Byla e2-3569-652/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Sakalauskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus ieškinį atsakovei UAB „Daesta“, trečiajam asmeniui K. L., dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

42016 m. lapkričio 16 d. šalys pateikė prašymą ir šalių pasirašytą taikos sutartį, kurią prašo teismo patvirtinti, civilinę bylą nutraukti. Nurodė, kad šalims yra žinomos taikos sutarties ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės.

5Prašymas tenkintinas.

6Pateikta pasirašyta šalių taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui, šalių ir kitų asmenų teisių ir interesų nepažeidžia, šalims yra žinomos bylos nutraukimo pasekmės, todėl ji tvirtintina ir civilinė byla tarp šalių nutrauktina (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 str. 1 d., 2 d., 140 str. 3 d.).

7Šalims yra žinoma, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas, jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, ateityje kreiptis į teismą dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nebeturės teisės (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.985 str. 1 d., CPK 584 str. 1 d. 4 p.).

8Vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktu, ieškovė atleista nuo mokėtino žyminio mokesčio už ieškinį. CPK 96 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo buvo atleista ieškovė, išieškomos iš atsakovės į valstybės biudžetą (CPK 96 str. 1 d.). Sutinkamai su CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktu, kad ieškovė atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo bei, kad šalys sudarė taikos sutartį iš atsakovės valstybei priteistina 25 procentai mokėtino žyminio mokesčio, tai yra 40,00 Eur (7079,42 Eur x 3 procentai x 75 procentai x 25 procentai) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 87 str. 2 d., 96 str. 1 d.). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, byloje yra 3,12 Eur. Taikos sutartimi šalys susitarė, kad procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei atlygina atsakovė, todėl iš atsakovės priteistina 3,12 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Žyminis mokestis ir išlaidos valstybei sumokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu, 294-295 straipsniais,

Nutarė

10taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus, įmonės kodas 188677775, ir atsakovės UAB „Daesta“, įmonės kodas 124390346, civilinėje byloje Nr. e2-3569-652/2016 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus ieškinį atsakovei UAB „Daesta“, trečiajam asmeniui K. L., dėl žalos atlyginimo, patvirtinti tokiomis sąlygomis:

11„1. Atsakovė sutinka atlyginti ieškovui padarytą žalą, sumokėdamas ieškiniu reikalaujamą priteisti 7079,42 Eur (septynių tūkstančių septyniasdešimt devynių eurų 42 ct) dydžio žalos atlyginimą šioje sutartyje nustatyta tvarka.

  1. Sutarties 1 punkte numatytą sumą atsakovė įsipareigoja sumokėti dalimis per dvylika kalendorinių mėnesių, kiekvieną mėnesį mokėdamas ieškovui po 590,00 Eur (penkis šimtus devyniasdešimt eurų), o paskutinįjį prievolės atlyginti žalą vykdymo mėnesį – 589,42 Eur (penkis šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 42 ct), atlikdama mokėjimus iki 22-os kiekvieno mėnesio dienos. Šiame punkte nurodyta mokėjimo prievolė atsakovei atsiranda tą mėnesį, kurį įsiteisėja teismo nutartis patvirtinti šią taikos sutartį.
  2. Sutarties 2 punkte aptartas sumas atsakovė perveda į pasirinktą (iš žemiau nurodytų) ieškovo atsiskaitomąją banko sąskaitą, mokėjimo nurodyme įrašydamas „UAB „Daesta“ žalos atlyginimas“:

12AB DnB banke ( - );

13AB SEB banke ( - );

14„Swedbank“, AB, ( - );

15UAB Medicinos banke ( - );

16AB „Citadele“ banke ( - );

17Danske Bank A/S Lietuvos filiale ( - );

18AB Šiaulių banke ( - );

19Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje ( - ).

  1. Šalys patvirtina, kad šia sutartimi jos išsprendžia civilinėje byloje Nr. e2-3569-652/2016 kilusį ginčą, t. y. atsakovei sumokėjus šios sutarties 1 punkte nurodytą 7079,42 Eur (septynių tūkstančių septyniasdešimt devynių eurų, 42 ct) sumą. Atsakovė bus visiškai atsiskaičiusi su ieškovu ir ieškovas ateityje pretenzijų, susijusių su šioje civilinėje byloje pareikštu reikalavimu atlyginti žalą, atsakovei nereikš. Atsakovei vėluojant vykdyti mokėjimus. Ieškovas turi teisę be atskiro žodinio ar rašytinio pranešimo atsakovei kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo ir žalos išieškojimą perduoti antstoliui.
  2. Kiekviena iš šalių įsipareigoja padengti savo pačios bylinėjimosi išlaidas, patirtas šioje civilinėje byloje, bei nereikalaus šių išlaidų atlyginimo iš kitos šalies.
  3. Ieškovas ir atsakovė susitaria ir patvirtina, kad teismo priskaičiuotas teismo proceso išlaidas (dokumentų siuntimo išlaidas ir pan.), jeigu tokių būtų, atlygins atsakovė.
  4. Sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties patvirtinti taikos sutartį įsiteisėjimo dienos ir galioja iki visiško atsakovės įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.
  5. Šalys patvirtina, kad sutarties sudarymo pasekmės joms yra žinomos ir suprantamos.
  6. Ši sutartis nepažeidžia niekieno teisių ir teisėtų interesų, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms bei viešajam interesui. Sutartį pasirašančios šalys turi visus tam reikiamus įgaliojimus.
  7. Šalys susitaria, kad taikos sutartį teismui pateikia ieškovas.
  8. Šalys šią sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes bei pasirašė, kaip atitinkančią jų valią ir ketinimus“.

20Civilinę bylą Nr. e2-3569-652/2016 nutraukti.

21Priteisti iš atsakovės UAB „Daesta“, įmonės kodas 124390346, 40,00 Eur žyminį mokestį ir 3,12 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

22Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai