Byla 2-202-767/2011
Dėl žalos atlyginimo atsakovui G. B

1Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Šiukštienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, atstovaujamos Šiaulių teritorinės ligonių kasos ieškinį dėl žalos atlyginimo atsakovui G. B.,

Nustatė

2Ieškovas Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, atstovaujamos Šiaulių teritorinės ligonių kasos prašo priteisti iš atsakovo G. B. 3014,97 Lt žalos atlyginimo. Nurodo, kad Valstybinė ligonių kasa pagal E125 formos pažymėjimą, gautą iš Švedijos kompetetingos gydymo įstaigos, sumokėjo už G. B. suteiktas (užsienio) valstybėje gydymo paslaugas. Atsakovas G. B. asmens sveikatos paslaugų gavimo Švedijos valstybėje metu, nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu, todėl neteisėtai pasinaudojo Europos sveikatos kortele ją pateikdamas (užsienio) valstybės gydymo įstaigai. Taip prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovas laiku nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį.

3Ieškovo procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai – (CPK 123 str. 1 d.).

4Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

5Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad pagal 2008-09-04 dienos prašymą pateiktą Šiaulių teritorinei ligonių kasai, 2008-09-12 G. B. buvo išduota Europos sveikatos draudimo kortelė, kurią pagal įgaliojimą atsiėmė A. V. (b. l. 11). Įgaliotas asmuo, A. V., atsiimdamas 2008-09-12 Europos sveikatos draudimo kortelę, už G. B. pasirašė pasižadėjimą apie draustumo statuso pasikeitimą, kuriuo pasižadėjo nedelsdamas pranešti Europos sveikatos draudimo kortelę išdavusiai Teritorinei ligonių kasai apie draustumo pasikeitimą bei kortelės praradimą. G. B. europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo metu buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir mokėjo įstatymo nustatytas įmokas (LR Sveikatos draudimo įstatymo 2 str. 1 d., 17 str. ).

6LR Sveikatos draudimo įstatymo 9 str. numato, kad iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos šios asmens sveikatos priežiūros paslaugos: prevencinė medicinos pagalba, medicinos pagalba, medicininė reabilitacija, slauga, socialinės paslaugos bei patarnavimai, priskirti asmens sveikatos priežiūrai, ir asmens sveikatos ekspertizė ir kitos. Tačiau apmokamos tuo atveju, kai asmuo yra draustas privalomuoju sveikatos draudimu. Lietuvos Respublikos pilietis, Lietuvos Respublikoje draustas privalomuoju sveikatos draudimu, pagal Europos Sąjungos teisės aktus gali naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis būdamas Bendrijos valstybėse. 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72, nustatančio Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką 21 straipsnis (straipsnio nauja redakcija 2004 m. kovo 31 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 631/2004) numato, kad pagal darbo sutartį dirbantis asmuo arba savarankiškai dirbantis asmuo pateikia sveikatos priežiūrą teikiančiam subjektui kompetetingos įstaigos išduotą dokumentą, šiuo atveju, Europos sveikatos draudimo kortelę, kuri kiekvienu atveju priežiūrą teikiančiam subjektui turi tokį pat poveikį kaip ir nacionalinis įrodymas dėl asmenų apdraustų vietos įstaigoje teisių.

72009-03-11-12 G. B. būdamas (užsienyje) naudojosi sveikatos priežiūros įstaigos paslaugomis ir pateikė Europos sveikatos draudimo kortelę, išduotą Šiaulių teritorinės ligonių kasos, nors tuo metu privalomuoju sveikatos draudimu draustas nebuvo (b. l. 29). Švedijos sveikatos priežiūros įstaiga, suteikusi gydymo paslaugas Lietuvos Respublikos piliečiui G. B. įgijo teisę reikalauti iš Lietuvos valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos išmokos pagal 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje 22 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį.

8Valstybinė ligonių kasa, pagal gautus iš (užsienio) kompetetingos įstaigos dokumentus, pervedė apmokėjimą už suteiktas G. B. gydymo paslaugas (b. l. 12-13, 15-21), todėl atgręžtinis reikalavimas dėl išmokėtos sumos yra pagrįstas, nes Lietuvos Respublikos Valstybinei ligonių kasai išmokėjusiai išmoką užsienio kompetetingai įstaigai už Lietuvos Respublikos piliečiui suteiktas gydymo paslaugas toje užsienio šalyje, pereina teisė reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo asmens, kuris turėdamas Lietuvos Respublikoje Valstybinės ligonių kasos išduotą Europos sveikatos draudimo kortelę, bet tuo metu, kai ją pateikė užsienio valstybės gydymo įstaigai nebuvo draustas Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu ir nemokėjo įstatymų nustatytų įmokų. Tai yra, atsakovas G. B., tokiais savo veiksmais ieškovui Valstybinei ligonių kasai padarė žalą, kurią privalo atlyginti (LR CK 6.263 str. 2 d.), todėl reikalavimas priteisti 3014,97 Lt yra tenkintinas visiškai.

9Ieškovas, kaip valstybės institucija, kuri siekia apginti viešąjį valstybės interesą, pateikdama ieškinį teismui nuo žyminio mokesčio yra atleista (LR CPK 83 str. 1 d. 5 p.). Tenkinus ieškinį visiškai, 90, 44 Lt (3014,97 Lt x 3 %) žyminio mokesčio suma yra priteistina iš atsakovo valstybei (LR CPK 96 str. 1 d.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str., 286 str., 287 str.,

Nutarė

11Ieškinį tenkinti visiškai ir priimti sprendimą už akių.

12Priteisti iš atsakovo G. B. a.k. ( - ) gyv. ( - ) ieškovui Valstybinei Ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ) atstovaujamos Šiaulių teritorinės ligonių kasos, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ) 3014,97 Lt (tris tūkstančius keturiolika litų 97 ct) žalai atlyginti.

13Priteisti iš atsakovo G. B. a.k. ( - ) gyv. ( - ) 90, 44 Lt (devyniasdešimt litų 44 ct) žyminio mokesčio valstybės naudai, nurodytą sumą sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos sąsk. Nr. ( - ), esančią banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

14Sprendimas už akių yra neskundžiamas apeliacine ar kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti Radviliškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai