatyta, kad UAB „KRK Baltic” gali keisti darbų apimtis. Ieškovas užsakė kitus, sutartyje nesulygtus didelės apimties darbus mokyklos sporto salėje, kurių nenumatė sąmatoje, bet pažadėjo juos apskaičiuoti faktiškai ir įvertinti pagal objekte esamus darbų įkainius, t.y. pagal 11/07/29 sutartį. Susitarimas buvo žodinis. Paaiškėjus ieškovo susitarimo nesilaikymui, 2012-03-12 atsakovas buvo priverstas pateikti vienašališkai pasirašytą atliktų darbų aktą bei sąskaitą. Papildomus darbus 2011 m. rugpjūčio pabaigoje UAB „KRK Baltic” vardu užsakė R. V. Ieškovas neneigia aplinkybės, kad sporto salės remontas objekte buvo įvykdytas, neprašo panaikinti vienašalio atliktų darbų akto. Atliktus darbus ir jų pridavimą žymi UAB „Statybos vystymo kompanija” statybos darbų žurnalas, šalių tarpusavio susirašinėjimas. Teismas neatsižvelgė į esminę aplinkybę, jog darbai pagal žodinį šalių susitarimą buvo fiksuojami statybos darbų žurnale bei atsispindėjo užpildytuose atliktų darbų aktuose, kurių ieškovas neginčijo. Atsakovas gavęs užsakymą dėl papildomų darbų mokyklos sporto salėje, neturėjo pagrindo abejoti užsakovo pažadu sumokėti už atliktus darbus pagal 11/07/29 sutarties įkainius, sutartis buvo pratęsta, darbų eiga buvo fiksuojama, darbai pridavinėjami 2011 m. rugsėjo pabaigoje, lapkričio pabaigoje. Teismas nepagrįstai teikė prioritetą baigiamajam aktui. Baigiamuoju aktu nėra įtvirtintas atsakovo atsisakymas nuo piniginio reikalavimo dėl sporto salės apdailos, sulygtos žodiniu susitarimu.

13Dėl 11/10/18 sutarties

14Teismas nepagrįstai sprendė, jog tarp šalių sudaryta 11/10/18 sutartis dėl Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro vidaus apdailos ir elektros instaliacijos darbų buvo nutraukta šalių susitarimu. Pažymėtina, kad neesant objekto vykdymui parengtų techninio ir darbo projekto, atsakovas dėl ieškovo kaltės negalėjo tinkamai vykdyti darbų pagal sutartį, todėl buvo priverstas ją nutraukti. 2011 m. gruodžio 2 d. raštu Nr. S-0201 sutartis buvo nutraukta informavus ieškovą, kad statybos ir montavimo darbai neesant techninio ir darbo projekto, yra negalimi. Teismas klaidingai aiškino, kad sutartis buvo nutraukta šalių susitarimu, t.y. 11/10/18 sutarties 7.3.1 p. pagrindu. Sutartyje neesant aptartiems atvejams, kada rangovas gali nutraukti sutartį, yra taikomi bendri CK 6. 217 str. numatyti atvejai. Tuo remiantis atsakovas ir nutraukė sutartį 2011 m. gruodžio 6 d. Tuo tarpu vadovaujantis teismo pozicija, kad sutartis buvo nutraukta 2011 m. gruodžio 7 d., šalims pasirašius baigiamąjį darbų atlikimo aktą, išeitų, jog 11/10/18 sutartis buvo nutraukta dukart. Pagal aptarinėjamą sutartį ieškovas laiku ir tinkamai neatsiskaitė su Atsakovu nuo 2011 m. gruodžio 5 d. iki 2012 m. vasario 20 d. t.y. viso 77 kalendorines dienas. Teismas nepagrįstai taikė CK 6.253 str. 1 d. nuostatą, šalinančią ieškovo civilinę atsakomybę už prievolės nevykdymą, esant jai neįmanomai dėl valstybės veiksmų. Sprendime teigiama, kad antstolė I. K. savo patvarkymais buvo sustabdžiusi piniginių lėšų pervedimą į UAB „Psyops Media” sąskaitą, dėl ko neva UAB „KRK Baltic” negalėjo vykdyti mokėjimų. Tačiau teismas nemini aplinkybės, kad 2011 m. lapkričio 28 d. antstolės I. K. patvarkymas Nr. 0139/11/03631 buvo patikslintas 2011 m. gruodžio 5 d., leidžiant UAB „Psyops Media“ atsiskaityti su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, valstybės biudžetu, atsakovo bei ieškovo darbuotojais. Tai reiškia, jog ieškovas galėjo pilnai vykdyti mokėjimus nuo 2011 m. gruodžio 5 d. Tai, kad ieškovas galėjo vykdyti mokėjimus žymi ir UAB „KRK Baltic” skolų tiekėjams žiniaraštis. Mokėjimo pavedimų sąrašas liudija, kad ieškovas turėjo galimybę atsiskaityti su atsakovu, tačiau piktybiškai vengė tai padaryti, todėl civilinė atsakomybė Ieškovui dėl laiku neįvykdytos prievolės negali būti šalintina CK 6. 253 str. 1 d. pagrindu.

15Atsiliepimu į skundą ieškovas UAB „KRK Baltic“ su skundu nesutiko ir nurodė, kad jis yra visiškai nepagristas. Atsakovas visus darbus pagal sutartį Nr. 11/07/29 buvo įsipareigojęs atlikti už konkrečią fiksuotą kainą, todėl negali reikalauti jokių papildomų mokėjimų. 11/10/18 sutartis buvo nutraukta bendru šalių susitarimu, vadinasi atsakovas nepagrįstai iš ieškovo reikalauja priteisti 8 586,75 Lt negautų pajamų ir delspinigius. Sutarčių baigiamaisiais aktais sutarties šalys susitarė, kad neturi jokių pretenzijų viena kitai dėl darbų kokybės, dokumentacijos ir terminų.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17

18Apeliacinis skundas atmestinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teismas nenustatė.

20Byloje nustatyta, kad tarp šalių buvo sudarytos 3 rašytinės rangos sutartys – 2011-07-29 sutartis Nr. 11/07/29, 2011-08-14 sutartis Nr. 11/08/14 ir 2011-10-18 sutartis Nr. 11/10/18 (t. 1 – b.l. 6-14, 17-23, t. 3 - b.l. 108-116). 2011-07-29 sutartimi Nr. 11/07/29 šalys susitarė dėl Vilniaus J. Basanavičiaus gimnazijos pastato, S. Konarskio g. 34, modernizavimo darbų už 127 109,16 Lt kainą, nurodant, kad sutartinė kaina paskaičiuota pagal techninę specifikaciją, į sutarties kainą įtrauktas visas už darbų atlikimą ir kitų įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą numatytas užmokestis ir subrangovas (šioje byloje atsakovas) neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių sutarties kainą (sutarties 1.1, 1.2, 1.3 p.p., t. 1 – b.l. 6). Sutartimi Nr. 11/07-29 sulygti darbai detalizuoti 2011-07-28 priede Nr. 1 pagrindinėje sąmatoje prie statybos rangos sutarties ir 2011-07-28 lokalinėje sąmatoje (t. 1 – b.l. 15, 16). 2011-08-14 sutartimi Nr. 11/08-14 šalys susitarė dėl Vilniaus J. Basanavičiaus gimnazijos pastato, S. Konarskio g. 34, modernizavimo darbų už 270 000,00 Lt kainą, nurodant, kad sutartinė kaina paskaičiuota pagal techninę specifikaciją, į sutarties kainą įtrauktas visas už darbų atlikimą ir kitų įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą numatytas užmokestis ir subrangovas (šioje byloje atsakovas) neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių sutarties kainą (sutarties 1.1, 1.2, 1.3 p. p., t. 3 – b. l. 108). Sutartimi Nr. 11/08/14 sulygti darbai detalizuoti priede prie sutarties Lokalinėje sąmatoje Nr. 1 „Elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemos rekonstrukcija“, kurią parengė atsakovo direktorius L. J. 2011-03 kainų lygiu (t. 3 – b.l. 117-124). 2011-10-18 sutartimi Nr. 11/10/18 šalys susitarė dėl vidaus apdailos ir elektros instaliacijos darbų pagal rangovo (UAB „Psyops Media“) komercinį pasiūlymą (priedą Nr. 1) bei užsakovo iki sutarties pasirašymo pateiktą darbų kiekių žiniaraštį objekte „Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre, mokymo salėje adresu Jeruzalės g. 53, Vilniuje“, nurodant, kad pagal šią sutartį atliekamų darbų kaina ir kiekiai nurodyti rangovo (t.y. UAB „Psyops Media“) komerciniame pasiūlyme (priedas Nr. 1), mokant už atliktus darbus fiksuotą sumą, numatytą priede Nr. 1 (t. 1 – b.l. 17). Sutartimi Nr. 11/10/18 sulygti darbai detalizuoti 2011-09-28 UAB „Psyops Media“ komerciniame pasiūlyme (t. 1 – b.l. 23).

21Atsakovas apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime rėmėsi Rangos sutarties Nr. 11/07/29 1.1., 1.2., 1.3. punktais, kuriuose numatyta, kad sutartinė kaina paskaičiuota pagal techninę specifikaciją, į sutarties kainą įtrauktas visas už darbų atlikimą ir kitų įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą numatytas užmokestis ir subrangovas neturi teisė reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių sutarties kainą, tačiau neatsižvelgė į sutarties 4.2 ir 4.4 punkto nuostatas, kad ieškovas gali keisti darbų apimtis. Atsakovas tvirtina, kad 2011-09-01 tarp šalių buvo sudarytas žodinis sandoris, pagal kurį ieškovas tais pačiais įkainiais, kurie numatyti Rangos sutartyje Nr. 11/07/29, užsakė objekte „Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos rekonstrukcija“ atlikti papildomus darbus. Teisėjų kolegija tokią apelianto poziciją vertina kritiškai. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jo nurodomo žodinio susitarimo sudarymą. Abiejose dėl to paties objekto šalių sudarytose sutartyse nurodyta, kad sutarties pakeitimai gali būti įforminami tik raštiškais šalių susitarimais ar trišaliais aktais, pasirašytais užsakovo, rangovo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo. Abiejose sutartyse nurodyta, kad į sutarties kainą įtrauktas visas už darbų atlikimą ir kitų įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą numatytas užmokestis ir subrangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių sutarties kainą. Objektas buvo finansuojamas iš Švietimo ir mokslo ministerijos bei Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų. Dėl šios priežasties visi šalių įsipareigojimai ir buvo tiksliai aptarti sutartyje, joje nurodant, kad sutarties kaina negali keistis. Tam, kad būtų galima laikyti sutartį sudaryta, būtina susitarti dėl esminių jos sąlygų, tačiau atsakovas nepateikė jokių įrodymų kad šalys sulygo dėl už sutarties ribų išeinančių darbų atlikimo ir dėl papildomos 31.974,26 Lt kainos.

22Atsakovas remonto darbus J. Basanavičiaus gimnazijos pastate vykdė pagal dvi sutartis. 2011-07-29 tarp šalių buvo pasirašyta Rangos sutartis Nr. 11/10/29. Atsiradus papildomam finansavimui dėl elektros instaliacijos ir apšvietimo, rekuperacinės bei žaibosaugos renovavimo darbų 2011-08-14 šalys pasirašė dar vieną Rangos sutartį Nr. 11/08/14. Atsakovas ieškovui buvo pateikęs pasiūlymą visus šiuos darbus atlikti už 241 297,91 Lt kainą (t. III, b.l. 125-129). Vėliau ši suma buvo padidinta iki 270 000 Lt. Toks šalių susitarimas įtvirtintas Rangos sutarties Nr. 11/08/14 1.2. punkte. Kaip matyti iš Lokalinės sąmatos atsakovas be kitų darbų turėjo demontuoti pakabinamus šviestuvus, įrengti naujus šviestuvus, elektros tinklą, tame tarpe užtaisyti padarytus lizdus ir vagas, perdažyti sienas. Todėl akivaizdu, kad atlikdamas tokios apimties darbus ieškovas turėjo perdažyti visas renovuojamas patalpas. Vadinasi sporto salės remonto darbai buvo atlikti pagal Rangos sutartį Nr. 11/08/14 ir pateko į bendrą sutarties kainą.

23Faktą, kad tai nebuvo papildomi darbai, patvirtina ir atsakovo pateiktas šalių tarpusavio elektroninis susirašinėjimas (t. I, b.l. 64-65). Iš 2011-09-28 atsakovo direktoriaus laiško matyti, kad atsakovas atliko darbus, įskaitant ir sporto salės remonto, bei norėjo juos perduoti ieškovui. Kadangi ne visi darbai buvo užbaigti atsakovas pateikė ieškovui klausimą, ar gali aktuoti 79 proc. darbų. Į šį paklausimą R. V. atrašė: „prašau aktuoti tiek kiek buvo atlikta iki 2011-09-25 taip, kaip numatyta sutartyje“. Atsakovo direktorius atrašo: „tiek ir buvo atlikta“. Visus darbus, kuriuos atliko J. Basanavičiaus gimnazijos pastate pagal Rangos sutartį Nr. 11/10/29 ir Rangos sutartį Nr. 11/08/14, atsakovas yra pridavęs atliktų darbų aktais ir už juos išrašęs PVM sąskaitas faktūras. Pagal Rangos sutartį Nr. 11/10/29 atsakovas ieškovui buvo išrašęs dvi sąskaitas 125 397,81 Lt sumai (t. III, b.l. 130-137), o pagal Rangos sutartį Nr. 11/08/14 – keturias sąskaitas 272 992,64 Lt sumai (t. III, b.l. 138-166), t.y. praktiškai toms pačioms sumoms, kurios buvo aptartos ir sutartyse. Tai patvirtinta šalių susitarimą dėl konkrečios darbų kainos.

24Baigus visus J. Basanavičiaus gimnazijos darbus, 2011-12-07 šalys pasirašė baigiamuosius aktus: baigiamąjį darbų atlikimo aktą Nr. 1 pagal Rangos sutartį Nr. 11/10/29, kuriame susitarė, kad bendra ir galutinė darbų suma pagal šią sutartį sudaro 128 386,91 Lt, ir baigiamąjį darbų atlikimo aktą Nr. 2 pagal Rangos sutartį Nr. 11/08/14, kuriame susitarė, kad bendra ir galutinė darbų suma pagal šią sutartį sudaro 270 003,54 Lt. Darbai, už kuriuos atsakovas prašo priteisti papildomai 31 974,26 Lt, buvo atlikti rugsėjo mėn. Vadinasi atsakovas turėjo visas galimybes reikšti ieškovui pretenzijas dėl darbų sumos dar prieš baigiamųjų darbų aktų pasirašymą. Visas nurodytas sumas už J. Basanavičiaus gimnazijoje atliktus darbus ieškovas atsakovui sumokėjo. To atsakovas neginčija.

25Tiek Rangos sutarties Nr. 11/10/29, tiek Rangos sutarties Nr. 11/08/14 3.1.3. punktu pats atsakovas patvirtino, kad šalims suderinant sutartyje nurodant galutinę sutarties kainą, jis yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs būtinus darbus, finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, įrenginių bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik sutarties sudarymo momentu, bet ir sutarties vykdymo laikotarpiu. Rangos sutarties Nr. 11/07/29 3.1.3. punkte, tiek Rangos sutarties Nr. 11/08/14 3.1.4. punkte atsakovas patvirtino, kad jeigu siekiant įvykdyti sutartį reikia atlikti darbus ir panaudoti medžiagas, priemones, įrengimus, paslaugas, kurių atsakovas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant sutartį ar rengiant sąmatą, tačiau jie yra būtini šiai sutarčiai įvykdyti, šiuos darbus atsakovas įsipareigojo atlikti savo lėšomis ir sutiko, kad neturės teisės reikalauti padidinti sutarties kainos.

26Be to, atsakovo PVM sąskaita-faktūra serija POM-ST Nr. 0096 yra 2012-03-12 datos, taigi išrašyta jau gerokai po 2011-12-07 baigiamųjų darbų atlikimo aktų pasirašymo ir net gi po to, kai ieškovas jau buvo sumokėjęs visą sutartą darbų kainą. Ieškovui skirtame el. laiške atsakovas rašo, kad visas salės remontas atsiejo tik 28 858 Lt. Tuo tarpu byloje prašė priteisti 31 974,25 Lt vien tik už lubų bei sienų dažymą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nei Rangos sutartyje Nr. 11/08/14, nei Rangos sutartyje Nr. 11/07/29 atsakovo nurodomų įkainių nėra.

27Atsakovas nepagrįstai teigia, jog nenuginčijus jo vienašališkai pasirašyto atliktų darbų akto, ieškovas turi pareigą mokėti už jame nurodytus darbus. Tačiau teismų praktikoje yra išaiškinta, kad ginčyti darbų priėmimo-perdavimo aktą šalis gali atsikirtimų į ieškinį formą, tam nebūtina kreiptis į teismą su atskiru ieškiniu dėl akto pripažinimo negaliojančiu.

28Remdamasi išdėstytu teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškinį ir atmetė priešieškinio reikalavimą priteisti iš ieškovo 31 974,26 Lt.

292011-10-18 sutartimi Nr. 11/10/18 šalys susitarė dėl vidaus apdailos ir elektros instaliacijos darbų pagal rangovo komercinį pasiūlymą (priedą Nr. 1) bei užsakovo iki sutarties pasirašymo pateiktą darbų kiekių žiniaraštį objekte „Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre, mokymo salėje adresu Jeruzalės g. 53, Vilniuje“. Dėl šios sutarties nutraukimo tarp šalių kilo ginčas - ieškovas teigė, kad sutartis nutraukta bendru susitarimu, šalims 2011-12-07 pasirašius baigiamąjį atliktų darbų aktą Nr. 3, o atsakovas teigė, kad sutartis nutraukta vienašališku atsakovo išsiųstu 2011-12-06 pranešimu Nr. S-0201.

30Apeliaciniame skunde atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad Rangos sutartis Nr. 11/10/18 buvo nutraukta šalių susitarimu. Atsakovas laikosi pozicijos, kad 2011-12-06 šią sutartį nutraukė vienašališkai dėl esminio pažeidimo. Nesutinka su tuo, kad antstolė I. K. savo patvarkymais buvo sustabdžiusi piniginių lėšų pervedimą atsakovui. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad Rangos sutartis Nr. 11/10/18 buvo nutraukta šalių susitarimu, o nevienašališkai atsakovo, ir šį atsakovo reikalavimą atmetė.

31Nors 2011-12-06 atsakovas ir išsiuntė pranešimą Nr. S-0201 dėl vienašališko sutarties nutraukimo, tačiau jau kitą dieną šalys pasirašė baigiamąjį darbų atlikimo aktą, kuriuo sutarė sutartį nutraukti abipusiu susitarimu, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad sutartis buvo nutraukta ne vienašališkai, o sutarties 7.3.1 punkto pagrindu. Vadinasi atsakovas nepagrįstai iš ieškovo reikalauja priteisti 8 586,75 Lt negautų pajamų.

32Kaip minėta, šalys Rangos sutartį Nr. 11/10/18 nutraukė bendru sutarimu, todėl ieškovas negali būti laikomas jos pažeidusiu. Nesant neteisėtų veiksmų, civilinė atsakomybė negali būti taikoma. Be to atsakovas su priešieškiniu nėra pateikęs jokių įrodymų, kurie šį jo reikalavimą pagrįstų. 2011-12-07 baigiamajame atliktų darbų akte Nr. 3 šalys susitarė, kad šis baigiamasis aktas yra visų atsakovo atliktų darbų priėmimo aktas, bendra ir galutinė atliktų darbų suma sudaro 6050,19 Lt su PVM. Šiuo baigiamuoju aktu sutarties šalys susitarė, kad neturi jokių pretenzijų viena kitai dėl darbų kokybės, dokumentacijos ir terminų. Ieškovas visą šią baigiamajame atliktų darbų akte suderintą sumą atsakovui jau yra sumokėjęs, todėl atsakovas neturi teisės reikalauti papildomų mokėjimų.

33Teisėjų kolegija pritaria ir pirmosios instancijos teismo išvadai, kad atsakovo reikalavimas priteisti 77 000,00 Lt baudos už tai, kad Ieškovas galimai ne laiku apmokėjo 6 050,18 Lt pagal Rangos sutartį Nr. 11/10/18 ir baigiamąjį atliktų darbų aktą Nr. 3 yra nepagrįstas.

34Kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, 6 050,18 Lt sumą pagal 2011-12-07 baigiamąją darbų atlikimo aktą Nr. 3 ieškovas apmokėjo 2012-02-20 pavedimu. 6 050,18 Lt mokėjimas pagal Rangos sutartį Nr. 11/10/18 buvo atliktas tik 2012-02-20 dėl antstolės I. K. patvarkymų, kuriais antstolė buvo įpareigojusi UAB „KRK Baltic“ sustabdyti UAB „Psyops Media“ priklausančių lėšų išmokėjimą ir pervesti jas į antstolės depozitinę sąskaitą. Taigi ieškovas prievolės negalėjo įvykdyti anksčiau dėl objektyvių visiškai nuo jo nepriklausančių priežasčių. Pagal CK 6.253 str. 1 d. civilinė atsakomybė netaikoma, jeigu prievolės neįmanoma vykdyti dėl valstybės institucijų veiksmų (CK 6.253 str. 3 d.), todėl atsakovas neturi teisės reikalauti netesybų. Kartu su apeliaciniu skundu pateiktas atsakovo 2011-11-28 antstolės I. K. patvarkymo Nr. 0139/11/03631 patikslinimas ieškovo nurodytų aplinkybių, kad su atsakovu nebuvo galima atsiskaityti laiku dėl antstolės patvarkymo, nepaneigia. 2011-012-05 antstolės I. K. patvarkymo Nr. 0139/11/03631 patikslinimu buvo leista atsakovui atsiskaityti su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, valstybės biudžetu, atsakovo darbuotojais, tačiau patikslinime niekur nepasakyta, kad UAB „KRK Baltic“ panaikinamas draudimas pervesti sulaikytas lėšas atsakovui. Kadangi antstolė I. K. nebuvo uždraudusi ieškovui atsiskaitinėti su kitais asmenimis, todėl atsakovo su skundu pateiktas UAB „KRK Baltic“ žiniaraštis atsakovo reikalavimo nepagrindžia.

35Remdamasis išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti arba keisti ieškovo apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo.

36Atsakovui 2012-06-15 nutartimi iki teismo sprendimo priėmimo buvo atidėtas 3.351 litų dydžio žyminio mokesčio sumokėjimas už pareikštą priešieškinį. 2013-02-21 nutartimi atsakovui buvo atidėtas 3.179 litų dydžio žyminio mokesčio sumokėjimas už apeliacinį skundą. Atmetus priešieškinį ir apeliacinį skundą iš atsakovo valstybei priteistina 6 530 litų žyminio mokesčio.

37Ieškovas pateikė prašymą teismui priteisti iš atsakovo 3.708,53 litus apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Šiame straipsnyje išdėstytos taisyklės taikomos ir nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme. Teismas, remdamasis CPK 98 straipsniu, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą, sprendžia, kad atsakovų prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma yra per didelė ir mažintina iki 1.500 litų.

38Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

39Vilniaus miesto 1 apylinkės 2012 m. sausio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

40Priteisti iš atsakovo UAB „Psyops Media“ (juridinio asmens kodas ( - )) 6.530 litus žyminio mokesčio valstybei ir 1.500 litų UAB „KRK Baltic“ (juridinio asmens kodas ( - )).

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. 2012-04-20 UAB „KRK Baltic“ kreipėsi į Vilniaus m. 1 apylinkės teismą... 5. Atsakovas teismui pateikė 2012-05-28 priešieškinį, kuriuo prašė iš... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. 2013-01-18 Vilniaus miesto apylinkės teismas ieškinį patenkino –... 8. Sprendimą grindė argumentais, kad 11/07/29 sutartis dėl objekto Vilniaus... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Psyops Media“ prašo panaikinti Vilniaus... 11. Dėl 11/07/29 sutarties... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas skundžiamame sprendime akcentavo 11/07/29... 13. Dėl 11/10/18 sutarties... 14. Teismas nepagrįstai sprendė, jog tarp šalių sudaryta 11/10/18 sutartis dėl... 15. Atsiliepimu į skundą ieškovas UAB „KRK Baltic“ su skundu nesutiko ir... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. ... 18. Apeliacinis skundas atmestinas. ... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 20. Byloje nustatyta, kad tarp šalių buvo sudarytos 3 rašytinės rangos sutartys... 21. Atsakovas apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 22. Atsakovas remonto darbus J. Basanavičiaus gimnazijos pastate vykdė pagal dvi... 23. Faktą, kad tai nebuvo papildomi darbai, patvirtina ir atsakovo pateiktas... 24. Baigus visus J. Basanavičiaus gimnazijos darbus, 2011-12-07 šalys pasirašė... 25. Tiek Rangos sutarties Nr. 11/10/29, tiek Rangos sutarties Nr. 11/08/14 3.1.3.... 26. Be to, atsakovo PVM sąskaita-faktūra serija POM-ST Nr. 0096 yra 2012-03-12... 27. Atsakovas nepagrįstai teigia, jog nenuginčijus jo vienašališkai pasirašyto... 28. Remdamasi išdėstytu teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos... 29. 2011-10-18 sutartimi Nr. 11/10/18 šalys susitarė dėl vidaus apdailos ir... 30. Apeliaciniame skunde atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 31. Nors 2011-12-06 atsakovas ir išsiuntė pranešimą Nr. S-0201 dėl... 32. Kaip minėta, šalys Rangos sutartį Nr. 11/10/18 nutraukė bendru sutarimu,... 33. Teisėjų kolegija pritaria ir pirmosios instancijos teismo išvadai, kad... 34. Kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, 6 050,18 Lt sumą pagal 2011-12-07... 35. Remdamasis išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas daro... 36. Atsakovui 2012-06-15 nutartimi iki teismo sprendimo priėmimo buvo atidėtas... 37. Ieškovas pateikė prašymą teismui priteisti iš atsakovo 3.708,53 litus... 38. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 39. Vilniaus miesto 1 apylinkės 2012 m. sausio 18 d. sprendimą palikti... 40. Priteisti iš atsakovo UAB „Psyops Media“ (juridinio asmens kodas ( - ))...