Byla N1-527-754/2014
Dėl ko D. T. buvo priverstas nulipti nuo dviračio, jis, stovėdamas šalia, paėmė D. T. dviratį „Roxves“, 500 Lt vertės ir kartu su D. V. iš įvykio vietos pasišalino, tuo padarydamas nukentėjusiajai D. T. 500 litų turinę žalą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Alberta Baltušytė,

2sekretoriaujant Teresai Nakienei,

3dalyvaujant prokurorei Audronei Šukienei, gynėjai advokatei Kazimierai Kanišauskienei, VTAS atstovei O. Ž., nepilnamečiam nukentėjusiajam D. T. ir jo atstovei pagal įstatymą bei nukentėjusiajai D. T., kaltinamajam J. Š., jo atstovei pagal įstatymą ir civilinei atsakovei R. N. bei civiliniam atsakovui V. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje J. Š., a.k. ( - ) gim. ( - ), LR pilietis, lietuvis, nevedęs, 7 klasių išsilavinimo, mokosi ( - ) mokykloje, gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas pagal LR BK 180 str. 1 d.,

Nustatė

4Kaltinamasis J. Š. 2013-06-03 apie 19.00 val., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, iš anksto susitaręs ir veikdamas kartu su D. V., gim. 2000 m., kuris nusikalstamos veikos padarymo metu nebuvo tokio amžiaus, nuo kurio atsakoma pagal baudžiamuosius įstatymus, atėję prie visuomeninio transporto sustojimo „Jovaras“, esančio S.Stanevičiaus g. 23, Vilniuje, priėjo prie mažamečio nukentėjusiojo D. T., gim. 2000 m., ir D. V. pradėjus iš D. T. reikalauti mobiliojo ryšio telefono „Nokia C205“, o D. T. atsisakius duoti telefoną, D. V. sugriebus už ant D. T. kaklo buvusios grandinėlės ir pagrasinus pasmaugti, jeigu nevykdys šio reikalavimo, dėl ko D. T. buvo priverstas nulipti nuo dviračio, jis, stovėdamas šalia, paėmė D. T. dviratį „Roxves“, 500 Lt vertės ir kartu su D. V. iš įvykio vietos pasišalino, tuo padarydamas nukentėjusiajai D. T. 500 litų turinę žalą.

5Kaltinamasis J. Š. parodė, kad kaltu prisipažįsta iš dalies. Galimai 2013-06-03 pavakaryje jis su D. V. ėjo prie Gelvonų stotelės ir ten sutiko nukentėjusįjį D. T. su draugu. D. V. iš D. T. atėmė atsuktuvą ir jie abu įlipo į autobusą norėdami nuvažiuoti į stadioną, kai pamatė, kad tie vaikinai, t.y. nukentėjusysis su draugu vėl eina, tada D. V. pasakė „lipam“ ir jie abu išlipo prie „Jovaro“ stotelės, priėjo prie šių vaikinų ir paprašė telefono paskambinti. D. V. paėmė už grandinėlės, buvusios D. T. ant kaklo ir nutempė jį nuo dviračio, dviratis nukrito ir jis paėmė dviratį. Ar D. V. grasino D. T., jis negirdėjo, nes paėmė dviratį ir važinėjosi prie jų. D. V. turėjo savo telefoną, tačiau jis prašė nukentėjusiojo duoti jam telefoną paskambinti. Kai D. V. nutempė D. T. nuo dviračio, dviratį paėmė jis ir važinėjo. Tuo metu D. V. laikė nukentėjusįjį D. T. už rankos ir sakė „duok telefoną, tada grąžinsime dviratį“. Po to D. V. pasakė, kad „apvažiuosime ratą ir tada grąžinsime dviratį“. Tą dieną jis atvažiavo pas D. V. brolį J. V., kurį iš anksčiau pažinojo, kai anksčiau atvažiuodavo į „Akropolį“, ten bendraudavo su J. V.. Į „Akropolį“ atvažiuodavo pramogauti. Jis nieko D. V. nesakė, kai jis atėmė atsuktuvą iš D. T. rankų, po to jis taip pat nepasakė D. V., kad jis negerai daro. Pripažįsta, kad pavogė nukentėjusiojo dviratį. Suprato, kad blogai pasielgė ir daugiau taip nedarys. Kita byla jo atžvilgiu taip pat yra jau teisme, tas įvykis buvo anksčiau, dar iki dviračio vagystės. Jis dabar atsiprašo nukentėjusiojo. Kai D. V. laikė suėmęs už grandinėlės, D. T. skaudėjo.

6Nepilnametis nukentėjusysis D. T. parodė, kad galimai 2013-06-03 jis su draugais E. V. ir E. M. buvo Gelvonų gatvėje, iš „Akropolio“ dviračiu važiavo į Fabijoniškes. Gelvonų gatvėje prie stotelės susitiko su D. V. ir J. Š., ten D. V. atėmė iš jo atsuktuvą. Po to jis su draugais nuvažiavo į Fabijoniškes ir prie „Jovaro“ stotelės vėl susitiko D. V. ir J. Š.. Jį užkalbino D. V. ir paprašė parodyti grandinėlę. Jis dėvėjo sidabrinę grandinėlę, parodė jam. Po to D. V. paprašė telefono paskambinti ir griebė jam už grandinėlės, sakė, jeigu neduos telefono, jį prismaugs. Kai taip kalbėjo D. V., J. Š. stovėjo truputį toliau. D. V., laikydamas jį už grandinėlės, nutempė jį nuo dviračio, tuomet jo dviratį paėmė J. Š. ir ėmė važinėti aplink, o D. V. toliau laikė jį už grandinėlės. Jis paleido dviratį, nes jam skaudėjo. Tai buvo vaikiškas kalnų dviratis, kainavo 500 Lt, tai buvo šeimos dviratis. Kai D. V. suėmęs už grandinėlės nutempė jį nuo dviračio, dviratis nukrito ant žemės, o J. Š. jį paėmė ir ėmė važinėtis. Kol D. V. reikalavo telefono, J. Š. nekalbėjo. J. Š. taip pat matė, kad V. V. atėmė iš jo atsuktuvą. D. V. už rankos laikė jį ir reikalavo duoti telefoną, sakė, kad tada gražins dviratį.

7Nukentėjusioji ir nepilnamečio D. T. atstovė pagal įstatymą D. T. parodė, kad jai grįžus iš darbo sūnus papasakojo, kas atsitiko, nes grįžusi namo rado verkiantį sūnų. Jis papasakojo, kad iš jo pavogė dviratį. Sakė, kad jį nustūmė nuo dviračio, paėmę už grandinėlės. Ji palaiko ieškinį, prašo priteisti 500 Lt, nes dviračio iki šiol neturi. Pasakojo sūnus, kad jį paėmė už grandinėlės ir sakė, kad „aš tave uždusinsiu, jeigu neduosi telefono“.

8Nepilnametis liudytojas E. V. parodė, kad D. T. yra jo draugas, kaltinamojo nepažįsta. Įvykis buvo vasarą, vakare. Jis su D. T., kuris turėjo dviratį, ėjo iš „Akropolio“, kai sutiko du vaikinus, su kuriais D. T. pasisveikino. Jis sustojo truputį atokiau, dviratis tuo momentu buvo pas jį. Kai jie nuėjo toliau, D. T. pasakė, kad iš jo pavogė atsuktuvą. Kai priėjo prie „Jovaro“ stotelės, ten vėl susitiko tuos pačius vaikinus. Jie atidavė atsuktuvą, tačiau D. V. paprašė telefono paskambinti, bet jie atsisakė duoti. Tuomet D. V. griebė už ant D. T. kaklo buvusios grandinėlės ir nutempė jį nuo dviračio. D. V. laikė D. T. už rankos, kai nustūmė nuo dviračio, ir iš karto iš D. T. rankų paėmė dviratį. D. V. kaltinamajam J. Š. pasakė sėsti ant dviračio. Kaltinamasis sėdo ant dviračio ir ėmė minti pedalus, o D. V. atsisėdo ant vairo ir abu išvažiavo. Jie pasakė, kad apvažiuos ratą ir grąžins dviratį, bet kai nuvažiavo, tai ir negrįžo.

9Nepilnametė liudytoja E. M. parodė, kad įvykio datos tiksliai neprisimena, bet galėjo būti 2013-06-03. Tai buvo po pietų, prie „Jovaro“ stotelės. Jie buvo trise, t.y. ji, D. T. ir E. V.. Prie jų priėjo du vaikinai, vieną iš jų pažinojo, nes jų mokykloje mokėsi. Vaikinai priėjo prie jų ir paprašė telefono paskambinti, kreipėsi į juos visus. Jie telefono nedavė, tada jie paprašė D. T. parodyti grandinėlę, kurią šis turėjo ant kaklo. Paskui paėmė iš D. T. dviratį ir abu išvažiavo tuo dviračiu. Vairavo dviratį ne kaltinamasis, o kitas vaikinas. Vaikinas, kuris mokėsi jų mokykloje, prašė parodyti grandinėlę. Paties dviračio paėmimo ji nematė, nes tuomet buvo nuėjusi toliau nuo vaikinų ir nematė, kaip konkrečiai paėmė dviratį.

10Nepilnametis liudytojas D. V. parodė, kad nukentėjusįjį D. T. pažįsta, anksčiau kartu mokėsi Sirokomlės mokykloje. 2013-06-03 jis buvo su J. Š., kai prie parduotuvės „Maxima“ Gelvonų gatvėje susitiko D. T., dėvintį sidabrinę grandinėlę, jis dar turėjo atsuktuvą, paprašius D. T. davė atsuktuvą jam. Po to prie „Jovaras“ parduotuvės jie vėl susitiko, D. T. buvo su mergaite ir berniuku. Jis atidavė atsuktuvą ir paprašė telefono paskambinti, nes jo ir J. Š. sąskaitose nebuvo pinigų. Po to jis atsisėdo ant dviračio ir nuvažiavo. Ikiteisminio tyrimo metu jo duoti parodymai, esantys b.l. 40 surašyti teisingai, ikiteisminio tyrimo metu geriau viską prisiminė. Susitarė su J. Š., kad atims nukentėjusiojo dviratį. Jis paėmė nukentėjusiajam už grandinėlės, sakė D. T. „duok telefoną, tada grąžinsiu dviratį“. Kai jis laikė D. T. už grandinėlės, šis nušoko nuo dviračio, prašė paleisti jį. Nežino, ar jam skaudėjo, jis paėmė už grandinėlės ir laikė. Kai J. Š. važinėjo su dviračiu, jis užšoko ant dviračio ir abu su J. Š. nuvažiavo, negražino dviračio D. T.. Dviratis buvo senas ir jie jį išmetė. Jis laikė D. T. už grandinėlės, o jis laikė jį už rankos, kad jis nenuplėštų grandinėlės. Patvirtina b.l. 40 esančius savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, kad jis su J. Š. autobusu nuvažiavo iki „Jovaro“ stotelės, kad važiuojant autobusu su J. Š. susitarė, kad atims iš to jo pažįstamo dviratį, tiesiog atsisės ir išvažiuos.

11Nepilnamečio liudytojo D. V. atstovė pagal įstatymą E. V. parodė, kad pastaruoju metu sūnus D. V. gyvena su tėvo, t.y. jos buvusio sutuoktinio šeima, nes ji su D. nesusitvarko, D. jos neklauso.

12Nepilnamečio kaltinamojo J. Š. atstovė pagal įstatymą, jo motina R. N. parodė, kad sūnus J. Š. namuose geras, kodėl jis taip padarė, ji nežino. Jis visada pasakydavo, kur išeina ir ji išleisdavo jį į Akropolį, duodavo jam pinigų pramogoms ir bilietui. Dabar ji sūnų perrašė į Jaunimo mokyklą, jis kartu su D. V. mokosi Jaunimo mokykloje. Dėl ieškinio sutinka, bet turi atsakyti ir D. V..

13Civilinis atsakovas V. Š. parodė, kad yra kaltinamojo J. Š. tėvas, apie porą mėnesių negyvena kartu su sūnumi. Girdėjo apie įvykį, jam vaiko mama pasakojo, kad sūnus važinėjo pas draugus į Akropolį. Jis V. šeimos nepažįsta, bet D. V. pažįsta, J. V. nepažįsta. Jis domėjosi sūnaus draugais. Jo šeimoje 8 vaikai, Jevgenijus antras pagal amžių. Jevgenijus užsiima sportu, boksu domėjosi, tačiau ten mokamas būrelis, todėl išėjo. Jis nori dirbti, nes su mokslais jam nelabai sekasi. Pripažįsta civilinį ieškinį.

14Nukentėjusioji ir civilinė ieškovė D. T. pareiškė civilinį ieškinį 500 Lt sumai (b.l. 11). Civiliniai atsakovai yra R. N. ir V. Š. (b.l. 46, 51).

15Kaltinamojo J. Š. kaltę taip pat patvirtina: asmens parodymo atpažinti protokolas, kur nukentėjusysis D. T. atpažino J. Š. kaip asmenį, kuris kartu su D. V. atėmė jo dviratį (b.l. 16-17, 18).

16Kaltinamasis J. Š. kaltu prisipažino iš dalies, neigė naudojęs smurtą nukentėjusiojo atžvilgiu, nors neneigė nuvažiavęs nukentėjusiojo dviračiu ir negrąžinęs jo nukentėjusiajam. Teismas kritiškai vertina kaltinamojo J. Š. parodymus kaip pasirinktą gynybos poziciją siekiant išvengti griežtesnės bausmės, nes jo parodymai prieštaringi, be to, prieštarauja nukentėjusiojo bei liudytojų parodymams. Teismas neturi pagrindo netikėti nukentėjusiojo D. T. parodymams, nes jo parodymai nuoseklūs ikiteisminio tyrimo bei teisiamojo posėdžio metu. Nukentėjusysis parodė, kad 2013-06-03 prie „Maximos“ parduotuvės D. V. iš jo atėmė atsuktuvą, o vėliau prie „Jovaro“ stotelės vėl susitiko D. V. ir J. Š., prašė duoti telefoną, po to D. V. griebė jam už grandinėlės, sakė, kad jį prismaugs ir laikydamas už grandinėlės, nutempė jį nuo dviračio. Jis dviratį paleido, nes jam skaudėjo. Kai D. V. suėmęs už grandinėlės nutempė jį nuo dviračio, dviratis nukrito ant žemės, o J. Š. jį paėmė. Šiuos nukentėjusiojo parodymus patvirtino liudytojas E. V., kuris parodė, kad atsisakius duoti telefoną, D. V. griebė už ant D. T. kaklo buvusios grandinėlės ir nutempė jį nuo dviračio. D. V. kaltinamajam J. Š. pasakė sėsti ant dviračio, o D. V. atsisėdo ant vairo ir abu išvažiavo. Šią aplinkybę taip pat patvirtino liudytoja E. M.. Liudytojas D. V. teisiamajame posėdyje parodė, jog patvirtina ikiteisminio tyrimo metu duotus savo parodymus, kad jis buvo su J. Š. netoli parduotuvės „Maxima“, kai iš nukentėjusiojo D. T. paėmė atsuktuvą, po to važiuojant autobusu su J. Š. susitarė, kad atims iš nukentėjusiojo ir dviratį, parodė, kad jis ir J. Š. iš pradžių prašė dviračio neva pasivažinėti, po to jis suėmė ir laikė D. T. už grandinėlės, dėl to šis nušoko nuo dviračio ir prašė paleisti jį, o kai J. Š. paėmė nukritusį dviratį ir atsisėdo ant jo, jis taip pat staiga užšoko ant dviračio rėmo ir jie nuvažiavo link Šeškinės mikrorajono. Be to, kaltinamasis J. Š. teismo posėdžio metu taip pat patvirtino, kad iš pradžių D. V. iš D. T. atėmė atsuktuvą ir jie abu įlipo į autobusą norėdami nuvažiuoti į stadioną, kai važiuodami vėl pamatė einantį nukentėjusįjį su draugu, D. V. pasakė „lipam“ ir jie abu išlipo prie „Jovaro“ stotelės, priėjo prie jų, kad D. V. paėmė už grandinėlės, buvusios D. T. ant kaklo ir nutempė jį nuo dviračio, kad dviratis nukrito ir jis paėmė nukentėjusiojo dviratį, kad jis D. V. nieko nesakė nei kai jis atėmė atsuktuvą, nei kai D. V. laikė suėmęs už nukentėjusiojo grandinėlės ir D. T. skaudėjo. Iš šių nukentėjusiojo, liudytojų ir kaltinamojo parodymų visumos matyti, kad kaltinamasis J. Š. su D. V. buvo iš anksto susitarę atimti nukentėjusiojo dviratį. Byloje nėra duomenų, kad jie būtų iš anksto susitarę panaudoti smurtą, tačiau D. V. pradėjus naudoti nukentėjusiojo D. T. atžvilgiu smurtą (suėmus už grandinėlės ir skaudžiai nutempus nukentėjusįjį nuo dviračio), kaltinamasis J. Š. neprieštaravo tokiems D. V. veiksmams, o tęsė susitarimą užvaldyti nukentėjusiojo dviratį ir kai nukentėjusiojo paleistas dviratis nukrito ant žemės, jis paėmė dviratį, sėdo ant jo, D. V. taip pat sėdo ant šio dviračio ir jie abu nuvažiavo panaudojant smurtą užvaldytu nukentėjusiojo dviračiu bei jo nukentėjusiajam negrąžino.

17Teismas, išanalizavęs kaltinamojo, nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymus, byloje surinktus įrodymus, juos patikrinęs teismo posėdžio metu konstatuoja, kad kaltinamojo J. Š. kaltė dėl to, kad jis 2013-06-03 apie 19.00 val., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, iš anksto susitaręs ir veikdamas kartu su D. V., gim. 2000 m., kuris nusikalstamos veikos padarymo metu nebuvo tokio amžiaus, nuo kurio jis atsako pagal baudžiamuosius įstatymus, atėję prie visuomeninio transporto sustojimo „Jovaras“, esančio S. Stanevičiaus g. 23, Vilniuje, priėjo prie mažamečio nukentėjusiojo D. T., gim. 2000 m., ir tuomet, D. V. pradėjus reikalauti iš D. T. mobiliojo ryšio telefono „Nokia C205“, o D. T. atsisakius duoti telefoną, D. V. sugriebus už ant D. T. kaklo buvusios grandinėlės ir pagrasinus pasmaugti, jeigu nevykdys šio reikalavimo, dėl ko D. T. buvo priverstas nulipti nuo dviračio, jis, stovėdamas šalia, paėmė D. T. dviratį „Roxves“, 500 Lt vertės ir kartu su D. V. iš įvykio vietos pasišalino, tuo padarydamas nukentėjusiajai D. T. 500 litų turinę žalą, pilnai įrodyta, jo veika pagrįstai kvalifikuota pagal LR BK 180 str. 1 d..

18Teismas, už padarytą nusikaltimą skirdamas kaltinamajam bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, jo atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

19Kaltinamojo J. Š. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Kaltinamasis J. Š. nusikalto būdamas nepilnametis, jis neteistas (b.l. 68-69, 70-73); administracine tvarka nebaustas (b.l. 79), nuo 2013-01-18 įrašytas į policiją dominančių vaikų apskaitą, 2013-09-06 įrašytas į policijos profilaktinę įskaitą (b.l. 76), mokosi Vilniaus Jaunimo mokykloje, charakterizuojamas neigiamai (b.l. 78), į Vilniaus priklausomybės ligų centro įskaitą neįrašytas, (b.l. 93), VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre nesigydė (b.l. 95), VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje negydytas (b.l. 94). Kaltinamajam J. Š. paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti ( b.l. 57-58). Jo padaryta veika priskiriama prie apysunkių nusikaltimų, todėl, teismo manymu, yra pagrindo daryti išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti skiriant laisvės atėmimo bausmę, atidedant jos vykdymą bei paskiriant įpareigojimus (LR BK 50, 92, 82 str.).

20Nukentėjusiosios D. T. civilinis ieškinys dėl 500 Lt turtinės žalos atlyginimo tenkintinas pilnai (LR BPK 115 str. 1 d.), priteistinas iš kaltinamojo tėvų R. N. ir V. Š. solidariai.

21Teismas, vadovaudamasis LR BPK 297 str., 303 str., 304 str., 305 str., 307 str.,

Nutarė

22J. Š., a.k. ( - ) pripažinti kaltu padarius LR BK 180 str. 1 d. numatytą nusikaltimą ir paskirti 6 mėnesius laisvės atėmimo.

23Taikyti LR BK 92 str. 1 ir 2 d., 82 str. 1 d. 1 ir 5 p., 87 str. 1 d. ir 2 d. 1 bei 2 p., paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams, paskirti įspėjimą bei paskirti elgesio apribojimus dvylikai mėnesių įpareigojant:

  • būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val.;
  • tęsti mokslą vidurinėje mokykloje.

24Bausmės pradžią skaičiuoti nuo jos vykdymo, nuosprendžiui įsiteisėjus.

25Kardomąją priemonę, kol įsiteisės nuosprendis, palikti tą pačią – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

26Priteisti iš R. N. ir V. Š. solidariai D. T. naudai 500 Lt turtinės žalos atlyginimą.

27Nuosprendis per dvidešimt dienų gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Alberta Baltušytė,... 2. sekretoriaujant Teresai Nakienei,... 3. dalyvaujant prokurorei Audronei Šukienei, gynėjai advokatei Kazimierai... 4. Kaltinamasis J. Š. 2013-06-03 apie 19.00 val., turėdamas tikslą pagrobti... 5. Kaltinamasis J. Š. parodė, kad kaltu prisipažįsta iš dalies. Galimai... 6. Nepilnametis nukentėjusysis D. T. parodė, kad galimai 2013-06-03 jis su... 7. Nukentėjusioji ir nepilnamečio D. T. atstovė pagal įstatymą D. T. parodė,... 8. Nepilnametis liudytojas E. V. parodė, kad D. T. yra jo draugas, kaltinamojo... 9. Nepilnametė liudytoja E. M. parodė, kad įvykio datos tiksliai neprisimena,... 10. Nepilnametis liudytojas D. V. parodė, kad nukentėjusįjį D. T. pažįsta,... 11. Nepilnamečio liudytojo D. V. atstovė pagal įstatymą E. V. parodė, kad... 12. Nepilnamečio kaltinamojo J. Š. atstovė pagal įstatymą, jo motina R. N.... 13. Civilinis atsakovas V. Š. parodė, kad yra kaltinamojo J. Š. tėvas, apie... 14. Nukentėjusioji ir civilinė ieškovė D. T. pareiškė civilinį ieškinį 500... 15. Kaltinamojo J. Š. kaltę taip pat patvirtina: asmens parodymo atpažinti... 16. Kaltinamasis J. Š. kaltu prisipažino iš dalies, neigė naudojęs smurtą... 17. Teismas, išanalizavęs kaltinamojo, nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymus,... 18. Teismas, už padarytą nusikaltimą skirdamas kaltinamajam bausmę,... 19. Kaltinamojo J. Š. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių... 20. Nukentėjusiosios D. T. civilinis ieškinys dėl 500 Lt turtinės žalos... 21. Teismas, vadovaudamasis LR BPK 297 str., 303 str., 304 str., 305 str., 307... 22. J. Š., a.k. ( - ) pripažinti kaltu padarius LR BK 180 str. 1 d. numatytą... 23. Taikyti LR BK 92 str. 1 ir 2 d., 82 str. 1 d. 1 ir 5 p., 87 str. 1 d. ir 2 d. 1... 24. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo jos vykdymo, nuosprendžiui įsiteisėjus.... 25. Kardomąją priemonę, kol įsiteisės nuosprendis, palikti tą pačią –... 26. Priteisti iš R. N. ir V. Š. solidariai D. T. naudai 500 Lt turtinės žalos... 27. Nuosprendis per dvidešimt dienų gali būti apskųstas Vilniaus apygardos...