Byla e2S-2438-565/2018
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų E. G. ir I. G. BUAB ,,Tvorų tiekimas“ vardu pareikštą ieškinį bankroto administratorei UAB „Idėjų rinka“ bei BUAB „Tvorų tiekimas“ priešieškinį E. G

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų E. G. ir I. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų E. G. ir I. G. BUAB ,,Tvorų tiekimas“ vardu pareikštą ieškinį bankroto administratorei UAB „Idėjų rinka“ bei BUAB „Tvorų tiekimas“ priešieškinį E. G..

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovai E. G. ir I. G. BUAB ,,Tvorų tiekimas“ vardu pareiškė ieškinį dėl padarytos žalos atlyginimo atsakovei bankroto administratorei UAB ,,Idėjų rinka“, kuriuo, patikslinę ieškinio reikalavimus, prašo priteisti iš atsakovės UAB ,,Idėjų rinka“ ieškovei BUAB ,,Tvorų tiekimas“ 42 937,34 Eur žalos atlyginimo.
 2. Nurodė, jog ieškovas E. G. yra vienintelis BUAB ,,Tvorų tiekimas“ akcininkas, o I. G. yra BUAB ,,Tvorų tiekimas“ kreditorius. Akcininkas ir kreditorius turi neabejotiną reikalavimo teisę gauti likviduojamos bendrovės turto dalį (kreditorius – teisės aktų nustatyta tvarka, o akcininkas – patenkinus visų kreditorių reikalavimus). Nurodė, jog iškėlus bankroto bylą bankroto administratorei buvo perduotas BUAB „Tvorų tiekimas“ turtas, ir bankroto administratorė tapo atsakinga už jai perduoto turto išsaugojimą. Ieškovams tapo žinoma, kad atsakovė neišsaugojo BUAB ,,Tvorų tiekimas turto“ už 42 937,34 Eur.
 3. BUAB ,,Tvorų tiekimas“ pareiškė priešieškinį, kuriuo prašo priteisti iš ieškovo E. G. BUAB ,,Tvorų tiekimas“ naudai 43 408,66 Eur žalos, padarytos dėl to, kad bankroto administratorei nebuvo perduotas įmonės turtas arba perduotas ne tas turtas, neišsaugojus trečiųjų asmenų turto ir įmonės lėšomis perkant paslaugas tretiesiems asmenims, atlyginimo.
 4. UAB ,,Idėjų rinka“ pateikė teismui prašymą dėl bylos perdavimo kitam teismui, kuriuo prašė civilinę bylą perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos teismui arba BUAB „Tvorų tiekimas“ bankroto bylą nagrinėjančiam Šiaulių apygardos teismui. Nurodė, jog tiek byloje pareikštas ieškinys, tiek ir priešieškinys yra teismingi apygardos teismui, byloje keliami reikalavimai yra susiję su bankroto proceso procedūromis, kurias taip pat kontroliuoja apygardos teismai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. liepos 4 d. nutartimi civilinę bylą perdavė nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.
 2. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 27 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad apygardos teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, nagrinėja civilines bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip keturiasdešimt tūkstančių eurų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo. Nagrinėjamu atveju, Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė patikslintą ieškinį, kurio reikalavimų suma sudaro 42 937,34 Eur bei priešieškinį, kurio reikalavimų suma sudaro 41 221,29 Eur. Taigi, priėmus patikslintą ieškinį bei priešieškinį, civilinė byla Nr. e2-16332-872/2018 nebėra teisminga apylinkės teismui. Teismas, remiantis Juridinių asmenų registro išrašu nustatė, kad atsakovės UAB „Idėjų rinka“ registruotos buveinės adresas yra Žemaitės g. 1-89, Vilniuje, todėl civilinė bylą perdavė nagrinėti pagal teismingumą Vilniaus apygardos teismui (CPK 29 straipsnis, 34 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8

 1. Ieškovai E. G. ir I. G. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti 2018 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl bylos perdavimo pagal teismingumą atmesti. Skunde nurodo šiuos esminius argumentus:
  1. pirmosios instancijos teismas perdavė bylą nagrinėti Vilniaus apygardos teismui, vadovaudamasis bendrąja rūšinio teismingumo taisykle pagal ieškinio sumą (civilinės bylos, kuriose ieškinio suma didesnė kaip 40 000 Eur yra teismingos apygardos teismams (CPK 27 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Tokie teismo veiksmai prieštarauja aktualios redakcijos CPK 33 straipsnio 2 daliai, įtvirtinančiai aiškią nagrinėjamam atvejui taikytiną teismingumo taisyklę, tai yra, jeigu ieškinio reikalavimo padidinimas, ieškinio dalyko pakeitimas, priešieškinio padavimas keičia rūšinį bylos teismingumą, pradinį ieškinį nagrinėjantis teismas išsprendžia visus su ieškinio (priešieškinio) priėmimu susijusius klausimus ir nagrinėja visą bylą iš esmės. Nurodytas teisinis reguliavimas reiškia, kad nei reikalavimų padidinimas, nei priešieškinio pareiškimas, net jei dėl to pasikeičia rūšinis bylos teismingumas, nesudaro kliūčių ieškinį priėmusiam teismui toliau nagrinėti bylą;
  2. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje vienareikšmiškai konstatuojama, kad patikslinto ieškinio, keičiančio rūšinį bylos teismingumą, pateikima, nesudaro pagrindo perduoti bylą pagal rūšinį teismingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-683/2013, Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-349-178/2015). Ši taisyklė suderinama ir su CPK 34 straipsnio 1 dalimi, jog teismas, pagal teismingumo taisykles priimtą bylą turi išspręsti iš esmės, nors vėliau ji taptų teisminga kitam teismui, išskyrus įstatymo numatytus atvejus;
  3. pirmosios instancijos teismas ne tik nepagrįstai nepritaikė CPK 33 straipsnio 2 dalies, tačiau ir skundžiamos nutarties rezoliucinėje dalyje nurodė visiškai nemotyvuotą bei nepagrįstą bylos perdavimo apygardos teismui pagrindą – CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punktą, t. y., kai iškėlus bylą tame teisme, paaiškėja, kad ji buvo priimta pažeidžiant teismingumo taisykles. CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punktas negalėjo būti taikomas, nes ieškinio priėmimo metu ieškinys pagal reikalavimo sumą (31 570,83 Eur) buvo teismingas Vilniaus miesto apylinkės teismui ir šio teismo buvo priimtas nepažeidžiant teismingumo taisyklių (CPK 27 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Vėlesnis reikalavimų padidinimas bei priešieškinio pareiškimas nereiškia, kad ieškinys jo priėmimo stadijoje buvo priimtas pažeidžiant teismingumo taisykles, todėl nesudaro pagrindo taikyti CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtinto bylos perdavimo kitam teismui pagrindo.
 2. Atsakovė UAB „Idėjų rinka“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartį iš esmės palikti nepakeistą; nustačius tokią būtinybę, patikslinti bylos perdavimo juridinį pagrindą, nurodant, kad byla perduodama pagal CPK 34 straipsnio 2 dalies 1 punktą, arba patikslinti, kad byla perduodama Šiaulių apygardos teismui, paliekant pirmosios instancijos teismo nuodytą juridinį pagrindą (CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. CPK 1 straipsnio 1 dalis numato, kad civilinės bylos yra nagrinėjamos pagal CPK nuostatas, išskyrus išimtis, kurias numato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio 3 dalies nuostatos numato, kad bankrutuojančios įmonės reikalavimai nagrinėjami bankroto bylą nagrinėjančiame teisme (apygardos teisme). Šis specialusis teisės aktas numato išimtinį bankrutuojančios įmonės reikalavimų teismingumą. Be to, tiek ieškinio, tiek priešieškinio reikalavimai yra pareikšti bankrutuojančios įmonės naudai, tiek byloje pareikštas patikslintas ieškinys, tiek ir priešieškinys, atsižvelgiant į sumą, yra teismingi apygardos teismui, byloje keliami reikalavimai yra susiję su bankroto proceso procedūromis, todėl ginčas teismingas apygardos teismui;
  2. apeliantų nurodyta CPK 33 straipsnio 2 dalies nuostata leidžia keisti tik rūšinį bylos teismingumą, tačiau neleidžia keisti išimtinio. CPK 31 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad išimtinis teismingumas gali būti keičiamas tik CPK 34 straipsnio 5 dalyje numatytu atveju (kai bankrutuojančiai įmonei pareikšti reikalavimai perduodami bankroto bylą nagrinėjančiam teismui);
  3. pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai konstatavo, kad byla buvo priimta nesilaikant teismingumo taisyklių, o iškėlus bylą teisme ir paaiškėjus, kad ji priimta pažeidžiant išimtinio teismingumo taisykles (CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punktas), pagrįstai nusprendė, kad ji turi būti perduota pagal teismingumą, tačiau šiuo atveju teismas netinkamai nustatė teismą, kuriam ši byla turi būti perduota. BUAB „Tvorų tiekimas“ bankroto bylą nagrinėja Šiaulių apygardos teismas, todėl ši byla, remiantis teismo nurodytu juridiniu pagrindu, turėjo būti perduota bankroto bylą nagrinėjančiam Šiaulių apygardos teismui. Apeliacinės instancijos teismui pripažinus, kad pirmosios instancijos teismas taikė tinkamą teisės normą (CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punktas) turėtų būti patikslinta nutarties rezoliucinė dalis, nurodant, kad byla perduotina ne Vilniaus, o Šiaulių apygardos teismui. Tuo atveju, jeigu apeliacinės instancijos teismas laikys, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punktą, pirmosios instancijos teismo nutartis dėl bylos perdavimo Vilniaus apygardos teismui paliktina nepakeista, tačiau patikslintinas bylos perdavimo teisinis pagrindas, nurodant, kad byla perduotina vadovaujantis CPK 34 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kuris taikytinas atsižvelgiant į tai, kad reikalavimai, susiję su bankroto procedūromis, kad pareikštų reikalavimų sumos atitinka apygardos teismų kompetenciją, kad tiek bankrutuojančių įmonių, tiek bankrutuojančioms įmonėms pareikšti reikalavimai nagrinėjami bankroto bylą nagrinėjančiuose teismuose (apygardos teismuose).

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentų.
 2. Apeliacijos objektą sudaro nutarties, kuria civilinė byla pagal teismingumą perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. Teismo žinion pagal pradinio ieškinio reikalavimus priimtos civilinės bylos perdavimas kitam teismui yra galimas tik CPK 34 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais atvejais, tarp kurių – teismingumo taisyklių pažeidimas pradinio ieškinio priėmimo metu, kai šis pažeidimas paaiškėja po to, kai teisme jau buvo iškelta byla (CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punktas).
 4. Byloje nustatyta, kad ieškovai E. G. ir I. G. BUAB ,,Tvorų tiekimas“ vardu kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu bankroto administratorei UAB ,,Idėjų rinka“ dėl 31 570,83 Eur žalos atlyginimo. Remiantis teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad ieškinys priimtas 2018 m. balandžio 12 d. teisėjos rezoliucija. 2018 m. balandžio 13 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo pranešimu nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimams į pareikštą ieškinį pateikti. 2018 m. birželio 6 d. pareiškimu dėl reikalavimų padidinimo ieškovai padidino ieškinio reikalavimus 11 366,51 Eur suma (bendra ieškinio reikalavimų suma – 42 937,34 Eur). 2018 m. birželio 6 d. teisėjos rezoliucija prašymas priimtas. Civilinėje byloje 2018 m. birželio 6 d. teisėjos rezoliucija taip pat buvo priimtas BUAB „Tvorų tiekimas“ priešieškinis ieškovui E. G. dėl 43 408,66 Eur žalos atlyginimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. birželio 6 d. nutartimi byloje dalyvaujančius asmenis įpareigojo per 14 dienų nuo nutarties kopijos įteikimo dienos pateikti atsiliepimus į priešieškinį. Minėta nutartimi teismas taip pat nusprendė, jog bylos nagrinėjimui pasiruošta ir civilinę bylą paskyrė nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka.
 5. Pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį dėl bylos perdavimo Vilniaus apygardos teismui iš esmės motyvavo pasikeitusia patikslinto ieškinio ir priimto priešieškinio reikalavimų suma, kuri viršija 40 000 Eur sumą. CPK 33 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad priešieškinis, neatsižvelgiant į tai, koks jo teismingumas, turi būti pareiškiamas tos vietos teismui, kuriame nagrinėjamas pradinis ieškinys. Jeigu ieškinio reikalavimo padidinimas, ieškinio dalyko pakeitimas keičia rūšinį bylos teismingumą, pradinį ieškinį nagrinėjantis teismas išsprendžia visus su ieškinio (priešieškinio) priėmimu susijusius klausimus ir nagrinėja visą bylą iš esmės.
 6. Be to, pagal CPK 34 straipsnio 1 dalį teismas, laikydamasis teismingumo taisyklių, priimtą bylą turi išspręsti iš esmės, nors vėliau ji taptų teisminga kitam teismui, išskyrus šio straipsnio 5, 6, 7 dalyse numatytus atvejus. Byloje nėra duomenų, kad šiuo atveju būtų aplinkybės, numatytos CPK 34 straipsnio 5, 6, 7 dalyse.
 7. Nagrinėjamu atveju svarbi yra ir aplinkybė, jog tiek ieškinys, tiek priešieškinis yra pareikštas bankrutuojančios įmonės vardu, tai yra ieškovai E. G. ir I. G. ieškovės BUAB ,,Tvorų tiekimas” vardu pareiškė ieškinį bankroto administratorei dėl žalos atlyginimo, toje pačioje byloje BUAB ,,Tvorų tiekimas”, atstovaujama bankroto administratorės, pareiškė priešieškinį dėl žalos atlyginimo E. G..
 8. Remiantis Juridinių asmenų registro duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, jog BUAB ,,Tvorų tiekimas“ (juridinio asmens kodas 302580882) registruotos buveinės adresas yra P. Lukšio g. 9D, Šiaulių mieste. Teismų informacinės sistemos duomenys patvirtina, jog BUAB ,,Tvorų tiekimas“ bankroto byla nagrinėjama Šiaulių apygardos teisme (civilinė byla Nr. B2-245-569/2018).
 9. Bankroto bylos yra nagrinėjamos pagal civilinio proceso kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat visas kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja specialus įstatymas – Įmonių bankroto įstatymas.
 10. ĮBĮ 15 straipsnio 2 dalyje (aktuali redakcija) nurodyta, jog visos teismuose esančios civilinės bylos, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir su darbo santykiais susiję reikalavimai, proceso įstatymo nustatytais atvejais perduodamos bankroto bylą iškėlusiam teismui. Bylos duomenys patvirtina, jog nagrinėjamu atveju BUAB ,,Tvorų tiekimas“ nėra reiškiami jokie turtiniai reikalavimai, todėl nėra pagrindo teigti, kad nagrinėjama byla teisminga BUAB ,,Tvorų tiekimas“ bankroto bylą nagrinėjančiam Šiaulių apygardos teismui.
 11. Tačiau ĮBĮ 14 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta speciali teismingumo taisyklė, nustatanti rūšinio teismingumo taisyklės išimtį. Šioje normoje (ginčui aktuali redakcija) nurodoma, jog ieškiniai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir kiti administratoriaus reikalavimai bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės skolininkams nagrinėjami teisme pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą.
 12. Taigi, tuo atveju, jeigu ieškinį dėl žalos atlyginimo reiškia bankroto administratorius, ieškinys pagal ĮBĮ 14 straipsnio 3 dalį yra teismingas apylinkės arba apygardos teismui (pagal ieškinio reikalavimo sumą CPK 26 straipsnis, 27 straipsnio 1 punktas) ir teikiamas teismui pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog analogiška situacija turėtų būti ir bankrutuojančios įmonės kreditoriams reiškiant netiesioginį ieškinį bankrutuojančios įmonės naudai.
 13. Remiantis nurodytu, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog byla, pradėta nagrinėti apylinkės teisme, turi būti iš esmės jame ir išnagrinėta, nepaisant to, jog ieškinio dalyko patikslinimas ir priešieškinio priėmimas keičia rūšinį bylos teismingumą (CPK 33 straipsnio 2 dalis, 34 straipsnio 1 dalis). Šio principo paskirtis yra apsaugoti teisės į gynybą, teisinio apibrėžtumo, teisinių santykių stabilumo, teisėtų lūkesčių ir kitus principus.
 14. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir byla grąžinama nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui (CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

12Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartį panaikinti ir bylą grąžinti nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai