Byla 2-4138-786/2018
Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir,-

1Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei, dalyvaujant ieškovei A. Č. , atstovei advokatei Vidai Leonovienei, valstybės institucijos atstovui Vilmantui Jasiukoniui, nedalyvaujant atsakovui E. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. Č. ieškinį, atsakovui E. Š., valstybės institucijai, teikiančiai išvadą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir,-

Nustatė

2ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriame nurodė, kad atsakovas yra pripažintas jos vaiko T. Š. tėvu. Su atsakovu kartu negyvena. Gimus vaikui, atsakovo motina kas mėnesį duodavo po 10-20-30, o kartais ir 50 eurų vaiko išlaikymui. Atsakovas vaikui materialinio išlaikymo neteikia, su juo nebendrauja ir vaiku nesirūpina. Mano, kad ir atsakovas privalo materialiai išlaikyti vaiką. Atsakovas kitų išlaikytinių neturi, yra sveikas ir darbingas asmuo. Jos turimos pajamos yra išmoka vaikui, tai 45 eurai. Atsižvelgiant į tai, prašė priteisti iš atsakovo E. Š. nepilnamečio vaiko išlaikymui mokėti po 150 eurų periodinėmis išmokomis kas mėnesį iki vaiko pilnametystės nuo 2018 m. birželio 1 d. Ieškovė nurodė, jog vaikas gyvena su ja, atsakovas su vaiku nebendrauja, todėl prašo vaiko gyvenamąją vietą nustatyti su ieškove - vaiko motina. Taip pat prašė priteisti valstybei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį palaikė jame nurodytais pagrindais ir motyvais.

3Sutinkamai su civilinio proceso kodekso reikalavimais ieškinys su visais jo priedas buvo įteiktas atsakovui (b.l.18). Atsakovas į ieškinį atsiliepimo nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimas įteiktas pasirašytinai (b.l.25).

4Valstybės institucijos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas ieškovės ieškinį palaikė. Nurodė, kad tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, ir tai privalo daryti abu tėvai. Situacija, kai vienas iš tėvų neišlaiko savo vaiko ir net su juo nebendrauja, esmingai pažeidžia nepilnamečio vaiko interesus. Nurodo, kad tikslinga vaiko gyvenamąją vietą nustatyti su motina.

5Ieškinys tenkintinas.

6Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymas apima visas lėšas, reikalingas vaikui tinkamai maitinti, aprengti, jo sveikatos priežiūrai, mokymo, auklėjimo, laisvalaikio reikmėms ir kt. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečio vaiko poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas.

7Materialinį išlaikymą savo vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai (CK 3.192 str.).

8Iš gimimo liudijimo ir ieškovės parodymų matyti, kad atsakovas E. Š. yra T. Š., gimusio ( - ), tėvas ( b.l.6), todėl privalo teikti išlaikymą vaikui iki jo pilnametystės (CK 3.194 str. 3 d.).

9Bylos duomenimis nustatyta, kad šalių nepilnametis vaikas T. Š. gyvena su motina, kuri jam teikia išlaikymą, juo rūpinasi. Tačiau kaip jau buvo minėta, abu tėvai išlaikymą vaikams privalo teikti proporcingai savo turtinei padėčiai.

10Iš byloje esančio nepilnamečio vaiko poreikių ir būtinų išlaidų paskaičiavimo bei ieškovės paaiškinimų teismo posėdžio metu matyti, kad šalių nepilnamečio vaiko T. Š. poreikiams tenkinti reikia maždaug apie 400 Eur per mėnesį ( b.l.11). Pagal byloje esančią rašytinę medžiagą, ieškovės paaiškinimus nustatyta, kad atsakovas E. Š. yra sveikas, dirbti gali, daugiau išlaikytinių neturi ir gali teikti išlaikymą savo sūnui T. Š.. Ieškovė šiuo metu dirbti negali, nes augina mažametį vaiką. Ieškovės gaunamos pajamos yra vaiko gaunami pinigai – 45 eurai (b.l. 8) ir padeda jos tėvai bei kiti šeimos nariai. ` Ieškovės prašoma priteisti iš atsakovo išlaikymo vaikui suma – 150 Eur per mėnesį. Ieškovės materialinė padėtis šiuo metu yra blogesnė nei atsakovo. Kaip matyti, ieškovei reikia vienai ne tik materialai išlaikyti vaiką, bet ir juo rūpintis, nes atsakovas su vaiku nebendrauja, nuo jo auginimo ir priežiūros yra nusišalinęs. Atsižvelgiant į ieškovės paaiškinimus, apie vaiko išlaikymui reikalingą pinigų sumą per mėnesį, į mažą vaiko amžių, pripažįstama, kad 150 Eur per mėnesį suma iš vieno iš tėvų yra pakankama suma nepilnamečio vaiko išlaikymui ir atitinka jo poreikius.

11Atsakovas gavęs procesinius dokumentus jokio atsiliepimo nepateikė ir į posėdį neatvyko. Todėl laikytina, kad jis sutinka mokėti 150 eurų išlaikymą vaikui kas mėnesį iki jo pilnametystės.

12Vaikams priteistas išlaikymas yra nepilnamečių vaikų nuosavybė, kurią tvarko vaiko tėvas (motina) uzufrukto teisėmis išimtinai vaiko interesais (CK 3.185 str., 3.186 str., 3.203 str. 1 d.).

13Priteista išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3. 208 str.).

14Civilinio proceso kodekso 282 str. nustato, kad sprendimai dėl išlaikymo priteisimo vykdytini skubiai jam dar neįsiteisėjus. Išlaikymas, priteisiamas nuo 2018 m. birželio 1 d.

15Teismas pažymi, jog nepilnamečių vaikų išlaikymo teisiniai santykiai yra tęstinio pobūdžio, todėl pasikeitus tėvų turtiniai padėčiai ar vaiko poreikiams, tėvas ( motina) turi teisę kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio ir formos pakeitimo. ( LR CK 3.201 str. 1d.)

16Bylos medžiaga ir ieškovės bei Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovo paaiškinimais nustatyta, kad vaikas gyvena su ieškove – savo motina, tėvas su vaiku nebendrauja, dar yra mažas. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Tai laikytina, kad atsakovas neprieštarauja, jog vaiko gyvenamoji vieta butų nustatyta su ieškove. Esant tokioms aplinkybėms vaiko gyvenamoji vieta nustatytina kartu su jų motina.

17Ieškovei A. Č. pagal Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2018 m. gegužės 21 d. sprendimą Nr. 2.4.(NTP-2)-18-T-1162-9294 (b.l.12) suteikta 100 procentų valstybės garantuojama ir apmokama antrinė teisinė pagalba. Todėl iš atsakovo priteistinos teisinės pagalbos išlaidos -316,29 Eur (b.l.24) (CPK 96 str. 1 d.)Taip pat iš atsakovo į valstybės biudžetą išieškotinas žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovė atleista pagal įstatymą, ir teismo turėtos pašto išlaidos ( CPK 80 str., 83str., 85 str. 1 d. 3 p. 88 str., 96 str. ).

18Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 268,270 straipsniais, 282 straipsnio 2 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Ieškinį patenkinti.

20Priteisti iš atsakovo E. Š., a. k. ( - ) nepilnamečio vaiko T. Š., gimusio ( - ), atstovaujamo motinos A. Č., išlaikymui mokėti išlaikymą, kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokamomis po 150 (vieną šimtą penkiasdešimt) eurų nuo 2018 m. birželio 1 d. iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka.

21Šioje dalyje sprendimas vykdytinas skubai, sprendimo apskundimas nesustabdo jo vykdymo.

22Nustatyti vaiko T. Š., gimusio ( - ), gyvenamąją vietą su jo motina A. Č..

23Priteisti iš atsakovo E. Š. valstybės biudžetui 316,29eurų (tris šimtus šešiolika eurų 29 ct) teisinės pagalbos išlaidų (įmokos kodas 5630 sąsk. Nr. LT 247300010112394300).

24Išieškoti iš atsakovo E. Š. į valstybės biudžetą 54(penkiasdešimt keturis) eurus žyminio mokesčio, 5,40 eurus (penkis eurus 40 ct) teismo turėtų pašto išlaidų.

25Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmus.

Proceso dalyviai
1. Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų teisėja Vitalija... 2. ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriame nurodė, kad atsakovas yra... 3. Sutinkamai su civilinio proceso kodekso reikalavimais ieškinys su visais jo... 4. Valstybės institucijos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymas... 7. Materialinį išlaikymą savo vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai... 8. Iš gimimo liudijimo ir ieškovės parodymų matyti, kad atsakovas E. Š. yra... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalių nepilnametis vaikas T. Š. gyvena su... 10. Iš byloje esančio nepilnamečio vaiko poreikių ir būtinų išlaidų... 11. Atsakovas gavęs procesinius dokumentus jokio atsiliepimo nepateikė ir į... 12. Vaikams priteistas išlaikymas yra nepilnamečių vaikų nuosavybė, kurią... 13. Priteista išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka... 14. Civilinio proceso kodekso 282 str. nustato, kad sprendimai dėl išlaikymo... 15. Teismas pažymi, jog nepilnamečių vaikų išlaikymo teisiniai santykiai yra... 16. Bylos medžiaga ir ieškovės bei Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos... 17. Ieškovei A. Č. pagal Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos... 18. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 268,270 straipsniais, 282 straipsnio 2... 19. Ieškinį patenkinti.... 20. Priteisti iš atsakovo E. Š., a. k. ( - ) nepilnamečio vaiko T. Š., gimusio... 21. Šioje dalyje sprendimas vykdytinas skubai, sprendimo apskundimas nesustabdo jo... 22. Nustatyti vaiko T. Š., gimusio ( - ), gyvenamąją vietą su jo motina A. Č..... 23. Priteisti iš atsakovo E. Š. valstybės biudžetui 316,29eurų (tris šimtus... 24. Išieškoti iš atsakovo E. Š. į valstybės biudžetą 54(penkiasdešimt... 25. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio...